Ενημέρωση από τον ΟΣΜΑΕΣ

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
    ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
    ΣΤΡΑΤΟΥ/ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    Τηλ. (εξωτ.): 2106438598
    Αθήνα, 23 Ιουν 2014
 
1. Πρόγραμμα Μαλεσίνας 
Έγιναν τα παρακάτω :
 
α. Εκπονήθηκε οικονομοτεχνική μελέτη και επιχειρησιακό σχέδιο για αντιμετώπιση των προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης και βελτίωση του δικτύου ύδρευσης στον Οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας.
 
β. Έγιναν ενέργειες καθαρισμού της Γεώτρησης Γ2.
 
γ. Έγιναν εργασίες βελτίωσης τμημάτων δικτυού ύδρευσης (βάση μελέτης - έκτακτη εισφορά) οι οποίες σταμάτησαν διότι μεγάλος αριθμός οικιστών και οικοπεδούχων  δεν πλήρωσαν την σχετική εισφορά.
 
δ. Υποβλήθησαν αγωγές σε οικιστές - οικοπεδούχους με μεγάλα χρέη σε εισφορές - ύδρευση.
 
ε. Πραγματοποιήθηκαν τοπογραφήσεις σε εκτάσεις εκτός ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό ΟΣΜΑΕΣ Μαλεσίνας που αποδόθηκαν από το ΥΠΕΚΑ το 2011 προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν καταπατήσεις στην ιδιοκτησία του ΟΣΜΑΕΣ και δρομολογήθηκε το ξεκαθάρισμα με τυχόν καταπατητές .
 
στ. Απεστάλει έγγραφο σε Δήμους και συλλόγους για διαχείριση του νερού. 
 
ζ. Επανυποβλήθηκαν στο Δήμο Λοκρών έγγραφα (για απεμπλοκή).
 
η. Αποκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης ταυτόχρονα με την απομάκρυνση αριθμού σωλήνων (by-pass).
 
θ. Πραγματοποιήθηκε συντήρηση στον εξοπλισμό ασφαλείας στις εγκαταστάσεις (μετά από απόπειρα κλοπής).
 
ι. Υποβλήθησαν μηνύσεις προς οικιστές που διαπιστώθηκαν ότι έκλεβαν νερό.
 
ια. Αντικατάσταση μεγάλου αριθμού φραγμένων- σπασμένων σωληνώσεων.
 
ιβ. Κατατέθηκε καταγγελία στο Δήμο Λοκρών για καταπάτηση του χώρου που ανήκει στον ΟΣΜΑΕΣ και βρίσκεται στην παραλία Βλυχάδας και στον οποίο ο Δήμος έχει κατασκευάσει χώρο άθλησης (γήπεδο) .
 
ιγ. Απεστάλησαν έγγραφες προειδοποιήσεις μέσω του νομικού συμβούλου για χρέη οικιστών - οικοπεδούχων (περίπου 750.000,00 € μέχρι 31 Μαϊ 2014).
 
ιδ. Πραγματοποιήθηκαν διακοπές νερού σε οικιστές που είχαν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση ύδατος εφαρμόζοντας τα αναφερόμενα στην σύμβαση ύδατος που έχουν υπογράψει.
 
2. Προγραμματισμός Νέων Εργασιών
 
α. Σταδιακή αντικατάσταση φραγμένων σωληνώσεων και απομάκρυνση των σωλήνων (by-pass) όπου υπάρχουν.
 
β. Ασφαλτοστρώσεις στα τμήματα οδικού δικτύου στα οποία έχουν γίνει αντικαταστάσεις φραγμένων σωληνώσεων.
 
γ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για απεμπλοκή του ΟΣΜΑΕΣ από τον οικισμό δια της μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων διαχειρίσεως στο Δήμο Μαλεσίνας. 
 
3. Πρόγραμμα Καρύστου 
 
α. Αποκαταστάθηκαν σε ποσοστό 33% τα οικόπεδα  που παρουσιάζουν πρόβλημα λόγω καταπάτησης από το δρόμο ενώ συντάχθηκε μελέτη για αποκατάσταση των οικοπέδων που έχουν μικρή καταπάτηση.
 
β. Υπογράφηκε σύμβαση για την «Συντήρηση – Επισκευή Αντλιοστασίου, Γεωτρήσεων και Δεξαμενών Δικτύου Ύδρευσης ΟΣΜΑΕΣ Καρύστου» για το έτος 2014.
 
γ. Συνεχίζεται η παραχώρηση κυριότητας των οικοπέδων με συμβόλαια στους δικαιούχους της Καρύστου η οποία ξεκίνησε στις 15 Μαρ 2005 και μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περίπου 1918 με καταληκτική ημερομηνία έως τέλος του 2014.
 
δ. Απεστάλησαν έγγραφες προειδοποιήσεις μέσω του νομικού συμβούλου για χρέη οικοπεδούχων από εισφορές  (Μεχρι 31 Μαϊ 2014 περιπου 177.000,00 €).
 
4. Πρόγραμμα μη εξυπηρετηθέντων μελών (Γ’ Πρόγραμμα)
 
α. Τα εγγεγραμμένα μέλη του συνεταιρισμού είναι σήμερα 1.837 ενώ αναμένεται να μειωθούν κι άλλο καθώς συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων διαγραφής από το πρόγραμμα. 
 
β. Απεστάλησαν 1861 επιστολές σε όλα τα μέλη του Γ’ Προγράμματος προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής για τρεις περιοχές (Μπούκα Μεσσηνίας, Νέα Γωνιά Χαλκιδικής, και Άγιος Ιωάννης Αιγίου). Κατόπιν αυτού και μέχρι σήμερα, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον (χωρίς δέσμευση για άμεση καταβολή χρημάτων, προκειμένου ο ΟΣΜΑΕΣ να προβεί στη αγορά των οικοπέδων) περιορισμένος αριθμός συνεταίρων, ήτοι :
 
(1) Περιοχή Μπούκα Μεσσηνίας :  266
(2) Περιοχή Αι-Γιάννης (Αίγιο) : 74
(3) Περιοχή Νέα Γωνιά Χαλκιδικής :  114
 
Την παρούσα χρονική περίοδο δε δύναται να προχωρήσει κανένα εκ των τριών προτεινομένων προγραμμάτων καθώς δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός μελών , (τουλάχιστον 1200 ανά περιοχή),  οι οποίοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα άμεσης καταβολής των απαιτουμένων ποσών για την αγορά των οικοπέδων.
 
Σχης (ΤΘ) Γεώργιος Παναγόπουλος 
Πρόεδρος Δ.Σ./ΟΣΜΑΕΣ
Ακριβές Αντίγραφο       
Επχος (ΕΥ) Χρήστος Σέργης 
Γεν. Γραμματέας
 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά