καταστρατήγηση του θεσπισμένου/νομοθετημένου ωραρίου εργασίας στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό

Ωράριο Εργασίας
ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. 1/12-11-2012 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Σ.Ε.
1. Αποστέλλεται, συνημμένα, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά στην καταστρατήγηση του
θεσπισμένου/νομοθετημένου ωραρίου εργασίας στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό
που υπηρετεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) και ιδίως κατά το
χρονικό διάστημα κατάταξης νεοσυλλέκτων, και παρακαλούμε για την ενημέρωσή
σας, την παρέμβασή σας και την επίλυσή του.
2. Τονίζεται ότι το ωράριο εργασίας των Ελλήνων στρατιωτικών, όπως
νομοθετήθηκε και πρέπει να εφαρμόζεται, αποτελεί μείζονος σημασίας πρόβλημα
που χρήζει άμεσης παρέμβασης και επίλυσης, καθόσον αφενός καταστρατηγείται σε
αριθμό Μονάδων ανά την Επικράτεια και αφετέρου (όταν επιχειρησιακές -
εκπαιδευτικές ανάγκες επιβάλλουν διαφορετική αντιμετώπιση) δεν ισοσκελίζεται –
ισορροπείται από αντίστοιχο χρόνο ανάπαυσης ή αποζημίωσης έναντι υπερωριακής
απασχόλησης στα στελέχη που νομικά τη δικαιούνται.
3. Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το
παρόν, μετά του συνημμένου του, παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους
ενέργειες.
4. Ο Συνήγορος του Πολίτη προς τον οποίο αποστέλλεται, ωσαύτως, το
παρόν μετά του συνημμένου του, παρακαλείται για την εντός των πλαισίων
αρμοδιότητάς του παρέμβασή του.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
Τσάκαλος Αναστάσιος
Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)
6943487931
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ : Σύνδεσμο Υποστήριξης και Συνεργασίας
Μελών Ενόπλων Δυνάμεων
ΘΕΜΑ : Ωράριο εργασίας
ΣΧΕΤ. : α. Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138, «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και
λοιπές διατάξεις»)
β. Υπ ΄ αριθμ. Φ.400/163881/Σ.4187/8 Σεπ 2011 Απόφαση κ. ΥΠΕΘΑ
γ. Φ.302.1/27/312558/Σ.1678/13 Σεπ 2012/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ/2 α
1. Καθώς εξελίσσεται ήδη η κατάταξη των οπλιτών της 2012/ΣΤ’ ΕΣΣΟ και
λαμβάνοντας υπόψιν τα πολυάριθμα αιτήματα στα οποία εκφράζεται η αγανάκτηση
των μελών μας, θα επιθυμούσαμε να θίξουμε το ζήτημα της τηρήσεως του ωραρίου
εργασίας.
2. Υπενθυμίζεται ότι με το (α) σχετικό έχει καθιερωθεί η 40ωρη πενθήμερη
εβδομαδιαία εργασία για όλο το προσωπικό του Δημοσίου, στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο πλαίσιο της
παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης εντάσσεται και η απόφαση του κ. Υπουργού
Εθνικής Άμυνας ο οποίος με το (β) σχετικό τροποποίησε ανάλογα το ωράριο εργασίας
για όλο το προσωπικό των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την απόφαση ορίσθηκε ως ώρα έναρξης για το θερινό
ωράριο εργασίας η 07:00 και ως ώρα λήξης η 15:00, ενώ για το χειμερινό ωράριο
εργασίας ως ώρα έναρξης η 07:30 και ως ώρα λήξης η 15:30. Ειδικότερα για τα
Κέντρα Εκπαιδεύσεως Ν/Σ, με το (γ) σχετικό θεσπίστηκε από το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ ως ώρα
έναρξης η 07:00 και ως ώρα λήξης η 14:30.
3. Ωστόσο, κυρίως κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κατατάξεως αλλά και
πέραν αυτής, οι ώρες εργασίας του προσωπικού υπερβαίνουν κατά πολύ τα ισχύοντα
από τους νόμους και τις διαταγές ως προς το ωράριο εργασίας, τόσο σε ημερήσια όσο
και σε εβδομαδιαία κατ’ επέκταση βάση.
4. Συμμεριζόμενοι τις όποιες επιχειρησιακές υποχρεώσεις του ΚΕΠΒ
πιστεύουμε ότι ο σεβασμός του θεσπισμένου ωραρίου εργασίας αποτελεί αναφαίρετο
δικαίωμα των μελών των ΕΔ, αποτελεί δε η τήρηση του, ζήτημα βαρύνουσας
σημασίας για την ΕΣΠΕΣΕ.
5. Αναφορικά με την ως άνω καταστρατήγηση του θεσπισμένου ωραρίου
εργασίας, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε ποια η σκέψη της Διοίκησης για την
εξισορρόπηση του υπολειπόμενου χρόνου ανάπαυσης που διατίθεται επ’ ωφελεία
των στελεχών, καθώς επίσης και οι ενέργειες σας προκειμένου να καταβληθούν
αποζημιώσεις έναντι υπερωριακής απασχόλησης στα στελέχη που τις δικαιούνται.
Για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Πονηράκος Κωνσταντίνος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6937264672
O Γεν. Γραμματέας
Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά