Ενημερωτικό για απαντήσεις ΓΛΚ επί συνταξιοδοτικών θεμάτων

Το Γραφείο Οικονομικού Ελέγχου της Ε.Α.Α.Σ.
Ενημερώνει για ερωτήματα που τέθηκαν στο ΓΛΚ σχετικά με 
Έλεγχο  Συντάξιμων Αποδοχών και  Διενέργεια Πληρωμών.
 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
 
ΣΧΕΤ. : α. Φ.800/98/2178/Σ.297/5-9-2013/ΕΑΑΣ/Γρ.Οικονομικού Ελέγχου
β. Α.Π. 208983/2013/16-12-2013/ΓΛΚ/Δνση Κανονισμού & Εντολής Πληρωμής 
Στρατιωτικών & Πολεμικών Συντάξεων/Τμήμα Α’
γ. Α.Π. 208541/13/2-5-2014/ΓΛΚ/Δνση Διενέργειας Μεταβολών & Δειγματοληπτικών Ελέγχων Πολιτικών, Στρατιωτικών & Πολεμικών Συντάξεων /Τμήμα Γ
 
1. Με τα (β) και (γ) σχετικά έγγραφα παρασχέθηκαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΓΛΚ απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαν υποβληθεί από την ΕΑΑΣ με το (α) όμοιο. Ειδικότερα, από τα διαλαμβανόμενα στα απαντητικά έγγραφα προκύπτει ότι :
 
α. Οι Διευθύνσεις Συντάξεων του ΓΛΚ και όχι η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. είναι αρμόδιες για την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, η οποία (συνταξιοδοτική πράξη) υπογράφεται από τον Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης. 
 
β. Για όσες περιπτώσεις απαιτείται επανεξέταση ή τροποποίηση της συνταξιοδοτικής πράξης, λόγω διαφοροποίησης των στοιχείων, αρμόδια είναι η 44η Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμών Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντάξεων (Κάνιγγος 29 ΤΚ 10110 Αθήνα) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3329733, στην οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται εγγράφως. 
 
γ. Για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με, την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ, άρθρο 11 του ν.3865/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του άρθρου 2 του ν.4002/2011), καθώς και για τις μειώσεις του ν.4093/2012 για (μικτά) ποσά συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1000€ θα πρέπει τα Μέλη της ΕΑΑΣ να απευθύνονται στην Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών & Δειγματοληπτικών Ελέγχων/Τμήμα Γ’ στα τηλέφωνα 2103329135, 2103329107 και Φαξ 2103329774. 
 
δ. Η Συνταξιοδοτική Πράξη (ή πράξη κανονισμού σύνταξης) υπόκειται σε Έφεση στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η έφεση ασκηθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την επίδοση ή την κοινοποίηση της πράξης.
 
ε. Ενστάσεις κατά των μειώσεων των συντάξεων  που καταβάλλει το Δημόσιο θα πρέπει να αποστέλλονται στην Διεύθυνση Διενέργειας Μεταβολών & Δειγματοληπτικών Ελέγχων/Τμήμα Γ’ (τηλέφωνα 2103329135, 2103329107 και Φαξ 2103329774), η οποία τις διαβιβάζει με τις απόψεις της στο αρμόδιο (Α’) κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
στ. Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) παραλαμβάνει από το ΓΛΚ ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών συντάξεων  σε μηνιαία βάση, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων προβαίνοντας σε διασταυρώσεις και εν συνεχεία υπολογίζει τις μεταβολές (κρατήσεις - μειώσεις) των συντάξιμων αποδοχών. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. αποστέλλει στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ) ηλεκτρονικά αρχεία για τις πληρωμές των συντάξεων μέσω συστήματος ΔΙΑΣ και για τα αναλυτικά στοιχεία επιμέρους αποδοχών και κρατήσεων-μειώσεων για κάθε συνταξιούχο. 
 
2. Διευκρινίζεται ότι, οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του ΓΛΚ είναι αρμόδιες για την παροχή απαντήσεων ΜΟΝΟ για τα καταβαλλόμενα ποσά της κύριας σύνταξης του Δημοσίου. Για τυχόν διευκρινίσεις που απαιτούνται σε θέματα που αφορούν μερίσματα ή επικουρικές συντάξεις ή τυχόν άλλες κύριες συντάξεις εκτός Δημοσίου θα πρέπει τα Μέλη να απευθύνονται στους φορείς που καταβάλουν τις εν λόγω παροχές.
 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά