Μειώνεται το ΒΟΕΑ του ΜΤΣ κατα 10,5% απο 1 Ιουλίου 2013Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εθνικής Άμυνας τροποιείται το ύψος του βοηθήματος ΒΟΕΑ (ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ) του ΜΤΣ από την 1 Ιουλίου 2013 .

Συγκεκριμένα σύμφωνα με υπουργική απόφαση που παρουσίαζει τοdikaiologitika.gr μειώνεται το ΒΟΕΑπου παρέχεται στα τέκνα (αγόρια – κορίτσια) των ενεργών μετόχων και μερισματούχων:
1. Mε τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας και μέχρι συμπληρώσεως το 30έτος της ηλικίας του.
2. Λόγω τέλεσης γάμου
3. Για σοβαρούς, αποδεδειγμένους λόγους υγείας:
Η απόφαση προβλέπει ότι για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 12%για το τρίτο και 6% για το τέταρτο και πλέον παιδί επί του ακαθαρίστου μηνιαίου μερίσματος που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων του μερί­σματος που λαμβάνουν οι Μερισματούχοι επί την τιμή μεριδίου που έχει καθοριστεί για τον υπολογισμό του Βοηθήματος».

Επίσης η κράτηση για την παροχή του ΒΟΕΑ που δεν κα­ταβλήθηκε από τον ασφαλισμένο για οποιοδήποτε λόγο υπολογίζεται με τα ποσοστά και τις διακρίσεις επί των αποδοχών που λαμβάνει ο μέτοχος ή επί του ποσού του μερίσματος επί του οποίου υπολογίζεται το βοήθημα, κατά τον χρόνο της καταβολής.Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται είτε εφάπαξ (εν όλω ή εν μέρει) είτε σε μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δι­οικητικού Συμβουλίου, εντόκως με επιτόκιο εκείνο που ισχύει κάθε φορά για τα από το Ταμείο χορηγούμενα τοκοχρεωλυτικά δάνεια στους ασφαλισμένους του. Το ύψος των μηνιαίων δόσεων δεν θα υπερβαίνει το 10% του Βασικού Μισθού ή το 30% του μερίσματος του οφειλέτου κυρίως ασφαλισμένου».

Το ποσό του πλήρους ΒΟΕΑκαθορίζεται ίσο προς εξήντα (60) μηνιαία μερίσματα του Μερισματούχου ή προκειμένου περί Μετόχων και Αξιωματικών ή Υπαξι­ωματικών των Πολεμικών καταστάσεων του αντίστοιχου μερίσματος του βαθμού των και των ετών υπηρεσίας των, υπολογιζόμενα με την τιμή μεριδίου μερίσματος που καθο­ρίζεται εκάστοτε και ισχύει αποκλειστικά για τη χορήγηση του εν λόγω βοηθήματος. Η τιμή μεριδίου μερίσματος, βά­σει της οποίας θα υπολογίζονται τα χορηγούμενα ΒΟΕΑ , καθορίζεται στο ποσό των 11,00 Ευρώ, δηλαδή μειωμένη κατά 10,5 % σε σχέση με την προηγούμενη ισχύουσα τιμή».
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά