Αρκετά σχόλια για τον Αποστρατευτικό βαθμό Εθελοντών Μακράς Θητείας


Στη διαβούλευση βλέπουμε πολλα τα σχόλια που αφορούν το άρθρο 2

Άρθρο 02 – Αποστρατευτικός βαθμός Εθελοντών Μακράς Θητείας

Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν.1848/1989 (Α’ 112) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως
εξής:
«Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία, κατά παρέκκλιση του προβλεπόμενου στο πρώτο εδάφιο της παρ.4 του παρόντος άρθρου καταληκτικού τους βαθμού.».


Απριλίου 2017, 11:13 | Γιαννης

Μόνο η εξομοίωση με την όμοια ομάδα στρατιωτικού προσωπικού τους εθελοντές και τις εθελόντριες των Ν.445/74 και Ν.705/77 αποτελεί την μόνη λύση. Το θέμα είναι γνωστό σε όλους και πρέπει να δοθεί λύση με υιοθέτηση της πρότασης της ΠΟΕΣ.Η συγκεκριμένη πρόταση του παροντος Νομοσχεδίου δεν επιλύει κανένα ηθικό ή μη πρόβλημα των εν ενεργεία Εθελοντών.

 • 9 Απριλίου 2017, 10:55 | Μπαρμπασταύρος
  Είναι μια τελευταία ευκαιρία για την πολιτική ηγεσία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και των πραγματικών αναγκών για τους Ε.Μ.Θ. και μόνη λύση είναι πλήρης εξομοίωσή με τις εθελόντριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977. εναλλακτικά η πρόταση που έχει υποβληθεί από την ΠΟΕΣ
  http://www.poes.gr/index.php/epikairotita/1635-den-exei-kostos-i-vathmologiki-ekseliksi-ton-emthT%CE%B1
  Θέλω να πιστεύω ότι θα διαβαστούν όλα τα σχόλια των συναδέλφων Ε.Μ.Θ. για το πάγιο και δίκαιο αίτημα μας και να αρθεί αυτή η χρόνια αδικία σε βάρος μας.
  Ευχαριστώ.

 • 9 Απριλίου 2017, 10:31 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  ο θεσμός τον ΕΜΘ είναι η ραχοκοκαλιά του στρατεύματος αυτό πιστεύω ότι το αναγνωρίζουν όλοι….
  μετά από τόσα χρόνια προσφοράς ελπίζω να επιλυθεί ανα σοβαρό θέμα που χρόνια τώρα έχει χυθεί πολλή μελάνι και έχουν γίνει πολλές συζητείς…ελπίζουμε όλοι τώρα να βρεθεί να δίκαιη και λύση του προβλήματος και να υπάρξει πλήρη εξομοίωσή τους με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977
  Ο ΠΣΑΕΜΘ δεν εκφράζει κανέναν εν ενεργεία συνάδελφο.

 • 9 Απριλίου 2017, 09:12 | Aνθστής(ΤΘ) Παντελεήμων Στυλιανός
  Nα συμπληρώσω επίσης – αν μπορεί να ληφθεί υπόψιν – και το γεγονός ότι:
  α. Οι Ε.Μ.Θ είναι η μοναδική κατηγορία εθελοντών (σε σχέση με τους εθελοντές/εθελόντριες του Ν.705 και του Μουσικού Σώματος) οι οποίοι υπηρετούν σε Μονάδες Εκστρατείας και απαιτείται χρόνος διοικήσεως για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό…
  β. Με την ως τώρα βαθμολογική τους παραμονή είναι οι μόνοι που καλούνται να παραμείνουν πάνω από 6 έτη στον ίδιο βαθμό σε αντίθεση με συναδέλφους άλλης προελεύσεως (Σ.Σ.Ε – Σ.Μ.Υ)
  γ. Είναι οι μόνοι που δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής ως Ανθστές σε Ειρηνευτική Αποστολή καθώς σε αυτόν τον βαθμό (1-2 θέσεις…) απαιτείται Ανθστής προελεύσεως Α.Σ.Σ.Υ …

 • 9 Απριλίου 2017, 01:56 | Aνθστής(ΤΘ) Παντελεήμων Στυλιανός
  Σχετικά με την βαθμολογική εξέλιξη των Ε.Μ.Θ μόνο εξομοίωση με τις υπόλοιπες κατηγορίες εθελοντών …
  Εξάλλου ουδεμία σχέση έχει η εξέλιξη τους σε σχέση με τους υπόλοιπους θεσμούς (ΕΠΟΠ-ΟΒΑ) καθώς αυτοί παραμένουν ως την αποστρατείας τους οπλίτες …

 • 8 Απριλίου 2017, 23:47 | κοστας
  Διαχρονικά εκδηλώνετε πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, να ρυθμίσει οριστικά την άδικη και άνιση αντιμετώπιση των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) στο χρόνιο ζήτημα της βαθμολογικής τους εξέλιξης. Βασικό αίτημά τους ήταν και είναι η αναγνώριση της κατηγορίας τους, μέσα στα πλαίσια της Συνταγματικής αρχής για ίση μεταχείριση, με βαθμολογική εξέλιξη αντίστοιχη των Εθελοντριών του Ν.705/1977 και των εθελοντών συνάδελφων τους του Ν.445/74. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1513/85 κατατάχθηκαν Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) το 1985 στο Στρατό Ξηράς, το 1989 στο Πολεμικό Ναυτικό και 1990 στην Πολεμική Αεροπορία (με το άρθρο 13 του Ν. 1848/89. Με τη παρ. 5 άρθρου 13 του Ν. 1848/89 οι Εθελόντριες του Ν. 705/77 εντάχθηκαν στο θεσμό των Ε.Μ.Θ. Επακολούθησαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις Εθελόντριες όπως :
  α. Με το άρθρου 13 του Ν. 3257/2004, οι εθελόντριες προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων με τη συμπλήρωση είκοσι ενός ετών αντίστοιχα συνολικής πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την αρχική τους κατάταξη, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων του Ν.Δ 445/1974.
  β. Με τις διατάξεις παρ. α(5), β(7) και γ(7) άρθρου 23 του Νόμου 3883/2010 οι Εθελοντές Νόμου 445/74 και οι Εθελόντριες Ν. 705/77 προάγονται μέχρι και το βαθμό Ταγματάρχη – Πλωτάρχη – Επισμηναγού. Με τις άνω διατάξεις δηλαδή, οι εθελοντές υπαξιωματικοί του Ν. 445/74 και εθελόντριες του Ν. 705/77, με ιεραρχική εξέλιξη κατά την κατάταξή τους (μέχρι Αρχιλοχίες, Αρχικελευστές, Αρχισμηνίες) προάγονται σε αξιωματικούς ενώ οι ΕΜΘ που κατά την κατάταξη τους προβλέπετε προαγωγή μέχρι βαθμού Ανθυπασπιστή, παραμένουν στον ίδιο καταληκτικό βαθμό προαγωγής μέχρι 35 έτη υπηρεσίας και με τα νέα δεδομένα μέχρι 40 ετη.
  Ο θεσμός των Εθελοντών Μακράς Θητείας είναι ουσιαστικά η πρώτη συστηματική προσπάθεια επαγγελματικού στρατού που συμπληρώνει ήδη 28 χρόνια ζωής. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας αποτέλεσαν την εξέλιξη του θεσμού των Ε.Π.Υ (Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας) που ήταν η συνέχεια των Ο.Π.Υ (Οπλιτών πενταετούς Υπηρεσίας). Σύμφωνα με το Ν.1848/89 (άρθρο 13 παράγραφο 4) και του ΠΔ 21/91 στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν όσοι από τους Ε.Π.Υ κατέθεσαν σχετική αίτηση πριν από τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσης τους.
  Οι προσλήψεις τους ξεκίνησαν το 1985 και τερματίστηκαν το έτος 2000 (κατάργηση τροφοδότη θεσμού των ΕΠΥ , Ν.2936/2001). Οι γραμματικές γνώσεις τους ποικίλουν ανάλογα με την Εγκύκλιο πρόσληψης .Στην πλειονότητα τους όμως είναι ή απόφοιτοι ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης ή απόφοιτοι Δημοσίου Λυκείου ή Ιδιωτικού Γυμνασίου αναγνωρισμένο από το Κράτος. Σύμφωνα με το Ν.2936/2001 (άρθρο 15 παρ.4) οι ήδη υπάρχουσες και πληρωθείσες θέσεις των Ε.Μ.Θ καθίστανται προσωποπαγής καταργούμενες μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο έξοδο των ήδη υπηρετούντων από την ενεργό υπηρεσία.
  Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας υπηρετούν μέχρι την συμπλήρωση 35 ετών συντάξιμης υπηρεσίας ,εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Ανθυπασπιστή και μισθολογικά μέχρι τα 1/2 της διαφοράς του Β.Μ Συνταγματάρχη-Αντισυνταγματάρχη
  Η Βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας συγκρινόμενη με την εξέλιξη των άλλων κατηγοριών υπαξιωματικών μη παραγωγικών σχολών υστερεί σημαντικά καθώς
  Οι εθελόντριες γυναίκες που προσελήφθησαν με τις διατάξεις του Ν. 705/77 (άρθρο 7 παρ. 1) , εξελίσσονται όπως οι άνδρες εθελοντές ομοιόβαθμοί τους, εξελισσόμενες μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη σύμφωνα με την τροποποίηση του χρόνου προαγωγών του Ν.3257/2004 (άρθρο 13).
  Οι εθελοντές που προσελήφθησαν με τις διατάξεις του ΝΔ 445/74, μετά τη μονιμοποίησή τους, εντάσσονται στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών μετά τους υπηρετούντες και εξελίσσονται όπως οι ομοιόβαθμοί τους σύμφωνα με το ΝΔ 445/74 (άρθρο 5 παρ. 9), φθάνοντας μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη .
  Εκτός όμως όσων αναφέρθηκαν και ενώ ήταν σε ισχύ ο θεσμός των Εθελοντών Μακράς Θητείας με τις συνδυασμένες διατάξεις των Ν.1848/89 (άρθρο 13 παρ. 4-5) και του Π.Δ 21/4-2-1991 προσλήφθηκαν υπαξιωματικοί (έτη 1985-1990) που δεν εντάχτηκαν στην κατηγορία των ΕΜΘ και ακολουθούν βαθμολογική εξέλιξη μέχρι του βαθμού του Αντισυνταγματάρχη .
  Ο αριθμός των υπηρετούντων Εθελοντών Μακράς Θητείας στις Ένοπλες Δυνάμεις
  διαρκώς απομειώνεται ε. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.4 Ν.2936/2001 καθίστανται προσωποπαγής (12.450) οι ήδη υπάρχουσες και πληρωθείσες θέσεις των ΕΜΘ, καταργούμενες μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο έξοδο των ήδη υπηρετούντων
  Η δύναμη των υπηρετούντων Εθελοντών Μακράς Θητείας ακολουθεί φθίνουσα πορεία και θα τερματιστεί οριστικά το έτος 2035 (το 2028 για της γυναίκες και το 2035 για τους άνδρες).
  Το μεγαλύτερο μέρος των ανδρών ΕΜΘ ,ποσοστό , υπηρετεί σε μονάδες εκστρατείας ενώ το μεγαλύτερο μέρος των γυναικών ΕΜΘ ,ποσοστό , υπηρετεί σε Επιτελεία. (κατά προσεγγιση συμφωνα με στατιστικες μελετες)
  Εάν διατηρηθεί το υφιστάμενο σύστημα προαγωγών των Εθελοντών Μακράς Θητείας ,στο άμεσο μέλλον διαφαίνεται η πιθανότητα , Ανθυπολοχαγοί και Υπολοχαγοί , με μέση ηλικία από 22 έως 26 ετών , θα καλούνται να διοικήσουν μεγάλο αριθμό Επιλοχιών, Αρχιλοχιών με μέση ηλικία περί τα 50 έτη. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας που προσελήφθησαν με τον Ν. 1513/1985 στις Ένοπλες Δυνάμεις αν και αποτελούν μεγάλο τμήμα του στελεχιακού δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα (Συνταξιοδοτικά-εξέλιξης) που για χρόνια παραμένουν ανεπίλυτα χωρίς μέχρι σήμερα να είχε διαφανεί να υπάρχει βούληση επίλυσης των.
  Διαχρονικά οι στρατιωτικές ηγεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων δεν προεβησαν σε οτι αφορα την βαθμολογικη εξελιξη , που αντιμετώπιζαν οι Εθελοντές Μακράς Θητείας , με αποτέλεσμα τα προβλήματα να συσσωρεύονται και να διατηρείται η άνιση μεταχείριση προσωπικού που έχει κοινά χαρακτηριστικά και προέλευση.
  Επειδή ο κατεχόμενος βαθμός των στρατιωτικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με μια σειρά δικαιώματα-προνόμια και επειδή εσφαλμένα εξακολουθεί να θεωρείται πως ο βαθμός αποτελεί πάγιο κριτήριο επιπέδου , ποιότητας σκέψης και ικανοτήτων , το προσωπικό της κατηγορίας των Εθελοντών Μακράς Θητείας συνεχίζει να περιθωριοποιείται απο τι οποιες ευεργετικες διαταξεις που εχουν συντελεστει για το υπολοιπο στρατιωτικο προσωπικο , γεγονός που τελικά αποβαίνει σε βάρος των Ενόπλων Δυνάμεων. Τροποποίηση των χρόνου προαγωγών τους όπως παρακάτω:
  Λοχίας 8 χρόνια .
  Επιλοχίας 7 χρόνια.
  Αρχιλοχίας 6 χρόνια.
  Ανθυπασπιστής 4 χρόνια.
  Ανθυπολοχαγός 4 χρόνια
  Υπολοχαγός 6 χρόνια
  Λοχαγος 2 χρονια
  Σύνολο 37 χρόνια
  Απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού στα 37 έτη υπηρεσίας με μισθολογική προαγωγή στο Β.Μ του του 1/2 Συνταγματάρχη – Αντισυνταγματάρχη που είναι σήμερα.
  Προαγωγές των υπηρετούντων βάσει των προτεινόμενων ετών παραμονής στους βαθμούς σε συνδυασμό με τα έτη υπηρεσίας που έχουν συμπληρώσει χωρίς όμως δικαίωμα λήψης αναδρομικών .
  Οι προτεινόμενες αλλαγές θα συντελέσουν στην ανύψωση του ηθικού των υπηρετούντων Εθελοντών Μακράς Θητείας , θα αποκαταστήσουν το αίσθημα αδικίας σε σχέση με τους άλλους υπαξιωματικούς μη παραγωγικών σχολών που έχουν διαφορετική εξέλιξη
  Συνεπως . η παρουσα τροπολογια αφορα την υιοθετηση απο το Υπουργειο προτασης Συλλογου Αποστρατων και σε καμια περιπτωση δεν καλυπτει κανενα «κενο» απο προγενεστερους Νομους καθως ο τιμητικος αποστρατευτικος βαθμος δεν καλυπτει καμια απο τις αναγκες των ε.ε. στελεχων για την αναγνωριση της προσφορας τους απο τα 25 εως τα 35 ή 40 χρονια υπηρεσιας εκαστος αυτων! Το γεγονός ότι ένας ΕΜΘ θα παραμείνει 15 χρόνια στον ίδιο βαθμό δημιουργει πολλα και σοβαρα ερωτηματα για το εάν θα λειτουργησει στα πλαισια συχρονων ενοπλων δυναμεων.επιπροσθετως θα πρεπει να ληφθει υποψιν το εκπαιδευτικό επίπεδο του κάθε ΕΜΘ ώστε να προκύψει ανωτερη βαθμολογικη εξελιξη για τους κατοχους πανεπιστημιακων πτυχιων και μεταπτυχιακων με πληρη εκμεταλευση των γνωσεων τους σε επιτελικες θεσεις.

 • 8 Απριλίου 2017, 23:21 | Γιώργος
  Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα κερδίσουν οι Ε.Δ. με το να κρατήσουν επί 15 χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστη μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν δώσει ακόμα και το αίμα τους για την πατρίδα. Από εμπειρίας σας ενημερώνω ότι μόνο αδιαφορία θα υπάρχει από τα στελέχη αυτά, καθοσον δεν υπάρχει κίνητρο ηθικό. Σαφώς και προτείνω εξέλιξη έως το βαθμό του λοχαγου και αποστρατευτεως το βαθμό του ταγματαρχη και τους αντίστοιχους βαθμούς των λοιπών Ε.Δ.

 • 8 Απριλίου 2017, 23:21 | Νικολαος
  Η προτεινόμενη ρύθμιση θα πρέπει να αφορά μόνο τους απόστρατους ΕΜΘ.Για τους εν ενεργεία επιβάλλεται για ηθικούς λόγους πλήρη βαθμολογική εξέλιξη – εξομοίωση με τις εθελοντριες και εθελοντές του Ν.445/74 και του Ν.705/1977.

 • 8 Απριλίου 2017, 22:41 | ΕΥΤΥΧΙΑ
  Tο πάγιο και δίκαιο αίτημα των ΕΜΘ αφορά την πλήρη εξομοίωση με τους τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977 αυτό που πηγαίνετε να περάσετε είναι πιστεύω σκέτη κοροιδία….!!!

 • 8 Απριλίου 2017, 22:29 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΡΒΟΥΔΗΣ
  Η διάταξη αυτή σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί το πάγιο αίτημα των ΕΜΘ για την πλήρη εξομοίωσή τους με τους τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977 ως εκτούτου θεωρώ την συγκεκριμένη τροπολογία άδικη εφόσον μάλιστα δεν υπάρχει και μισθολογικό κόστος….

 • 8 Απριλίου 2017, 21:34 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  Είναι ηθικά σωστό η πλήρης εξομοίωσή των ΕΜΘ με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977.

 • 8 Απριλίου 2017, 21:08 | Νίκος Βασιλείου
  To σωστό και ηθικό όσον αφορά την Βαθμολογική Εξέλιξη των ΕΜΘ,που επιτέλους πρέπει να λυθεί από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και θα αποδώσει αίσθημα δικαιοσύνης,είναι το πάγιο αίτημα των ΕΜΘ για την πλήρη εξομοίωσή τους με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977,αίτημα το οποίο όπως είναι γνωστό δεν έχει κόστος σύμφωνα με την ΠΟΕΣ.
  http://www.poes.gr/index.php/epikairotita/1635-den-exei-kostos-i-vathmologiki-ekseliksi-ton-emth

 • 8 Απριλίου 2017, 21:05 | Geo Sider
  Πλήρη εξομοίωση με τις εθελόντριες. Πρόταση έτοιμη έχετε από την ΠΟΕΣ. Τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο.

 • 8 Απριλίου 2017, 20:59 | ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ
  Η παρούσα ρύθμιση δεν έχει κανένα νόημα. Αναγκαιεί η εξίσωση των ΕΜΘ με τις εθελόντριες εθελόντριες του Ν.705/1977.Οποιανδήποτε άλλη λύση θα είναι άδικη για το σύνολο των ΕΜΘ

 • 8 Απριλίου 2017, 18:02 | ΝΙΚΟΣ
  Αυτό είναι μεγάλη κοροϊδία!! Η μόνη λύση είναι πλήρης εξομοίωσή με τις εθελόντριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977!! Δεν υπάρχει κανένα μισθολογικό κόστος!! Πριν επτά μήνες,εσείς οι ίδιοι είχατε κατεβάσει τροπολογία για εξομοίωση με τις εθελόντριες και την αποσύρατε εντελώς ξαφνικά!! Τώρα λέτε με την αποστρατεία παίρνεις το βαθμό του Ανθυπολοχαγού (15 χρόνια Ανθυπασπιστής)!!!!

 • 8 Απριλίου 2017, 18:14 | Παναγιώτης
  Η διάταξη αυτή σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τα αιτήματα των ΕΜΘ για την πλήρη εξομοίωσή τους με τις εθελόντριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977.
  Άμεση ρύθμιση του θέματος για την άρση της αδικίας!!

 • 8 Απριλίου 2017, 18:44 | δημητρης
  Eιναι μια τελευταία ευκαιρία για την πολική και στρατιωτική ηγεσία να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και των πραγματικών αναγκών αυτής της κατηγορίας στελεχών η οποία εδώ και δεκαετίες έχει στηρίξει όλο το στράτευμα και θα συνεχίζει να το κάνει.Η απονομή δύο βαθμών αξιωματικου σε ευλογο χρονικό διάστημα μετα τα 25 έτη δεν νομίζω ότι θα αλλαζε τις ισορροπίες στο στράτευμα αλλά θα εδινε σε αυτην την κατηγορία στελεχών ηθική πρωτίστως ικανοποίηση.Να μην ξεχνάμε ότι οι ΕΜΘ σε πολλές ηδη περιπτώσεις αναλαμβάνουν καθήκοντα ανωτέρων βαθμών.

 • 8 Απριλίου 2017, 17:34 | Απόστολος
  Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιλύει κανένα απολύτως θέμα για τους ε.ε ΕΜΘ Υπξκούς – Ανθστές. Λύση είναι ΜΟΝΟ η πλήρης εξομοίωσή με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977. Όλα τα άλλα είναι απλά κοροϊδία σε ένα θεσμό που έχει συμβάλλει και θα συνεχίσει να συμβάλλει τα μέγιστα στο αξιόμαχο των Ε.Δ.
  Θέλει απλά τόλμη και όχι ατολμία για την μόνιμη και δίκαιη επίλυση του βαθμολογικού ζητήματος των ΕΜΘ που ενώ πάμπολες φορές έχει υποσχεθεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι κατανοεί και έχει επιχειρήσει να φέρει τροποποίηση στη Βουλή την τελευταία στιγμή την αποσύρει και το έργο συνεχίζεται. Το τέλος πρέπει να δοθεί τώρα και δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από την πρόταση που έχει υποβληθεί από την ΠΟΕΣ
  http://www.poes.gr/index.php/epikairotita/1635-den-exei-kostos-i-vathmologiki-ekseliksi-ton-emthT%CE%B1

 • 8 Απριλίου 2017, 17:55 | Ιωάννης Σπυρόπουλος
  Η παρούσα διάταξη σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τους ΕΜΘ. Η πάγια διεκδίκηση είναι η εξομοίωση τους με τους/τις εθελοντές/εθελόντριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977 που είναι και η ηθικότερη-δικαιότερη λύση.

 • 8 Απριλίου 2017, 16:12 | ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΙΝΟΣ
  Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά τους απόστρατους ΕΝΘ για τους εν ενεργεία πλήρη βαθμολογική εξέλιξη ως οι εθελοντριες και εθελοντές όμοιας προέλευσης !

 • 8 Απριλίου 2017, 16:41 | Αθανάσιος Σιαφάκας
  Νομίζω ότι ο Ανθυποσμηναγός σαν καταληκτικός βαθμός ενός Ε.Μ.Θ είναι κατάφωρη αδικία εις βάρος όλων των Εθελοντών σε σχέση με τις εθελόντριες που φθάνουν πλέον στο βαθμό του Σμηνάρχου.
  Ο καταληκτικός βαθμός του Σμηναγού στην 35ετία νομίζω οτι θα μετρίαζε την αδικία αλλά και την πικρία μας.

 • 8 Απριλίου 2017, 16:28 | Δημήτρης
  Μετά την καθιέρωση της 40ετιας θα πρέπει τουλάχιστον η εξέλιξη να είναι στα 30 έτη Ανθλγος στα 36 έτη Υπλγος και αποστρατευτικός βαθμός Λγός προκειμένου να υπάρχει κίνητρο για το προσωπικό που θα αναγναστεί να διανυσεί 15 έτη υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό

 • 8 Απριλίου 2017, 16:15 | Αλεξανδρος Α
  Η παρούσα διάταξη σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τους ΕΜΘ.
  ΟΙ ΕΜΘ είναι ικανοποιημένοι μόνο με την πρόταση της ΠΟΕΣ με αριθ.πρωτ.226/2016
  για την οποία σας δίνω το link.http://www.poes.gr/index.php/epikairotita/1635-den-exei-kostos-i-vathmologiki-ekseliksi-ton-emthTα πράγματα είναι ξεκάθαρα και η λύση μόνο μία.
  Δεν είναι δυνατόν/ηθικό οι ΕΜΘ να παραμείνουν στον ίδιο βαθμό(Ανθστες) από τα 25 έτη μέχρι και τα 40…….δηλαδή 15 ολόκληρα χρόνια.Αναμένουμε μία δίκαιη λύση στο πρόβλημά μας.

 • 8 Απριλίου 2017, 15:07 | Μιχάλης
  Η παρουσα τροπολογια αφορα την υιοθετηση απο το Υπουργειο προτασης Συλλογου Αποστρατων και σε καμια περιπτωση δεν καλυπτει κανενα «κενο» απο προγενεστερους Νομους καθως ο τιμητικος αποστρατευτικος βαθμος δεν καλυπτει καμια απο τις αναγκες των ε.ε. στελεχων για την αναγνωριση της προσφορας τους απο τα 25 εως τα 35 ή 40 χρονια υπηρεσιας εκαστος αυτων!
  Επιπλεον τα στελεχη της κατηγοριας των ΕΜΘ καλουνται πλεον να υπηρετησουν επι 15ετιας στον βαθμο του Ανθυπασπιστη αντι εως 10 ετων οπως προεβλεπονταν με τον Ν.1848/1989 και το ΠΔ 21/1991!
  Επιπλεον με το ΠΔ 21/1991 οι Εθελοντριες του Ν.705/1977 μονιμοποιουνται και εξελισονται αναλογα με τους ΕΜΘ του Ν.1848/1989!
  Οι Εθελοντριες του Ν.705/1977 ακολουθωντας την δικαστικη οδο δικαιωθηκαν ως προς την βαθμολογικη τους εξελιξη με καταληκτικο αποστρατευτικο βαθμο του Αντισυνταγματαρχη καθως αποσπαστηκαν απο το ΠΔ 21/1991 που αφορουσε την περεταιρω παραμονης τους στις ΕΔ και μεταφερθηκαν σε προγενεστερο Νομο τον 445/1974!
  Οι ΕΜΘ καθ’ολη την σταδιοδρομια τους κρινονται και προαγονται στον επομενο βαθμο συμφωνα με τον Ν.445/1974 εφορμοζοντας ομως τον οξυμορο και αδικαιολογητο βαθμολογικο περιορισμο του Ν.1848/1989 και του ΠΔ 21/1991 δημιουργοντας δικαιολογημενη συγχυση αν ισχυει ή οχι ο Νομος τελικα για τους ΕΜΘ και αν οχι γιατι αποτελει βαση των κριτηριων αλλα των προαγωγων τους!
  Εφοσον ομως ο Ν.445/1974 ειναι ο μοναδικος Νομος ο οποιος υπαρχει και ακολουθειται «Περι Ιεραρχιας και Προαγωγων των Ανθστων και Μονιμων και Εθελοντων Οπλιτων των ΕΔ» θα πρεπει να εφαρμοζεται ολοκληρωτικα και οχι αποσμασματικα!
  Επιπλεον συμφωνα με τον Ν.445/1974 με τον οποιο προαγονται ολοι οι Ανθστες και Μονιμοι και Εθελοντες και ΕΜΘ ως σημερα Οπλιτες (Υπξκοι) των ΕΔ, αναφερει ως προς το «Χρονο Παραμονης στο Βαθμο», συγκεκριμενα στο αρθρο 12 παραγραφος 2 και υποπαραγραφος β’ οτι οι Ανθυπασπιστες (πλην Ανθστων Φαρων) που συμπληρωνουν 28ετη πραγματικη υπηρεσια παραμονη στον βαθμο του Ανθυπασπιστη και Υπαξιωματικου (συμπεριλαμβανεται συνολικα ο χρονος ως Υπξκοι και Ανθστες) προαγονται στον επομενο βαθμο ανεξαρτητα απο την υπαρξη κενων θεσεων και η οποια παραγραφος δεν εφαρμοζεται μονο για τους ΕΜΘ!
  Κατα την παγια θεση της Πολιτικης και φυσικης Ηγεσιας (απαντησεις απο προηγουμενες Κυβερνησεις σε επερωτησεις σχετικα με την βαθμολογικη εξελιξη τω ΕΜΘ στην ΒτΕ) ειναι οτι Ν.445/1974 δεν αφορα τους ΕΜΘ και αφορα μονο τους Εθελοντες και μετεπειτα και τις Εθελοντριες (γιατι οι εθελοντριες δεν αναφερονται σε αυτον)!
  Λογικες μπορουμε να πουμε σημερα οι υπεκφευγουσες απαντησεις της εκαστοτε Ηγεσιας… δυσκολο δε για τον Νομοθετη του 1974 να συμπεριλαβει κατηγορια προσωπικου που δεν υπηρχε! Η αναφορα του Νομου σχετικα με την ιεραρχια και τις προαγωγες γινεται σε Ανθστες και Μονιμους και Εθελοντες Οπλιτες (Υπξκους) ενω σημερα σε αντιφαση με την πραγματκοτητα εχουν εξαιρεθει οι Εθελοντες Μακρας Θητειας (ΕΜΘ) απο τους «Εθελοντες» ως διαφορετικη κατηγορια αλλα με την ιδια σημασια και εννοια αλλα και λεξη!
  Η γνωμη μου ειναι πως οι Εθελοντες Μακρας Θητειας (ΕΜΘ) πρεπει να προαγονται οπως προβλεπει ο Ν.445/1975 και συγκεκριμενα:
  α) στα 28 ετη συνολικης πραγματικης υπηρεσιας στον βαθμο του Ανθυπολοχαγου (και αντιστοιχων)
  β) στα 32 ετη συνολικης πραγματικης υπηρεσιας στον βαθμο του Υπολοχαγου (και αντιστοιχων)
  γ) στα 37 ετη συνολικης πραγματικης υπηρεσιας στον βαθμο του Λοχαγου (και αντιστοιχων).

 • 8 Απριλίου 2017, 15:46 | Αθανάσιος
  Νομίζω ότι ο Ανθυποσμηναγός σαν καταληκτικός βαθμός ενός Ε.Μ.Θ είναι κατάφωρη αδικία εις βάρος όλων των Εθελοντών σε σχέση με τις εθελόντριες που φθάνουν πλέον στο βαθμό του Σμηνάρχου.
  Ο καταληκτικός βαθμός του Σμηναγού στην 35ετία νομίζω οτι θα μετρίαζε την αδικία αλλά και την πικρία μας.

 • 8 Απριλίου 2017, 14:28 | Γεώργιος
  Εντελώς άδικη και μη ηθική η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά τους ΕΜΘ!
  Το καλύτερο θα ήταν η πρόταση της ΠΟΕΣ που έχει ειπωθεί άπειρες φορές!

 • 8 Απριλίου 2017, 12:44 | Ένας ΕΜΘ
  Η τροπολογία που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εκτός από το ότι δεν ικανοποιεί τους ΕΜΘ, δείχνει να έχει στηριχθεί στην εύκολη αρχή της σαλαμοποίησης. Σύμφωνα με αυτό, όλοι οι ΕΜΘ όταν αποστρατευτούν θα λάβουν τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων. Αυτή η ρύθμιση, ποια προβλήματα λύνει;
  Το γεγονός ότι ένας ΕΜΘ θα παραμείνει 15 χρόνια στον ίδιο βαθμό είναι λογικό και λειτουργικό;
  Γιατί δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν το εκπαιδευτικό επίπεδο του κάθε ΕΜΘ ώστε να προκύψει η όποια βαθμολογική εξέλιξη σε συνάρτηση με αυτό; Είναι λογικό, ένας ΕΜΘ με απολυτήριο πρώτης λύκείου να έχει την ίδια βαθμολογική εξέλιξη με έναν ΕΜΘ ο οποίος έχει απολυτήριο λυκείου, με έναν ΕΜΘ ο οποίος έχει πτυχίο πανεπιστημίου και με έναν ΕΜΘ ο οποίος έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών;
  Ποιος ανθίσταται στην βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ οι οποίοι έχουν τυπικά προσόντα; Μήπως διαφωνεί ο συνάδελφος ΑΣΣΥ ο οποίος ψάχνει τον τρόπο να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις ώστε να εισαχθεί σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα; Μήπως διαφωνεί ο συνάδελφος ΑΣΕΙ ο οποίος ψάχνει ή ήδη παρακολουθεί ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών;
  Ποιοι αρνούνται να δουν την αλήθεια και γιατί;
  Στις 21 Ιουλίου 2016, ο κύριος ΥΕΘΑ Π. Καμμένος, δήλωσε στη Βουλή των Ελλήνων, σχετικά με τους ΕΜΘ, ότι: «Ένας Εθελοντής Μακράς Θητείας, ο οποίος θα κάνει σπουδές και θα πάρει πτυχία, μεταπτυχιακά, δεν μπορούμε να του κόβουμε τη δυνατότητα να μπορεί να προάγεται σε Αξιωματικό. Δεσμευόμαστε λοιπόν με τον ΑΝΥΕΘΑ να το συζητήσουμε το θέμα και με την στρατιωτική ηγεσία αλλά και με την αντιπολίτευση και να το ρυθμίσουμε το θέμα αυτό με ένα δίκαιο τρόπο, ο οποίος όμως θα μπορέσει να καλύπτεται και από τις ανάγκες τις οικονομικές…»
  Τώρα είναι η ευκαιρία να γίνει η υπόσχεση πράξη.
  Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τον Νόμο 3187/2003 ΦΕΚ Α/ 233/7.10.2003, «Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) είναι ισότιμα με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’), παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά».
  Σε ελεύθερη μετάφραση, ένας ΕΜΘ ο οποίος έχει πτυχίο πανεπιστημίου, έχει ισότιμο πτυχίο με εναν Αξιωματικό.
  Ο αποστρατευτικός βαθμός ενός ΕΜΘ με πτυχίο πανεπιστημίου θα είναι ο ίδιος με έναν ΕΜΘ ο οποίος έχει απολυτήριο πρώτης λυκείου; Είναι λογικό; Είναι δίκαιο; Στους συναδέλφους ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ αυτό ισχύει;
  Όλοι οι ΕΜΘ είναι ίδιοι; Τα πτυχία των ΕΜΘ είναι για πέταμα;

