ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΣΥ: ΟΧΙ άλλη κοροϊδία- ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ

 


Α Ν Ο Ι Κ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η


ΘΕΜΑ: Ιεραρχία και Εξέλιξη - Διοικητική Αποκατάσταση Αποφοίτων ΑΣΣΥ

κρινόμενων κατά το ν.2439/96

Οι Σύλλογοι Αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών

(ΑΣΣΥ), γίνονται καθημερινά αποδέκτες σφοδρών παραπόνων εξαιρετικά μεγάλου

αριθμού αποφοίτων αυτών, καθόσον με την εφαρμογή της διάταξης της

παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.4609/19, δημιουργήθηκαν ανυπέρβλητα

προβλήματα ιεραρχικής φύσεως σε βάρος των κατά το ν.2439/96 κρινόμενων Αξκών

εξ ΑΣΣΥ, προς όφελος των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του ν.445/74 και των

μονιμοποιηθεισών Εθελοντριών του ν.705/77, αμφοτέρων μη αποφοίτων

Στρατιωτικών Σχολών.

Ειδικότερα, με το εν λόγω άρθρο ανατράπηκε πλήρως η εξ αρχής νομικώς και

διαχρονικά ρυθμισμένη σχέση προαγωγών (άρθρο 5 ν.2439/96) μεταξύ των δύο

προελεύσεων και συγκεκριμένα, προκλήθηκε η ανατροπή της αρχαιότητας και

προπορείας στις προαγωγές μεταξύ Αξκών με 30 έως 34 έτη υπηρεσίας εις βάρος

των Αξκών εξ ΑΣΣΥ, κάτι που παραπέμπει στην απόλυτη Ιεραρχική παραδοξότητα.

Επισημαίνεται ότι, ο νομοθέτης πάντα διαφύλαττε την αρχαιότητα μεταξύ των δύο

προελεύσεων και κατ' αντιστοιχία με τους αποφοίτους εξ ΑΣΕΙ, έδιδε προπορεία

προαγωγής στους Αξκούς εξ ΑΣΣΥ ως απόφοιτους Στρατιωτικών Σχολών

ενταγμένων στην Ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι

είναι αντισυνταγματική και πέραν κάθε λογικής, η αναιτιολόγητη εξομοίωση

κατηγοριών προσωπικού διακριτών μεταξύ τους ως προς την προέλευση και τα

τυπικά προσόντα. Αυτό ακριβώς άλλωστε είχε επισημανθεί και σε έγγραφό του

ΓΕΕΘΑ, όπως επίσης είχαν επισημανθεί και τα ιεραρχικά προβλήματα που θα

δημιουργούνταν στους Αξκούς εξ ΑΣΣΥ σε περίπτωση που ίσχυε η διάταξη του

άρθρου 32 και για την προέλευση των Αξκών εξ Εθελοντών-ντριών, όπως συνέβη

τώρα με την εφαρμογή του επίμαχου άρθρου.

Οι Σύλλογοι αποφοίτων ΑΣΣΥ, προασπιζόμενοι όπως πάντα ανιδιοτελώς τα

συμφέροντα των αποφοίτων και την πειθαρχία του στρατεύματος, θέλοντας να

προλάβουν προβλήματα τα οποία, λόγω της κατάφωρης αδικίας πέραν των άλλων

προεκτάσεων θα δημιουργούσαν και πτώση του ηθικού των Αξκών εξ ΑΣΣΥ με ότι

αυτό συνεπάγεται, δια των εκπροσώπων τους ανέλυσαν αντικειμενικά και διεξοδικά

στη Βουλή των Ελλήνων κατά την ψήφιση του ν.4609/19, για ποιους τεχνικούς,

νομικούς, ηθικούς και ουσιαστικούς λόγους δεν θα έπρεπε να ψηφιστεί η επίμαχη

διάταξη, χωρίς ωστόσο να εισακουσθούν. Ακολούθως και μέχρι σήμερα, για το

συγκεκριμένο θέμα, το Συντονιστικό μας Συμβούλιο έχει αποστείλει τρεις επιστολές

στο ΥΠΕΘΑ, έχει εκδώσει τέσσερα Δελτία Τύπου και έχει έλθει σε επαφή με

αρμόδιους φορείς, αναζητώντας τη λύση από το Υπουργείο για το αυτονόητο, χωρίς

όμως αποτέλεσμα έως σήμερα.

Συναφώς επισημαίνεται ότι, την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος εκτός

του Συντονιστικού Συμβουλίου αποφοίτων ΑΣΣΥ, ζήτησε η συντριπτική πλειοψηφία


των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων με την κατάθεση σχετικών ερωτήσεων,

καθώς και οι δυο Ομοσπονδίες Ενώσεων Στρατιωτικών, ΠΟΕΣ και ΠΟΜΕΝΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω και:

Επειδή

οι Παραγωγικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ε.Δ., με το ν.2319/01 εντάχθηκαν

στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με το ν.4361/16 το

σύνολο των αποφοιτησάντων όλων των Τάξεων των Σχολών αυτών,

αναγνωρίστηκαν ως απόφοιτοι Ανώτερης Στρατιωτικής Σχόλης,

Επειδή

η εισαγωγή των σπουδαστών στις ΑΣΣΥ από το 1992 και μετά, γίνεται με το

σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων,

Επειδή

οι ΑΣΣΥ αποδίδουν στο στράτευμα, μόνιμα στελέχη με υψηλό μορφωτικό και

στρατιωτικό επίπεδο που αναγνωρίζεται διαχρονικά από την εκάστοτε Ηγεσία αυτού,

Επειδή

οι ΑΣΣΥ έχουν πολύ μεγάλη και ένδοξη Ιστορία και αδιαμφισβήτητα πολύτιμη

Προσφορά στο στράτευμα και ως εκ τούτου, οι απόφοιτοί τους δεν πρέπει να

τυγχάνουν τέτοιας μεταχείρισης,

Επειδή εν τέλει

δεν υπάρχει καμία λογική στο να αποκτούν προπορεία στις προαγωγές και

ειδικά μάλιστα στους βαθμούς των ανώτερων Αξκών, στελέχη Μέσης Εκπαίδευσης

έναντι στελεχών Ανώτερης Εκπαίδευσης και να διασαλεύεται αιφνιδίως και

αναιτιολόγητα η αρχαιότητα μετά από τριακονταετή υπηρεσία,

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε


το ΥΠΕΘΑ να δώσει ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ που με ευθύνη του έχει

προκύψει, δεδομένου ότι, η ψήφιση της διάταξης του άρθρου 32 του ν.4609/19

καταστρατήγησε κάθε έννοια της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ και της ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, και αποτέλεσε

ΠΡΟΣΒΟΛΗ για τους χιλιάδες αποφοίτους ΑΣΣΥ και των τριών Όπλων (ΣΞ – ΠΑ –

ΠΝ), ΤΙΜΩΝΤΑΣ την αρνητική θέση που έλαβε η ΝΔ ως αντιπολίτευση για το

συγκεκριμένο άρθρο κατά την ψήφιση του ν.4609/19, ΑΛΛΑ και τη δέσμευση για

λύση του ίδιου του ΥΕΘΑ σε βουλευτές της συμπολίτευσης την περασμένη

άνοιξη, η οποία δημοσιοποιήθηκε πανελλαδικά μέσω δελτίων τύπου των

βουλευτών.

Επισημαίνεται τέλος ότι, λόγω απουσίας νομοθετικής πρωτοβουλίας από το

Υπουργείο, το πρόβλημα πλέον υφίσταται εδώ και 19 ολόκληρους μήνες από την

ψήφιση του ν.4609/19, και 17 ολόκληρους μήνες από την αλλαγή της ηγεσίας

στο ΥΠΕΘΑ. Αυτό, πραγματικά προκαλεί μεγάλη απορία και αγανάκτηση σε εμάς

αλλά πολύ περισσότερο στα θιγόμενα στελέχη, τα οποία αφενός δεν έχουν πλέον

άλλη υπομονή, αφετέρου δεν αξίζουν τέτοιας ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ !!!

Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ περιμένουν αποκατάσταση


ΟΧΙ άλλη κοροϊδία

ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ


Το Συντονιστικό Συμβούλιο Συλλόγων Αποφοίτων ΑΣΣΥ Ε.Δ.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

1 σχόλια:

  1. Να αλλάξουν τα ηλικιακά όρια στους βαθμούς τών ανωτέρων Αξιωματικών στα 58 έτη γιατί η υπηρεσία αποστρατευει αυταπαγγελτα τα στελέχη χωρίς να έχουν συμπληρώσει ενδεχομένως 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας αλλά να χάνουν και το καταλυτικό βαθμό τους διότι κάποιοι μπήκαν σε σχολές σε μεγαλύτερη ηλικία.
    Επομένως κοιτάξτε να γίνει τουλάχιστον αυτή η τροπολογία γιατί είναι άδικο να φεύγουν στελέχη χωρίς να το θέλουν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά