Κλίνατε επί... το δημοκρατικότερον και διαφανέστερον

Ο υπουργός Αμυνας κ. Αποστολάκης (αριστερά) και ο αναπληρωτής υπουργός κ. Ρήγας (δεξιά) είναι οι «αρχιτέκτονες» του νομοσχεδίουΣημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να τροποποιήσει ουσιαστικά τη λειτουργία του στρατεύματος και να συμβάλει στον περαιτέρω εκδημοκρατισμό του, βρίσκεται προ των πυλών της κατάθεσής του στη Βουλή από το υπουργείο Εθνικής Aμυνας.
Το νομοσχέδιο, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές της «Εφ.Συν», βρίσκεται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας του, καθώς αναμένονται οι απαντήσεις των Γενικών Επιτελείων των τριών κλάδων και του ΓΕΕΘΑ, οι οποίες εκτιμάται ότι θα δοθούν εντός της εβδομάδας. Στη συνέχεια και αφού ελεγχθεί από τα επιτελεία του υπουργού Βαγγέλη Αποστολάκη και του αναπληρωτή υπουργού Παναγιώτη Ρήγα, στην αρμοδιότητα του οποίου εντοπίζονται και οι περισσότερες αλλαγές, θα εισαχθεί για συζήτηση.
Ο ίδιος, εξάλλου, ο νυν ΑΝΥΕΘΑ, είναι αυτός που φέρεται να υποστηρίζει τη σημαντικότερη αλλαγή, που είναι η δημιουργία των Συντονιστικών Γραφείων Ελέγχου Στρατιωτικής Υπηρεσίας που σκοπό έχουν την ανατροπή της επικρατούσας νοοτροπίας στο στράτευμα περί «δικαίου του ιεραρχικά ισχυρού» και της αδυναμίας των κατωτέρων να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους. Εξαιτίας, δε, αυτής της αλλαγής, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το νομοσχέδιο δεν είχε ολοκληρωθεί και παρέμενε στα «συρτάρια» του προηγούμενου υπουργού.
Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, τα Συντονιστικά Γραφεία Ελέγχου Στρατιωτικής Υπηρεσίας που θα συσταθούν, θα υπάγονται απευθείας στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων και η αποστολή τους θα είναι να συμβάλουν στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των στελεχών, στον έλεγχο της διαφάνειας, στην τήρηση της νομιμότητας και στην καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της κατάχρησης εξουσίας.
Τα γραφεία, εκτός από την εξέταση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, από τις οποίες θίγονται τα δικαιώματα των στρατιωτικών, και την επίβλεψη της ορθής τήρησης των υποχρεώσεων των ιεραρχικά ανωτέρων, ανά εξάμηνο θα υποβάλλουν έκθεση στον υπεύθυνο για τη μέριμνα του προσωπικού υπουργό, αλλά και -το κυριότερο- στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.
Τα γραφεία θα είναι αρμόδια να εξετάζουν τη νομιμότητα των ατομικών διοικητικών πράξεων της στρατιωτικής υπηρεσίας και την επανόρθωση της βλάβης από πράξεις οργάνων της, από τις οποίες θίγονται δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα των στελεχών και την ορθή τήρηση εκ μέρους της υπηρεσίας των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το στρατιωτικό νόμο.
Ακόμη, τα γραφεία θα ενεργούν μόνο ύστερα από ενυπόγραφη έγγραφη αναφορά τού άμεσα ενδιαφερόμενου στελέχους που υποβάλλεται απευθείας σε αυτά μέσα σε έξι μήνες από την σε βάρος τους διοικητική πράξη.
Κατάταξη - μετάθεση
Σημαντικότατες, επίσης, είναι και οι αλλαγές που γίνονται στους στρατεύσιμους, αφού οι οπλίτες θα τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις «επιχειρησιακές» μονάδες, ενώ για τις τοποθετήσεις και τις μετέπειτα μεταθέσεις τους υπηρεσιακά, θα ισχύουν οικονομικά, κοινωνικά κριτήρια, τα οποία θα είναι προκαθορισμένα, και ο στρατεύσιμος θα γνωρίζει πόσα μόρια συγκεντρώνει, ενώ για αυτά θα ενημερώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των Γενικών Επιτελείων.
Μερικά από τα κριτήρια είναι: Ο θάνατος συγγενούς πρώτου βαθμού κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την κατάταξη, η ανεργία και το χαμηλό εισόδημα των γονέων, ο γονέας οπλίτης κ.ά.
Επίσης, οπλίτες που είναι δικαιούχοι ή οι ίδιοι ή οι γονείς τους, από τους οποίους εξαρτώνται, στο πρόγραμμα «Στέγαση και επανένταξη», έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο και ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, έχουν ένα τέκνο ΑΜΕΑ ή εκείνοι που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, αφού θα παίρνουν κατάλληλη ειδικότητα, θα τοποθετούνται στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου επιθυμίας τους.
Για όσους, μάλιστα, δεν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα απεξάρτησης, υπάρχει πρόβλεψη να υπηρετούν στη κοντινότερη μονάδα που υπάρχει στο κέντρο θεραπείας τους.
Στο νομοσχέδιο, επίσης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όλοι οι στρατιώτες προβλέπεται να κάνουν 5μηνη υποχρεωτική θητεία σε μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, όσοι κατατάσσονται στον Στρατό Ξηράς, μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα τοποθετούνται σε μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης και της Μακεδονίας, καθώς και σε μονάδες προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
Οσοι πηγαίνουν στο Πολεμικό Ναυτικό, θα τοποθετούνται καταρχήν σε πλοία, ναυστάθμους, παρατηρητήρια ή σε υπηρεσίες στα νησιά και, στη συνέχεια, σε άλλες μονάδες της επικράτειας, ξεκινώντας από τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας προς τον χαμηλότερο.
Τέλος, στην Πολεμική Αεροπορία, οι οπλίτες θα τοποθετούνται αρχικά σε μονάδες και υπηρεσίες εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας, και μετά σε μονάδες και υπηρεσίες που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.
Κατά τις πληροφορίες, εξάλλου, θα υπάρχουν ειδικές ευνοϊκές ρυθμίσεις και για τα μόνιμα στελέχη, αφού πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, γονείς με παιδί με ανίατο νόσημα ή γονείς μονογονεϊκών οικογενειών θα παίρνουν μετάθεση, σε περίπτωση που την έχουν ζητήσει οι ίδιοι, ενώ επεκτείνεται το δικαίωμα της λήψης ειδικής άδειας –μέχρι 30 ημέρες– όσων στρατιωτικών έχουν την επιμέλεια ατόμου με βαριά νοητική υστέρηση και όσων φροντίζουν τέκνο ή σύζυγο με αναπηρία από 67% και άνω, αφού θα δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας, χωρίς να κοπεί ο μισθός τους.
Ανυπότακτοι
Αλλαγές γίνονται και στους ανυπότακτους, όπου εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας, αίρονται όλες οι νομικές συνέπειες και οι δικογραφίες τίθενται στο αρχείο, εφόσον έχουν ήδη καταταγεί στις Ενοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους ή τις εκπληρώνουν ακόμη ή θα καταταγούν προς εκπλήρωσή τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους από την έναρξη του νόμου.
Ακόμη, προβλέπεται ότι οι αντιρρησίες συνείδησης, που ήταν ή βρίσκονται σε ανυποταξία όταν αρχίσει να εφαρμόζεται ο νόμος, θα υπάγονται στις ίδιες ρυθμίσεις, εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει την εναλλακτική υπηρεσία ή έχουν υποβάλει ήδη ή θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι 31-12-2019 και παρουσιασθούν εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής υπηρεσίας τους.
Πτυχιούχοι
Ακόμα, όσοι στρατιώτες έχουν πτυχίο Ιατρικής, θα μπορούν να υπηρετούν σε άδειες θέσεις ΠΕΔΥ (περιφερειακά ιατρεία, κέντρα υγείας άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών) και ο χρόνος της θητείας τους θα αναγνωρίζεται και ως χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσής τους υπηρεσίας στην ύπαιθρο.
Επίσης, θα μπορούν, μετά το τέλος της θητείας τους, να παραμείνουν, εφόσον το επιθυμούν, στο αγροτικό ιατρείο μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας υπαίθρου, ενώ, εκτός από την προβλεπόμενη αμοιβή τους από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, θα δικαιούνται και τις αποδοχές από το υπουργείο Υγείας που προβλέπονται για γιατρούς που κάνουν υπηρεσία στην ύπαιθρο.
Οσο για τον χρόνο υπηρεσίας των πτυχιούχων νομικής που θα υπηρετούν σε θέσεις νομικού συμβούλου, αυτός θα αναγνωρίζεται και θα προσμετράται στον χρόνο που απαιτείται για την άσκησή τους.
Συμβούλιο Eρευνας
Τέλος, θα δημιουργηθεί στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας Συμβούλιο Αμυντικής Ερευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας, το οποίο θα γνωμοδοτεί και θα εισηγείται προτάσεις για τον τομέα της αμυντικής έρευνας - τεχνολογίας και στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.
Το συμβούλιο θα εισηγείται στον υπουργό Εθνικής Αμυνας για την τυχούσα τροποποίηση της εθνικής αμυντικής και βιομηχανικής στρατηγικής, ενώ θα παρακολουθεί πώς αυτή εφαρμόζεται και υλοποιείται με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας, τεχνολογίας και βιομηχανίας της χώρας.

efsyn
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά