ΠΟΜΕΝΣ:Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών Αποφοίτων ΑΣΣΥ Ν. 3883/2010

 

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, επιθυμεί να αναδείξει το θέμα της σταδιοδρομικής βαθμολογικής εξέλιξης Αξιωματικών Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) καταταγέντων από το έτος 1993 (Τάξεως 1995) και εντεύθεν που κρίνονται με το Ν.3883/2010, οι οποίοι εάν αποστρατευτούν με την συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας διαπιστώνεται ότι δεν θα λάβουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, με αποτέλεσμα να μην έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

2. Ο  καταληκτικός  βαθμός  των  αποφοίτων  ΑΣΣΥ σύμφωνα  την υποπαράγραφο β του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 είναι:

    α. Συνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ πτυχιούχους ΑΕΙ.

    β. Αντισυνταγματάρχης για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και δεν είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ.

3. Ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό των αποφοίτων ΑΣΣΥ σύμφωνα την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του Ν.3883/2010 είναι:

    α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό. 

    β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό. 

    γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό. 

    δ. Για την προαγωγή των Ταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση δύο (2) ετών στο βαθμό. 

    ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση ενός (1) έτους στο βαθμό.

4. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κρίνονται με το Ν.3883/2010 και έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό το Αντισυνταγματάρχη, υπολείπονται κατά ένα βαθμό έναντι των αντιστοίχων αποφοίτων ΑΣΣΥ που κρίνονται με το Ν. 2439/1996 που έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Συνταγματάρχη.

5. Επίσης από την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη ότι σύμφωνα με τα (γ) και (δ) σχετικά πλήθος στρατιωτικού προσωπικού έχει αναγνωρίσει στο διπλάσιο υπηρεσία που έχει διανυθεί σε Μονάδες Εκστρατείας διάρκειας 5 ετών, διαπιστώνεται ότι οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που επιθυμούν να αποστρατευτούν με την συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής υπηρεσίας δεν έχουν την δυνατότητα να λάβουν τον αποστρατευτικό βαθμό του Αντισυνταγματάρχη, με αποτέλεσμα να μην έχουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

6. Συναφώς κατόπιν όλων των παραπάνω η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ κατόπιν εκτενούς μελέτης, αξιολόγησης και συζήτησης του θέματος, εισηγείται οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ να έχουν συντομότερη χρονολογική παραμονή στους βαθμούς, η οποία δεν επηρεάζει την εξέλιξή τους ούτε το συνολικό αριθμό ετών πραγματικής υπηρεσίας.

            Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7. Για να επιλυθεί οριστικά το υπόψη πρόβλημα που έχει προκύψει εισηγούμαστε να εξαλείψετε αυτή την αδικία η οποία αφορά τους αποφοίτους ΑΣΣΥ που κατατάχθηκαν από το έτος 1993 (Τάξεως 1995) και εντεύθεν, για την εμπέδωση του απαιτούμενου σεβασμού και του αισθήματος δικαίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 27 του Ν.3883/2010 όπως παρακάτω:

«4. Ειδικά για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό έχει ως εξής:

      α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό. 

      β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό. 

      γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό. 

      δ. Για την προαγωγή των Ταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό. 

      ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση ενός (1) έτους στο βαθμό».

8. Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι με τα (ε) και (στ) σχετικά έγγραφά μας https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1085-pomens-vathmologiki-ekseliksi-aksiomatikon-assy-katatagenton-1991 https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1145-pomens-lysi-stin-adikia-tis-vathmologikis-ekseliksis-ton-apofoiton-assy-katatagenton-ta-eti-1991-1992,

έχουμε υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις για την αποκατάσταση της άδικης σταδιοδρομικής βαθμολογικής εξέλιξης των αποφοίτων ΑΣΣΥ καταταγέντων το έτος 1991 (Τάξεως 1993) και καταταγέντων το έτος 1992 και ορισμένων το έτος 1993 (Τάξεως 1994) που κρίνονται με το Ν.3883/2010, οι οποίοι αναμένουν τις θετικές αποφάσεις της πολιτείας για την δικαίωσή τους. Ο κ. ΥΕΘΑ σε κοινοβουλευτικό έλεγχο την 02 Νοε 20 έχει υπογραμμίσει ότι: 

«Σήμερα μπορώ να σας ανακοινώσω την οριστική επίλυση του προβλήματος όσον αφορά την τάξη του 1990. Ομοίως γίνονται υπολογισμοί στα Επιτελεία και στο Υπουργείο για να λυθεί και το παρεμφερές, όμοιο θα έλεγα πρόβλημα και της τάξης του 1991. Όπως ξέρετε, το 1992 είναι το έτος - διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους παλιούς και στους νέους ασφαλισμένους. Επομένως μπορεί να προκύψουν και στελέχη της τάξης του 1992 που καταλαμβάνονται ακριβώς πάνω στο όριο από την αρνητική πλευρά αυτών των ρυθμίσεων που έχουν να κάνουν όμως περισσότερο με την σταδιοδρομική εξέλιξή τους και όχι με τα κοινωνικό ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Σήμερα λοιπόν επιλύεται οριστικά αυτό το πρόβλημα για την τάξη ΑΣΣΥ 1990. Δεν ξέρω αν το προλάβουμε, μπορεί να το προλάβουμε μέχρι την εισαγωγή του νομοσχεδίου προς Ψήφιση».

9. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ως θεσμική εκπρόσωπος των εν΄ ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων πορεύεται καθημερινά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα αναδεικνύοντας όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους μας και σας παρακαλεί για οποιοδήποτε θέμα μας αφορά να λαμβάνεται υπόψη η πρόταση των επίσημων θεσμικών φορέων εκπροσώπησης που δεν είναι άλλοι από τις Ομοσπονδίες των εν΄ ενεργεία στρατιωτικών και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

10. Εισηγητές θέματος Λγός (ΠΒ) Γκούγκλιας Δημήτριος Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6978868220, Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος, Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724 και Ανθσγός (ΤΕΑ) Κατσαμπής Σταμάτιος Αντιπρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Λέσβου.

11. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Κουτσίδης Θεόδωρος τηλ. 6944055135.

 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)


Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

1 σχόλια:

 1. Αγαπητή και σεβαστή ΠΟΜΕΝΣ κάντε ερώτημα και ζητηστε τροποποίηση και για τα στελέχη ανεξαρτήτως προέλευσεως που κρίνονται για τον επόμενο βαθμό του αντισμηναρχου και των αντίστοιχων στα 34 έτη πραγματικής υπηρεσίας αλλά τα προκαταλαμβανει μέσα στο ίδιο έτος πρώτα το ηλικιακό όριο.
  Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα όσοι γεννήθηκαν μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος από τον Ιανουάριο μέχρι και την ημέρα προαγωγής του βαθμού του αντισμηναρχου και αντίστοιχων και σε ηλικία 55 ετών αυταπαγγελτα η υπηρεσία τα αποστρατευει.
  Αυτό συμβαίνει διότι εισήχθησαν στο στράτευμα σε μεγαλύτερη ηλικία.
  Θα μπορούσε να τροποποιηθούν τα όρια ηλικίας από 55 ετών σε 56 η και 57 ετών χωρίς κανένα πρόβλημα αφού θα πληρώνουν και εισφορές και θα συμπληρώσουν και 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
  Μπορεί να εισηγηθεί επίσης ότι μπορεί να προάγονται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος μέχρι 31/12 ανεξαρτήτως του προγενέστερου μήνα γέννησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά