Θέμα εφάπαξ φέρνει η απόφαση του ΣτΕ για τους ένστολους


«Άρνηση ή πλημμελής συμμόρφωση θα προκαλέσει σίγουρα σωρεία δικών με σχεδόν δεδομένο το θετικό αποτέλεσμα», δηλώνει στο capital.gr ο Γ.Αντωνακόπουλος, δικηγόρος των ενστόλων, για την επίμαχη απόφαση του ΣτΕ για τις περικοπές των αποδοχών τους.

Ο ίδιος εκτιμά ότι εάν το κράτος δεν συμμορφωθεί με την απόφαση, τότε απλώς θα μεταφέρει το πρόβλημα στο μέλλον, επιβαρύνοντας «χωρίς λόγο, τόσο τους προσφεύγοντες, όσο και το Ελληνικό Δημόσιο -και τελικά τους έλληνες φορολογουμένους- με σημαντικά περαιτέρω ποσά λόγω της επιδίκασης τόκων».

Ο κ.Αντωνακόπουλος εξηγεί ότι:

- Η αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας του νόμου θα δημιουργήσει αξίωση καταβολής της διαφοράς των αποδοχών για όλη την περίοδο από 1ης Αυγούστου του 2012 έως σήμερα.

- Η κρίση περί αντισυνταγματικότητας από μέρους του ΣτΕ ανοίγει το δρόμο για αντίστοιχη δικαστική κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που θα αφορά στις συντάξεις των αποστράτων.

- Θέμα και με τα εφάπαξ, αφού μεταβάλλεται ο μισθός, ο οποίος αποτελεί βάση του υπολογισμού.

- Κύριε Αντωνακόπουλε, ποιο το αντικείμενο της δίκης, οι αξιώσεις των ενστόλων και η κρίση του ΣτΕ;

Με το ν. 4093/2012, ο οποίος δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2012,  προβλέφθηκε για τους ένστολους νέο μισθολόγιο που ίσχυσε αναδρομικά από 1.8.2012 και το οποίο συνεπάγεται περαιτέρω μειώσεις μισθών. Με την ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως, συνδικαλιστικοί φορείς των ενστόλων (στρατιωτικοί, λιμενικοί, αστυνομικοί) στράφηκαν κατά της υπουργικής απόφασης η οποία ρύθμιζε τον τρόπο παρακράτησης, ως «αχρεωστήτως καταβληθεισών», των αποδοχών του διαστήματος από 1.8.2012 έως 31.12.2012 και οι οποίες προέκυπταν ως διαφορά μεταξύ παλαιού και νέου μισθολογίου. Σχετικά προβλήθηκε από τους αιτούντες ότι:

α) είναι αντισυνταγματική η νέα αυτή περικοπή των αποδοχών αυτή καθεαυτή και

β) επικουρικά, είναι αντισυνταγματική τουλάχιστον η αναδρομικότητα των μειώσεων. Απόφαση που θα κάνει δεκτή είτε τη μία είτε την άλλη επιχειρηματολογία θα ακυρώσει την υπουργική απόφαση. Είναι όμως προφανές ότι η γενικότερη - και όχι μόνο κατά το σκέλος της αναδρομικότητας-  αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας του νόμου, αφενός, θα δημιουργήσει αξίωση καταβολής της διαφοράς των αποδοχών για όλη την περίοδο από 1-8-2012 έως σήμερα και, αφετέρου, θα επαναφέρει, καταρχήν, για το μέλλον το προϋφιστάμενο μισθολόγιο, όπως ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του ν.4093/2012.

Σημασία έχει επομένως, σε κάθε περίπτωση, ποιες περικοπές θα κριθούν τυχόν αντισυνταγματικές κατά το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

- Σε ποιες περικοπές αναφέρεται και ποιους αφορά; Τι γίνεται με τους εν ενεργεία και τους απόστρατους;

Η προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση αφορούσε την αναδρομική παρακράτηση αποδοχών, τόσο των εν ενεργεία, όσο και των αποστράτων. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή και θα πρέπει να αναμένουμε την απόφαση του ΣτΕ για να δούμε αν και σε ποιον βαθμό η απόφαση θα αφορά και τους απόστρατους. Και τούτο γιατί, κατά το Σύνταγμα, αρμόδιο για την εκδίκαση συνταξιοδοτικών διαφορών είναι, στην περίπτωση αυτή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και όχι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι όμως προφανές ότι τυχόν κρίση περί αντισυνταγματικότητας από μέρους του Συμβουλίου της Επικρατείας ανοίγει το δρόμο για αντίστοιχη δικαστική κρίση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν την ψήφιση του ν.4093/2012, το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε γνωμοδοτήσει (πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης της 30-10-2012) ότι οι νέες μειώσεις συντάξεων (όχι μόνο των ενστόλων) είναι αντισυνταγματικές. Ειδικά, όμως, οι ένστολοι μέσω του ν.4093/2012 έχουν υποστεί «διπλή» μείωση συντάξεων: μείωση λόγω της αναδρομικής περικοπής  του μισθού τους, που αποτελεί βάση υπολογισμού της σύνταξης, και μείωση της σύνταξης αυτής καθεαυτής, μαζί με τους λοιπούς συνταξιούχους του δημοσίου. Η απόφαση του ΣτΕ εμμέσως θα αφορά μόνο το πρώτο σκέλος των μειώσεων αυτών.

- Από τη στιγμή που θα εκδοθεί η απόφαση, ποια τα επόμενα βήματα;

Εναπόκειται καταρχάς στην εκτελεστική και νομοθετική εξουσία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς συμμόρφωση με το σκεπτικό και διατακτικό της απόφασης που θα εκδοθεί.

- Κατά πόσο αφορά στα εφάπαξ από τη στιγμή, που υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές;

Αφορά και στα εφάπαξ, αφού ακριβώς μεταβάλλει το μισθό ο οποίος νομίμως θα ήταν η βάση υπολογισμού.

- Επί της ουσίας, η απόφαση θα υποχρεώνει την κυβέρνηση να δώσει πίσω χρήματα στους ενστόλους και πότε;

Όπως αναφέρθηκε, τυχόν αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας των ρυθμίσεων του ν. 4093/2012 αυτών καθεαυτών συνεπάγεται ότι άμεσα εφαρμοστέο είναι το προγενέστερο καθεστώς. Για όσο χρόνο αυτό δε θα συμβαίνει θα γεννάται αξίωση καταβολής των διαφορών. Ως εκ τούτου, στην -ακόμα υποθετική- περίπτωση αυτή,  η Διοίκηση θα πρέπει άμεσα να πάψει να εφαρμόζει το καθεστώς που τυχόν κριθεί αντισυνταγματικό και να ρυθμίσει νομοθετικά τον τρόπο καταβολής των οφειλομένων αναδρομικών σε εύλογο χρόνο.

- Εάν δεν συμμορφωθεί η κυβέρνηση με την απόφαση, τι γίνεται;

Κατά το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος: «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της διοίκησης». Ως εκ τούτου, η συμμόρφωση προς την απόφαση που θα εκδοθεί αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Κυβέρνησης.

Άρνηση ή πλημμελής συμμόρφωση, πέραν των άλλων συνεπειών, θα προκαλέσει σίγουρα σωρεία δικών με σχεδόν δεδομένο το θετικό αποτέλεσμα, με άλλα λόγια θα μεταφέρει το σχετικό πρόβλημα στο μέλλον, αλλά θα επιβαρύνει τελικά χωρίς λόγο, τόσο τους προσφεύγοντες, όσο και - κυρίως - το Ελληνικό Δημόσιο (και τελικά τους έλληνες φορολογουμένους) με σημαντικά περαιτέρω ποσά λόγω της επιδίκασης τόκων. Επομένως, η ορθή και πλήρης συμμόρφωση αποτελεί όχι μόνο συνταγματική, αλλά και πολιτικά υπεύθυνη στάση της όποιας Κυβέρνησης στη δημοκρατική Πολιτεία.


Πηγή:www.capital.gr

greekarmyalert
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά