Ένοπλες Δυνάμεις: Καθορίστηκε η διαδικασία πρόσληψης εθελοντών οπλιτών μουσικού σώματος (ΦΕΚ)


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα για τον καθορισμό των απαιτούμενων προσόντων και της διαδικασίας πρόσληψης Εθελοντών Οπλιτών Μουσικού Σώματος στις Ένοπλες Δυνάμεις.


Ειδικότερα:

Στο Μουσικό Σώμα του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και στην ειδικότητα Μουσικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) κατατάσσονται, ως Εθελοντές Οπλίτες, ιδιώτες (άνδρες και γυναίκες), κατόπιν διαγωνισμού.

Πρόσληψη

1. Για την πρόσληψη των Εθελοντών Οπλιτών εκδίδεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου (ΓΕ).
2. Με απόφαση του Ανώτατου κατά κλάδο Συμβουλίου που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων των Εθελοντών Οπλιτών που απαιτείται να καλυφθούν.
3. Με την προκήρυξη της παρ. 1 καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής τους, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων και δοκιμασιών του άρθρου 4, η ενδεικνυόμενη βιβλιογραφία για το μουσικό μάθημα της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διενέργεια των εξετάσεων και δοκιμασιών του άρθρου 4 και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.


Προσόντα – Κωλύματα

1. Οι υποψήφιοι Εθελοντές Οπλίτες πρέπει:

α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β) Να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) και
να μην έχουν υπερβεί το εικοστό όγδοο (28ο) έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.
γ) Να είναι υγιείς και κατάλληλοι, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο π.δ. 11/2014 «Κρίση σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά»
(Α΄ 17), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
δ) Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70μ.) οι άνδρες και ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60μ.) οι γυναίκες.
ε) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου εσωτερικού
ή εξωτερικού.
στ) Να χειρίζονται ένα μουσικό όργανο (πνευστό, κρουστό, έγχορδο ή πληκτροφόρο) που αντιστοιχεί σε προκηρυσσόμενη κατά ειδικότητα θέση, στο οποίο θα
εξετάζονται. Για την απόδειξη της κατοχής των μουσικών γνώσεων απαιτείται διαζευτικά:
αα) Η προσκόμιση βεβαίωσης επιτυχούς αποφοίτησης επιπέδου Γ΄ Μέσης και άνω, από κρατικό Ωδείο ή από αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού Ωδεία και Μουσικές Σχολές του εσωτερικού ή από αντίστοιχα ιδρύματα της αλλοδαπής.
ββ) Η προσκόμιση του αποδεικτικού μουσικών σπουδών για τους απόφοιτους Μουσικών Λυκείων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
ζ) Να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο
από τα ανωτέρω αδικήματα.
η) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
θ) Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους όσοι έχουν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
ι) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ενόπλως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να ευρίσκονται νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας.


2. Δεν μπορούν να καταταγούν ως Εθελοντές Οπλίτες πρώην υπαξιωματικοί, που ενώ υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν από τις τάξεις
των Ενόπλων Δυνάμεων για οποιαδήποτε αιτία. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναλόγως και για παραιτηθέντες ή απολυθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.).
3. Όσοι εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση απαιτείται να έχουν αιτιολογημένη εισήγηση καταλληλότητας από το Διοικητή της Μονάδας τους.
4. Τα προσόντα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά το χρόνο της κατάταξης. Κατ΄ εξαίρεση, η συνδρομή του προσόντος της περ. β΄ της παρ. 1 ελέγχεται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, της περ. γ΄ της παρ. 1 κατά το χρόνο εξέτασης και της κατάταξης και της περ. δ΄ της παρ. 1 κατά το χρόνο της εξέτασης.
5. Τα κωλύματα των παρ. 1 και 2 πρέπει να μην υφίστανται τόσο κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης όσο και κατά το χρόνο της κατάταξης

Δείτε το ΦΕΚ

aftodioikisi
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά