Την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, υπεγράφη στο ΓΕΕΘΑ Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής

 Άμυνας και του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Την Προγραμματική Συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του ΓΕΕΘΑ ο Διευθυντής Β’ Κλάδου Υποστράτηγος Ιωάννης Δημητρέλλος και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς ο Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Καθηγητής κ. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Ομότιμο 

Καθηγητή του Πανεπιστημίου κ. Αθανάσιο Πλατιά, την Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Καθηγήτρια κ. Κωνσταντίνα Μπότσιου και τον Επίκουρο Καθηγητή στις Διεθνείς 

Σχέσεις και την Οικονομική Διπλωματία κ. Ιωάννη Κωνσταντόπουλο.

Σκοπός της Προγραμματικής Συμφωνίας είναι η ανάπτυξη δημιουργικής και στενής συνεργασίας που θα 

αποφέρει πολλαπλά οφέλη στον τομέα των  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών τόσο για το Πανεπιστήμιο

 όσο και για το ΓΕΕΘΑ. Ειδικότερα, η Συμφωνία περιλαμβάνει προγράμματα συνεργασίας στους τομείς της στρατηγικής, της αμυντικής πολιτικής και της πολιτικής πληροφοριών και κυβερνοασφάλειας με:

  • Οργάνωση από κοινού και διεξαγωγή ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων ή διεθνών συνεδρίων και 
  • ασκήσεων προσομοίωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την μελέτη θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
  • Συμμετοχή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις 
  • «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (MSc in International and European Studies)», με παροχή ειδικής έκπτωσης.
  • Δημοσίευση των προϊόντων συνεργασίας στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ΓΕΕΘΑ.
  • Φοίτηση στελεχών σε Προγράμματα εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου (ΚΕΔΙΒΙΜ) με την παροχή αντίστοιχης πιστοποίησης.
  • Συνεργασία με επιστημονικούς και στρατιωτικούς φορείς και ιδρύματα αναγνωρισμένου κύρους τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης του.
  • Ίδρυση και λειτουργία Εδρών.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας, η οποία θα λειτουργήσει ως δεξαμενή σκέψης θέτοντας τις 

βάσεις για μια στενή, δημιουργική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων.

Επίσης αναφέρθηκε στην σύνδεση των διεθνών σχέσεων με τον τομέα της Άμυνας και τόνισε τόσο την 

αξία της συνεργασίας του ΓΕΕΘΑ με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όσο και τα οφέλη που αποκομίζει η

 ακαδημαϊκή κοινότητα από την αλληλεπίδρασή της με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό, πειθαρχία, προσήλωση στο καθήκον και τεχνογνωσία.

Ολοκληρώνοντας, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την αγαστή συνεργασία του Τμήματος με το ΓΕΕΘΑ, όπως και τους Καθηγητές

 για την καθοριστική συμβολή τους στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση των στελεχών των Ενόπλων

 Δυνάμεων.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε επίσης από τον Καθηγητή κ. Τζιαμπίρη στο ΠΜΣ με τίτλο «Αμερικανικές Σπουδές:

 Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία», το οποίο ήδη πραγματοποιείται στα αγγλικά με την συμμετοχή 

καθηγητών από το Center for Global Affairs του New York University των ΗΠΑ και φοιτούν σε αυτό με 

υποτροφία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (πατήστε εδώ).