ΕΜΘ: στο ΦΕΚ η απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχωνΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 16/2019


ΦΕΚ 21/Α/15-2-2019


Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία.


αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Διαδικασία απονομής αποστρατευτικού βαθμού


Οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία, μπορούν να προάγονται στον αποστρατευτικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), με απόφαση του οικείου Συμβουλίου Κρίσεων που λαμβάνεται πριν από την έκδοση της διοικητικής πράξης αποστρατείας.Άρθρο 2

Προϋποθέσεις απονομής αποστρατευτικού βαθμού


Ο αποστρατευτικός βαθμός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ απονέμεται στους εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:


α) Έχουν μονιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 3883/2010 (Α' 167).


β) Έχουν συμπληρώσει τριάντα (30) έτη συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας, από τα οποία πέντε (5) στο βαθμό του Ανθυπασπιστή.


γ) Η αποστρατεία τους δεν λαμβάνει χώρα σε εφαρμογή του άρθρου 22 του ν.δ. 445/1974 (Α' 160).


δ) Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.


ε) Δεν έχουν δυσμενή κρίση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθυπασπιστών και μονίμων και εθελοντών οπλιτών των ΕΔ.


Άρθρο 3

Ανάκληση στην ενεργό υπηρεσία


1.Σε περίπτωση ανάκλησης στην ενεργό υπηρεσία, οι εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας, στους οποίους είχε απονεμηθεί ο αποστρατευτικός βαθμός του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ, φέρουν το βαθμό που είχαν αποκτήσει πριν από την αποστρατεία τους. Σε αυτούς δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 41 του ν.δ. 445/1974 (Α' 160).


2.Σε περίπτωση απολύσεως των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για οποιαδήποτε αιτία από τις τάξεις των ΕΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος.


Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:
πηγή https://staratalogia.blogspot.com/2019/02/blog-post_82.html
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά