ΣΜΥΑ ή ΕΠΟΠ

 
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)
ή Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠΟΠ)
Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες
Το παρακάτω κείμενο, συνοδευόμενο από εικόνες, είναι μια απλή «εργασία» αφιερωμένη σε όλους εσάς που θέλετε να αποκτήσετε μια καλύτερη γνώση για τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στην ΠΑ. Εξελίξεις που διαμορφώνονται ερήμην σας και σας αφορούν άμεσα, προδιαγράφοντας δυσάρεστες συνέπειες για το παρόν και το μέλλον σας στην ΠΑ.
(Για τα όποια λάθη, παραλείψεις ή ασάφειες θα ήθελα να ζητήσω προκαταβολικά συγνώμη). Το άρθρο αναρτήθηκε στο militaire.gr
1. Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης το 2012 θα προσληφθούν 1.500 Επαγγελματίες Οπλίτες ΕΠΟΠ στις ΕΔ, χίλιοι (1000) στο Στρατό Ξηράς, τριακόσιοι (300) στο Πολεμικό Ναυτικό, διακόσιοι ογδόντα (280) στην Πολεμική Αεροπορία και είκοσι (20) στο Κοινό Νομικό Σώμα.
Με πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις επανακαθορίστηκε το επίπεδο των γραμματικών γνώσεων (εικόνα 1) που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠΟΠ), προκειμένου να προσληφθούν στις ΕΔ. Όπως αναμένεται χιλιάδες νέοι και νέες θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.
Πολλοί από αυτούς ήδη εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους, χωρίς επιτυχία, συμμετέχοντας στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στις σχολές ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ.
Τώρα τους παρουσιάζεται μια δεύτερη ενναλακτική ευκαιρία και είναι φυσικό να προβληματίζονται αν ο θεσμός του ΕΠΟΠ ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, σε σχέση με τους αποφοίτους των στρατιωτικών σχολών, ή θα πρέπει να προσπαθήσουν ξανά για την είσοδο στις στρατιωτικές σχολές.
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να μελετήσουν και να λάβουν σοβαρά υπόψη όλες τις παραμέτρους και να μην επικεντρωθούν μόνο στην προκήρυξη και τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην εξέλιξη και τις προοπτικές των ΕΠΟΠ.
Σχεδόν όλοι όσοι προσελήφθησαν στο παρελθόν είχαν καλύτερη σταδιοδρομική εξέλιξη από την προβλεπόμενη ενώ για κάποιες κατηγορίες εθελοντών η εξέλιξη ήταν παρόμοια με των αποφοίτων σχολών υπαξιωματικών.
Ιδιαίτερη επίσης προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή του όπλου καθώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις ευκαιρίες σταδιοδρομικής εξέλιξης. Κομβικό σημείο με καθοριστική σημασία για την εξέλιξη έχει η μετάταξη στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών.
2. Κάθε χρόνο τα Γενικά Επιτελεία ΣΞ, ΠΝ και ΠΑ προκηρύσσουν μετατάξεις ΕΠΟΠ στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών, το οποίο το συνθέτουν οι απόφοιτοι των σχολών υπαξιωματικών και όσοι έχουν μεταταχθεί από άλλες κατηγορίες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι μετατάξεις αφορούν σχεδόν όλες τις ειδικότητες των σχολών υπαξιωματικών.
Την τελευταία δεκαετία στην Πολεμική Αεροπορία προκηρύχθηκαν περισσότερες από 2.500 θέσεις ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για το 2019 προκηρύχθηκε η μετάταξη (ΕΜΘ) και (ΕΠΟΠ) για την κάλυψη 779 θέσεων στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών. (εικόνα 2) Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται στις αντίστοιχες επετηρίδες των μονίμων υπαξιωματικών και ακολουθούν την εξέλιξή τους. Με την ολοκλήρωση της μετάταξης δεν υφίσταται πλέον καμία διαφορά μεταξύ των αποφοίτων ΑΣΣΥ και των ΕΠΟΠ. Το 2017 και 2018 μετατάχθηκαν 143 ΕΠΟΠ και ΕΜΘ (εικόνα3) στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, αριθμός που υπολείπεται κατά πολύ από τις προκηρυχθείσες θέσεις. Η πιθανότερη αιτία είναι ότι δεν κάλυπταν το βασικό κριτήριο της μετάταξης που είναι η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ.
Σήμερα, σχεδόν με βεβαιότητα, μπορεί να ειπωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός των υποψηφίων ΕΠΟΠ διαθέτει ήδη πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) ή μπορεί να το αποκτήσει επιλέγοντας διάφορους τρόπους. Πανεπιστήμια του εξωτερικού προσφέρουν εξ’ αποστάσεως προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που συνοδεύονται με πτυχία τα οποία αναγνωρίζονται από το ΔΟΑΤΑΠ. Ως εκ’ τούτου όλοι οι επαγγελματίες οπλίτες έχουν ή δύνανται να αποκτήσουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης για τη μελλοντική μετάταξή τους στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών.
3. Καθώς, όπως προαναφέρθηκε, στην Πολεμική Αεροπορία προκηρύσσονται εκατοντάδες μετατάξεις ΕΠΟΠ και ΕΜΘ στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών αβίαστα προκύπτει το ερώτημα αν η βέλτιστη επιλογή είναι η εισαγωγή στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥΑ) ή η κατάταξη ως ΕΠΟΠ. Στην, εξ ορισμού, απάντηση ότι η ΣΜΥΑ αποτελεί την καλύτερη επιλογή, μια προσεκτική ανάλυση, που θα λάμβανε υπόψη όλες τις παραμέτρους της κάθε επιλογής, είναι πιθανό να έθετε σοβαρά διλήμματα και προβληματισμούς.
Επιχειρώντας να αναλύσουμε ορισμένες διαφορές μεταξύ ΣΜΥΑ και ΕΠΟΠ, καθώς ο κατάλογος δεν εξαντλείται μόνο σ’ αυτές, παρατηρούμαι τα εξής:
4. Οι ΕΠΟΠ (Πλεονεκτήματα)
α. Δεν χρειάζονται γραπτές εξετάσεις για την κατάταξη.
β. Αμείβονται από την πρώτη ημέρα της κατάταξής τους στις ΕΔ.
γ. Εάν είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΤΕΙ, άσχετα από την ειδικότητα που φέρουν, έχουν τη δυνατότητα να μεταταχθούν στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών με τους βαθμούς του Αρχισμηνία, Επισμηνία και Σμηνία και σε όλες της ειδικότητες της ΣΜΥΑ με βάση τα πτυχίο της σχολής ΑΕΙ-ΤΕΙ. Για να γινεί αυτό κατανοητό, μπορεί π.χ ένας Οδηγός Χειριστής Οχημάτων-Μηχανημάτων να μεταταχθεί στο σώμα των υπαξιωματικών, ως Μηχανοσθέτης, με πτυχίο του Τμήματος Μηχανολογίας, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κοζάνης, ή ένας Χειριστής Ραντάρ στην ειδικότητα του Ταμιακού, ως πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών.
δ. Ένας σημαντικός αριθμός υποψήφιων διαθέτει ήδη πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές εμπλουτίζοντας τα προσόντα και το βιογραφικό τους.
ε. Όσοι, νεοπροσλαμβανόμενοι, είναι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τις διευκολύνσεις που παρέχει ο νόμος για τους εργαζόμενους φοιτητές.
στ. Όσοι έχουν πτυχίο Λυκείου μπορούν να λάβουν μέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις του υπουργείου παιδείας ή να κάνουν χρήση άλλων διατάξεων, όπως το 10%, για την είσοδό τους σε πανεπιστημιακή σχολή. Ο βαθμός δυσκολίας για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο μπορεί να είναι μικρός, ανάλογα βέβαια με την επιλογή, καθώς υπάρχουν δεκάδες σχολές χαμηλής ζήτησης και άρα με χαμηλή βάση εισαγωγής (εικόνα 4). Το πτυχίο όμως είναι εξαιρετικά σημαντικό για την επαγγελματική και βαθμολογική τους εξέλιξη.
η. Η μετάταξή τους στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών αυτονόητα σημαίνει ότι όλοι είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ενώ οι συνάδελφοί τους, απόφοιτοι της ΣΜΥΑ, είναι κάτοχοι πτυχίου μεταλυκειακής εκπαίδευσης, επιπέδου ΙΕΚ.
θ. Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ή ΙΕΚ έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα με βάση το πτυχίο τους και δύνανται να κάνουν χρήση του πτυχίου τους αν για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσουν να αποχωρήσουν από τις ΕΔ.
5. ΕΠΟΠ (Μειονεκτήματα)
α. Ο προβλεπόμενος καταληκτικός βαθμός, για τους μη μετατασσόμενους, είναι του Αρχισμηνία. Όπως προαναφέρθηκε, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις της νομοθεσίας, η εξέλιξη αυτή για τους νυν υπηρετούντες ήταν καλύτερη της προβλεπόμενης.
β. Η εκτέλεση παράλληλων καθηκόντων και υπηρεσιών άσχετα με την ειδικότητά τους σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια παραμονή σε χαμηλούς βαθμούς.
γ. Είναι νεότεροι των ομοιοβάθμων τους μονίμων υπαξιωματικών.
δ. Κατατάσσονται στην κατηγορία Γ΄ της μισθολογικής κλίμακας.
ε. Οι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου που μετατάσσονται στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών δεν δύνανται να μεταταχθούν στο σώμα των αξιωματικών.
στ. Υφίσταται σχετικός βαθμός δυσκολίας, λόγω της φύσης της εργασίας, για την ολοκλήρωση των σπουδών σε πανεπιστημιακές σχολές.
ζ. Τα σημερινά δεδομένα δεν προεξοφλούν και την μελλοντική πολιτική, της Πολεμικής Αεροπορίας, περί μετατάξεων.
6. ΑΣΣΥ, (Πλεονεκτήματα)
α. Ανήκουν μετά την αποφοίτησή τους από τη σχολή στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών.
β. Προάγονται έως και το βαθμό του Αντισμηνάρχου ενώ οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ στο βαθμό του Σμηνάρχου.
γ. Είναι αρχαιότεροι των ομοιόβάθμων τους εθελοντών υπαξιωματικών.
δ. Κατατάσσονται στην κατηγορία Β΄ της μισθολογικής κλίμακας.
7. ΑΣΣΥ, (Μειονεκτήματα)
α. Οι τριετείς σπουδές είναι σε εσώκλειστη στρατιωτική σχολή με σκληρή εκπαίδευση και περιορισμένες ατομικές ελευθερίες.
β. Οι γονείς τους επιβαρύνονται με έξοδα σπουδών (ενοικίαση κατοικίας, ανάλογης της φοιτητικής, μετακινήσεις κλπ).
γ. Αν και οι σχολές ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αναγνωρίζονται ως ανώτερες δεν υπάρχει ισοτιμία του πτυχίου τους και ως εκ’ τούτου θεωρείται ως πτυχίο μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
δ. Με την είσοδό τους στη σχολή, η οποία περιλαμβάνεται στο μηχανογραφικό του υπουργείου παιδείας, δεν έχουν τη δυνατότητα για τα επόμενα δύο χρόνια να επιδιώξουν την εισαγωγή στα ΑΕΙ καθώς απαγορεύεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε δυο σχολές.
ε. Μετά την τριετή αποφοίτησή τους από τη σχολή και εφόσον θέλουν να συνεχίσουν σπουδές στα ΑΕΙ θα πρέπει να λάβουν εκ νέου μέρος στις εξετάσεις του υπουργείου παιδείας με τις ίδιες προϋποθέσεις των τελειοφοίτων μαθητών του Λυκείου.
στ. Η κατοχή πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δεν συνοδεύεται με ουσιαστικές ευκαιρίες για την επαγγελματική τους ανέλιξη στην ΠΑ. Η δυνατότητα μετάταξης στο σώμα των αξιωματικών αφορά ελάχιστες, μη τεχνικές, ειδικότητες (εικόνα 5) και σε πολύ περιορισμένο αριθμό θέσεων έτσι ώστε να θεωρείται βέβαιο ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, πτυχιούχοι ΑΕΙ, δεν θα έχουν την ευκαιρία να μεταταγούν στο σώμα των μονίμων αξιωματικών. Σε έναν Μηχανοσυνθέτη, απόφοιτο της ΣΜΥΑ, με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δεν θα δοθεί ποτέ η δυνατότητα να μεταταχθεί στο σώμα των μονίμων αξιωματικών και στην επετηρίδα της ΣΜΑ εκτός και αν θα αποτελέσει την εξαίρεση επιβεβαίωσης του κανόνα.
ζ. Οι αξιωματικοί εξ’ Ανθυπασπιστών δεν δύνανται να μεταταχθούν στην επετηρίδα των αξιωματικών ΑΣΕΙ. Δηλαδή ένας Ανθυποσμηναγός, Υποσμηναγός ή Σμηναγός, κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου δεν δύναται να μεταταχθεί στην αντίστοιχη επετηρίδα των ειδικοτήτων του τμήματος μηχανικών της σχολής Ικάρων.
η. Η μετάταξη των αποφοίτων ΣΜΥΑ στο σώμα των αξιωματικών είναι δυνατή μόνο σε κατόχους πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού τομέα (ΑΕΙ) και όχι του τεχνολογικού τομέα (ΤΕΙ).
θ. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία για την εισαγωγή στις σχολές υπαξιωματικών καθώς οι βάσεις εισαγωγής είναι πάρα πολύ υψηλές, αντίστοιχες των σχολών αξιωματικών.
ι. Στους πτυχιούχους της σχολής, όπως και όλων των σχολών των ΕΔ, δεν αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα.
8. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι απαραίτητο από όλους τους ενδιαφερόμενους ΕΠΟΠ μια αναλυτική προσέγγιση και μελέτη όλων των επιμέρους παραμέτρων.
α. Εκείνο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι η κατοχή ή η απόκτηση πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμου της αλλοδαπής για τη μελλοντική μετάταξή τους στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών.
β. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στις δεκάδες σχολές ΑΕΙ και οι οποίες δίνουν τους απαιτούμενους τίτλους για τη μετάταξη.
γ. Όσοι από τους μελλοντικούς επιτυχόντες στο διαγωνισμό των ΕΠΟΠ πήραν μέρος στις Πανελλήνιες εξετάσεις και εισήχθησαν στα ΑΕΙ τα προηγούμενα δυο έτη θα πρέπει να εξετάσουν αν η σχολή που φοιτούν περιλαμβάνεται στις σχολές που δίνουν τον απαραίτητο τίτλο σπουδών για μελλοντική μετάταξη καθώς έχουν τη δυνατότητα με το 10% να αλλάξουν σχολή.
9. Είναι αυτονόητο ότι όλα όσα παρατέθηκαν παραπάνω είναι με βάση τα ισχύοντα δεδομένα και τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν έως σήμερα. Αυτή η σημερινή πραγματικότητα δεν πρέπει να προεξοφλεί και το μέλλον καθώς στη χώρα μας έννοιες όπως «η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Δημόσια Διοίκηση» και «η ασφάλεια δικαίου» είναι γράμματα κενού περιεχομένου. Ιδιαίτερα λυπηρό είναι το γεγονός ότι ακόμα και οι ΕΔ καταστρατηγούν τις παραπάνω αρχές του δικαίου άλλοτε αυτοβούλως και άλλοτε υποκύπτοντας σε πολιτικές και άλλες πιέσεις.
Στην πρόσφατη υπουργική απόφαση σχετική με τις απαιτούμενες γραμματικές γνώσεις των ΕΠΟΠ, για πρώτη φορά στην Πολεμική Αεροπορία συμπεριλήφθηκε και το πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου. Σοβαρά ερωτηματικά γεννούνται από αυτή την πρόβλεψη καθώς δεν είναι δυνατόν οι γραμματικές απαιτήσεις μιας ειδικότητας να καλύπτονται ισοδύναμα, είτε από πτυχιούχο πανεπιστημίου είτε από απόφοιτο Λυκείου ή ΙΕΚ. Για την ειδικότητα π.χ του ταμιακού προβλέπεται πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ, ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΕΠΛ,ΤΕΛ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ερμηνεύεται ως προϊόν εκμετάλλευσης της ανάγκης των νέων για εργασία και οδηγεί στην απαξίωση και ευτελισμό όλων των πτυχίων. Παράλληλα αδικεί τους κατόχους πτυχίων Λυκείου και ΙΕΚ καθώς το πτυχίο του πανεπιστημίου και του ΤΕΙ μοριοδοτείται με περισσότερα μόρια.
Σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ η κάλυψη θέσεων γίνεται βάση των αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ. Οι αιτήσεις υποχρεωτικά αφορούν θέσεις συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας και δεν υπάρχει θέση που τα προσόντα καλύπτονται εξίσου από κατόχους πτυχίων ΠΕ και ΔΕ. Δυστυχώς αυτές τις «καινοτομίες» τις συναντάμε μόνο στις ΕΔ.
Με εξαίρεση τις σχολές αξιωματικών όπου η σταδιοδρομική εξέλιξη είναι σχετικά προβλέψιμη και σταθερή, οι υπαξιωματικοί, άσχετα από προέλευση, πορεύονται σε ένα ασταθές και ευμετάβλητο περιβάλλον, θύματα πολλές φορές της φαυλότητας και ιδιοτελών συμφερόντων.
Η πολιτεία, είτε η πολιτική εξουσία είτε η στρατιωτική ηγεσία, αντιμετωπίζει τους υπαξιωματικούς με όρους Β’ κατηγορίας πολίτη. Χωρίς καμία συστολή και κανένα ενδοιασμό τροποποιούνται νόμοι και διατάξεις που ανατρέπουν κάθε έννομη σχέση μεταξύ διοίκησης και διοικουμένων.
Έτσι με νομοθετικές παρεμβάσεις ανατρέπουν την ιεραρχία, το θεμέλιο λίθο των ΕΔ, τη μια μέρα είσαι αρχαιότερος του Α, την άλλη είσαι νεότερος, τη μια μέρα είσαι προϊστάμενος του Α, την άλλη είσαι υφιστάμενος. Θεσπίζουν ανισότητες εξέλιξης για το προσωπικό της ίδιας προέλευσης, ανισότητες ακόμα και ανάμεσα στις τάξεις των αποφοίτων ΑΣΣΥ, υποβιβάζουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξης που προέβλεπε η εγκύκλιος (σύμβαση) εισαγωγής στις σχολές, διαχωρίζουν το προσωπικό σε Α, Β και Γ κατηγορίας.
Οι αλχημείες της διοίκησης προσβάλουν την κοινή νοημοσύνη. Πως αλλιώς να ερμηνευθεί το παράδοξο να μετατάσσονται στο σώμα των μονίμων υπαξιωματικών μόνο οι ΕΠΟΠ και ΕΜΘ που διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ενώ οι απόφοιτοι των σχολών υπαξιωματικών δεν διαθέτουν τέτοιας κατηγορίας πτυχίο; Με ποια λογική αποκλείονται οι απόφοιτοι ΙΕΚ και λυκείου που διαθέτουν ίδιας κατηγορίας πτυχίο με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ; Γιατί οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, με πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης του τεχνολογικού τομέα (ΤΕΙ), αποκλείονται από τη δυνατότητα μετάταξης στο σώμα των μονίμων αξιωματικών;
Γιατί οι αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ, με πτυχίο ΑΕΙ, αποκλείονται από τη δυνατότητα μετάταξης στις επετηρίδες των αποφοίτων ΑΣΕΙ;
Δυστυχώς ο κατάλογος είναι μακρύς και ατελείωτος, είναι καθαρά θέμα τύχης και συγκυριών. Η αυθαιρεσία ακολουθεί η μια την άλλη και δυστυχώς το προσωπικό αναγκάζεται, για απλά θέματα διοικητικής φύσεως, να δίνει μακροχρόνιους αγώνες αναζητώντας δικαιοσύνη στα δικαστήρια.
Ως επιστέγασμα, οι καταταγέντες ως ΕΠΟΠ και οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ, αναρωτιούνται, μετά από τρείς και τέσσερις δεκαετίες σκληρών θυσιών και προσφοράς στις ΕΔ, αν με τις επιλογές τους ανήκουν στους τυχερούς ή στους άτυχους του συστήματος.
ΥΓ. 1. Άραγε ποιες ανάγκες της ΠΑ καλύπτονται με τις μετατάξεις Σμηνιών σε θέσεις Σμηνιών, Επισμηνιών σε θέσεις Επισμηνιών και Αρχισμηνίων σε θέσεις Αρχισμηνίων;
2. Στις γραμματικές γνώσεις για τους επαγγελματίες οπλίτες συμπεριλαμβάνεται πλέον και το πτυχίο ΑΕΙ ενώ του ΤΕΙ ήταν ήδη εδώ και πολλά χρόνια (πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης αμφότερα). Όπως είναι γνωστό ο καταληκτικός βαθμός είναι του Αρχισμηνία.
Άραγε τι είναι αυτό που θα δώσει καλύτερη προοπτική στους αποφοίτους ΑΣΣΥ με το πτυχίο του προτεινόμενου ΠΑΝΕΘΑ; Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δώσει απολύτως τίποτα όπως δεν έδωσε και η 3ετή διάρκεια σπουδών. Οι σχολές θα είναι επαγγελματικές, 3ετούς ή 4ετούς φοίτησης αδιάφορο, ο βαθμός θα είναι του Σμηνία και ο καταληκτικός βαθμός ίσως ακόμα μικρότερος του Ασμχου.
3. Κάποια στιγμή θα αναφερθούμε σε όλα όσα έγιναν έντεχνα και μεθοδευμένα, ιδιαίτερα μετά το 2016, για την υποβάθμιση και την απαξίωση των αποφοίτων ΣΤΥΑ-ΣΥΔ.
4. Αγαπητοί συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
Οι δυσάρεστες εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν ονοματεπώνυμο.
Είναι αυτοί που συστηματικά, για τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα, αφού πρώτα υποσκάπτουν το παρόν και το μέλλον σας μετά εμφανίζονται ως οι δια μαγείας σωτήρες.
Η δύναμη που έχετε είναι τεράστια, δώστε ΤΩΡΑ ένα τέλος στην αρρώστια που γέμισε με πληγές το «σώμα» σας.
Μην τους επιτρέψετε να παρασύρουν την αξία σας στο δρόμο της αμετάκλητης απαξίωσης και οριστικής ισοπέδωσης.
Σγος ε.α. Κων/νος Λιούτας
Απόφοιτος ΣΤΥΑ
MCs in International Studies
Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά