Απάντηση για την Παραβίαση του ωραρίου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Παραβίαση του ωραρίου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων» σας γνωρίζω, τα ακόλουθα:
Κατ΄αρχάς στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ως εκ της σημασίας της αποστολής που επιτελεί, ανατίθενται εκ των Στρατιωτικών Κανονισμών και Διαταγών επιπλέον καθήκοντα, όπως η εκτέλεση 24ωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, η συμμετοχή σε ασκήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, αλλά και η παροχή βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι ανωτέρω δραστηριότητες του στρατιωτικού προσωπικού, εμφανίζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες και για τον λόγο αυτό αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, ως εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών οδηγιών περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας (93/104/ΕΚ, 2000/34/ΕΚ, 2003/88/ΕΚ), όπως ρητά καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 88/1999 (Α΄ 117). Παράλληλα, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι οι παραπάνω δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων των στελεχών των ΕΔ, οι οποίες είναι συνυφασμένες με την ιδιότητά τους ως στρατιωτικών και αποτελούν υποχρέωση απορρέουσα από την αποστολή τους. Στα στελέχη που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία χορηγούνται οι προβλεπόμενες απαλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Φ.400/32/82424/Σ.343/27 Μάι 11 Απόφαση ΥΕΘΑ (Β' 1139). Η χορήγηση μίας ημέρας απαλλαγής στο προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία, αποτελεί διοικητικό μέτρο με σκοπό την ανάπαυσή του.    Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α), με γνώμονα την ρεαλιστική και

δίκαιη επίλυση των αιτημάτων του προσωπικού του, συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα στο πλαίσιο της εκάστοτε υπάρχουσας δημοσιονομικής πραγματικότητας.   Ειδικότερα, το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που συντάχθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 127 του Ν.4472/2017 (Α'74) «Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση Διατάξεων του Ν.4387/2016, Μέτρα Εφαρμογής των Δημοσιονομικών Στόχων και Μεταρρυθμίσεων, [...] και Λοιπές Διατάξεις» και αφορά στον καθορισμό του ανώτατου ορίου ωρών νυχτερινής απασχόλησης, επεστράφη από το Υ.Ο. λόγω μη επάρκειας πιστώσεων.     Τέλος , βούληση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ είναι η άμεση προώθηση νέου σχεδίου ΚΥΑ , προκειμένου το εν λόγω ζήτημα να διευθετηθεί το συντομότερο δυνατό.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά