Απάντηση Στεφανή για τα «Θεσμικά αιτήματα των υπηρετούντων Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ)»
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Θεσμικά αιτήματα των υπηρετούντων Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ)» σας γνωρίζω τα ακόλουθα: Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού λόγω προέλευσης διάφορης με αυτή των λοιπών Υπαξιωματικών και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1848/89, όπως ισχύει. Αποτελούν συνέχεια του θεσμού των Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) και σταδιοδρομούν έως τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς (35ετούς) υπηρεσίας, λαμβάνοντας αποστρατευτικά το βαθμό του Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3883/10 (Α΄167), πτυχιούχοι ΑΕΙ, προερχόμενοι από ΑΣΣΥ μπορούν να μετατάσσονται στο Σώμα Αξιωματικών, ενώ πτυχιούχοι ΑΕΙ, κατηγορίας ΕΜΘ, δύνανται να μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών. Η διαφοροποίηση των όρων μετάταξης για κάθε διακριτή κατηγορία στελεχών είναι εύλογη και ίσως επιβεβλημένη, καθώς ο νομοθέτης έχει λάβει υπόψη του τη διαφορετική προέλευση της κάθε κατηγορίας στελεχών, διαγράφοντας ένα διακριτό εξελικτικό ορίζοντα για τον καθένα.  Η δυνατότητα πρόσληψης Αξιωματικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν.3883/10, αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα ειδικής μόρφωσης προς κάλυψη εξειδικευμένων υπηρεσιακών αναγκών. Η φύση της κατηγορίας των εν λόγω Αξιωματικών δεν πρέπει να οράται σε σχέση με την κατηγορία των ΕΜΘ, καθώς η σταδιοδρομική πορεία των πρώτων δεν επηρεάζει την πορεία των δεύτερων, αλλά ακόμα πιο  σημαντικό  είναι  το  γεγονός ότι οι  ανωτέρω  προσλήψεις  δεν  αποτελούν ./.
-2- πάγια πρακτική και δεν καλύπτουν το ευρύ φάσμα θέσεων που μπορούν να στελεχωθούν από Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Οι διακριτές μετατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.3883/10 από τελολογικής άποψης καθιστά σαφές ότι ο κατεχόμενος τίτλος σπουδών των ΕΜΘ, ο οποίος αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία μετάταξης των εν λόγω στελεχών στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποτελέσει ταυτόχρονο εφαλτήριο για μετάταξη στο Σώμα Αξιωματικών, καθόσον τέτοια ερμηνεία θα καθιστούσε τη διάταξη της ίδιας ως άνω παρ. 2 ανενεργή. Ως προς το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντριών του ν.705/77 και των πρώην Εθελοντών του ν.δ. 445/74, αυτά είναι διαφορετικά μεταξύ τους, αποτυπώνοντας τις ειδικές απαιτήσεις για κάθε κατηγορία στελεχών, οι οποίες ανέκυψαν προδήλως για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν κατά την περίοδο δημιουργίας των ανωτέρω κατηγοριών στελεχών. Το μισθολογικό καθεστώς των ΕΜΘ, όπως και όλων των στελεχών των ΕΔ, διέπεται από τις ειδικές μισθολογικές διατάξεις του ν. 4472/2017. Κατά την εκπόνησή του αναγνωρίστηκαν καταρχάς οι ιδιαιτερότητες που δικαιολογούν την υιοθέτηση διαφορετικής αντιμετώπισης των στρατιωτικών, καθώς και η εξασφάλιση της σταθερότητας των αποδοχών και η αποφυγή της ανατροπής του επιπέδου των αποδοχών τους, με κριτήριο την αναγνώριση και την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Συναφώς οι αποδοχές που αντιστοιχούσαν στις μισθολογικές προαγωγές ενσωματώθηκαν στους Βασικούς μισθούς των Διοικητικών Βαθμών. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε στενή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε δημοσιονομικά δεδομένα, προσπαθεί για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης των οικονομικών ζητημάτων που απασχολούν τα στελέχη των ΕΔ.


 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά