Διαμαρτυρία για μη έγκριση συμμετοχής των πολεμιστών Κύπρου στις Εθνικές παρελάσεις

Προς     
 
1Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό   Eθνικής Άμυνας           Αθήνα  24 Μαρτίου 20165     
κκ Πάνο Καμμένο και Δημήτριο Βίτσα                                        Αρ. πρωτ . 34
 
2. Περιφερειάρχη Αττικής κ Ρένα  Δούρου
 
 
Θέμα « ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
 για τη μη έγκριση συμμετοχής των πολεμιστών Κύπρου στις Εθνικές παρελάσεις »
 
 
Σχετικά:
Συνεχής αλληλογραφία  (μέρος της οποίας ακολουθεί) και ταλαιπωρία (επιτόπιες συναντήσεις και τηλεφωνικές οχλήσεις ) από το έτος 2010 μέχρι σήμερα,
 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 21  του Ν.2641/1998, σύμφωνα με τις οποίες ο Σύλλογός μας ανήκει στα πολεμικά σωματεία.
2. Το αρ. 14/21-02-2011 έγγραφό μας προς την Περιφέρεια Αττικής και
3. Η αρ. 11847/01-03-2011 απάντηση της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα παρέλασης των πολεμιστών, όπως εμείς, ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας.
4. Οι αρ. Σ. 190/04-02-2008 και Σ. 950/23-06-2010 απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με τις οποίες η αρμοδιότητα παρέλασης των πολεμιστών, όπως εμείς, ανήκει στους Νομάρχες.
5. τα αρ. 21/13 Μαρτίου 2011 και 102//30-11-2011 έγραφα αιτήματά μας με τα οποία ζητούσαμε να υπαχθούμε στη ΓΕΣ/ΔΕΠΑΘΑ, όπως και οι ανάπηροι πολέμου για οριστική λύση του προβλήματος μας
6. Η αρ. 1143/09-12-2011 αναφορά της Βουλής των Ελλήνων και η αντίστοιχη  με αρ. Φ. 900α/3852/12367/4-1-2012 απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού κ Γιάννη Ραγκούση, σύμφωνα με την οποία δεν έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο Άμυνας, ενώ εμείς ζητούσαμε νομοθετική ρύθμιση, για οριστική λύση του προβλήματος μας
 
7. Το αρ. 4/19-1-2012 έγγραφό μας, προς τη ΓΕΣ/ΔΕΠΑΘΑ με το οποίο ζητούσαμε, να μεριμνήσει, στα πλαίσια της νομιμότητας και των αρμοδιοτήτων σας, για την έκδοση απόφασης ή σχετικού νομοθετήματος, σύμφωνα με το οποίο θα μπορούμε να συμμετέχουμε στις στρατιωτικές παρελάσεις, όπως οι ανάπηροι πολέμου. Το αίτημα αυτό ζητήσαμε και με τα αρ. 21/13 Μαρτίου 2011 και 102//30-11-2011 έγραφα αιτήματά μας.
 
8. Το με αρ. πρωτ. Φ900/1/158913/Σ29/14.01.2013 έγγραφο του Υ.ΕΘ.Α/ΔΕΠΑΘΑ αναφορικά με τη συμμετοχή  του εν λόγω συλλόγου στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2013.
 
9. Το με αρ. πρωτ. Φ900/12/49035/Σ35/8.2.2013 έγγραφο του Υ.ΕΘ.Α/Γ.Δ.Ο.Σ.Υ/Δ/ΝΣΗ Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων αναφορικά με τη συμμετοχή  του Πολεμικού Συλλόγου «ΚΟΜΑΝΤΟΣ ‘74»  στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
 
10. την  αρ. απόφαση ΠαΔ4-3/2007/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΑ «Περί παρελάσεων στην Αθήνα και τον Πειραιά». Σύμφωνα με την οποία στις στρατιωτικές παρελάσεις, πέραν των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, συμμετέχουν μόνο ανάπηροι πολέμου κι όχι πολεμιστές οποιουδήποτε συλλόγου και
11. Το γεγονός ότι η συμμετοχή μας στην παρέλαση ενισχύει το κύρος της Πολιτείας, χωρίς καμία δαπάνη για το Δημόσιο και αντίστοιχο όφελος των συμπολεμιστών μας, που θα παρελάσουν.
 
Συνέχεια των πιο πάνω σχετικών από τα οποία προκύπτει, ότι οι αρμόδιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  δε φρόντισαν ΓΙΑ ΕΠΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ στα πλαίσια της νομιμότητας, των αρμοδιοτήτων και  της υποχρέωσής τους,  να ικανοποιήσουν το αίτημά μας,
 
ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΝ την αρ. ΠαΔ4-3/2007/ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΑ απόφασή τους «Περί παρελάσεων στην Αθήνα και τον Πειραιά», στην οποία να συμπεριλάβουν και τους πολεμιστές Κύπρου, και αντί αυτού μας παραπέμπουν ΓΙΑ ΕΠΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ στους αρμοδίους για αυτούς της Περιφέρεια Αττικής και αυτοί στους αρμοδίους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κλπ
 
 Παρακαλούμε πολύ ,
αν έχετε την καλοσύνη, να μας ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ τουλάχιστο τους λόγους του αποκλεισμού των πολεμιστών Κύπρου από τις Εθνικές παρελάσεις, για να μη σας ξαναενοχλήσουμε.
Είμαστε Ήρωες, δε ζητήσαμε διορισμό ή κάποιο άλλο οικονομικό αντάλλαγμα, να παρελάσουμε ζητήσαμε  για να τιμήσουμε την Πολιτεία και τις Ένοπλες - Ειδικές Δυνάμεις  και ενώ θα  έπρεπε να απαιτούμε, μας καταντήσαμε επαίτες.
Σας ευχαριστούμε πολύ
 
 

 
Παράρτημα
 
 Η ταυτότητά μας
 
I. Ο Σύλλογος μας «ΚΟΜΑΝΤΟΣ 74», συστήθηκε με την αρ. 1464/85 απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών, Βιβλία Σωματείων 13605/1985, η οποία συμπληρώθηκε με την αρ. 1146/2004 ίδια και φέρει α/α στα αντίστοιχα βιβλία της ΠΕ. Αττικής 12.094 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2641/98. και  την αρ.  812/7-6-2004 απόφαση της Δ/νσης ΓΕΣ/ ΔΕΠΑΘΑ Υπ. Άμυνας, ανήκει στα εφεδροπολεμικά μη κερδοσκοπικά σωματεία.
Μέλη του είναι: Οι πενήντα δύο (52) Αξιωματικοί της 354 ΜΤΜ, οι τριακόσιοι δέκα εννέα (319) Αξιωματικοί και Καταδρομείς της Α΄ Μοίρας Καταδρομών Μάλεμε Χανίων και οι είκοσι πέντε (25) Αξιωματικοί και Καταδρομείς της Γ΄ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών Μεγάλο Πεύκο,  που συμμετείχαν:
Α. στην αεραποβατική επιχείρηση μεταφοράς προσωπικού, τη νύχτα της 21ης-22ας Ιουλίου 1974, από την Ελλάδα στην Κύπρο, την οποία πραγματοποίησαν πενήντα δύο (52) Ήρωες Αεροπόροι πληρώματα των δεκατριών (13) αεροσκαφών τύπου noratlas  της 354 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών. Η επιχείρηση ονομάστηκε «ΝΙΚΗ» και χαρακτηρίστηκε, από τον Ελληνικό και τον ξένο τύπο, ως επιχείρηση αυτοκτονίας, στη διάρκεια της οποίας βλήθηκαν όλα τα αεροσκάφη, από φίλια και εχθρικά πυρά, καταρρίφθηκε ένα (1), με συνέπεια να βρουν φρικτό θάνατο είκοσι επτά (27) λοκατζήδες και τέσσερις (4) αεροπόροι και δύο (2) λοκατζήδες από έτερο αεροσκάφος,
Β. στις νικηφόρες μάχες του αεροδρομίου της Λευκωσίας στις 23 Ιουλίου και Σχολής Γρηγορίου (Ύψωμα Κολοκασίδη) 16-17 Αυγούστου, με αποτέλεσμα την αποτροπή της κατάληψης του αεροδρομίου και της αποκοπής-απομόνωσης  της Λευκωσίας από την υπόλοιπη ελεύθερη Κύπρο
Γ. έφεραν σε πέρας με επιτυχία τις αποστολές, που τους ανατέθηκαν,
Δ. η παρουσία τους επί επτάμηνο στην Κύπρο αποθάρρυνε την Τουρκία για περαιτέρω επιθέσεις και αναπτέρωσε το ηθικό των αδελφών Κυπρίων και
 Ε.  η ισάριθμος αντικατάστασή τους ενισχύει μέχρι σήμερα, τις δυνάμεις της Νήσου με μία μονάδα καταδρομών, αμιγώς Ελληνική.
II.  Ο Σύλλογός μας δεν έχει καμία σχέση με Πολιτικά κόμματα-Οργανώσεις- Εταιρείες, δεν έχει προστάτες και εκπροσωπείται μόνο από το Εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, τους Περιφερειακού αντιπροσώπους και τα μέλη μας..
Περισσότερα για τη δράση των «ΚΟΜΑΝΤΟΣ΄’ 74» της Α΄ Μοίρας Καταδρομών με επίσκεψη στα γραφεία μας και στην ιστοσελίδα μας www.comandos74.gr 
 
Γ2.  Σκοποί του Συλλόγου μας
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, οι Περιφερειακοί αντιπρόσωποι και τα μέλη μας
αγωνίζονται για την πραγματοποίηση του καταστατικού σκοπού του συλλόγου, που έγκειται, μεταξύ άλλων:
-στη διατήρηση της μνήμης των πεσόντων στην Κύπρο το έτος 1974 νεκρών Ηρώων συμπολεμιστών μας, με την κατασκευή προτομών στους τόπους καταγωγής τους,
(έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα είκοσι δύο (22) μνημεία - προτομές,  απομένουν άλλες επτά (7), την αντίστοιχη ετήσια τέλεση μνημόσυνων και τη μετά θάνατο δικαίωσή τους με προαγωγές κλπ, 
- στην ηθική δικαίωση και αποκατάσταση των επιζώντων πολεμιστών της Κύπρου,
-στην προστασία και προαγωγή των οικονομικών ή επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του
- στην παροχή αρωγής σε μέλη και τις οικογένειες όσων από αυτούς χρήζουν βοήθειας, και γενικά
-τη λήψη κάθε μέτρου που αποσκοπεί στην ικανοποίηση των δικαιολογημένων προσδοκιών τους και στην αναγνώριση από την πολιτεία και την κοινωνία των αγώνων  και των θυσιών τους όλων των συμπολεμιστών μας.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά