ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΑΧ‏ΘΟΥΝ ΟΙ ΕΜΘ ΟΜΟΙΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Ν705/1977

Οι ΕΜΘ διαμαρτύρονται για τη δυσμενή μεταχείρισή τους και την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους νόμιμα δια μέσω του Κοινοβουλευτικού ελέγχου, κατατέθηκε αναφορά στην ΒτΕ με συνημμένη την επιστολή του Δικ. Γραφείου ως ακολούθως.
 http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=e02d1857-c991-4b7f-aa31-48eb765969ab


 Το Σύνταγμα με την παρ.2 άρθρου 120 επιτάσσει τον σεβασμό των διατάξεών του, από την οποία ανακύπτει η ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης που δημιουργείται από την κήρυξη (θεώρηση) ανίσχυρης της δυσμενούς ιεραρχικής εξέλιξης των Ε.Μ.Θ. με παραβίαση της παρ.1 άρθρου 4 του Συντάγματος, σε σχέση με την ευμενή ιεραρχική εξέλιξη των εθελοντριών Ν.705/77 και Εθελοντών Ν.Δ. 445/74 με τη εφαρμογή και για εκείνους (Ε.Μ.Θ.) σε βάρος των οποίων έγινε αυτή, της ευμενούς ειδικής διάταξης, χωρίς την οποία εφαρμογή θα παραμένουν στην ουσία υπό δυσμενή διακριτική μεταχείριση.

Ο ισχυρισμός των παραγόντων της διοίκησης επί σχετικών αναφορών των ΕΜΘ, ότι δικαιολογείται η διακριτική μεταχείριση τους με ιεραρχική εξέλιξη μέχρι βαθμού ανθστού σε σχέση με την ιεραρχική εξέλιξη των Εθελοντών και Εθελοντριών σε βαθμούς αξκού με καταληκτικό Τχη - Επγου - Πχη, διότι αποτελούν διαφορετική κατηγορία από αυτή των Εθελοντών και Εθελοντριών, αποτελεί αιτιολογικό μόρφωμα καταχρηστικής άσκησης εξουσίας, με κραυγαλέα παραβίαση της Νομιμότητας, του Κράτους Δικαίου, των Αρχών της Χρηστής Διοίκησης, της Αμεροληψίας και των Συνταγματικών Επιταγών της Ίσης Μεταχείρισης και της Αναλογικότητας, αλλά και υποτίμησης της νοημοσύνης των Ένστολων
Η επίκληση από τους παράγοντες της διοίκησης δύο σχετικών αποφάσεων του ΔΕΑ, οφειλόμενες σε μη σφαιρική δικαστική προβολή της διακριτικής μεταχείρισης των ΕΜΘ σε σχέση με την ιεραρχική εξέλιξη των Εθελοντριών του Ν. 705/77 και των Εθελοντών ΝΔ 445/74 και της προσβολής του πυρήνα των διατάξεων της Ισότητας και της Αναλογικότητας του Συντάγματος, παρίσταται απρόσφορη για αιτιολογικό έρεισμα της διακριτικής Αντισυνταγματικής μεταχείρισης των Ε.Μ.Θ., αφού είναι γνωστό ότι Νόμος κηρύσσεται ή μη, αντισυνταγματικός μόνο με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κάτι που δεν υπήρξε σχετικά με τη Συνταγματική ή μη ιεραρχική εξέλιξη των ΕΜΘ.Με τις διατάξεις του νόμου (Ν.3865/2010) , παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010, ο χρόνος υπηρεσίας, των Εθελοντών Μακράς Θητείας που διανύθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε Π Υ), για τον οποίο είχαν ασφαλισθεί στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια και επικουρική σύνταξη (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα αποδίδονται κατά μεν το μέρος που αφορούν κύρια σύνταξη στο Δημόσιο κατά το μέρος δε που αφορούν επικουρική σύνταξη, στα οικεία Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ) εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης. Με τον τρόπο αυτό το οικείο Μετοχικό Ταμείο εισπράττει από τους ΕΜΘ για το ίδιο χρονικό διάστημα εισφορές δύο φορές, δηλαδή ενώ έχει εισπράξει για τα 5 χρόνια τους ως Ο.Π.Υ. κλπ τις νόμιμες εισφορές που έχουν όλοι οι ομοιόβαθμοι τους Μόνιμοι Στρατιωτικοί τώρα εισπράττει από το ΙΚΑ τα ποσά που αφορούσαν την επικουρική σύνταξη.

Συνακόλουθα των ανωτέρω απαιτείται σχετική νομοθετική ρύθμιση, καθότι η διοίκηση οφείλει να αντιμετωπίζει τους διοικούμενους μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, τις Γενικές Αρχές του Κοινοτικού Δικαίου, τις Συνταγματικές παραδόσεις των Κρατών Μελών της Ε.Ε., του Κράτους Δικαίου και των Κανόνων Χρηστής Διοίκησης.

Για την επίλυση του ζητήματος της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ προτείνεται όπως κατατεθεί η παρακάτω τροπολογία για την άρση της αδικίας και την εφαρμογή της Συνταγματικής Ισότητας.
Η τροπολογία έχει ως εξής:

α. Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν.3883/2010 (Α' 167) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής: «(6) οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας των νόμων 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α' /8.5.1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α' /8.2.1985)»
β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α' 167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους δε εξέλιξη ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3257/2004 (Α' 143).»


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 32 ΤΗΛ 2105241943
(ΕΝΑΝΤΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ) 2105227163
Τ.Κ. 10433
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά