ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΜΘ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ‏

Πληθώρα αναρτήσεων ερωτημάτων και αποριών έχουν δημιουργηθεί τiς τελευταίες ώρες μετά από διαρροή πληροφοριών για την απόφαση του ΣτΕ αναφορικά με την υπόθεση της αίτησης ακύρωσης, που υποστηρίζει την αντισυνταγματικότητα του Μνημονίου ΙΙΙ, και της επίμαχης υπουργικής απόφασης που προβλέπει την τμηματική αναδρομική επιστροφή μέρους των αποδοχών , αλλά και του μισθολογίου της κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που αφορά στις αναδρομικές περικοπές ως αχρεώστητος καταβληθείσες λόγω μείωσης του βασικού μισθού (ν.4093/2012) σε Ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας .
Η υπουργική απόφαση, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της νομοθεσίας, προβλέπει τη μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας , και υποχρέωση επιστροφής των αποδοχών που είχαν ήδη καταβληθεί σε αυτούς και χαρακτηρίζονται από τα νομοθέτη, ως «αχρεωστήτως καταβληθείσες» αναδρομικώς από τη 1η Αυγούστου 2012.
Η κατατεθείσα αίτηση ενώπιον του ΣτΕ υποστηρίζει την παραβίαση της Συνταγματική αρχής της Αναλογικότητας και παραβιάζει τη συνταγματική κατοχυρωμένη αρχή της Ισότητας, καθώς οι περικοπές που επιβλήθηκαν, υπερβαίνουν το όριο πέραν του οποίου είναι συνταγματικά ανεκτές οι περικοπές των αποδοχών τεκμηριώνοντας ότι οι μειώσεις που έγιναν στις αποδοχές είναι υψηλότερες από εκείνες που θα ήταν αναγκαίες για την αντιμετώπιση του δημοσιονομικού και χρηματοπιστωτικού προβλήματος της χώρας, ενώ η Πολιτεία δεν εξέτασε ενδελεχώς άλλες ηπιότερες λύσεις ρίχνοντας το βάρος της προσπάθειας της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, μονομερώς στους στρατιωτικούς και στα Σώματα Ασφαλείας (Αρχή της Ισότητας) .
Το άρθρο 25 του Συντάγματος διακελευει...
Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.
Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος δεν επιτρέπεται.
Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.
Το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη καταληκτικά αναφέρει
Για εξασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος για δίκαιη αμοιβή, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση :
1. Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων για αμοιβή αρκετή να εξασφαλίζει σ' αυτούς και τις οικογένειές τους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
2. Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων για αυξημένη αμοιβή για υπερωριακή απασχόληση, με εξαίρεση ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.
3. Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων, αντρών και γυναικών, για ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας.
4. Να αναγνωρίζουν το δικαίωμα όλων των εργαζομένων για λογική προθεσμία προειδοποίησης σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης.
5. Να επιτρέπουν κρατήσεις πάνω στις αποδοχές μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και μέσα στα όρια που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία ή ρύθμιση ή καθορίζονται με συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις.
Η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών θα πρέπει να εξασφαλίζεται είτε με ελεύθερα συναπτόμενες συλλογικές συμβάσεις είτε με διαιτητικές αποφάσεις είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες
Το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων προβλέπει ότι η χρήση των αναγνωριζόμενων στην πιο πάνω Σύμβαση δικαιωμάτων και ελευθεριών θα πρέπει να εξασφαλιστεί ασχέτως διακρίσεων.
Το 12ο Πρωτόκολλο στην άνω Σύμβαση, διεύρυνε την απαγόρευση των διακρίσεων που προβλέπεται στο άρθρο 14, στο σύνολο των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία πέραν αυτών που προνοούνται στην ΕΣΔΑ.
Αναμφισβήτητο γεγονός είναι πως την τελευταία τετραετία 2009-2013 τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υποστεί δραστική μείωση των αποδοχών τους, που κυμαίνεται από 35%-45%. Ειδικότερα οι κατώτεροι αξιωματικοί και οι υπαξιωματικοί , η ραχοκοκαλιά του Στρατεύματος από το βαθμό του Yποσμηνία μέχρι και Επισμηναγού ανεξαρτήτως προέλευσης , αντιμετωπίζουν πλέον και πρόβλημα επιβίωσης Από αυτόν τον αξιωματικό-υπαξιωματικό απαιτεί η στρατιωτική ηγεσία, δηλαδή η ελληνική πολιτεία, να βρίσκεται καθημερινά χωρίς εξαίρεση εορτών και επίσημων αργιών στον καθήκον του, επί 24ώρου βάσεως, να είναι ετοιμοπόλεμος και να έχει υψηλό ηθικό αυτός και οι στρατιώτες του σε ξηρά, θάλασσα και αέρα διαφυλάσσοντας τα σύνορα και την ανεξαρτησία της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μη εξαιρουμένων φυσικών καταστροφών που παραδειγματικά οι Ένοπλες Δυνάμεις παρέχουν βοήθεια και κοινωνικό έργο.
Δράτοντας με την ευκαιρία μελετώντας προσεκτικά την απόφαση του ΣτΕ η Ελληνική Πολιτεία επιτέλους να σκύψει σε αυτά τα προβλήματα διαβίωσης πλέον, των Στρατιωτικών προσκόπτοντας τους αξιοπρεπή διαβίωση των οικογενειών τους και αναπτέρωσης του ηθικού τους.


Ασμίας Αριστείδης Κασιδόπουλος


6983509047


Πρόεδρος Συνδέσμου Εθελοντών Μακράς Θητείας ΄΄ΣΕΜΘ΄΄
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά