Επιβολή ΕΕΤΗΔΕ σε Στρατιωτικά Οικήματα


ΘΕΜΑ :


Επιβολή ΕΕΤΗΔΕ σε Στρατιωτικά Οικήματα


1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν προκύψει από

συναδέλφους που στεγάζονται σε Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ) της

Περιφέρειας Πελοποννήσου, τόσο κατά το έτος 2011 όσο και κατά το τρέχον έτος 2012,

κλήθηκαν να καταβάλουν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ το Ενιαίο Ειδικό Τέλος

ΗλεκτροΔοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ).

2. Όπως είναι γνωστό, τα υπόψη Στρατιωτικά Οικήματα, είναι ιδιοκτησία του

Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ). Με σχετική διαταγή που έχει κοινοποιηθεί στις

Διαχειρίσεις Χρηματικού των Μονάδων, οι ενοικιαστές των ΣΟΑ, καλούνται να

πληρώσουν το ΕΕΤΗΔΕ, εκ μέρους του ΤΕΘΑ και στη συνέχεια, προσκομίζοντας τη

σχετική απόδειξη, να λάβουν με τη μορφή προκαταβολής το ποσό που κατέβαλαν ως

Τέλος, με την μορφή προκαταβολής, εκ της Παγίας Προκαταβολής των Μονάδων,

υπογράφοντας απόδειξη λήψεως προκαταβολής.

3. Πέραν του γεγονότος ότι ουσιαστικά βαρύνονται οι Πάγιες Προκαταβολές

των Οικείων Διαχειρίσεων Χρηματικού, οι συνάδελφοι παραμένουν “χρεωμένοι” με τα

αντίστοιχα ποσά, έως ότου λάβουν αυτά τα χρήματα πίσω, είτε από την Εφορία είτε

από το νόμιμο ιδιοκτήτη των ακινήτων (ΤΕΘΑ). Στην πραγματικότητα, δύο Υπηρεσίες

του Δημοσίου, μεταφέρουν χρήματα, η μία στην άλλη, με έναν αριθμό στρατιωτικών, να

οφείλουν κάποια στιγμή (ακαθόριστη) την επιστροφή αυτών των χρημάτων στις

Διαχειρίσεις Χρηματικού των Μονάδων.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Σύνδεσμος Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών

Ενόπλων Δυνάμεων, παρακαλείται:

α. Να ενημερώσει, κατά την κρίση του, κάθε αρμόδιο φορέα, ώστε να

επιστραφούν τα εν λόγω ποσά στις Διαχειρίσεις Χρηματικού των Μονάδων, ώστε να

πάψουν να είναι χρεωμένοι συνάδελφοι με ποσά τα οποία εξ αρχής δεν υπήρχε λόγος

να καταβληθούν.

β. Να κοινοποιήσει το παρόν στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενώσεις

Στρατιωτικών, ώστε να διαπιστωθεί εάν υφίσταται το πρόβλημα σε όλη την Επικράτεια.


Για την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος


Ιωάννης Τσιώλης

Λγός (ΕΜ)

6932731711


Ο Γεν. Γραμματέας


Ευάγγελος Κουτρουφίνης

Εσμίας (ΕΤΕΤΗ)

6983506837


ΘΕΜΑ :


Επιβολή ΕΕΤΗΔΕ σε Στρατιωτικά Οικήματα

ΣΧΕΤ :


α. Υπ΄ αριθμ. 3/16-11-2012 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.ΠΕΛ.

β. Υπ΄ αριθμ. 1914/17-11-2011 έγγραφό μας

1. Αποστέλλεται, συνημμένα,

το σχετικό (α) έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών

Περιφέρειας Πελοποννήσου


, που αφορά στην καταβολή του Ενιαίου Ειδικού Τέλους

Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) από τους συναδέλφους που στεγάζονται στα

στρατιωτικά οικήματα Περιφέρειάς της, και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω

ενέργειες, προς επίλυση του ανακύψαντος προβλήματος στην Επικράτεια, ενόψει μάλιστα

της δυσμενούς οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχουν περιέλθει.

2. Περαιτέρω,

υπενθυμίζεται το (β) όμοιο έγγραφό μας, με το οποίο σας εγνώσθη

ήδη από το μήνα Νοέμβριο του έτους 2011 η δυσκολία που επρόκειτο να ανακύψει, ζητώντας

τις κατά προτεραιότητα και στα πλαίσια του εφικτού άμεσες, λόγω του επείγοντος, ενέργειές

σας ώστε να αποσαφηνιστεί το θέμα και να δοθεί η λύση – κατεύθυνση προς ανακούφιση του

άγχους και της ψυχολογικής φόρτισης που υπέστησαν και συνεχίζουν, πλέον, να υφίστανται

οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι.

3. Τουναντίον, η προσωρινή λύση που δόθηκε, όπως προκύπτει και από το

συνημμένο έγγραφο, της λήψης προκαταβολής έναντι του ατομικού εισοδήματός τους από τις

Διαχειρίσεις Χρηματικού των Μονάδων, δεν ανακουφίζει τους συναδέλφους αλλά τους

δημιουργεί περαιτέρω εύλογα ερωτηματικά καθόσον οι ίδιοι εμφαίνονται ως ωφειλέτες στις

αυτές Διαχειρίσεις.

4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εξετάσετε δυνατότητα υλοποίησης της

παραγράφου 4 α του σχετικού (α) εγγράφου.

5. Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το παρόν,

μετά των συνημμένων του, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.

6. Οι Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών, προς τις οποίες αποστέλλεται,

ωσαύτως, το παρόν, παρακαλούνται όπως διαπιστώσουν εάν υφίσταται για τα στρατιωτικά

οικήματα της Περιφέρειάς τους παρόμοιο πρόβλημα και να ενημερώσουν ανάλογα.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Τσουκαράκης Ανέστης

Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

6974365800

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσάκαλος Αναστάσιος

Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)

69434879

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά