Καθυστέρηση στην αποζημίωση των στελεχών που συμμετέχουν στο μεταναστευτικό


ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
TYPOGRAPHY

 ΘΕΜΑ : Οικονομικά Θέματα (Καθυστέρηση στις Διαδικασίες Πληρωμής Υπηρεσιών  Αποτροπής Μεταναστευτικών Ροών)

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 04/12.1.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 86/13.1.2021 έγγραφό μας

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 06/08/2/2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.

Με το (γ) σχετικό έγγραφό της η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.), επανέρχεται στο μείζον για τους υπηρετούντες στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ζήτημα της μη καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης, από τον Αύγουστο του παρελθόντος έτους 2020 μέχρι και σήμερα, των στελεχών που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, εκφράζοντας την ανησυχία της για την καταβολή της και την πορεία της.

...................

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά ( Καθυστέρηση στις διαδικασίες πληρωμής υπηρεσιών  αποτροπής μεταναστευτικών ροών )

α. Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74) , «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

β. Υπ. Αριθ. 86/2021 έγγραφο της ΠΟΕΣ

γ. Υπ. Αριθ. 17/2020 έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.

δ.Υπ. Αριθ. 18/2020 έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.

ε. Υπ. Αριθ.  04/2021 έγγραφο της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.

1. Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε. επανέρχεται με το παρόν, επί του θέματος σχετικά με την εκ νέου καθυστέρηση στις διαδικασίες πληρωμής υπηρεσιών αποτροπής μεταναστευτικών ροών, η οποία αντιστοιχεί στο ποσό των 13,22 ευρώ ανά υπηρεσία.

2, Υπενθυμίζεται ότι, την 12 Ιανουαρίου 2021 η ένωση μας ανέδειξε με το (ε) σχετικό και στη συνέχεια η Π.Ο.Ε.Σ. απέστειλε ως συνημμένο με το (β) όμοιο, καταγγελίες στελεχών υπηρετούντων σε μονάδες του Έβρου, σύμφωνα με τις οποίες, προσωπικό το οποίο εμπλέκεται στην αντιμετώπιση του  μεταναστευτικού ζητήματος και εκτελεί τις ως άνω υπηρεσίες, δεν έχει λάβει καμία αποζημίωση για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών πλέον, με αποτέλεσμα να εκφράζουν την ανησυχία τους για την καταβολή αυτής.

3. Επισημαίνεται ότι, το ως άνω πρόβλημα έρχεται να προστεθεί σε ένα γενικότερο σύνολο προβλημάτων ωραρίου-αποζημίωσης για το προσωπικό που εμπλέκεται στο μεταναστευτικό και τα οποία αναδείξαμε με το (γ) και (δ) σχετικό, αλλά και γενικότερα για το υπόλοιπο προσωπικό καθώς εκκρεμεί σειρά αποζημιώσεων, όπως η αποζημίωση για την νυχτερινή εργασία η οποία ισχύει βάσει του (α) σχετικού αλλά εκκρεμεί η εφαρμογή της από την 01/01/2017 ως και σήμερα.

4. Παρακαλούμε για την άμεση ανάδειξη του θέματος καθώς και την ενημέρωση μας σχετικά με την πορεία της ως άνω αποζημίωσης και την ει δυνατόν επίσπευση των διαδικασιών πληρωμής από τους αρμοδίους.


Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά