ΣΑΣΜΥ: Προτάσεις για τη διοικητική οργάνωση των ΕΑΑ

 


Σε καθημερινή βάση το ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) γίνεται δέκτης πληθώρας ερεθισμάτων που σχετίζονται με προβλήματα της καθημερινότητας των μελών του.

Κοινός παρονομαστής στις συζητήσεις συναδέλφων είναι ότι η δεινή κοινωνική, οικονομική και εργασιακή θέση των στρατιωτικών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ιδεοληπτική αντιμετώπιση του κλάδου από τις περισσότερες κυβερνήσεις (ο βολικός μύθος των δήθεν προνομιούχων), σε διαχρονικά συμπλέγματα ιδεολογικής φύσεως (το προπατορικό αμάρτημα της επαράτου 7ετίας που χρεώθηκε συλλήβδην και στις νεότερες γενιές), καθώς και στην έλλειψη ουσιαστικού θεσμικού αντίβαρου για την ανάδειξη των προβλημάτων και την αποτελεσματική προώθηση των διεκδικήσεων.

Το καθεστώς των ΕΑΑ είναι διαρθρωτικά αναχρονιστικό, στο βαθμό που εδράζεται σε διατάξεις που ουσιαστικά τις καθιστούν ως Ν.Π.Δ.Δ υποχείριο του εκάστοτε ΥΕΘΑ.

Χαρακτηριστική παραδοξότητα αποτελεί το γεγονός ότι ενώ οι ΕΑΑ αυτοχρηματοδοτούνται από τις εισφορές των μελών τους (κρατήσεις από το μέρισμα), εν τούτοις όμως φέρεται ότι υφίσταται έλεγχος των οικονομικών από το ΥΠΕΘΑ.

Εφόσον πράγματι συνεχίζουν να ισχύουν τα παραπάνω, η τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας είναι το δίχως άλλο επιτακτική.

Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να αναπτυχθεί ένας διευρυμένος διάλογος φορέων, όχι μόνο αποστράτων, επί της βάσης ενός κοινού πλαισίου αρχών και αξιών. στο πλαίσιο μιας κοινής συναντίληψης για αλλαγή πορείας.

Ο ΣΑΣΜΥ απέστειλε έγγραφο προς τον ΥΕΘΑ με ορισμένες προτάσεις που, κατά την ταπεινή μας άποψη ως νέο σχετικά σωματείο, θα μπορούσαν να προάγουν με δημοκρατικό πρόσημο τη διοικητική οργάνωση των ΕΑΑ, μετεξελίσσοντας και βελτιστοποιώντας τη λειτουργία τους, δια της τροποποίησης του ΝΔ 1171/72 καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας ,οι οποίες αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο που σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας και παρακαλούμε για την αναδημοσίευσή του προς \ενημέρωσή όλων των υπολοίπων συναδέλφων..

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τρίκαλα, 15 Φεβ 21

ΠΡΟΣ : Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο
ΚΟΙΝ : Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή
κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων
κ.κ. Α/ΓΕΕΘΑ-Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ
ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ, ΠΟΣ, ΑΝΕΑΕΔ
ΠΟΕΣ, ΠΟΜΕΝΣ, ΣΑΣΣΑΣ, ΣΑΣΜΥΝ, ΣΑΣΥΔΑ, ΣΑΣ, ΣΑΙΡ, ΣΑΑΥΣ

ΘΕΜΑ: Εκσυγχρονισμός Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ε.Δ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε καθημερινή βάση το ΔΣ του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) γίνεται δέκτης πληθώρας ερεθισμάτων που σχετίζονται με προβλήματα της καθημερινότητας των μελών του. Κοινός παρονομαστής στις συζητήσεις συναδέλφων είναι ότι η δεινή κοινωνική, οικονομική και εργασιακή θέση των στρατιωτικών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ιδεοληπτική αντιμετώπιση του κλάδου από τις περισσότερες κυβερνήσεις (ο βολικός μύθος των δήθεν προνομιούχων), σε διαχρονικά συμπλέγματα ιδεολογικής φύσεως (το προπατορικό αμάρτημα της επαράτου 7ετίας που χρεώθηκε συλλήβδην και στις νεότερες γενιές), καθώς και στην έλλειψη ουσιαστικού θεσμικού αντίβαρου για την ανάδειξη των προβλημάτων και την αποτελεσματική προώθηση των διεκδικήσεων.

Είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν οι Ενώσεις Αποστράτων (ΕΑΑ) περιορίστηκαν σε μια «αποστειρωμένη» διαχείριση των καταστάσεων, χωρίς να διαγνώσουν έγκαιρα, ως όφειλαν, τα σημάδια της διαγραφόμενης χρεοκοπίας των Μετοχικών Ταμείων, της διάλυσης των αποθεματικών τους, της απώλειας μετοχικού ελέγχου της Γενικής Τράπεζας, εθελοτυφλώντας εμπρός στη ραγδαία υποβάθμιση της κοινωνικής θέσης του στρατιωτικού και σε άλλα πολλά.

Εμφανής επίσης υπήρξε τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, μια προσπάθεια «θωπείας» του τραυματισμένου, από τη διαρκή κρίση, ψυχισμού των αποστράτων και χειραγώγησης του κοινού αισθήματος, δια της εκτόνωσης της δυσαρέσκειας μέσα από «ελεγχόμενες» δράσεις. Επίσης, όλοι μας γίναμε μάρτυρες μιας προσπάθειας οριοθέτησης της μάλλον «ενοχλητικής» προς την Πολιτεία, συλλογικής παρουσίας των ε.ε στελεχών (καθ’ όλα σύννομης πλέον μετά το αρχικό στάδιο αμφισβήτησης), ενώ παράλληλα σε ορισμένες περιπτώσεις έγινε αισθητή μια υφέρπουσα προσπάθεια αυθαίρετης εκπροσώπησης συνολικά του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ε.ε συναδέλφων.

Το ζητούμενο δεν είναι τι έγινε στο παρελθόν, αλλά τι πρέπει να γίνει στο εξής. Είναι αλήθεια ότι στην περιγραφή των προβλημάτων, σε γενικές γραμμές μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. Οι όποιες αποκλίσεις εντοπίζονται στον καθορισμό των αιτιών, στον προσδιορισμό των λύσεων, στο σχεδιασμό των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν, καθώς και στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Το καθεστώς των ΕΑΑ είναι διαρθρωτικά αναχρονιστικό, στο βαθμό που εδράζεται σε διατάξεις που ουσιαστικά τις καθιστούν ως Ν.Π.Δ.Δ υποχείριο του εκάστοτε ΥΕΘΑ. Χαρακτηριστική παραδοξότητα αποτελεί το γεγονός ότι ενώ οι ΕΑΑ αυτοχρηματοδοτούνται από τις εισφορές των μελών τους (κρατήσεις από το μέρισμα), εν τούτοις όμως φέρεται ότι υφίσταται έλεγχος των οικονομικών από το ΥΠΕΘΑ. Εφόσον πράγματι συνεχίζουν να ισχύουν τα παραπάνω, η τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας είναι το δίχως άλλο επιτακτική.

Πέραν των προαναφερθέντων, κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η προσέλκυση εκ νέου του ενδιαφέροντος των μελών και δει των νεοτέρων, τα οποία απογοητευμένα από τη διαχρονική αδράνεια και την επιμελημένα κρατούσα «ταξικότητα» έχουν αποστασιοποιηθεί. Δεν είναι δυνατόν μικρές μειοψηφίες να συνεχίζουν σήμερα να οραματίζονται σωματεία με ιεραρχική δομή, δεν μπορεί να λειτουργούμε με «φέουδα». Τα μέλη κάθε συλλογικής οντότητας, με οποιαδήποτε μορφή (Ένωση, Σύνδεσμος, Σωματείο, Επιμελητήριο, Σύλλογος κλπ), είναι ισότιμα και δεν μπορεί να διακρίνονται σε κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση και το βαθμό που έφεραν στην ενεργό υπηρεσία εν προκειμένω.

Προς άρση τυχόν παρερμηνειών, δεν είναι στις προθέσεις μας να συλήσουμε αυθαίρετα τις ιστορικές «παρακαταθήκες», αλλά να αναδείξουμε τη νέα πραγματικότητα υπό ένα σύγχρονο πρίσμα, ώστε οι ΕΑΑ να μετεξελιχθούν προς όφελος του συνόλου των συναδέλφων. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να αναπτυχθεί ένας διευρυμένος διάλογος φορέων, όχι μόνο αποστράτων, επί της βάσης ενός κοινού πλαισίου αρχών και αξιών. Στο πλαίσιο μιας κοινής συναντίληψης για αλλαγή πορείας. Ορισμένες προτάσεις που, κατά την ταπεινή μας άποψη ως νέο σχετικά σωματείο, θα μπορούσαν να προάγουν με δημοκρατικό πρόσημο τη διοικητική οργάνωση των ΕΑΑ, μετεξελίσσοντας και βελτιστοποιώντας τη λειτουργία τους, δια της τροποποίησης του ΝΔ 1171/72 καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας, είναι οι ακόλουθες:

α. Μετονομασία των ΕΑΑ, προκειμένου ο διακριτικός τίτλος να περιλαμβάνει και τυπικά το σύνολο των αποστράτων στελεχών των ΕΔ, ανεξαρτήτως προέλευσης και βαθμολογικής κατηγοριοποίησης (Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί).

β. Εγγραφή μελών στις νέες Ενώσεις Αποστράτων σε προαιρετική βάση. Επιβολή εισφορών μόνο για τα μέλη και όχι ανεξαιρέτως στο σύνολο των ε.α συναδέλφων. Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαία η παράλληλη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στις διευρυμένες αρμοδιότητες των Ενώσεων Αποστράτων (έκδοση δελτίων εισόδου σε Στρατιωτικά Καταστήματα, παραθέριση σε ΚΑΑΥ – ΚΘΕ – ΚΕΔΑ κλπ), για την αποφυγή διακρίσεων και ανισοτήτων μεταξύ των ε.α συναδέλφων.

γ. Εκδημοκρατισμός του πλαισίου «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», αφενός με την καθιέρωση αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των ΔΣ των τοπικών Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων, χωρίς αποκλεισμούς με βαθμολογικά κριτήρια και αφετέρου με τη διεύρυνση της καταστατικής δυνατότητας των μελών να θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ όλων των Ενώσεων Αποστράτων και την Προεδρία αυτών. Μέχρι σήμερα, ενδεικτικά για την Προεδρία της ΕΑΑΣ, επιτρέπεται η υποψηφιότητα μόνο για ε.α Ανώτατους Αξιωματικούς. Η επιβολή τέτοιων περιορισμών, καλώς ρύθμιζε τις διοικητικές σχέσεις κατά την ενεργό υπηρεσία, στην αποστρατεία όμως είναι ηθικά απαράδεκτη, καθώς εντείνει την καλλιέργεια ανισοτήτων και στοχεύει στον έλεγχο της ελεύθερης θέλησης του εκλογικού σώματος. Όταν ο οποιοσδήποτε ε.α συνάδελφος έχει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα σε θεωρητικό πάντα επίπεδο να εκλεγεί στα ύπατα Πολιτειακά Αξιώματα, ποιος άραγε νομιμοποιείται ηθικά να του στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσει, μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, την Προεδρία της ΕΑΑΣ;;;

δ. Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την νομιμοποίηση ανάληψης καθηκόντων των ΔΣ των νέων Ενώσεων Αποστράτων, καθόσον πρέπει να παύσει ο καθιερωμένος διορισμός τους με τη μορφή επικύρωσης από τον εκάστοτε ΥΕΘΑ (δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης), γεγονός που, σημειολογικά, συνιστά ευθεία απαξίωση και υποβάθμιση της βούλησης του κυρίαρχου σώματος των εκλεκτόρων μελών των Ενώσεων Αποστράτων.

ε. Θεσμοθέτηση επισήμου κεντρικού συντονιστικού θεσμικού οργάνου (Ομοσπονδίας), με εκ περιτροπής εναλλαγή ηγεσίας, όπου θα μετέχουν ισότιμα οι νέες Ενώσεις Αποστράτων στελεχών ΣΞ, ΠΝ, ΠΑ. Ο διακλαδικός αυτός θεσμός μπορεί να εργαστεί προς την κατεύθυνση της τυποποίησης και ομογενοποίησης λειτουργιών των Ενώσεων και παράλληλα να αναπτύξει δεσμούς για οργανωμένη συμπόρευση δράσεων των αποστράτων με τις υπόλοιπες κοινωνικές δυνάμεις, σε μια αμοιβαία αποδοτική αλληλεπίδραση.

Το ρητό «Η ισχύς εν τη ενώσει» πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη!

Πρέπει να γίνει σε όλους μας απολύτως σαφές ότι ο «γίγαντας δεν ξυπνάει» με ναρκισσιστικές ανασκαφές μιας ένδοξης κληρονομιάς και με νοσταλγική αναπόληση των δαφνών του παρελθόντος. Απαιτείται ενεργοποίηση όλων μας για ένα νέο δυναμικό ξεκίνημα, με τεχνοκρατική αντίληψη σε ότι αφορά στη διάρθρωση και οργάνωση των ΕΑΑ,
μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό πρίσμα λειτουργίας, επ’ ωφελεία του συνόλου των συναδέλφων.

Απαιτούνται αλλαγές τώρα, σήμερα και όχι αύριο!!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο Πρόεδρος Ευάγγελος Στέφος

-Ο Γεν. Γραμματέας Στέφανος Κουκουράβας

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΣΜΥ)

ΣΑΣΜΥ: Προτάσεις για τη διοικητική οργάνωση των ΕΑΑ | TaMeteora.gr

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά