Μοριοδότηση τμήματος διοικητών Υπομονάδων - Υπολοχαγών (Ο-Σ)

 

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
TYPOGRAPHY


ΘΕΜΑ : Μοριοδότηση Σχολείου Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων - Υπολοχαγών (Ο-Σ)

α. Φ.411/1/294483/Σ.797/2018 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 468, «Περί καθορισμού Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ε.Δ. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ε.Δ.»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 502/2019 έγγραφό μας

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 84/29.5.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣ.

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 213/8.11.2019 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Κ.

ε. Φ.330/25/191655/Σ.1697/6.3.2020 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1440, «Σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

στ. Ερώτηση 1953/14.112019 της Βουλής των Ελλήνων (ΚΚΕ)

ζ. Απάντηση Φ.900α/2252/16769/27.11.2019/ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

η. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 395/6.3.2020 έγγραφό μας

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Στη (ζ) σχετική απάντησή σας, επί της (στ) όμοιας ερώτησης κ.κ. βουλευτών του ΚΚΕ, που προκλήθηκε από τα (β) έως και (δ) σχετικά έγγραφά μας, αναφορικά με τη μοριοδότηση του υποχρεωτικού, για την προαγωγή τους στο επόμενο βαθμό, Τμήματος Διοικητών Υπομονάδων, όλων των Όπλων και Σωμάτων (Ο-Σ), που συμπεριλαμβάνεται στο Σχολείο Υποχρεωτικής Φοίτησης των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, στον βαθμό του Υπολοχαγού, είχατε αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι: «Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, εξετάζεται η τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στο μέτρο που απαιτείται, με απώτερο σκοπό, το Σχολείο Διοικητών Υπομονάδων να μοριοδοτείται με ανάλογο συντελεστή βαρύτητας».  

Ήδη έχει παρέλθει ένα και πλέον έτος από την ως άνω απάντησή σας και ουδεμία ενέργεια δεν έχει κοινοποιηθεί στα ενδιαφερόμενα στελέχη, προκαλώντας έτσι την έντονη απογοήτευσή τους και πικρία τους, την οποία και μας μετέφεραν.

Με το παρόν έγγραφό μας, αφ΄ ενός διότι το Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων είναι υποχρεωτικό για τους Μονίμους Αξιωματικούς στο βαθμό του Υπολοχαγού, όλων των Όπλων και  Σωμάτων (Ο-Σ), σύμφωνα με τις διατάξεις του (ε) σχετικού και αφ΄ ετέρου διότι αποτελεί ένα επιπλέον προσόν, επανερχόμαστε στο αίτημά μας, όπως τούτο διατυπώθηκε με τα (β), (γ), (δ) και (η) έγγραφά μας και παρακαλούμε για την τροποποίηση του (α) ομοίου, ώστε να επέλθει, σε όποιο βαθμό μπορεί να συμβεί τώρα, το αίσθημα δικαίου και η αίσθηση ότι πράγματι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος (ερωτήσεις – απαντήσεις) δεν παραμένει μια τυπική διαδικασία, αλλά μια διαδικασία ουσίας και επίλυσης προβλημάτων που αναδεικνύονται από θεσμικούς φορείς, όπως η Ομοσπονδία μας, ως εξής:

«(2) Η παράγραφος 2 του παραρτήματος «Α» του (α) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Επιδόσεις σε Σχολεία – Σχολές

Λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις των στελεχών στα υποχρεωτικά σχολεία και την ΑΔΙΣΠΟ (ή ισότιμες σχολές), όπως παρακάτω:

α. Για τις Παραγωγικές Σχολές, λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται από τον μαθηματικό τύπο ………………

β. Για το βασικό σχολείο Ανθλγών – Μ. Λοχιών (Διοικητικών) – το σχολείο της ειδικότητας Μ. Λοχιών (Τεχνικών και Φροντιστών) – το βασικό σχολείο των ΕΜΘ Υπξκών και το σχολείο μονιμοποίησης των ΕΠΟΠ, ……………

γ. Για το προκεχωρημένο τμήμα των σχολών Ο-Σ και Ανθστών λαμβάνουν μόρια …………………….

δ. Στον βαθμό του Υπλγού, για το τμήμα Διοικητών Υπομονάδων, Φροντιστών (ΛΟΣ) και Αρχιτεχνιτών όλων των όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), για όλους τους Αξκούς Όπλων – Σωμάτων (Ο-Σ), λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται από τον μαθηματικό τύπο [(α-σ+1/α)x20+10]x1,75 όπου α: ο αριθμός των αποφοιτούντων και σ: η σειρά αποφοίτησης.

(αναγραμματισμός) ε. Για την ΣΔΙΕΠ (ή ΣΧΕΠ) λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται ………………….

(αναγραμματισμός) στ. Για την ΑΔΙΣΠΟ ή ισότιμες σχολές λαμβάνουν μόρια όπως εξάγονται ………………..

(αναγραμματισμός) ζ. Για τα στελέχη, που έχουν αποφοιτήσει»

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά