Το 301 Εργοστάσιο Βάσης διασκεύασε στρατιωτικό όχημα για την απολύμανση εξωτερικών χώρων.

 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Φραγγίδης με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού στις Ένοπλες Δυνάμεις», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, της νόσου Covid19, θεωρείται ως στοιχείο το οποίο δεν δύναται να αποδεσμευθεί, μέσω της παρούσας διαδικασίας, καθόσον άπτεται της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) η οποία όμως, όπως και η μαχητική ικανότητα, ουδόλως έχει επηρεαστεί από τον αριθμό αυτό. Επίσης, ο μέσος όρος των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου βρίσκεται κάτω του μέσου όρου του γενικού πληθυσμού. Περαιτέρω, το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, λόγω των επιλογικών διαδικασιών τις οποίες έχουν διέλθει, της τακτικής υγειονομικής παρακολούθησης και ηλικιακής κατανομής, δεν θεωρείται γενικά ότι ανήκει σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση από τον Covid-19, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας. Αναφορικά με τα τον έλεγχο για τη νόσο (Test Covid-19) στις ΕΔ, αυτός πραγματοποιείται κατά περίπτωση σε κάθε ύποπτο για τη νόσο περιστατικό. Βεβαίως, σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε περίοδο κατατάξεων ή όπου αλλού κριθεί επιχειρησιακά αναγκαίο, πραγματοποιούνται μαζικοί έλεγχοι σε όλο το προσωπικό. Παράλληλα, έχουν ληφθεί όλες οι αναγκαίες πρόνοιες τόσο από τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία όσο και από τις Υγειονομικές Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων της υγειονομικής κρίσης.

 ./. Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά στο Στρατό Ξηράς (ΣΞ), από το ΓΕΣ έχουν διατεθεί πιστώσεις 910.000,00€ από πόρους Υγειονομικού (Φαρμακείων) και αγοράσθηκαν:  Μάσκες χειρουργικές μιας χρήσης: 1.656.530 τεμ.  Γάντια αναποστείρωτα γενικής χρήσης: 1.312.536 τεμ. Από την 441 ΑΒΥΥ παρήχθησαν 44.000 λίτρα αντισηπτικού διαλύματος. Μεγάλο μέρος των παραπάνω υλικών χορηγήθηκε σε Σχηματισμούς - Μονάδες - Σχολές - ΚΕΝ - ΣΥΠΟ - Υπηρεσίες και στρατεύσιμους των λοιπών Κλάδων (ΓΕΝ- ΓΕΑ), ενώ έχει δημιουργηθεί και επαρκές απόθεμα. Τοποθετήθηκε παραγγελία ύψους 69.030,00€ στην NSPA και αγοράσθηκαν για τις ανάγκες των Στρατιωτικών Νοσοκομείων :  Χειρουργικές μάσκες μιας χρήσης: 50.000 τεμ.  Μάσκες ΚΝ95 (τύπου FFΒ2): 1.800 τεμ.  Γυαλιά προστασίας Ρ\/C: 5.000 τεμ.  Ρόμπες ιατρικές (ολόσωμες): 5.000 τεμ. Πλέον των ανωτέρω ποσών, έχουν διατεθεί πιστώσεις συνολικού ύψους 5.458.635,00€, όπως παρακάτω : • Για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού 3.086.455,00€ • Για υλικά καθαριότητας και μέσων ατομικής προστασίας: 416.077,00€. • Για την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού Νοσοκομείων, Εργοστασίων και Μονάδων: 822.587,00€. •.Για την προμήθεια πρώτων υλών παραγωγής μέσων προστασίας και λοιπών υλικών (δοχεία, υλικά συσκευασίας, θερμόμετρα, κ.λπ.): 728.079,00€. • Για αμοιβές απολυμάνσεων: 15.297,00€. •.Για την προμήθεια εξοπλισμού τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης (τηλεργασίες): 390.140,00€. Για την προστασία του προσωπικού του ΣΞ, το 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης, παρήγαγε και χορήγησε σε Μονάδες του ΣΞ:  Υγρό καθαρισμού χεριών: 22.616 κιλά.  Λευκαντικό επιφανειών με βάση το χλώριο: 40.040 κιλά. 

Το 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο κατασκεύασε και κατένειμε 141.316 «μάσκες προστασίας τριών στρώσεων» ενώ το προσωπικό (190 άτομα/ημέρα) εργαζόταν κατά μέσο όρο 6,5 ώρες/ημέρα σε 2 βάρδιες (07:00 έως 15:00 και 15:00 -3- ./. έως 20:00), από 2 Απριλίου έως 8 Μαΐου 2020, με αποτέλεσμα την αποφυγή υπερωριακής απασχόλησης. 

Το 301 Εργοστάσιο Βάσης, διασκεύασε στρατιωτικό όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την απολύμανση εξωτερικών χώρων.


 Αναφορικά με το Πολεμικό Ναυτικό, του οποίου τα πλοία εν συνόλω επιχειρούν αδιαλείπτως, εν πλω, χωρίς να επηρεασθεί το προσωπικό από την υγειονομική κρίση, σας καταθέτουμε συνημμένα τους σχετικούς πίνακες όπου εμφαίνονται οι προμήθειες του υγειονομικού υλικού. Σε ό,τι αφορά στην Πολεμική Αεροπορία, μερίμνησε από την αρχή της υγειονομικής κρίσης για την προμήθεια και τη δωρεάν διάθεση υλικών και μέσων προστασίας, σε εν ενεργεία στελέχη και στρατεύσιμους όπως αναλυτικά σας έχει αναφερθεί σε παρόμοια ερωτήματα.

 Για την κάλυψη των απαιτήσεων διενεργήθηκαν συγκεντρωτικές προμήθειες/παραλαβές μασκών από το ΓΕΑ ως εξής:  Τον Απρίλιο 2020, προμήθεια 200.000 τεμαχίων χειρουργικής μάσκας συνολικής αξίας 106.000$ (USD), με τη συμμετοχή της Π.Α. σε συγκεντρωτική προμήθεια Νατοϊκών χωρών, που διενεργήθηκε μέσω της ΝSΡΑ.  Τον Απρίλιο 2020, με διάθεση άνευ κόστους από το Υπουργείο Υγείας μέσω της 441 ΑΒΥΥ, 194.000 τεμ. χειρουργικής μάσκας.  Τον Σεπτέμβριο 2020, προμήθεια 500.000 τεμαχίων χειρουργικής μάσκας, συνολικής αξίας 40.545€ (ΕΥΡΩ). Προμήθειες μικρότερων ποσοτήτων μασκών διενεργήθηκαν και σε τοπικό επίπεδο, από επί μέρους Μονάδες της Π.Α. και το 251 ΓΝΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 8 της ΠΝΠ 64Α’/14-03-2020, περί κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της υγειονομικής κρίσης. 

Όλα τα παραπάνω υλικά διανεμήθηκαν και εξακολουθούν να διανέμονται, με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων, στο προσωπικό των ΕΔ αλλά και στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Παράλληλα, κατόπιν αντιστοίχων διαταγών του ΓΕΕΘΑ, αποφασίστηκε:  H λειτουργία και στελέχωση των Επιτελείων κάθε κλιμακίου Διοίκησης με το κατά το δυνατόν λιγότερο απαιτούμενο προσωπικό και όχι κάτω από το 50% -4- ./. της υπηρετούσας δύναμης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που απουσιάζει με πάσης φύσης άδεια.  Η αναστολή δραστηριοτήτων όπως αντιπροσωπειών, σχολείων από και προς εξωτερικό κ.α. καθώς και πάσης φύσης συγκεντρώσεων, εκδηλώσεων, επισκέψεων και διάθεσης προσωπικού και μέσων στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων των ΕΔ.  Η διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών στις οποίες υπάρχει άμεση επαφή με το κοινό με παράλληλη διεκπεραίωση των αιτημάτων και παροχή πληροφοριών μέσω διαδικτύου.  Η αναστολή λειτουργίας των εντός στρατιωτικών χώρων εστίασης (ΚΨΜ, κυλικείων, κ.λπ.), οι οποίοι παρέχουν προϊόντα μόνο για κατανάλωση σε συσκευασία (πακέτο).  Η συνέχιση της λειτουργίας των εστιατορίων σίτισης των οπλιτών υπό τους αυστηρούς όρους των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας του προσωπικού. Σε ό,τι αφορά στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, οι Διοικήσεις τους έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και τις εντολές του ΓΕΕΘΑ, στους τομείς διαβίωσης, στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, σίτισης και υγιεινής για την προστασία των σπουδαστών και των εκπαιδευτών τους από την υγειονομική κρίση. Αναλυτικότερα, κατά τη στρατιωτική εκπαίδευση τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των σπουδαστών εντός ολιγομελών εκπαιδευτικών κλάσεων, ενώ η ακαδημαϊκή εκπαίδευση διεξάγεται με ευρεία χρήση της μεθόδου της τηλεκπαίδευσης. Αναφορικά με τη σωματική αγωγή, αυτή διεξάγεται αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους και σε ατομικό επίπεδο.

 Σε ό,τι έχει σχέση με τη διαβίωση, πραγματοποιείται καθημερινός, τακτικός αερισμός και καθαριότητα στο σύνολο των χώρων διαβίωσης και εκπαίδευσης. Παράλληλα τηρούνται και ελέγχονται οι κανόνες υγιεινής, όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση των αποστάσεων, ενώ έχουν χορηγηθεί σαπούνια και αντισηπτικά για τη συχνή πλύση και τον καθαρισμό των χεριών στο σύνολο των χώρων διαβίωσης, σίτισης, υγιεινής, καθώς και στους χώρους εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά στην προφύλαξη των νεοσυλλέκτων, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατόπιν συντονισμού με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τον ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο της συνεχούς και αγαστής συνεργασίας μας, -5- πραγματοποίησε ήδη διαγνωστικούς ελέγχους (rapid tests) στους στρατευσίμους που κατατάχθηκαν με τη 2020 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ (Νοέμβριος 2020), κατά την παρουσίαση τους στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών και πριν τη μετακίνηση τους στις Μονάδες. Σε όσους από τους νεοσύλλεκτους το test προέκυψε θετικό, παρέμειναν σε απομόνωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή διασποράς της νόσου, αντιμετωπιζόμενοι περαιτέρω σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Πέραν των παραπάνω, διατέθηκαν τα κατάλληλα μέσα προστασίας στους νεοσύλλεκτους, καθώς και ενημερωτικό υλικό με επικαιροποιημένες οδηγίες, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, ενώ παράλληλα έχει εξασφαλισθεί το αναγκαίο φαρμακευτικό υλικό, καθώς και τα απαιτούμενα είδη απολύμανσης για όλες τις Υπηρεσίες, Μονάδες και Πολεμικά Πλοία. Επιπλέον, συνεχίζεται η έκδοση και κοινοποίηση επικαιροποιημένων πληροφοριών καθώς και οδηγιών αντιμετώπισης κατά περίπτωση, για το νέο στέλεχος του Covid-19 (τρόπος μετάδοσης της νόσου, συμπτώματα, ορισμός ύποπτου κρούσματος, τρόποι προφύλαξης, πληροφορίες για τη νόσο από τον ΕΟΔΥ, κ.ά.), προς ενημέρωση των στελεχών και των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΕΔ. Πάντως, η λήψη περαιτέρω μέτρων για την προστασία της υγείας του προσωπικού των ΕΔ από την υγειονομική κρίση συνεκτιμάται συνεχώς με τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα εξέλιξης της πανδημίας και αποτελεί αντικείμενο διαρκούς δυναμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η εργώδης προσπάθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Γενικών Επιτελείων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης συνεχίζεται με αντικειμενικό σκοπό την προστασία της υγείας τόσο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά