Επιστρέφει η ΕΣΠΕΛ στην ΠΟΜΕΝΣ

 
ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΠΕΛ

1. Σας ενημερώνουμε ότι, την Κυριακή 25 Οκτ 20 και ώρα 11:00, διεξήχθη

η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας

Λάρισας (ΕΣΠΕΛ), μέσω τηλεδιάσκεψης και με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών

μέσων, όπως ορίζει το άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 4690/2020, λόγω έκτακτων μέτρων


για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19.


2. Τα συμμετέχοντα μέλη στη συνεδρίαση, αλλά και στην διεξαγωγή της

ψηφοφορίας ήταν 347. Ένας αριθμός που έδωσε ισχυρή εντολή, εξασφαλίζοντας

την απαιτούμενη απαρτία, ώστε να παρθεί απόφαση στην πρώτη καθορισθείσα

ημερομηνία διεξαγωγής (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ.4, του άρθρου

11 του καταστατικού της Ένωσης).

3. Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την διάρκεια της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης ήταν τα παρακάτω:


α. Ακύρωση απόφασης Γενικής Συνέλευσης από 12.01.2020.

Επανένταξη της Ένωσης (ΕΣΠΕΛ) στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων

Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ).


β. Να συγκληθεί ειδική Γενική Συνέλευση τροποποίησης του

καταστατικού της ΕΣΠΕΛ κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επί της θεματολογίας αναπτύχθηκαν τα κάτωθι επιχειρήματα:

α. Η απαίτηση λειτουργίας της Ένωσης, βάση της πρόβλεψης του

καταστατικού, όπου η ΕΣΠΕΛ αποτελεί υποχρεωτικά μέλος της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ).


β. Η ανάγκη εκπροσώπησης από Δευτεροβάθμιο Όργανο, στο

πλαίσιο της συλλογικότητας στην θεσμική εκπροσώπηση των συναδέλφων.

γ. Η ανάγκη προώθησης θεμάτων που απασχολούν τα μέλη μας

(είτε σε συλλογικό, είτε σε ατομικό επίπεδο), προς την πολιτική ηγεσία ή την

Στρατιωτική ιεραρχία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.


δ. Η ανάγκη ενημέρωσης των μελών μας, σε επίπεδο


Δευτεροβάθμιου Οργάνου για την εξέλιξη των διεκδικήσεων τους.


ε. Η ανάγκη συμμετοχής σε οργανωμένες δικαστικές διεκδικήσεις,


όπου απαιτείται.


στ. Η ανάγκη λειτουργίας της Ένωσης μέσω των συνδρομών,

προκειμένου να έχει την δυνατότητα να αποδίδει τις υπηρεσίες που της

αναλογούν, στα μέλη της.


ζ. Η ανάγκη σύγκλησης ειδικής Γενικής Συνέλευσης για την

τροποποίηση του καταστατικού της ΕΣΠΕΛ κατόπιν σχετικής εισήγησης του

Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν προσθήκες σχετικά με

την οργάνωση και την καλή λειτουργία της Ένωσης.

5. Σε συνέχεια της επιχειρηματολογίας και μετά την τήρηση των

προβλεπόμενων διαδικασιών επί της διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης, που ορίζει το άρθρο 11 (παρ. 5) του καταστατικού,

πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία των μελών, καταγράφοντας τα παρακάτω

αποτελέσματα:


α. Το ερώτημα: Ακύρωση απόφασης Γενικής Συνέλευσης από

12.01.2020. Επανένταξη της Ένωσης (ΕΣΠΕΛ) στην Πανελλήνια Ομοσπονδία

Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), έλαβε:


(1) 343 ΝΑΙ

(2) 4 ΟΧΙ

β. Το ερώτημα: Να συγκληθεί ειδική Γενική Συνέλευση

τροποποίησης του καταστατικού της ΕΣΠΕΛ κατόπιν σχετικής εισήγησης του

Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβε:

(1) 343 ΝΑΙ

(2) 4 ΟΧΙ


6. Κατόπιν των παραπάνω, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής

Ενότητας Λάρισας (ΕΣΠΕΛ), το επόμενο χρονικό διάστημα, θα δρομολογήσει τις

απαιτούμενες ενέργειες για την επανένταξη της, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία

Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), θέτοντας τις βάσεις για μια εκπροσώπηση

αντάξια των προσδοκιών των συναδέλφων μελών που υπηρετούν στην Φρουρά

Λάρισας.

7. Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


-Ο-

Πρόεδρος


Πέτρος Μούστος

Ανχης (ΔΒ)

6936158679


-Ο-

Γεν. Γραμματέας


Απόστολος Θέος

Εσμίας (ΟΤΕΤΗ)

6977617429

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά