Συνυπηρέτηση Συζύγων Στρατιωτικών

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του σχετικού (α), ορίζεται ότι: «Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσί-ων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτη-σης, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγός τους.».
2. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσαν μέλη μας, κατά την εφαρμογή του ανω-τέρω άρθρου από τις αρμόδιες κατά τόπους Διευθύνσεις (πρωτοβάθμιας και δευτε-ροβάθμιας εκπαίδευσης) του Υπουργείου Παιδείας, φέρεται να αποδίδεται διαφορε-τική ερμηνεία στον όρο «περιοχή» είτε προσδιορίζοντάς την ως το σύνολο του Νο-μού ή ως το σύνολο της Περιφέρειας, με αποτέλεσμα να υλοποιούνται οι αιτηθείσες αποσπάσεις σε Υπηρεσίες η έδρα των οποίων βρίσκεται σε τόση μεγάλη απόσταση από την οικία της οικογένειας (2 - 3 ώρες) που καθιστά αδύνατη την αυθημερόν μετακίνηση του/της συζύγου. 
3. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του σχετικού (β), ορίζεται ότι: «Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύ-ζυγοι καθηγητών ή λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών ΑΕΙ, μπορούν με αίτη-ση τους να αποσπώνται, κατ' εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί ο / η σύζυγος καθηγητής ή λέκτορας ή καθηγητής εφαρμογών στα ΑΕΙ, σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή Πα-ραρτήματος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο / η σύζυγος τους.».
4. Θεωρούμε ότι ο νομοθέτης, κατά τη θέσπιση του σχετικού (α) νόμου, α-φού έλαβε υπόψη του την ιδιαιτερότητα ενάσκησης των καθηκόντων της/του στρα-τιωτικού θέλησε να μηδενίσει τις δυσκολίες της οικογένειας και να εξασφαλίσει την αρμονική και υποχρεωτική συμβίωση αυτής, κατά την ανατροφή των τέκνων, εξα-
σφαλίζοντάς τους την καθημερινή παρουσία των δύο (2) γονέων ως αναγκαστική προϋπόθεση φυσιολογικής ανατροφής τους.
5. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως παρέμβετε και προκαλέσετε τροποποίηση στην παράγραφο 1 του άρθρου 21 του σχετικού (α), καθ΄ αναλογία με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του (β) ομοίου, αντικαθιστώντας τη λέξη «στην περιοχή» με τη λέξη «στην ίδια πόλη», προσθέτοντας μετά το άρθρο «ο σύζυγός τους» και το άρθρο «η» ως εξής: «Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δι-καίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ε-νόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-σβεστικού, Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και του προσωπι-κού των Καταστημάτων Κράτησης, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκ-κλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή στην ίδια πόλη που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.».
6. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της προτάσεώς μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία.

7. Τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος Τσουκαράκης Ανέστης Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800 Ο Γεν. Γραμματέας Τσάκαλος Αναστάσιος Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ) 6943487931
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά