Άρθρο του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Λοχαγού (Ο) Ηλία Νατσιούλα
Σχέδιο Νόμου τέθηκε, την 28 Μαϊου 2015, σε δημόσια διαβούλευση στο opengov που αφορά δαπάνες μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας των Δημοσίων υπαλλήλων και επηρεάζει με το άρθρο 15 και τις μετακινήσεις των στελεχών των ΕΔ και ΣΑ. 
Ενδεικτικά ένα σημείο του Σχεδίου Νόμου είναι η αύξηση του ορίου για την αυθημερόν μετακίνηση. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα η ημερήσια αποζημίωση για αυθημερόν μετακίνηση καταβάλλονταν στο δημοσίους υπαλλήλους όταν η μετακίνηση ήταν άνω των 40χλμ και στους Στρατιωτικούς όταν η μετακίνηση ήταν άνω των 60χλμ. Με το Σχέδιο Νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση το όριο αλλάζει και για να καταβληθεί η αποζημίωση θα πρέπει η αυθημερόν μετακίνηση να είναι άνω των 160χλμ!!!(Δείτε εδώ το άρθρο 11 του νέου Σχεδίου Νόμου και εδώ τι ισχύει μεχρι σήμερα με το άρθρο 9  Ν.2685/1999).
Επιπλέον στο άρθρο 15 – Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθορίζεται ότι  με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (πρώην Ναυτιλίας & Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικούστα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσεων των ανωτέρω στελεχών.Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέρω προθεσμίας,εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
http://espekm.gr/home/?p=7614