ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Παρακάμπτουμε για την οικονομία του χρόνου τις δεκάδες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούσαν και στοχοποιούσαν ΜΟΝΟ τους Στρατιωτικούς, που σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα επέφεραν «καίρια χτυπήματα» στις συνθήκες διαβίωσης και κατ επέκταση ψυχολογία των στελεχών μας αυτών και καταγράφουμε τα ήδη νομοθετημένα και ισχύοντα μέτρα, που καταρρίπτουν το σύνολο ...των αιτιάσεων, περί ανάγκης περαιτέρω περικοπών στους Στρατιωτικούς

-Για τα απαιτούμενα ποσά των ετων 2014-2016, που έχουν ήδη καλυφθεί από τις κρατήσεις του 2013, έχουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα ενημερώσει τις πολιτικές ηγεσίες των συναρμοδίων Υπουργείων, χωρίς ακόμα να έχουμε λάβει μια δημόσια τοποθέτηση επί του θέματος αυτού (θυμίζουμε μόνο την τεκμηρίωση της εξοικονόμησης των 214 εκατομμυρίων ευρω για τα απόστρατα στελέχη, με βάση τα στοιχεία που επεξεργάσθηκε το ΚΕΠΕ και το ΓΛΚ)

-Σχετικά με τις οικονομίες κλίμακας που προσδοκά να επιτύχει το Μεσοπρόθεσμο και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην οικεία αιτιολογική έκθεση αναφορικά με τις μειώσεις των συνταξίμων αποδοχών των Στρατιωτικών, θα επιθυμούσαμε να σας υπενθυμίσουμε πως, ήδη με νομοθετήματα του παρελθόντος, οι συγκεκριμένοι στόχοι θα επιτευχθούν στο μέγιστο,,λαμβάνοντας υπόψιν πώς :

1) Με τον νόμο 3029/2002, το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης των στρατιωτικών (έτσι όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 7 του ν.2084/92), μειώνεται 1% για κάθε έτος μετά την 1-1-2008, όπου πλέον το 80% του 2007, θα καταλήξει στο 70% το 2017 !!! Πρώτη μείωση.

2)Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης πριν την 31-12-2015 το τμήμα της μηνιαίας σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε έτος ασφάλισης από 1-1-2013 και μετά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προβλέπονται κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις.Αρα νέα μείωση των αναλογουσών συνταξίμων αποδοχών

3) Όσοι αποστρατευθούν μετά την 1-1-2015, ο υπολογισμός της συντάξεώς τους θα γίνει με βάση

α) την βασική σύνταξη (το ύψος για το 2012 καθορίστηκε στα 360 €) που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και

β) την αναλογική το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν υποβάλλει για τον χρόνο ασφάλισης που διανύεται από την 1-1-2011 και εφεξής. Ιδιαιτέρως, όσοι έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του δημοσίου έως την 31-12-2010 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1-1-2015 δικαιούνται αναλογικό τμήμα σύνταξης ως εξής:α) επιμέρους τμήμα που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο έως την 31-12-2010 καιβ) επιμέρους τμήμα με βάση τον χρόνο ασφάλισης από την 1-1-2011 έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης, με βάση τα καθοριζόμενα κάθε φορά ποσοστά αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών. Όπως και να χει και στις 2 περιπτώσεις, οι συντάξιμες αποδοχές θα υπολείπονται κατά πολύ, των αντιστοίχων έως την 31-12-2014.

4) Όσοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά μετά την 1-1-2011 υπάγονται υποχρεωτικά στον Κλάδο Κύριας σύνταξης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ με ότι αυτό συνεπάγεται και

5) Από 1-1-2015 και μετά, θα επέλθει ραγδαία μείωση -ελαχιστοποίηση των αποστρατειών/συνταξιοδότησης των στελεχών των Ε.Δ και Σ.Α., με δεδομένο πως με την αλλαγή του ασφαλιστικού τους καθεστώτος, θα απαιτείται πλέον 40ετής συνταξιμη υπηρεσία (πραγματική+5 ετη πλασματικής εφόσον υφίσταται) και αυτό αναμένεται να ισχύσει τουλάχιστον έως το 2021, έτος που θα επέλθουν οι πρωτες αποστρατείες με το νέο ασφαλιστικό καθεστώς.

- Σε όλα τα ανωτέρω δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός πως, το νέο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει για τους Στρατιωτικούς (40 συνταξιμα έτη ή 60ο έτος της ηλικίας) είναι κατά πολύ πιο «άδικο/αυστηρό» ακόμα και από αυτό του δημόσιου τομέα, με δεδομένο πως δεν τους δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν κανένα επιπλέον έτος «πλασματικής» συντάξιμης υπηρεσίας, πέραν (εφόσον και εάν) των 5 προβλεπομένων σε μονάδες εκστρατείας (εφόσον και εάν πραγματοποιηθούν με μέγιστο αριθμό αναγνώρισης τα 5 ετη)

-Σε πρόσφατο άρθρο εξέφρασα την ανησυχία των στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α. ως προς τα δρομολογούμενα μέτρα περαιτέρω μειώσεων, για τους ε.ε. και για τους ε.α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Π/Υ του 2014 και στους Ν.4024/11 και Ν.4093/12,
Του Ιωάννη Αντωνιάδη
Αξκός Οικονομολόγος ε.α. Π.Ν.Πρόεδρος Συνδέσμου Αποφοίτων Σ.Σ.Α.Σ.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά