Απαντήσεις Παναγιωτόπουλου για την μισθοδοσία των ΟΒΑ

 Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ.Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Άνευ μισθοδοσίας τα νέα στελέχη ΟΒΑ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

 Η ένταξη των νεοπροσληφθέντων ΟΒΑ στο σύστημα της μηχανογραφημένης μισθοδοσίας του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), καθώς και στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ), αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στη μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2020, με ημερομηνία καταβολής την 26η Νοεμβρίου 2020, δεδομένου ότι η διαδικασία σύνταξης και αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και απογραφικών δελτίων στις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίες, ξεκίνησε το μήνα Οκτώβριο 2020, μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής τους στις οικείες Μονάδες και Υπηρεσίες. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω το ΓΕΣ, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό και με σκοπό την άμεση κάλυψη των βιοτικών - προσωπικών αναγκών των παραπάνω ΟΒΑ προέβη, από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η ανακατάταξή τους, συγκεκριμένα από την 24η Αυγούστου 2020 και έπειτα, σε τμηματική χορήγηση προκαταβολών συνολικού ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) σε έκαστο εξ αυτών, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 2 ½ μηνιαίους μισθούς περίπου. Αναφορικά με το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) η μισθοδοσία των ΟΒΑ, οι οποίοι ανακατατάχθηκαν, διενεργήθηκε κανονικά αρχής γενομένης από την μισθοδοσία μηνός Οκτωβρίου 2020, με ημερομηνία καταβολής την 27η Σεπτεμβρίου 2020 και βάσει της ημερομηνίας υποβολής των ατομικών στοιχείων απογραφής αυτών, στον αρμόδιο εκκαθαριστή μισθοδοσιών. -2- ./.

 Σε ό,τι αφορά στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), την 7η Σεπτεμβρίου 2020, τοποθετήθηκαν σε Μονάδες της 373 ΟΒΑ, οι οποίοι προγραμματίστηκαν για τη μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου, τρέχοντος έτους, καθόσον οι καταστάσεις μισθοδοσίας οριστικοποιούνται για τις υπηρεσίες της ΠΑ στις 6 εκάστου προηγούμενου μηνός, εν προκειμένω δε την 6η Οκτωβρίου, χωρίς ευχερή δυνατότητα παράτασης, λόγω ανελαστικών προθεσμιών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Για την ένταξη στη μισθοδοσία, οι ΟΒΑ όφειλαν να προσκομίσουν μια σειρά από προβλεπόμενα δικαιολογητικά, έως την ως άνω ημερομηνία. Εκ των υπόχρεων, 256 ανταποκρίθηκαν εντός της προθεσμίας, ενώ οι υπόλοιποι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά εκπροθέσμως και εντάχθηκαν στον σχεδιασμό της μισθοδοσίας μηνός Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, τόσο για το ΣΞ όσο και για την ΠΑ, συνεκτιμάται ο παράγων της άντλησης μέρους των δικαιολογητικών από διαφόρους δημόσιους φορείς και συνεπώς η όποια καθυστέρηση, που δεν καταλαμβάνει το σύνολο των στελεχών, θεωρείται εύλογη και βαίνει στο τέλος της, ενώ επιτάθηκε από την τρέχουσα υγειονομική κρίση και εκφεύγει ευθυνών των οργάνων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας. Αναφορικά με τα οικονομικά ζητήματα που τίθενται, στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι οι αρμοδιότητες για την πολιτική μισθών και επιδομάτων ανήκουν αποκλειστικά στο συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς δίδει τις γενικές κατευθύνσεις, τις οποίες εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση την εφαρμοζόμενη εκάστοτε μισθολογική και δημοσιονομική πολιτική. Όπως προκύπτει από την οικεία αιτιολογική έκθεση, με τον ν.4472/2017 επιχειρήθηκε η πλήρης αναμόρφωση του μισθολογίου των στρατιωτικών προς την κατεύθυνση, τόσο της δημοσιονομικής ουδετερότητας όσο και της εξασφάλισης της σταθερότητας των αποδοχών, λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοχές που δικαιούνταν την 31-12-2016. 

Συνεπώς, ο καθορισμός των αποδοχών των Οπλιτών Βραχείας ανακατάταξης και η κατάταξη τους στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 19 της Γ΄ Κατηγορίας (αρ. 126 παρ. 7) υπαγορεύτηκε νομοτελειακά από την ανάγκη εναρμόνιση τους με το νέο σύστημα αμοιβών, την αποτροπή πρόσθετων δαπανών και το αιτιολογικό της προηγούμενης υποπαραγράφου. -3- Συνεπώς, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, συνάγεται ότι η αιτούμενη μισθολογική αποκατάσταση σχετικά με την καταβολή του επιδόματος παραμεθορίου και ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας στους ΟΒΑ, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τυχόν δε προβαλλόμενες νομοτεχνικές βελτιώσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν με το πλαίσιο των αρχών και των ορίων του εκτελούμενου εκάστοτε δημοσιονομικού προγραμματισμού. Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών. 


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά