Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Προπτυχιακών Φοιτητών με Αδελφό Φοιτητή σε ΑΣΕΙ

 
Μετεγγραφές/ΜετακινήσειςΠροπτυχιακώνΦοιτητώνμεΑδελφό


ΦοιτητήσεΑΣΕΙ


ΣΧΕΤ: α. Ν4332/2015(ΦΕΚ76/Α/9-7-2015)

β. Ν4609/2019(ΦΕΚ67/Α/3-5-2019)

γ. Ν4692/2020(ΦΕΚ111/Α/12-6-2020)

1. Σαςγνωρίζουμεότι,σύμφωναμετοάρθρο21του(α)σχετικού,όπως

τροποποιήθηκεμετο άρθρο 35του(β)όμοιου,θεσπίστηκεη δυνατότητα

μετεγγραφήςτωνσπουδαστώνσεαντίστοιχηΠανεπιστημιακήΣχολήτηςίδιας

ΠεριφερειακήςΕνότηταςμετον/τηναδελφό/ήτους,πουφοιτάσεΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.

2. Σύμφωναμετηνενλόγω νομοθετικήρύθμιση,εκδόθηκεησχετική

εγκύκλιοςτουΥ.ΠΑΙ.ΘγιατοΑκαδημαϊκόΈτος2019-20,συμπεριλαμβάνοντας

τηνσχετικήπρόβλεψηγιατιςμετεγγραφές.Ωστόσοησυνέχειαδενήταν

ανάλογη,καθόσονμετηννέαέκδοσηεγκυκλίουγιατοτρέχονΑκαδημαϊκόΈτος

2020-21,δενυφίσταταιιδιαίτερη μνεία για τις μετεγγραφές/μετακινήσεις

προπτυχιακώνφοιτητώνμεαδελφόφοιτητήΑΣΕΙ.

3. Συναφώςδιευκρινίζεταιότι:

α. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 76 του(γ)σχετικού,

φοιτητήςοοποίοςέχειέναήπερισσότερααδέλφιαπροπτυχιακούςφοιτητές,

δύναταινααιτηθείμετεγγραφή.


β. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του(β)σχετικού,τα αδέλφια

προπτυχιακοίφοιτητέςχρήζουνίσηςμεταχείρισηςσεόλεςτιςσχολέςτωνΑΕΙ,

ΑΕΑκαιΑΣΕΙ.

4. Κατόπιντωνπαραπάνω αιτούμαστετηνπροώθησητουαιτήματος

της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (ΕΣΠΕΛ),

προκειμένουναυπάρξειδυνατότηταάμεσηςδιευθέτησηςτουθέματος,το

τρέχονέτος,ώστεοιπρωτοετείςφοιτητέςμεαδέλφιασεΑΣΕΙνατους

παρέχεταιηδυνατότηταυποβολήςαίτησηςμετεγγραφής/μετακίνησης,όπως

ισχύειμετηνκατηγορίαΒ ́(Μετεγγραφέςαδελφώνφοιτητών).


ΈνωσηΣτρατιωτικώνΠεριφερειακήςΕνότηταςΛάρισας–έτοςίδρυσης2016

5. Συνημμένασαςυποβάλλουμεσχετικόέγγραφοανάπτυξηςθέματος,

πουυποβλήθηκεστηνΓραμματείατηςΈνωσης(ΕΣΠΕΛ),απόμέλοςμας.

6. Παρακαλούμεγιατιςενέργειέςσας.


ΓιατοΔιοικητικόΣυμβούλιο


-Ο-

Πρόεδρος


ΠέτροςΜούστος

Ανχης(ΔΒ)

6936158679


-Ο-

Γεν.Γραμματέας


ΑπόστολοςΘέος

Εσμίας(ΟΤΕΤΗ)

6977617429

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά