Η Φώφη Γεννηματά απαντά γιατί δεν «προχώρησαν» άδεια ανατροφής, εξομάλυνση ασφαλιστικού 90'-95' και πλασματικών 5 ετών.

Άμεση ήταν η απάντηση της πρώην Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην επιστολή που της απέστειλε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (δείτε εδώ), ως την μη υλοποίηση των δεσμεύσεων της, σχετικά με την Άδεια Ανατροφής Τέκνου, των πλασματικών 5 ετών αλλά και για την εξομάλυνση του ασφαλιστικού για τους καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις τα έτη από το 1990 -95.
Η κα Γεννηματά απαντά σε όλα και αναφέρει αναλυτικά τις κινήσεις της, την προσπάθεια που έγινε αλλά και τους λόγους που δεν καρποφόρησε η επίλυση αυτών των δυο σοβαρών ζητημάτων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ κα ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μακεδονίας :

Απαντώντας στην επιστολή σας θα ήθελα να αναφέρω τα εξής:
1. Σχετικά με τα πλασματικά των 5 ετών αλλά και για την εξομάλυνση του ασφαλιστικού για τους καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις τα έτη από το 1990 -95.
Ορθώς αναφέρεστε στη συνέντευξη μου στο ON ALERT που δόθηκε στις 13-11-2014. Η όλη προσπάθεια που γινόταν εκείνη την εποχή ήταν να συμπεριληφθεί η σχετική ρύθμιση σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών.
Μια μέρα μετά τη συνέντευξη στις 14-11-2015, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρα, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις», στο οποίο μεταξύ των άλλων γινόταν και η ακόλουθη αναφορά:
– Συνταξιοδοτικές διατάξεις που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με τις οποίες:
· Αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ο χρόνος που μεσολάβησε από την κύρωση των πινάκων επιτυχίας (το έτος 1989) μέχρι την κατάταξή τους στα Σώματα αυτά με την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, δίδοντας τη δυνατότητα να διευθετηθεί μία συντελεσθείσα αδικία, με παράλληλη εξισορρόπηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό της επιπλέον δαπάνης από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
· Προβλέπεται, σε ένδειξη αναγνώρισης του έργου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ότι η υπηρεσία των προσώπων αυτών σε όλες τις οργανικές Μονάδες και Υπηρεσίες προσμετράται, έως και 5 έτη, στο διπλάσιο, επεκτείνοντας έτσι την παροχή της ανωτέρω δυνατότητας στο σύνολο του προσωπικού. Η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από την καταβολή των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.
· Θεσπίζεται η σταδιακή μετάβαση στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού των στρατιωτικών που κατετάγησαν στην Υπηρεσία από το έτος 1990 και μετά, με αύξηση του χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία κατά 1,5 έτος για κάθε επόμενο έτος θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, ώστε να μην υπάρξει βίαιη προσαρμογή των προσώπων αυτών, δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων που ενέχει η άσκηση των καθηκόντων τους.
· Προβλέπεται η καταβολή της σύνταξης σε στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες, που έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με τη συμπλήρωση των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ου έτους της ηλικίας, προκειμένου να τηρηθούν συνθήκες ίσης μεταχείρισης με τους πολιτικούς συνταξιούχους, εις ένδειξη απολύτου σεβασμού της Πολιτείας σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές τους.
· Αποδίδεται στους οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ενώ παράλληλα είχαν καταβάλλει για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία.
Η παραπάνω ρύθμιση δεν ψηφίστηκε, καθώς λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών δεν συζητήθηκε στη Βουλή το σύνολο του Σχεδίου Νόμου. Η νέα πολιτική ηγεσία που προέκυψε από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, έχει τη δυνατότητα να προωθήσει και να ψηφίσει τις σχετικές ρυθμίσεις που κινούνται σε θετική κατεύθυνσή και το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα θα στηρίξει.
Στις 12 Μάρτιου 2015 κατέθεσα σχετική ερώτηση στο Κοινοβούλιο. Μπορείτε να τη βρείτε μαζί με τις σχετικές απαντήσεις στην ιστοσελίδα της Βουλής:
http://www.parliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=8ab786ac-aa86-4c0e-9891-a45d01319316
2. Σχετικά με την Άδεια Ανατροφής Τέκνου κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, το θέμα αντιμετωπίστηκε θετικά και έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες
Η ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ, κατόπιν Υπηρ. Σημειμ. του ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ, ζήτησε με το από 24 Νοε 2014 έγγραφό της από το ΓΕΕΘΑ, σε συνεργασία με τα ΓΕ των τριών Κλάδων των ΕΔ, την αποστολή πρότασης τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης με την οποία ρυθμίζεται το θέμα της άδειας ανατροφής τέκνου, σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/54 ΕΚ.
Το ΓΕΕΘΑ/Β1 με έγγραφό του (18 Δεκ 2014) διατύπωσε την άποψη ότι η μη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου στους πατέρες στρατιωτικούς όταν η σύζυγός τους δεν εργάζεται δεν συνιστά άνιση μεταχείριση, καθόσον το υποκείμενο της έννομης προστασίας δεν είναι ο γονέας αλλά το τέκνο, επ’ ωφελεία του οποίου θεσπίζεται το δικαίωμα της άδειας ανατροφής προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής παρουσία ενός τουλάχιστον γονέα για τη φροντίδα του.
Προς υποστήριξη της άποψής του επικαλούνταν τις επιπτώσεις σε έλλειψη προσωπικού που θα δημιουργούνταν σε περίπτωση εφαρμογής της και πρότεινε εφόσον αποφασιστεί η αλλαγή του νομικού πλαισίου, να γίνει προσαρμογή των χρονικών διαστημάτων των αδειών που χορηγούνται στα στελέχη που αποκτούν τέκνο.
Οι όποιες αλλαγές δεν πρόλαβαν να προωθηθούν λόγω της προκήρυξης της 31ης – 12-2014 των εθνικών εκλογών.
Μπορείτε να ενημερωθείτε από τη νέα πολιτική ηγεσία για την εξέλιξη του θέματος.
Γεννηματά Φώφη f.gennimata@parliament.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μ.:
Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα ήθελε να ευχαριστήσει την κα Φώφη Γεννηματά για την άμεση απάντηση και τις διευκρινήσεις που έδωσε, μετά την επιστολή μας. Από μόνο του αυτό το γεγονός τιμά ιδιαίτερα την πρώην Αναπληρώτρια Υπουργό Εθνικής Άμυνας και δείχνει να εκτιμά και να αναγνωρίζει την προσπάθεια που καταβάλλουν οι Ενώσεις για την επίλυση των προβλημάτων των Στρατιωτικών.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά