Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΕΘΑ - Πότε θα φύγει το χαρακτηριστικό ΕΥ και ΥΓ από τα στελέχη ειδικών καταστάσεων;

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ


ΘΕΜΑ : Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα και Στελέχη Ειδικών Καταστάσεων
α. Ν.2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50, «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»)
β. Ν.3418/2005 (ΦΕΚ Α΄ 287, «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»)
γ. Ν.3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)
δ. Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137, «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων  έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.»)
Αξιότιμε κε Υπουργέ.
Με το παρόν έγγραφό μας επανερχόμαστε στο (ε) όμοιο, με το οποίο αναδείξαμε μια άδικη και αναχρονιστική πρακτική που εφαρμόζεται μόνο στον Στρατό Ξηράς, αφορώσα στην αναγραφή και προσφώνηση των χαρακτηριστικών «ΕΥ» και «ΥΓ» όπισθεν του βαθμού και Ο/Σ εκάστου στελέχους ειδικής κατάστασης, επισημαίνοντας ότι η ενέργεια αυτή, κατά την άποψή μας, έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τις απαγορεύσεις περί «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων και ιατρικού απορρήτου, ζητώντας να αναλάβετε τις κατάλληλες κατά την κρίση σας ενέργειες για την κατάργησή της.
Με τη (ζ) απάντησή σας επί της (στ) όμοιας ερώτησης, από το Νοέμβριο του 2019, γνωρίσατε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της επιβαλλόμενης διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, θα συνεργασθεί με το ΓΕΣ προκειμένου να μελετηθεί το όλο ζήτημα και ενδεχομένως να αναληφθούν οι ανάλογες ενέργειες για τη διευθέτηση του θέματος.
Επειδή ήδη έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα, τείνει στο έτος και ουδεμία ενημέρωση υπάρχει επί του θέματος, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εξελίξεις, προκειμένου στη συνέχεια ενημερώσουμε τα ενδιαφερόμενα στελέχη – μέλη μας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, προς τον οποίο αποστέλλεται το παρόν έγγραφό μας, μετά του συνημμένου (στ) σχετικού, παρακαλείται όπως εξετάσει τη δυνατότητα παρέμβασής του, καθόσον θεωρούμε ότι η υγεία των πολιτών (επομένως και των εν ενεργεία στρατιωτικών) και τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία αυτών (υποκειμένων/φυσικών προσώπων) είναι «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα και αντιμετωπίζονται με ένα ιδιαίτερο νομικό πλέγμα των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 2 του (α) σχετικού, 13 του (β) σχετικού, 18 και 25 του (γ) σχετικού και 44, 62 και 84 του (δ) ομοίου, εκ των οποίων καθίσταται προφανές ότι οι ενδείξεις «ΕΥ» (για τους ελαφράς υπηρεσίας) και «ΥΓ» (για τους υπηρεσίας γραφείου), αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, αν και δεν αποκαλύπτουν με λεπτομέρεια την ακριβή κατάσταση της υγείας ενός εκάστου στελέχους, εν τούτοις επιτυγχάνουν να στοχοποιήσουν πανηγυρικά ευθέως όσους συναδέλφους μας αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αφού τους αναγκάζουν να δηλώνουν με τον πλέον επίσημο τρόπο προς άπαντες, μη έχοντες λόγο να λαμβάνουν τέτοια γνώση, ότι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, από τη στιγμή που οι κατά το νόμο αρμόδιοι ούτως ή άλλως έχουν γνώση.
Ο κ. Α/ΓΕΣ, προς τον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως μας γνωρίσει εξελίξεις και τυχόν πρόθεση του Επιτελείου περί κατάργησης των χαρακτηριστικών.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά