Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειών Οδήγησης Οχημάτων


ΠΡΟΣ  :   Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι Θεσσαλίας                                                  
                                                                                                                         Αρ. Πρωτ.: 19
                                                                                                                         Λάρισα, 27 Ιαν 2017
ΚΟΙΝ.  :  Π.Ο.Ε.Σ                                                                                                Συν.:

                                                                                                :                                 
ΘΕΜΑ :  Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειών Οδήγησης Οχημάτων
                                                                                                                                   
ΣΧΕΤ. :  α. Υπουργική Απόφαση 34861/1979
            β. ΠΔ 19/1995
           γ.  Υπουργική Απόφαση του Υ.Μ.Ε (17-6-1996)
           δ.  Κ.Ο.Κ./2007
           ε.   Ν.3710/2008 (ΦΕΚ Α' 216)             
          στ. ΚΥΑ 47272/5763/27-8-2009
          ζ.  ΠαΔ 3-7/2010/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ
 
Σκοπός της παρούσης, είναι να αναδείξει το ζήτημα των αδειών ικανότητας οδήγησης που έχουν απονεμηθεί στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό για την οδήγηση των υπηρεσιακών οχημάτων, οι οποίες δεν μπορούν να μετατραπούν στις αντίστοιχες πολιτικές κατηγορίες αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χωρίς να απαιτείται εκ νέου θεωρητική και πρακτική εξέταση.
 
Η εκπαίδευση του προσωπικού των ΕΔ - τόσο των Μονίμων Στελεχών όσο και των Οπλιτών Θητείας - στην οδήγηση στρατιωτικών οχημάτων  για την έκδοση άδειας ικανότητας οδηγού, πραγματοποιείται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του (ζ) σχετικού, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί όλες οι συναφείς προβλέψεις των (α), (β) και (δ) ομοίων.
 
Στο άρθρο 16, παρ.2, κεφ. Δ' του (ε) σχετικού, καθορίζεται ότι: «είναι δυνατή η μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία σε αντιστοίχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις».
 
Επιπλέον με τη (στ) σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις μετατροπής άδειας ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδεται από την Ελληνική Αστυνομία, σε άδεια οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών, χωρίς θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
           
Αντίστοιχη διαδικασία για την μετατροπή των στρατιωτικών αδειών ικανότητας οδήγησης σε αντίστοιχες πολιτικού τύπου δεν υφίσταται θεσμικά, καθόσον με βάση το (γ) σχετικό καταργήθηκε προ 20ετίας από το τότε Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και δίχως προφανή λόγο.
 
Στο πλαίσιο πρόσφατης απόφασης ταυ ΥΠ.ΕΘ.Α για σύνδεση της θητείας με την αγορά εργασίας, τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) και Κέντρα Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού (ΚΕΠΒ), έχουν χαρακτηριστεί ως Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για την εκπαίδευση οδηγών. Σε αυτά εκπαιδεύονται Ανθυπολοχαγοί, Λοχίες από παραγωγικές σχολές των ΕΔ, καθώς επίσης και ειδικότητες οδηγού ΕΠ.ΟΠ και Οπλιτών Θητείας.
 
Το ερώτημα λοιπόν που αβίαστα προκύπτει είναι αν τα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξετάζουν στην παρούσα φάση ή προτίθενται να το πράξουν στο μέλλον, το ενδεχόμενο της μετατροπής των ανωτέρω αδειών οδήγησης από τα ως άνω ΚΕΚ, σε άδειες οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών πολιτικών οχημάτων, έτσι ώστε το παραπάνω ευεργέτημα - το οποίο ίσχυε παλαιότερα και καταργήθηκε - να ισχύει εκ νέου για τα μόνιμα στελέχη των ΕΔ.
 
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να παρέμβει στο θέμα ώστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία να εξετασθεί η δυνατότητα μετατροπής των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία σε αντιστοίχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, όπως συναφώς ισχύει για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
 
Εύλογα γεννούνται τα παρακάτω ερωτήματα, αν οδηγός βαρέως οχήματος στρατιωτικού τύπου, που εκτελεί δρομολόγια επί παντός εδάφους, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό προβαίνει ο ίδιος στη περιοδική και μη, συντήρηση του οχήματός του:
 
1.       Δεν είναι κατά τεκμήριο ικανός να οδηγήσει αντίστοιχων ή και υποδεεστέρων δυνατοτήτων όχημα πολιτικού τύπου, το οποίο διαθέτει  πρόσθετες ανέσεις και εξοπλισμό;
 
2.       Υστερεί σε εμπειρία οδήγησης, σε μηχανολογικές γνώσεις ή μήπως δεν γνωρίζει επαρκώς τον ΚΟΚ;
 
3.       Η ψυχοσωματική του ικανότητα ως επαγγελματία δεν πιστοποιείται συνεχώς, σε αντίθεση με τους οδηγούς του ιδιωτικού τομέα;
 
4.       Η επαγγελματική του επάρκεια δεν αξιολογείται διαρκώς και μάλιστα αυστηρά από τους προϊσταμένους του, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν ή να συγκαλύψουν στο βωμό του κέρδους και τους συμφέροντος;
 
Τέλος θα επαναλάβουμε ως Ένωση για μια ακόμη φορά την θέση μας ότι, η υπηρέτηση στις τάξεις των Ε.Δ δεν αποτελεί επιλογή βιοπορισμού, δεν την βλέπουμε ως επάγγελμα, με τη στενή έννοια του όρου. Αυτή η προσέγγιση  προσβάλλει την ηθική υπόσταση των συναδέλφων. Η ευθύνη των στελεχών έναντι της Πολιτείας απορρέει εκ του λειτουργήματος που ασκούν, καθόσον καλούνται να προασπίσουν την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας. Η Πολιτεία, από την άλλη πλευρά, οφείλει να αποβάλλει διαχρονικές συμπλεγματικές αντιλήψεις και να δώσει πίσω στους στρατιωτικούς μέρος της χαμένης τους αξιοπρέπειας, με τη λήψη σειράς μέτρων που θα ανακουφίσουν τους συναδέλφους και θα επανεπιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον και τη μέριμνα του κράτους προς ένα κλάδο ο οποίος εκ της ιδιοσυγκρασίας και του ψυχισμού του έχει μάθει να προσφέρει όπου κληθεί απλόχερα, αγόγγυστα και «άνευ αντιλογίας» τις υπηρεσίες του. Οι καλές προθέσεις μας όμως δεν πρέπει να τυγχάνουν εκμετάλλευσης, ούτε να εκλαμβάνονται ως απάθεια ή και αδυναμία ενδεχομένως. Έχουμε πλέον φωνή και μάλιστα δυνατή, έχουμε θέσεις, έχουμε άποψη, έχουμε επιχειρήματα, διαθέτουμε το κριτήριο να αναγνωρίσουμε ποιοι εκτιμούν το έργο μας, ποιοι συμπαρίστανται και ποιοι ενσκήπτουν στα προβλήματά μας. Διαβεβαιώνουμε τους κυβερνόντες ότι θα είμαστε δίπλα σας, συνοδοιπόροι ή απέναντί σας, ασκώντας όταν απαιτείται γόνιμη κριτική, χωρίς αφοριστικές προκαταλήψεις και ιδεοληψίες, προκειμένου να υπερασπιστούμε το δίκαιο των αιτημάτων του κλάδου, με σύνεση και λογική, με προτάσεις απολύτως υλοποιήσιμες και εφικτές.Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
-Ο-
Πρόεδρος
 
-Ο-
Γεν. Γραμματέας
 
 
Στέφανος Κουκουράβας 6983531360
 
 
 
            Νικόλαος Γκαμπλιάς              6937024917,  *7024917
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά