ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΕΘΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ «ΑΘΗΝΑ 2014»

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΕΘΑ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ «ΑΘΗΝΑ 2014»


«Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

 Η χώρα μας, δια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με μεγάλη χαρά ανοίγει τις πύλες της στο Διεθνές Συνέδριο Ασφαλείας και Χειρισμού Κρίσεων «ΑΘΗΝΆ 2014», το οποίο φέτος υπερβαίνει την εθνική του διάσταση, τιθέμενο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο των δράσεων της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Είναι ξεχωριστή η τιμή να φιλοξενούμε και να έχουμε μαζί μας διπλωματικές και στρατιωτικές αποστολές από άλλες χώρες, κάποιοι είναι και ομιλητές, και από αυτό το βήμα τους ευχαριστώ για την σταθερή διάθεσή τους για συνεργασία, για την βελτίωση των διμερών μας σχέσεων σε όλους τους τομείς και ειδικά στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

 Μετά από μια δεκαετή διαδρομή το «ΑΘΗΝΆ», ως ένα σεμινάριο-συνέδριο αφιερωμένο αμιγώς στα θέματα χειρισμού κρίσεων, εντάσσει πλέον στις συνεδρίες του και  τα ζητήματα ασφαλείας. Μια εξέλιξη νομίζω φυσιολογική, που σηματοδοτεί την διασύνδεση των αντικειμένων της διαχείρισης κρίσεων με αυτά της ασφάλειας.

  Στο σημερινό, ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον, όπως και οι πρόσφατες εξελίξεις στις περιοχές της ΝΑ Μεσογείου, της Ευρασίας και της Μέσης Ανατολής καταδεικνύουν, οι έννοιες κρίση και ασφάλεια υπερβαίνουν τα στερεότυπα και τα στεγανά του παρελθόντος, καθιστώντας έτσι τα όρια (εσωτερική- εξωτερική, παραδοσιακή- ασύμμετρη) όλο και περισσότερο δυσδιάκριτα.

 Και τούτο είναι και μια πρόκληση για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει στο Συνέδριο.

Εδώ έγκειται και η προστιθέμενη αξία του Συνεδρίου, καθώς συνδυάζει την στρατιωτική εμπειρία και πρακτική με την επιστημονική θεώρηση, τις εγχώριες δράσεις με τη διεθνή εμπειρία και την οπτική των επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.

   Το έργο δεν είναι καθόλου εύκολο.

   Παρατηρείται διεθνώς μια δυσκολία επιλογής του ενδεδειγμένου τρόπου αντιμετώπισης των νέων απειλών, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στον τομέα της ανάλυσης των κινδύνων, όπως αυτών της τρομοκρατίας, της Διασποράς όπλων Μαζικής Καταστροφής και του διεθνούς οργανωμένου Εγκλήματος.

  Χρειάζεται ορθολογισμός και ρεαλισμός, στην αντιμετώπιση προκλήσεων που εμφανίζονται στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα.

  Η Ελλάς, έχοντας βιώσει πολύ σκληρά τις παρενέργειες της πρωτοφανούς διεθνούς οικονομικής κρίσης, συνεχίζει αμείωτα να συμβάλλει σε όλες τις διεθνείς συνεργατικές δράσεις στον ευρωατλαντικό χώρο, για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Συμμετέχουμε ενεργά αφενός στην ανάπτυξη δυνατοτήτων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αφετέρου δε στην στρατηγική αυτονομία της ΕΕ στον τομέα διαχείρισης κρίσεων (μέσω της ανάληψης δράσεων Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας). 

  Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μας, στο Συμβούλιο της ΕΕ, με συγκεκριμένες ενέργειες, έχουμε προωθήσει σοβαρά θέματα που πιστεύουμε ότι δίνουν μια νέα δυναμική στην Κοινή πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Ενδεικτικά θα αναφέρω τη διαμόρφωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θαλάσσια ασφάλεια.

   Η χώρα μας τονίζει συνεχώς τη σημασία της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας. Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να κατοχυρώσει την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών της, παρά τη δυσπιστία που επικρατεί, μετά και την δημοσιονομική κρίση.

  Και τούτο το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη σήμερα που βιώνουμε την αστάθεια, που εκτείνεται από την Τυνησία μέχρι την Ουκρανία. Έχουμε ανάγκη για γενικότερη θεσμική ανασυγκρότηση, ώστε να ανταποκριθεί η ΕΕ στο ρόλο που της επιφυλάσσει η ιστορία. Πρέπει να ενισχύσουμε την ΕΕ με τα αναγκαία μέσα και να επιταχύνουμε τις στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, θα προσδώσουν στην Ένωση την απαραίτητη μορφή αυτονομίας στο πεδίο του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

  Έχουμε ανάγκη να ενισχύσουμε  τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Οργανισμού, να καταβάλλουμε προσπάθεια να αποφευχθεί η επικάλυψη των προσπαθειών με τους Συμμάχους, να βελτιωθεί η πρόσβαση στη βιομηχανία της εισαγόμενης τεχνολογίας και να αυξηθεί το μερίδιο της ερευνητικής συνεργασίας.

   Η δέσμευσή μας να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια της ΕΕ να αναπτύξει τις δυνατότητές της στον τομέα της Άμυνας και  Ασφάλειας είναι προς το κοινό συμφέρον όλων. Θεωρούμε ότι η αυτοτέλεια της ΕΕ στο σύστημα λήψης αποφάσεων και στις μεθόδους και τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων, συμβάλλει στην ανάδειξη μιας διαφορετικής προσέγγισης στα διεθνή πράγματα, και προωθεί περαιτέρω τις διεθνείς προσπάθειες για ειρήνη και σταθερότητα.

    Είναι προφανές, ότι σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται η συστράτευση όλων,-διεθνών οργανισμών, μεγάλων, μεσαίων και μικρών χωρών,- ώστε από κοινού να χαραχθούν πολιτικές που στοχεύουν στην πολιτισμική πρόοδο και την κοινωνικό-οικονομική ευημερία, σε συνθήκες ασφάλειας, δικαιοσύνης, ισότητας και αλληλεγγύης, συνθήκες που απευθύνονται σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες των χωρών μας, διασφαλίζοντας εξίσου αυτούς που βρίσκονται στην περιφέρεια αλλά και το κέντρο του ευρύτερου ευρωατλαντικού χώρου.

 Εύχομαι η συμμετοχή σας στο συνέδριο να αποτελέσει μια εποικοδομητική και χρήσιμη εμπειρία, ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και γνώσης, αλλά και για τους ξένους συμμετέχοντες που μας τιμούν με τη συμμετοχή τους, μια ευχάριστη προσέγγιση της όμορφης Αθήνας και των κατοίκων της.

Της Αθήνας που γέννησε τη Δημοκρατία.

Της πόλης που αιώνες π.Χ. έκτιζε Παρθενώνες.

Της πόλης που γέννησε τον πολιτισμό την φιλοσοφία και έγραφε χρυσούς αιώνες.

Την Ελλάδα που ήταν πάντα προσηλωμένη και πιστή στις συμμαχίες της και τον ελεύθερο κόσμο.

Την Ελλάδα που είναι υπερήφανη για την ιστορία της.

Τη χώρα που και στους δύο παγκόσμιους πολέμους βρέθηκε στο πλευρό των συμμάχων.

Την Ελλάδα που χάρισε τις πρώτες νίκες στον ελεύθερο κόσμο και στους δύο παγκόσμιους πολέμους.

Την Ελλάδα που αντιστάθηκε στον Άξονα, νίκησε έτρεψε σε φυγή , έδωσε χρόνο στους συμμάχους και τους Ρώσους.

Τη χώρα που έχασε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το 7% του πληθυσμού της.

Την Ελλάδα που εξακολουθεί και σήμερα να είναι νησίδα και παράγοντας σταθερότητας σε μια πλήρως αποσταθεροποιημένη και επικίνδυνη, ευρύτερη περιοχή.

Την Ελλάδα που γρήγορα θα ξαναβρεί το δρόμο της.

Την Ελλάδα του ήλιου και του φωτός.


Σας ευχαριστώ».

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά