Καθορίστηκε με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδια, το επίπεδο γραμματικών γνώσεων, κατά ειδικότητες, των Επαγγελματιών Οπλιτών του Στρατού Ξηράς. 

www.esos.gr/