ΝΑΙ στις προτάσεις ΠΟΜΕΝΣ στο συνταξιοδοτικό-βαθμολογικό των Υπξκων προερχόμενων από ΕΠ.ΟΠ. ΟΧΙ στις λύσεις τύπου ΕΟΘ.

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ. ΠΟΜΕΝΣ και η Ομοσπονδία, για πολλοστή φορά εκφράζουν με την παρούσα, την έντονη δυσαρέσκεια τους και επανέρχονται με την ευκαιρία και της απάντησης του κ. ΥΕΘΑ, σε πρόσφατη κοινοβουλευτική ερώτηση του κόμματος της Ελληνικής Λύσης στη διαδικασία Κοινοβουλευτικού ελέγχου στη ΒτΕ με το (γ) σχετικό, στο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείτε στους συναδέλφους και τις οικογένειες τους, λόγω της εφαρμογής αναχρονιστικών νόμων, που τους εξαναγκάζει σε έξοδο από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

2.  Μας λυπεί το γεγονός ότι η απάντηση του Κου ΥΕΘΑ δεν διαφοροποιείτε καθόλου από προηγούμενες απαντήσεις του για το τόσο σοβαρό θέμα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας των Μόνιμων Υπαξιωματικών, προερχόμενους από τον θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) λόγω κατάληψης από  το ηλικιακό  όριο του  βαθμού  τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρ. 39 Ν.Δ. 445/74) που επηρεάζει.

3.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – ΠΟΜΕΝΣ, με τα (α) και (β) σχετικά έγγραφα της προς την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία, κατέθεσε τις προτάσεις της και πρότεινε ρεαλιστικές λύσεις για:

      α. Την μην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Α του ΝΔ  445/1974 στους ΕΠ.ΟΠ. https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1165-epomeno-dynato-stoixima-pomens-vathmologiki-ekseliksi-monimopoiithenton-ypkskon-proelefsis-ep-op

      β. Την τροποποίηση του N. 2936/2001 που αφορά το βαθμολογικό – προαγωγές Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1192-pomens-apokatastasi-tis-adikias-ton-synadelfon-mas-proeleyseos-ep-op

οι οποίες τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής, αποκαθιστούν ανάμεσά στους ΕΠ.ΟΠ. τόσο αυτούς που επιθυμούν να αποχωρήσουν όσο και εκείνους που επιζητούν με ασφάλεια δικαίου να σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τυγχάνουν θετικής αποδοχής του μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων προερχόμενους από τον θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)

4.  Υπενθυμίζουμε τα παρακάτω νομοθετικά πλαίσια που αφορούν το συνταξιοδοτικό των στρατιωτικών:

                      α. Ο Ν.3865/2010, άρθρο 20 παρ. 4 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4336/2015, άρθρο 1, παρ.7 που αναφέρει τα εξής: «Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυτού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.»

                      β. Ο Ν.4387/2016, Κεφάλαιο Β', άρθρο 4, παρ.1(α) και (β) αναφέρονται τα εξής: «Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) που συνιστάται με τις διατάξεις του άρθρου 51 και οι συντάξεις τους κανονίζονται και καταβάλλονται με βάση τις ρυθμίσεις του παρόντος. β. Για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, καθώς και για τα όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού». 

                      γ. Όλες οι προκηρύξεις του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ αναφέρουν μέχρι την συμπλήρωση  35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και ότι το συνταξιοδοτικό καθεστώς του Θεσμού των ΕΠ.ΟΠ διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για του ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών.

Σημειώνεται δε ότι με την αυτεπάγγελτη αποστρατεία στα 50 έτη στον βαθμό του Αρχιλοχία και αντιστοίχων, χάνεται το δικαίωμα για χιλιάδες συναδέλφους που ΚΑΤΕΤΑΓΗΣΑΝ σε μεγάλη ηλικία δηλ. 26,27,28 ετών το δικαίωμα να αναγνωρίσουν την μάχιμη πενταετία καθώς απαιτείται η συμπλήρωση 25ετης πραγματική παραμονή στην υπηρεσία.

5.  Ο Θεσμός των Επαγγελματιών Οπλιτών, διανύει μια επιτυχημένη πορεία 18 ετών στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, τους οποίους αξιοποίησε η Υπηρεσία στο έπακρο, επενδύοντας εκατομμύρια ευρώ για την εκπαίδευση τους προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της Πατρίδας μας.  Πρέπει  να  υπενθυμίσουμε  στον  κ.  Υπουργό  ότι  ναι  μεν προσλήφθηκαν  ως  προσωπικό  με  επταετή  θητεία,  πλην  όμως  στη  συνέχεια μονιμοποιήθηκαν  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  του  ν. 3036/2002 και παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις στελεχώνοντας πλήθος υπηρεσιών, αποτελούν δε τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων η απώλεια τους δε, θα αποφέρει τεράστιες ελλείψεις τόσο σε επιχειρησιακό όσο και λειτουργικό επίπεδο στις Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων καθόσον η αντικατάσταση τους με νέο και έμπειρο προσωπικό είναι μια μακροχρόνια διαδικασία.

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

6.  Η πάγια θέση της Γραμματείας ΕΠ.ΟΠ της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. είναι ότι θα πρέπει όλοι οι ΕΠ.ΟΠ να έχουν δικαίωμα στην επιλογή της παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα και με την πρόταση που έχουμε καταθέσει με το (α) σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας την 25 Ιουνίου 2020  για να υφίσταται η δυνατότητα συμπλήρωσης πλήρης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ούτως ώστε η σύνταξη που θα λαμβάνει το προσωπικό να βρίσκεται σε αναλογία με τις αποδοχές ενέργειας και να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή  διαβίωση του. Στην περίπτωση δε που η Υπηρεσία επιλέγει την αποστρατεία συναδέλφων, είτε στα πλαίσια των κρίσεων, είτε λόγω ηλικιακού ορίου, κάτω των 60 ετών που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, θα πρέπει να καταβάλει η ίδια  η Υπηρεσία, τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου για το υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας ή το 60 έτος της ηλικίας.

7.  Η  Πολιτική  και Στρατιωτική Ηγεσία  οφείλει  να  δώσει  λύσεις  στο  συγκεκριμένο  ζήτημα, εναρμονίζοντας  το  χρόνο  αυτεπάγγελτης  αποστρατείας  με  τον  χρόνο  που απαιτείται για τη συμπλήρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος. 

8.  Η ΠΟΜΕΝΣ είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει με κάθε τρόπο την αποκατάσταση της κατάφωρης αυτής αδικίας ακόμη και με την προσφυγή στη Δικαιοσύνη όσων πλήττονται από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις. 

9.  Καλούμε  όλους  τους  Επαγγελματίες  Οπλίτες  να  στηρίξουν  με  την  εγγραφή  και  την συμμετοχή  τους,  στα  πρωτοβάθμια  σωματεία  που  ανήκουν  στην  Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.  για  να δώσουμε από κοινού τον αγώνα για την αξιοπρέπεια και την δικαιοσύνη.

10. Εισηγητές θέματος: Γραμματέας θεμάτων ΕΠ.ΟΠ.: Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλ. 6971601974.        

11. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

  

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

2 σχόλια:

 1. Βάση του προβλήματος αυτού με την αυταπαγγελτη αποστρατεία θα πρέπει να εξεταστείστην νέα προκήρυξη των ΕΠΟΠ που θα βγει το νέο έτος το συνταξιοδοτικό τους από την αρχή διότι θα έχουν την ίδια τύχη.
  Καλύτερα τώρα παρά αργότερα που θα είναι αργά.
  Επίσης πρέπει να τροποποιηθούν αν είναι εφικτό τώρα στο πολυνομοσχέδιο που αφορά τα μέτρα προστασίας για την υγεία στο οποίο περιλαμβάνει τα άρθρα 121 και 122 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τα ηλικιακά όρια στους βαθμούς για να αποφευχθεί η πρόωρη και αυταπαγγελτη αποστρατεία των συναδέλφων αξκων οι οποίοι μπήκαν στο στράτευμα σε μεγαλύτερη ηλικία και ενδεχομένως δεν έχουν συμπληρώσει ούτε 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βάση του προβλήματος αυτού με την αυταπαγγελτη αποστρατεία θα πρέπει να εξεταστείστην νέα προκήρυξη των ΕΠΟΠ που θα βγει το νέο έτος το συνταξιοδοτικό τους από την αρχή διότι θα έχουν την ίδια τύχη.
  Καλύτερα τώρα παρά αργότερα που θα είναι αργά.
  Επίσης πρέπει να τροποποιηθούν αν είναι εφικτό τώρα στο πολυνομοσχέδιο που αφορά τα μέτρα προστασίας για την υγεία στο οποίο περιλαμβάνει τα άρθρα 121 και 122 του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τα ηλικιακά όρια στους βαθμούς για να αποφευχθεί η πρόωρη και αυταπαγγελτη αποστρατεία των συναδέλφων αξκων οι οποίοι μπήκαν στο στράτευμα σε μεγαλύτερη ηλικία και ενδεχομένως δεν έχουν συμπληρώσει ούτε 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά