Μελέτη με συγκριτικά στοιχεία των προϋπολογισμών του ΥΠΕΘΑ για τα έτη 2014, 2013 και 2012. Η κατανομή σε μισθούς, οδοιπορικά κ.λ.π...

Με τη συνδρομή συνεργατών συντάχθηκε μια μελέτη με πίνακες για το πως είχε γίνει, την 13 Δεκ 2011, 06 Δεκ 2012 και 11 Δεκ 2013, η κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Οικονομικού Έτους 2012 , 2013 και 2014, αντίστοιχα . Πατώντας επάνω στο έτος σας οδηγεί στους Π/Υ που έχουν αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή σε κάθε ΟΜΑΔΑ για τα έτη 2012 έως και 2014

KATANOMH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΥΠΕΘΑ ΕΤΟΥΣ 2014, 2013 ΚΑΙ 2012
ΟΜΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
2014
2013
2012
0000
Πληρωμές για υπηρεσίες
2.080.209.100,00
2.130.315.000,00
2.612.627.000,00
1000
Προμήθειες αγαθών και
κεφαλαιακού εξοπλισμού
327.870.400,00
358.425.000,00
400.837.000,00
2000
Πληρωμές μεταβιβαστικές
3.238.000,00
3.750.000,00
3.800.000,00
4000
Δαπάνες βορειοατλαντικού συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών-μελών
28.792.000,00
74.500.000,00
96.800.000,00
5000
Δαπάνες που δεν
εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες
590.000,00
600.000,00
936.000,00
6000
Πληρωμές για την
εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
583.000.000,00
750.000.000,00
1.000.000.000,00
9000
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων
οικονομικών ετών
49.840.500,00
42.993.000,00
0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
3.073.540.000,00
3.360.583.000,00
4.115.000.000,00
Στην Ομάδα 0000 "Πληρωμές για υπηρεσίες" ανήκουν οι κατηγορίες με τα επιδόματα, βασικούς μισθούς, διάφορες αποζημιώσεις κ.λ.π. 

Στους παρακάτω δύο πίνακες φαίνεται η κατανομή στην ΥΠΟΟΜΑΔΑ 0700 και επιμέρους στους ΚΑΕ 0711 και 0712 που αφορά σε οδοιπορικά εσωτερικού και έξοδα μεταθέσεως. Το 2012 στον ΚΑΕ 0711 καλύπτονταν και τα Πάγια Οδοιπορικά.

KATANOMH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΥΠΕΘΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2014, 2013 ΚΑΙ 2012
KAE
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
2014
2013
2012
0700
Πληρωμές για μετακινήσεις
57.267.000,00
62.780.000,00
       217.078.000,00
  

KATANOMH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΥΠΕΘΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2014, 2013 ΚΑΙ 2012
KAE
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
2014
2013
2012
Ο711
Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό
μόνιμου προσωπικού τακτικοί -
35.870.000,00
        40.755.000 €
       188.015.000 €
Ο712
Έξοδα μετάθεσης
15.576.000,00
        15.776.000 €
         10.766.000 €


Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή πιστώσεων  ενδεικτικά σε μερικές κατηγορίες πληρωμών (ΚΑΕ)

KATANOMH ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΥΠΕΘΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ  2014, 2013 ΚΑΙ 2012
KAE ή
ΟΜΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
2014
2013
2012
0225
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
6.693.000,00
3.886.000,00
2.480.000,00
0228
Επίδομα προβληματικών
και παραμεθορίων περιοχών
703.500,00
826.000,00
677.000,00
0411
Βασικός μισθός αξιωματικών, ανθυπασπιστών και όσων
εξομοιώνονται
316.400.000,00
349.616.000,00
416.762.000,00
1323
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και
δεξαμενώ
8.700.000,00
9.998.000,00
14.000.000,00
1325
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών
8.800.000,00
10.514.000,00
21.564.000,00
4100
Δαπάνες έργων κοινού ενδιαφέροντος ΝΑΤΟ που
εκτελούνται στην Ελλάδα και χρηματοδοτούνται εξ
ολοκλήρου από εισφορές των Κρατών-Μελών αυτού
803.000,00
28.106.000,00
53.425.000,00
6900
Υποχρεώσεις από προγράμματα εξοπλισμού των Ενόπλων
Δυνάμεων (Ε.Δ.) και εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων φορέων
Γενικής Κυβέρνησης (Γ.Κ.)
583.000.000,00
750.000.000,00
1.000.000.000,00
 Οι τελευταίοι 2 πίνακες συγκρίνουν την κατανομή πιστώσεων (ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ) για τα έτη 2014 με 2013 και 2014 με 2012.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ KATANOMHΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΥΠΕΘΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΕ 2013
ΟΜΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
2014
2013
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2014 ΜΕ 2013
ΠΟΣΟΣΤΟ
0000
Πληρωμές για υπηρεσίες
2.080.209.100,00
2.130.315.000,00
-50.105.900 €
-2,35%
1000
Προμήθειες αγαθών και
κεφαλαιακού εξοπλισμού
327.870.400,00
358.425.000,00
-30.554.600 €
-8,52%
2000
Πληρωμές μεταβιβαστικές
3.238.000,00
3.750.000,00
-512.000 €
-13,65%
4000
Δαπάνες βορειοατλαντικού συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών-μελών
28.792.000,00
74.500.000,00
-45.708.000 €
-61,35%
5000
Δαπάνες που δεν
εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες
590.000,00
600.000,00
-10.000 €
-1,67%
6000
Πληρωμές για την
εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
583.000.000,00
750.000.000,00
-167.000.000 €
-22,27%
9000
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων
οικονομικών ετών
49.840.500,00
42.993.000,00
6.847.500 €
15,93%

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
3.073.540.000,00
3.360.583.000,00
-287.043.000 €
-8,54%

  
ΣΥΓΚΡΙΣΗ KATANOMHΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ΥΠΕΘΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΕ 2012
ΟΜΑΔΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
2014
2012
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2014 ΜΕ 2013
ΠΟΣΟΣΤΟ
0000
Πληρωμές για υπηρεσίες
2.080.209.100,00
2.612.627.000,00
-532.417.900 €
-24,99%
1000
Προμήθειες αγαθών και
κεφαλαιακού εξοπλισμού
327.870.400,00
400.837.000,00
-72.966.600 €
-20,36%
2000
Πληρωμές μεταβιβαστικές
3.238.000,00
3.800.000,00
-562.000 €
-14,99%
4000
Δαπάνες βορειοατλαντικού συμφώνου (Ν.Α.Τ.Ο.) που εκτελούνται με πιστώσεις των κρατών-μελών
28.792.000,00
96.800.000,00
-68.008.000 €
-91,29%
5000
Δαπάνες που δεν
εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες
590.000,00
936.000,00
-346.000 €
-57,67%
6000
Πληρωμές για την
εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
583.000.000,00
1.000.000.000,00
-417.000.000 €
-55,60%
9000
Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων
οικονομικών ετών
49.840.500,00
0,00
49.840.500 €


 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
3.073.540.000,00
4.115.000.000,00
-1.041.460.000 €
-30,99%

πηγή άντλησης στοιχείων: 
Φ. 800/ 224 /138325/Σ. 2551/13 Δεκ 2011/ΥΠΕΘΑ (ΑΔΑ:ΒΟΝΔ6-ΔΕ3)
Φ.812/91/135598/Σ.2361/06 Δεκ 12/ΥΠΕΘΑ (ΑΔΑ:Β45Ν6-Π0Τ)
Φ. 812/ 396 /137610/Σ. 2585/11 Δεκ 2013/ΥΠΕΘΑ (ΑΔΑ: ΒΛΓ66-ΧΜΣ)

http://espeth.blogspot.gr/2013/12/20142013-2012.html
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά