H Ε.Σ.ΠΕ.Θ. προτείνει την υιοθέτηση της «Κλαδικής» ή της «Γεωγραφικής» διάρθρωσης για τη θεσμοθέτηση των Ενώσεων.


Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Σκοπός της παρούσας, με την ευκαιρία της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, είναι η ανάδειξη της τροπολογίας και συγκεκριμένα που αφορά σε όλες της, τις πτυχές το θέμα της θεσμοθέτησης της συλλογικής έκφρασης των Ελλήνων στρατιωτικών, μέσω της λειτουργίας Ενώσεων – Συνδέσμων, καθώς επίσης και τη προαγωγή συνεργασίας τους με την Πολιτεία, κυρίως δε με το ΥΠ.ΕΘ.Α που είναι ο φυσικός χώρος όπου εργάζονται και προσφέρουν τα μέλη των Ενώσεων.

1.         Επισημαίνεται, προς άρση πάσας αμφιβολίας και παρερμηνειών ότι, οι Ενώσεις δεν είναι συνδικαλιστικά σωματεία, δεν διακατέχονται από στείρα συντεχνιακή αντίληψη και νοοτροπία, αλλά αντίθετα επιδιώκουν μέσα από τον δημοκρατικό διάλογο και την ακηδεμόνευτη συζήτηση, την ενθάρρυνση της γόνιμης σκέψης, την ανάδειξη απόψεων και την προβολή προτάσεων, χωρίς εμμονές και ιδεοληψίες, να προάγουν το επίπεδο διαβίωσης και να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας  για το προσωπικό που εργάζεται στις ΕΔ. Καμία απολύτως εμπλοκή δεν επιδιώκουν -και φυσικά δεν νομιμοποιούνται να έχουν οι Ενώσεις- με τα θέματα διοικητικής και επιχειρησιακής φύσεως, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Πολιτικής και Φυσικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ. 
           
2.         Βασικές αρχές και αξίες που πρεσβεύουν οι Ενώσεις αποτελούν, η ισότητα και αξιοκρατία, η διαφάνεια, η ανάπτυξη της παραγωγικότητας με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, η συλλογικότητα και η κοινωνική ευθύνη. Είναι απαραίτητο να γίνει από όλους, αντιληπτή η διάθεσή μας, να δράσουμε από κοινού και όχι να «αντιδράσουμε», να ενώσουμε και να συνθέσουμε απόψεις και όχι να περιχαρακώσουμε το πεδίο δράσης μας, μακριά από ''χρώματα'' και ''κόμματα'', πέρα από ιδιοτελείς σκοπούς και στοχεύσεις, που δεν συνάδουν με τον ευαίσθητο χώρο των ΕΔ.

3.         Επανερχόμενοι στην ουσία του θέματος, επιτρέψτε μας να αναπτύξουμε ορισμένες σκέψεις σχετικές με τη δομή και διάρθρωση του πλαισίου λειτουργίας των Ενώσεων, η οποία μπορεί να έχει δυνητικά τρείς διαφορετικές «κατευθύνσεις», με διακριτή φιλοσοφία. Συνοπτικά:

α.         Κλαδική διάρθρωση, με πρωτοβάθμια (Ενώσεις) ανά Περιφέρεια (όχι ανά Περιφερειακή ενότητα), δευτεροβάθμια όργανα (Ομοσπονδίες), ανά Κλάδο των ΕΔ (Σ.Ξ, Π.Ν, Π.Α) και τριτοβάθμιο όργανο (Συνομοσπονδία) για τη συλλογική εκπροσώπηση των στελεχών σε επίπεδο ΥΠ.ΕΘ.Α. Το αντίστοιχο δηλαδή των Ενώσεων Αποστράτων Αξκών, με διαφορετική όμως φιλοσοφία λειτουργίας (προαιρετική συμμετοχή μελών, ακηδεμόνευτη δράση, δυνατότητα εκλέγεσθαι από τη βάση, χωρίς διακρίσεις κ.α).

1)         Πλεονέκτημα της δομής αυτής αποτελεί η σε μεγάλο βαθμό κάλυψη της συλλογικής έκφρασης των στρατιωτικών, με τη βέλτιστη ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων κάθε Κλάδου.

2)         Μειονέκτημα της δομής αυτής είναι η μικρής έκτασης ανομοιογένεια, καθώς ενδεικτικά άλλα εργασιακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ιπτάμενοι, άλλα οι μηχανικοί και άλλα θέματα απασχολούν το διοικητικό προσωπικό κ.ο.κ.

                                    β.         Γεωγραφική διάρθρωση (όπως περίπου η πρόταση τροπολογίας βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ). Η συγκεκριμένη διάρθρωση είναι ίσως η απλούστερη με πρωτοβάθμια όργανα [μικτής σύνθεσης (και των 3 κλάδων των ΕΔ)], Ενώσεις ανά Περιφέρεια (όχι ανά Περιφερειακή Ενότητα) και δευτεροβάθμιο όργανο σε επίπεδο ΥΠ.ΕΘ.Α (Ομοσπονδία). Προσομοιάζει δε στην υφιστάμενη δομή των Ενώσεων και διαφαίνεται ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και επιδιώξεις.  Με τη μορφή που τέθηκε η τροπολογία, προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο μπορεί να ικανοποιήσει προσωπικές φιλοδοξίες παραγόντων, αλλά δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των στρατιωτικών, ούτε να προσφέρει κάτι ουσιαστικό στις ΕΔ,  καθώς στηρίζεται στην αρχή «Διαίρει και βασίλευε» και «θεσμοθετεί την φίμωση» των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων δημιουργώντας έτσι, προβλήματα,  δυσκολίες και σύγχυση τόσο στα στελέχη όσο και στις Ενώσεις, καθόσον:

                                                1)         Προβλέπεται από την τροπολογία που κατατέθηκε, ότι μπορούν να δημιουργηθούν Ενώσεις μία ανά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα. Είναι πραγματικά δύσκολο να αντιληφθούμε σε τι θα ωφελήσει η δυνατότητα συνύπαρξης στο μέλλον, σύμφωνα με την τροπολογία, για παράδειγμα, μία Ένωση για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και άλλες 4 Ενώσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων που ανήκουν στη Θεσσαλία (Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας). Που θα γραφτεί ο συνάδελφος που υπηρετεί στην Καρδίτσα, ή στη Λάρισα. Πρόκειται για αβλεψία ή για συνειδητή προσπάθεια αποδυνάμωσης των πρωτοβάθμιων Ενώσεων και δημιουργία σύγχυσης στους συναδέλφους;

2)         Προβλέπεται από την τροπολογία που κατατέθηκε, ότι όταν τα μέλη των Ενώσεων μετατίθενται, να διαγράφονται από τις Ενώσεις που βρίσκονται αυτοδίκαια. Αυτό από μόνο του, αποδυναμώνει τις Ενώσεις και δημιουργεί σύγχυση στα στελέχη οποία πολύ γρήγορα, θα οδηγήσει σε απαξίωση το όλο εγχείρημα. Ο λόγος είναι απλούστατος και είναι «οι συχνές έως πολύ συχνές μεταθέσεις»! Σε πόσες Ενώσεις θα πρέπει να γραφτεί και να ξαναγραφτεί ένας Αξκός ή Υπξκός κατά την διάρκεια της καριέρας του, μέχρι να βαρεθεί και να πάψει να ασχολείται; Εκτός και αν αυτός είναι ο στόχος της τροπολογίας τελικά!

                                                3)         Προβλέπεται από την τροπολογία που κατατέθηκε, η θεσμοθέτηση επιπλέον αδειών και αμετάθετο για τα ΔΣ των Ενώσεων. Πως θα φανεί αυτό στους συναδέλφους που υπηρετούν στην παραμεθόριο με 30 ημέρες κανονική άδεια και 10 ΑΜΔ, όταν τα ΔΣ θα δικαιούνται επιπλέον 36 ή 60  ημέρες άδειας. Πως θα φανεί αυτό στους συναδέλφους που κάθε 2 χρόνια μπαίνουν στη διαδικασία για μετάθεση, ενώ τα ΔΣ των ενώσεων θα είναι αμετάθετα για 4 χρόνια (όσο διαρκεί η θητεία τους) ή για περισσότερα, εάν επανεκλεγούν. Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, ότι δεν πρόκειται για  συνδικαλιστικά σωματεία και συντεχνίες «παλαιάς κοπής»,  αλλά για στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά μας αυτή. Το αμετάθετο, ίσως είναι θεμιτό στις Ενώσεις των Σωμάτων Ασφαλείας, ή άλλων επαγγελματικών κλάδων, για τον απλό λόγο ότι δεν έχουν μεταθέσεις (τουλάχιστον όχι όσες έχουν τα στελέχη των ΕΔ). Όσο για τις επιπλέον ημέρες άδεια θα μπορούσαν να είναι 5 ή 10 ημέρες για κάθε έτος.

 4)        Προβλέπεται από την τροπολογία που κατατέθηκε, ότι μόνο η Ομοσπονδία θα μπορεί να έχει ιστοσελίδα για να εκφράζεται και όχι οι Ενώσεις. Σε αυτό το σημείο, γεννιούνται αβίαστα, εύλογες απορίες, «ΓΙΑΤΙ», «ΠΟΥ ΑΛΛΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ», «ΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ» κ.λ.π.  Το βασικό ερώτημα και εδώ παραμένει αμείλικτο, «Πρόκειται για αβλεψία ή για συνειδητή προσπάθεια αποδυνάμωσης των πρωτοβάθμιων οργανώσεων;»

                                                5)         Παρόλα τα παραπάνω, βασικό πλεονέκτημα της υφιστάμενης δομής των Ενώσεων είναι η απλότητα και η αμεσότητα που παρέχει η «κατακόρυφη» λειτουργία.

                                                6)         Μειονέκτημα της δομής αυτής είναι ότι, δεν εξασφαλίζει την αντιπροσωπευτική έκφραση των πραγματικών προβλημάτων που ταλανίζουν τους στρατιωτικούς και υπέχει λόγω του μεγάλου αριθμού μελών με διαφορετικά βιώματα, σταδιοδρομική εξέλιξη και επιδιώξεις, κίνδυνο αντιπαραθέσεων και διάστασης απόψεων με βάση τη διαφορετικότητα των Κλάδων (κλαδικός» διαχωρισμός) και την προέλευση του προσωπικού

                        γ.         Προέλευση του προσωπικού, ήτοι διάκριση των Ενώσεων με βάση τη βαθμολογική διαστρωμάτωση ή αναλόγως της ακαδημαϊκής προέλευσης του προσωπικού. Πρωτοβάθμια (Ενώσεις) και δευτεροβάθμια όργανα (Ομοσπονδίες) μικτής σύνθεσης, με βάση την προέλευση του προσωπικού (Αξιωματικών από ΑΣΕΙ, Αξιωματικών και Μ. Υπαξιωματικών από ΑΣΣΥ, Αξιωματικών και Μ. Υπαξιωματικών από Ανακατάταξη ή Μονιμοποίηση, Υπαξιωματικών προερχομένων από το θεσμό των ΕΠ.ΟΠ). Προσομοιάζει με την δομή των αντιστοίχων Ενώσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, όπου έχει δοκιμαστεί επιτυχώς στην πράξη για διάστημα άνω των 25 ετών.

                                    1)         Πλεονέκτημα της δομής αυτής αποτελεί η ανάδειξη προβληματισμών και προτάσεων, υπό το πρίσμα της αμοιβαιότητας και των κοινών βιωμάτων, καθώς είναι δεδομένο ότι οι αγωνίες και τα προβλήματα (οικονομικά, ασφαλιστικά, εργασιακά) που απασχολούν το μέσο και χαμηλόβαθμο κυρίως προσωπικό, δεν είναι εκ των πραγμάτων εφικτό να γίνουν αντιληπτά και κατανοητά από το σύνολο των συναδέλφων, όταν υπάρχουν διακριτές προτεραιότητες και υψηλές στοχεύσεις σταδιοδρομικής φύσεως.

                                    2)         Μειονέκτημα της δομής αυτής είναι ο μεγάλος αριθμός πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργάνων που απαιτούνται και ότι ελλοχεύει κίνδυνος για τη μη αντιπροσωπευτική έκφραση των εκάστοτε κλαδικών προβλημάτων.

4.         Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη δομή θεσμικής εκπροσώπησης που ο καθένας μας προκρίνει ως τη βέλτιστη επιλογή, κρίνεται απαραίτητη και άκρως εποικοδομητική η λήψη μέριμνας της Συλλογικής Έκφρασης των Στελεχών των Ενόπλων  Δυνάμεων, διότι αυτή αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων Στρατιωτικών.

5.         Κατόπιν των παραπάνω, η Ε.Σ.ΠΕ.Θ. προτείνει την υιοθέτηση της «Κλαδικής» ή της «Γεωγραφικής» διάρθρωσης (παράγραφοι 3α και 3β, αντίστοιχα), υπό την αίρεση των αναφερομένων στις παραγράφους  3β(1) έως (4) της παρούσας.

6.         Η Πολιτεία οφείλει επιτέλους να αντιληφτεί την πραγματικότητα, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να σταθεί δίπλα στον Έλληνα στρατιωτικό που αποτελεί τον μέγιστο πολλαπλασιαστή ισχύος για τις ΕΔ της χώρας, ώστε να διασφαλίσει το ηθικό και την αξιοπρέπειά του. Η εξέλιξη των πραγμάτων, επιβάλλει την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών από εσάς, προκειμένου να καμφθούν παθογένειες και αγκυλώσεις ετών για να δοθεί υπεύθυνη λύση, σε μια χρονίζουσα και σοβαρή εκκρεμότητα.

                        Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,

                       γνωρίζοντας το αμέριστο ενδιαφέρον, την αγάπη και την εμπιστοσύνη με την οποία εσείς προσωπικά, περιβάλλετε τις ΕΔ και το προσωπικό τους, σας καλούμε δημόσια να ενσκήψετε περαιτέρω στα προβλήματα του κλάδου μας και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.   
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά