Ωράριο Εργασίας (Εβδομαδιαίες Υπηρεσίες)


1.              Σύμφωνα με το (γ) σχετικό, καθιερώθηκε η 40ωρη πενθήμερη εργασία για όλο το προσωπικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο οποίο σαφώς συμπεριλαμβάνεται και το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Με τη (δ) όμοια απόφασή του ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας τροποποίησε ανάλογα το ωράριο εργασίας για το σύνολο του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ορίσθηκε ως ώρα έναρξης για το θερινό ωράριο εργασίας η 07:00 και ως ώρα λήξης η 15:00, ενώ για το χειμερινό ωράριο εργασίας ως ώρα έναρξης η 07:30 και ως ώρα λήξης η 15:30. Ειδικότερα, με το (ε) σχετικό θεσπίστηκε από το ΓΕΣ/ΔΕΚΠ για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Σχολών, Κέντρων και Μονάδων που διεξάγουν απογευματινή – νυχτερινή εκπαίδευση, ώρα έναρξης εργασίας η 07:00 και ώρα λήξης η 14:30.

 

             2.     Ωστόσο, στις Μονάδες, τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως αλλά και τις Σχολές, το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές πέραν της εκτέλεσης 24ωρων υπηρεσιών, για τις οποίες το ΥΠΕΘΑ με το (β) σχετικό έχει επιληφθεί προκειμένου να αντισταθμίσει μερικώς το γεγονός της υπέρβασης του θεσπισμένου ωραρίου που συνεπάγεται η εκτέλεση της, το (α) σχετικό προβλέπει και την εκτέλεση εβδομαδιαίων υπηρεσιών οι οποίες επίσης εκτελούνται καθ’ υπέρβαση του καθορισμένου ωραρίου. Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες εκτελούνται από μόνιμα στελέχη, είναι η υπηρεσία του Λοχαγού και Ανθυπασπιστή Εβδομάδος, του Αξιωματικού Υπομονάδος και του Υπαξιωματικού Επόπτη Εστιατορίων.  Σε ότι αφορά στην υπηρεσία του Υπαξιωματικού Επόπτη Εστιατορίων, η Ε.Σ.ΠΕ.Σ.Ε. έχει αναδείξει το πρόβλημα με το (στ) σχετικό έγγραφό της. Ως προς τις υπηρεσίες του Λοχαγού και Ανθυπασπιστή Εβδομάδος όπως και του Αξιωματικού Υπομονάδος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν τα (α) και (ζ) σχετικά η εκτέλεσή τους άρχεται από το εγερτήριο (06:00Ω) τις καθημερινές και λήγει με την επιθεώρηση των εξοδούχων (17:20Ω για το χειμερινό ωράριο και 19:20Ω για το θερινό) και επιπλέον τα στελέχη οφείλουν να παρευρίσκονται και το πρωί του Σαββάτου προ της ενάρξεως του προγράμματος (08:45Ω) έως και την επιθεώρηση των εξοδούχων (12:00Ω). Οι ώρες επομένως εργασίας των παραπάνω οργάνων υπηρεσίας υπερβαίνουν κατά πολύ τα όσα προβλέπουν τα (γ) και (δ) σχετικά, αναφορικά με την εφαρμογή της 40ωρης πενθήμερης εργασίας στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, τα στελέχη που εκτελούν τις υπηρεσίες Λοχαγού και Ανθυπασπιστή Εβδομάδος και Αξιωματικού Υπομονάδος εργάζονται περί τις πενήντα τέσσερεις (54) ώρες και σαράντα πέντε (45) λεπτά σε σύνολο έξι (6) ημερών επί εβδομαδιαίας βάσεως ενώ οι υπαξιωματικού Επόπτες Εστιατορίων, εργάζονται καθημερινά κατά την εβδομάδα υπηρεσίας τους συνολικά περισσότερες από εκατόν πέντε (105) ώρες. 

 

             3.     Σύμφωνα με το (γ) σχετικό, επιτρέπεται στο προσωπικό του δημόσιου τομέα, επομένως και στους στρατιωτικούς, η απασχόληση πέραν του καθορισμένου ωραρίου για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών η οποία και συνεπάγεται την οικονομική του αποζημίωση. Αντίθετα όμως με ότι συμβαίνει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα και στα σώματα ασφαλείας, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στερούνται του δικαιώματος αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησής τους για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Επομένως παρόλο που με τα (γ) και (δ) σχετικά έχει θεσπιστεί 40ωρη πενθήμερη εργασία και για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, το ωράριο αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να τηρηθεί στο σύνολο σχεδόν των στρατιωτικών Μονάδων, σύμφωνα με τα προμνησθέντα.

 

             4.     Κατόπιν των παραπάνω, προτείνεται για άρση της παραπάνω στρέβλωσης, σε ότι αφορά στην εκτέλεση των ως άνω εβδομαδιαίων υπηρεσιών, είτε η προσαρμογή της άσκησης εκτέλεσής τους εντός του πλαισίου που καθορίζεται από τα (γ) και (δ) σχετικά χωρίς την υπέρβαση των σαράντα (40) ωρών εργασίας, είτε η αναγνώριση της υπερωριακής απασχόλησης των στελεχών που εκτελούν τις ως άνω υπηρεσίες, αποζημιώνοντάς τους ανάλογα.

 

            

 

 

Για το Δ.Σ.

 

                                  Ο Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας

 

                    Μαστρογιαννάκης Χρίστος                    Δενδρινός Βασίλειος

                          Υπολοχαγός (ΠΒ)                               Αρχιλοχίας (ΠΒ)

 

 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά