Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας καλεί όλους τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου.
Δείτε περισσότερα στο (εδώ) opengov.gr
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παρακάτω άρθρα
Άρθρο 03 – Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας
Άρθρο 07 – Έξοδα κίνησης εκτός έδρας
Άρθρο 10 – Έξοδα Διανυκτέρευσης
Άρθρο 11 – Ημερήσια αποζημίωση
Άρθρο 13 – Έξοδα απόσπασης
Άρθρο 14 – Έξοδα μετάθεσης
Άρθρο 15 – Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 16 – Δαπάνες μετακίνησης – Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής
Άρθρο 17 – Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού

http://espekm.gr/home/?p=7607