 • 8 Απριλίου 2017, 11:58 | Kώστας Αρχοντόπουλος
  1. Η παρουσα τροπολογια αφορα την υιοθετηση απο το Υπουργειο προτασης Συλλογου Αποστρατων και σε καμια περιπτωση δεν καλυπτει κανενα «κενο» απο προγενεστερους Νομους καθως ο τιμητικος αποστρατευτικος βαθμος δεν καλυπτει τις αναγκες των ε.ε. στελεχων υπαξιωματικών μη παραγωγικών σχολών για την αναγνωριση της προσφορας τους απο τα 32 εως 40 χρονια υπηρεσιας εκαστος αυτων!!!
  2. Οι υπαξιωματικών μη παραγωγικών σχολών μετά την μονιμοποιήση τους κρινονται και προάγονται στον επομενο βαθμο συμφωνα με τον Ν.445/1974.
  3. Εφοσον ομως ο Ν.445/1974 ειναι ο μοναδικος Νομος ο οποιος υπαρχει και ακολουθειται «Περι Ιεραρχιας και Προαγωγων των Ανθστων και Μονιμων και Εθελοντων Οπλιτων των ΕΔ» θα πρεπει να εφαρμοζεται ολοκληρωτικα και οχι αποσμασματικα!!!
  4. Κατα την παγια θεση της Πολιτικης και φυσικης Ηγεσιας (απαντησεις απο προηγουμενες Κυβερνησεις σε επερωτησεις σχετικα με την βαθμολογικη εξελιξη τω ΕΜΘ στην ΒτΕ) ειναι οτι Ν.445/1974 δεν αφορα τους ΕΜΘ και αφορα μονο τους Εθελοντες και μετεπειτα και τις Εθελοντριες (γιατι οι εθελοντριες δεν αναφερονται σε αυτον)!
  Λογικες μπορουμε να πουμε σημερα οι υπεκφευγουσες απαντησεις της εκαστοτε Ηγεσιας… δυσκολο δε για τον Νομοθετη του 1974 να συμπεριλαβει κατηγορια προσωπικου που δεν υπηρχε! Η αναφορα του Νομου σχετικα με την ιεραρχια και τις προαγωγες γινεται σε Ανθστες και Μονιμους και Εθελοντες Οπλιτες (Υπξκους) ενω σημερα σε αντιφαση με την πραγματκοτητα εχουν εξαιρεθει οι Εθελοντες Μακρας Θητειας (ΕΜΘ) απο τους «Εθελοντες» ως διαφορετικη κατηγορια αλλα με την ιδια σημασια και εννοια αλλα και λεξη!
  5. ΠΡΟΤΑΣΗ : οι υπαξιωματικών μη παραγωγικών σχολών πρεπει να προαγονται οπως προβλεπει η νομοθεσία για τους υπαξιωματικούς μη παραγωγικών σχολών στα Σώματα Ασαφαλείας για λόγους ισονομίας και δικαιοσύνης και το βασικότερο να μην υπάρξουν αντιδικίες και προβλήματα με τα μερίσματα απο το Μ.Τ.Σ ( π.χ ειδικοί φρουροί και συνοριοφύλακες με 33 έτη υπηρεσίας η κατάληψη του ορίου ηλικίας προάγονται στον βαθμό του υπαστυνόμου !!! και αποστρατεύονται με αυτόν).
  α) στα 16 ετη συνολικης πραγματικης υπηρεσιας στον βαθμο του Αρχιλοχία (και αντιστοιχων) όπως οι Αρχιφύλακες ,οι Αρχιπυροσβέστες και Αρχικελευστές Λ.Σ
  β) στα 23 ετη συνολικης πραγματικης υπηρεσιας στον βαθμο του Ανθυπασπιστή (και αντιστοιχων)
  γ) στα 28 ετη συνολικης πραγματικης υπηρεσιας στον βαθμο του ΑνΘυπολοχαγου (και αντιστοιχων)
  δ) στα 33 ετη συνολικης πραγματικης υπηρεσιας στον βαθμο του Υπολοχαγού (και αντιστοιχων).
  ε) στα 40 ετη συνολικης πραγματικης υπηρεσιας τιμητικος αποστρατευτικος βαθμος στον βαθμο του Λοχαγού (και αντιστοιχων)

 • 8 Απριλίου 2017, 10:58 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  Για ακόμη μία φορά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη για αυτή την κατηγορία στρατιωτικών και αυτό φαίνεται από την προχειρότητα με την οποία τους αντιμετωπίζουν και σε αυτό το νομοσχέδιο. Πριν φτάσουμε λοιπόν να μιλάμε για αποστρατευτικό ή μη βαθμό καλό θα ήταν να δούμε τι ορίζει το άρθρο 39 του Ν.Δ 445/74 για το όριο ηλικίας που βάσει αυτού οι Ανθυπασπιστές αποστρατεύονται στα 54 έτη χωρίς να έχουν συμπληρώσει τα 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας με αποτέλεσμα να αποστρατεύονται και να υπόκεινται σε μεγάλες μειώσεις οι συντάξεις τους με το νέο νόμο 4387/17. Εδώ λοιπόν τίθονται τα ερώτηματα:
  – Ποια η σκοπιμότητα απόδοσης αποστρατευτικού βαθμού αντί μιας ολοκληρωμένης πρότασης εξομοίωσης των ΕΜΘ με την κατηγορία των μονίμων μη παραγωγικών σχολών;
  – Θα τροποποιηθεί το άρθρο 39 του Ν.Δ 445/74 ως προς τα όρια ηλικίας;
  – Επίσης τίθεται το ερώτημα οι ΕΜΘ είναι μόνιμοι ή δεν είναι γιατί ο όρος που έχει υϊοθετηθεί <> είναι αδόκιμος;

 • 8 Απριλίου 2017, 07:29 | Κωνσταντίνος
  Όσο αφορά την βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ θα ήταν πολύ καλύτερα από πλευράς ανανέωσης του ηθικού τόσου κόσμου που παλεύει ασταμάτητα , να δίνεται βαθμός του ανθυπολοχαγού τουλάχιστον στα 30 χρόνια υπηρεσίας η νωρίτερα ,ώστε να μην μείνει κάποιος ανθυπασπιστης 15 χρόνια και είμαι σιγουρος ότι θα αξιοποιηθεί με μεγάλο ζήλο .Θα είναι σίγουρα μια μεγάλη ένεση για το στράτευμα .

 • 8 Απριλίου 2017, 05:01 | ilias eleutheriou
  Η διάταξη αυτή δεν ικανοποιεί το πάγιο αίτημα των ΕΜΘ.
  Μην ξεχνάμε ότι οι ΕΜΘ Μουσικού (οι οποίοι προσλήφθηκαν με τα ίδια προσόντα των υπόλοιπων ΕΜΘ) προάγονται κανονικά όπως οι προερχόμενοι από τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών.
  Η διάταξη αυτή θα πρέπει να έχει ως καταληκτικό βαθμό τον Λοχαγό και ως αποστρατεία Ταγματάρχη.

 • 8 Απριλίου 2017, 02:14 | Γιώργος ε.ε. Αλχιας ΕΜΘ
  Η παρουσα τροπολογια αφορα την υιοθετηση απο το Υπουργειο προτασης Συλλογου Αποστρατων και σε καμια περιπτωση δεν καλυπτει κανενα «κενο» απο προγενεστερους Νομους καθως ο τιμητικος αποστρατευτικος βαθμος δεν καλυπτει καμια απο τις αναγκες των ε.ε. στελεχων για την αναγνωριση της προσφορας τους απο τα 25 εως τα 35 ή 40 χρονια υπηρεσιας εκαστος αυτων!
  Επιπλεον τα στελεχη της κατηγοριας των ΕΜΘ καλουνται πλεον να υπηρετησουν επι 15ετιας στον βαθμο του Ανθυπασπιστη αντι εως 10 ετων οπως προεβλεπονταν με τον Ν.1848/1989 και το ΠΔ 21/1991!
  Επιπλεον με το ΠΔ 21/1991 οι Εθελοντριες του Ν.705/1977 μονιμοποιουνται και εξελισονται αναλογα με τους ΕΜΘ του Ν.1848/1989!
  Οι Εθελοντριες του Ν.705/1977 ακολουθωντας την δικαστικη οδο δικαιωθηκαν ως προς την βαθμολογικη τους εξελιξη με καταληκτικο αποστρατευτικο βαθμο του Αντισυνταγματαρχη καθως αποσπαστηκαν απο το ΠΔ 21/1991 που αφορουσε την περεταιρω παραμονης τους στις ΕΔ και μεταφερθηκαν σε προγενεστερο Νομο τον 445/1974!
  Οι ΕΜΘ καθ’ολη την σταδιοδρομια τους κρινονται και προαγονται στον επομενο βαθμο συμφωνα με τον Ν.445/1974 εφορμοζοντας ομως τον οξυμορο και αδικαιολογητο βαθμολογικο περιορισμο του Ν.1848/1989 και του ΠΔ 21/1991 δημιουργοντας δικαιολογημενη συγχυση αν ισχυει ή οχι ο Νομος τελικα για τους ΕΜΘ και αν οχι γιατι αποτελει βαση των κριτηριων αλλα των προαγωγων τους!
  Εφοσον ομως ο Ν.445/1974 ειναι ο μοναδικος Νομος ο οποιος υπαρχει και ακολουθειται «Περι Ιεραρχιας και Προαγωγων των Ανθστων και Μονιμων και Εθελοντων Οπλιτων των ΕΔ» θα πρεπει να εφαρμοζεται ολοκληρωτικα και οχι αποσμασματικα!
  Επιπλεον συμφωνα με τον Ν.445/1974 με τον οποιο προαγονται ολοι οι Ανθστες και Μονιμοι και Εθελοντες και ΕΜΘ ως σημερα Οπλιτες (Υπξκοι) των ΕΔ, αναφερει ως προς το «Χρονο Παραμονης στο Βαθμο», συγκεκριμενα στο αρθρο 12 παραγραφος 2 και υποπαραγραφος β’ οτι οι Ανθυπασπιστες (πλην Ανθστων Φαρων) που συμπληρωνουν 28ετη πραγματικη υπηρεσια παραμονη στον βαθμο του Ανθυπασπιστη και Υπαξιωματικου (συμπεριλαμβανεται συνολικα ο χρονος ως Υπξκοι και Ανθστες) προαγονται στον επομενο βαθμο ανεξαρτητα απο την υπαρξη κενων θεσεων και η οποια παραγραφος δεν εφαρμοζεται μονο για τους ΕΜΘ!
  Κατα την παγια θεση της Πολιτικης και φυσικης Ηγεσιας (απαντησεις απο προηγουμενες Κυβερνησεις σε επερωτησεις σχετικα με την βαθμολογικη εξελιξη τω ΕΜΘ στην ΒτΕ) ειναι οτι Ν.445/1974 δεν αφορα τους ΕΜΘ και αφορα μονο τους Εθελοντες και μετεπειτα και τις Εθελοντριες (γιατι οι εθελοντριες δεν αναφερονται σε αυτον)!
  Λογικες μπορουμε να πουμε σημερα οι υπεκφευγουσες απαντησεις της εκαστοτε Ηγεσιας… δυσκολο δε για τον Νομοθετη του 1974 να συμπεριλαβει κατηγορια προσωπικου που δεν υπηρχε! Η αναφορα του Νομου σχετικα με την ιεραρχια και τις προαγωγες γινεται σε Ανθστες και Μονιμους και Εθελοντες Οπλιτες (Υπξκους) ενω σημερα σε αντιφαση με την πραγματκοτητα εχουν εξαιρεθει οι Εθελοντες Μακρας Θητειας (ΕΜΘ) απο τους «Εθελοντες» ως διαφορετικη κατηγορια αλλα με την ιδια σημασια και εννοια αλλα και λεξη!
  Η γνωμη μου ειναι πως οι Εθελοντες Μακρας Θητειας (ΕΜΘ) πρεπει να προαγονται οπως προβλεπει ο Ν.445/1975 και συγκεκριμενα:
  α) στα 28 ετη συνολικης πραγματικης υπηρεσιας στον βαθμο του Ανθυπολοχαγου (και αντιστοιχων)
  β) στα 32 ετη συνολικης πραγματικης υπηρεσιας στον βαθμο του Υπολοχαγου (και αντιστοιχων)
  γ) στα 37 ετη συνολικης πραγματικης υπηρεσιας στον βαθμο του Λοχαγου (και αντιστοιχων).
  Κατα την αποψη μου οι Νομοι δεν πρεπει να εφαρμοζονται αποσπασματικα και δεν πρεπει να ειναι μονοπλευροι ως προς το συμφερον ορισμενων με γνωμονα παντα την «αδικια» της κατηγοριας των ΕΜΘ!

 • 8 Απριλίου 2017, 00:31 | Άγγελος
  Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τροπολογία δεν είναι σωστή αν θέλετε να κάνετε κάτι καλό για τούς ΕΜΘ δώστε τους βαθμό μέχρι και του υπολοχαγού εν ενεργεία και την απονομή αποστρατευτικού βαθμού λοχαγού.

 • 8 Απριλίου 2017, 00:53 | Γιώργος
  Όσο αφορά την βαθμολογική εξέλιξη των ΕΜΘ προτείνω τα εξής :
  1.Σε όλους τους ΕΜΘ να απονέμεται ένας βαθμός ακόμα και να αποστρατεύονται με τον αμέσως επόμενο βαθμό δλδ του Υπολοχαγου λόγω των 5 υποχρεωτικών χρόνων παραμονής στην υπηρεσία και συνολική υπηρεσία και 40 ετών.
  2.Όσοι ΕΜΘ κατέχουν τίτλοι σπουδών επιπέδου ΤΕΙ να ακολουθούν την επετηρίδα των υπαξιωματικών παραγωγικής σχολής μέχρι και τον βαθμό όπως ορίζεται και για τους υπαξιωματικούς παραγωγικής σχολής.
  3.Όσοι εκ των ΕΜΘ κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ να απονέμεται ο βαθμός του αξιωματικού ακολουθώντας την επετηρίδα των αξιωματικών που προέρχονται από την Σχολή υπαξιωματικών και να αποστρατεύονται με τον βαθμό που αποστρατευονται λόγω πτυχίου ΑΕΙ όπως οι αξιωματικοί που προέρχονται απο την Σχολή υπαξιωματικών.
  Θεωρώ την παραπάνω πρόταση πολύ σωστή και δίκαιοι για όλους τους ΕΜΘ οι οποίοι κατέχουν τίτλους σπουδών αλλά και αυτών οι οποίοι θα πρέπει να παραμείνουν για παραπάνω Χρόνια στον βαθμό του Ανθυπασπιστη λόγω μνημονίου.Ευχαριστώ

 • 8 Απριλίου 2017, 00:25 | Κωνσταντινος
  Είναι ηθικά σωστό η πλήρης εξομοίωσή των ΕΜΘ με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977. Σε διαφορετική περίπτωση προτείνεται ο βαθμός του Λοχαγού σαν αποστρατευτικος σύμφωνα με τα τελευταία ισχύοντα για παραμονή σε υπηρεσία 35 έτη.

 • 7 Απριλίου 2017, 23:28 | Ιωάννης
  Tο πάγιο και δίκαιο αίτημα των ΕΜΘ αφορά την πλήρη εξομοίωση με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977.
  Επίσης ΠΟΕΣ με προτασή της τον Αύγουστο του 2016 με αριθ.πρωτ.226/2016
  στηρίζει το δίκαιο του αιτήματος.
  Εαν θέλετε πραγματικά να λύσετε προβλήματα και να αποκαταστήσετε αδικίες έχετε τον τρόπο. Απλά τολμήστε.
  Ευχαριστώ

 • 7 Απριλίου 2017, 23:22 | χαραλαμπος
  Το μόνο που θα αποδώσει αίσθημα δικαιοσύνης είναι το πάγιο αίτημα των ΕΜΘ για την πλήρη εξομοίωσή τους με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977.

 • 7 Απριλίου 2017, 23:10 | Κων/νος
  Αν και δεν ανήκω στην συγκεκριμένη κατηγορία στελεχών πιστεύω πως πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:
  Στα 25 ετη πραγματικής υπηρεσίας Ανθστές,στα 30 ετη Ανθλγοί στα 36 ετη Υπλγοί και αποστρατευτικός βαθμός Λγός. Και αυτό γιατί εκτελούμε όλοι μας καθήκοντα συνήθως του επόμενου βαθμού μας για κάποιο χρονικό διάστημα, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα.

 • 7 Απριλίου 2017, 23:13 | Χρήστος Κ.
  Διαχρονικά εκδηλώνετε πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, να ρυθμίσει οριστικά την άδικη και άνιση αντιμετώπιση των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) στο χρόνιο ζήτημα της βαθμολογικής τους εξέλιξης. Βασικό αίτημά τους ήταν και είναι η αναγνώριση της κατηγορίας τους, μέσα στα πλαίσια της Συνταγματικής αρχής για ίση μεταχείριση, με βαθμολογική εξέλιξη αντίστοιχη των Εθελοντριών του Ν.705/1977 και των εθελοντών συνάδελφων τους του Ν.445/74. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1513/85 κατατάχθηκαν Οπλίτες Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) το 1985 στο Στρατό Ξηράς, το 1989 στο Πολεμικό Ναυτικό και 1990 στην Πολεμική Αεροπορία (με το άρθρο 13 του Ν. 1848/89. Με τη παρ. 5 άρθρου 13 του Ν. 1848/89 οι Εθελόντριες του Ν. 705/77 εντάχθηκαν στο θεσμό των Ε.Μ.Θ. Επακολούθησαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις Εθελόντριες όπως :
  α. Με το άρθρου 13 του Ν. 3257/2004, οι εθελόντριες προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων με τη συμπλήρωση είκοσι ενός ετών αντίστοιχα συνολικής πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την αρχική τους κατάταξη, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων του Ν.Δ 445/1974.
  β. Με τις διατάξεις παρ. α(5), β(7) και γ(7) άρθρου 23 του Νόμου 3883/2010 οι Εθελοντές Νόμου 445/74 και οι Εθελόντριες Ν. 705/77 προάγονται μέχρι και το βαθμό Ταγματάρχη – Πλωτάρχη – Επισμηναγού. Με τις άνω διατάξεις δηλαδή, οι εθελοντές υπαξιωματικοί του Ν. 445/74 και εθελόντριες του Ν. 705/77, με ιεραρχική εξέλιξη κατά την κατάταξή τους (μέχρι Αρχιλοχίες, Αρχικελευστές, Αρχισμηνίες) προάγονται σε αξιωματικούς ενώ οι ΕΜΘ που κατά την κατάταξη τους προβλέπετε προαγωγή μέχρι βαθμού Ανθυπασπιστή, παραμένουν στον ίδιο καταληκτικό βαθμό προαγωγής μέχρι 35 έτη υπηρεσίας και με τα νέα δεδομένα μέχρι 40 ετη.
  Οι επερωτήσεις στην Βουλή των Ελλήνων έχουν γίνει κατά καιρούς από βουλευτές όλων σχεδόν των κομμάτων προς τον αντίστοιχο Υπουργό Εθνικής Άμυνας έχοντας ως σημείο αναφοράς την μη εφαρμογή των διατάξεων περί βαθμολογικής εξέλιξης των μονιμοποιηθέντων ΕΜΘ όπως εφαρμόστηκαν στις γυναίκες εθελόντριες του Ν. 705/77 που ήταν και αυτές ΕΜΘ. Επικαλούνται την αρχή της ισότητας που επιτάσσει το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο δεσμεύετε τόσο η διοίκηση όσο και ο κοινός νομοθέτης, και επιβάλλετε η ομοιόμορφη μεταχείριση ίδιας κατηγορίας στελεχών, αλλά και την αριθμ. G.273/97/25-10-99 απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να τηρούν κατά κανόνα την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
  Συγκριτικά στοιχεία στηρίζουν το αίτημα των ΕΜΘ ότι η πολιτική όσο και η στρατιωτική ηγεσία αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, λαμβανομένων υπόψη των κατωτέρω :
  α. Οι ΕΜΘ εντάσσονται στο στράτευμα μέσα από συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασίες με τα ίδια τυπικά προσόντα και εκπαιδεύονται με τα ίδια στρατιωτικά πρότυπα όπως οι Εθελόντριες και οι Εθελοντές υπαξιωματικοί.
  β. Οι ΕΜΘ εντάχθηκαν σε ξεχωριστή επετηρίδα και προάγονται ανεξαρτήτως κενών οργανικών θέσεων σε αντίθεση με τους εθελοντές τους εθελοντές υπαξιωματικούς του ΝΔ 445/74 και τις εθελόντριες υπαξιωματικούς του Ν. 705/77 που εντάχτηκαν στην ίδια επετηρίδα με τους μόνιμους υπαξιωματικούς των παραγωγικών σχολών.
  γ. Οι ΕΜΘ διέπονται από τις ίδιες διατάξεις και τους ίδιους πειθαρχικούς και ποινικούς κανόνες, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις χρησιμοποιούνται σε ίδια καθήκοντα και προσφέρουν όμοιες υπηρεσίες όπως οι Εθελόντριες και οι Εθελοντές υπαξιωματικοί χωρίς καμία εξαίρεση.
  Συμπερασματικά κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται η κατάφωρη αδικία προς τα στελέχη που προέρχονται από το θεσμό ΕΜΘ. Η συγκεκριμένη τροπολογία μόνο απογοήτευση μπορεί να δώσει στα υπόψη στελέχη τα οποία και λόγω της ηλικίας τους που συνεχώς αυξάνει (ο μέσος όρος 48-50 ετών) καθιστά δύσκολο το να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε καθήκοντα Υπξκού τα οποία εκτελούν για 25 και πλέον έτη.
  Εύχομαι η πολιτική ηγεσία να ικανοποιήσει το αίτημα της μερίδας των στελεχών προερχομένων από ΕΜΘ τα οποία μέχρι σήμερα δίνουν ακόμα και τη ζωή τους για το καλό και το αξιόμαχο των ΕΔ.

 • 7 Απριλίου 2017, 22:28 | Κυριάκος
  Με 28 έτη υπηρεσίας θεωρώ κοροιδία την απονομή του βαθμού του ανθυπολοχαγού με την αποστρατεία…μια χαρά έχουμε έρθει έως εδώ, ψίχουλα και ελεημοσύνες για μικροπολιτικούς λόγους δεν δέχομαι…όσο για τον ΠΣΑΕΜΘ να σταματήσει να μιλάει εξ ονόματος όλων των έμθ. Εάν πραγματικά η ηγεσία θέλει να δώσει λύση, αυτή ΕΙΝΑΙ Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΣ Εξέλιξη δηλαδή έως και το βαθμό του λοχαγού και τίποτε άλλο.

 • 7 Απριλίου 2017, 21:33 | ΝΙΚΟΣ
  Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που για 15 χρόνια θα καθόμαστε και η Αξιολογήσεις δεν θα έχουν καμία επίδραση επάνω μας μιας και αφορούν μόνο αυτούς που προάγονται !!!

 • 7 Απριλίου 2017, 21:10 | Νίκος
  Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η νομοθετική ρύθμιση ποιο ηθικό θέμα επιλύει και ποιους ΕΜΘ απασχολεί.
  Ο ΠΣΑΕΜΘ προφανώς δεν εκφράζει κανέναν εν ενεργεία συνάδελφο.
  Υπάρχει η πρόταση της ΠΟΕΣ η οποία είναι στο σωστό δρόμο.

 • 7 Απριλίου 2017, 21:46 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΑΡ.
  Θα μπορούσε να δοθεί ο βαθμός του Ανθλγού όχι σαν αποστρατευτικός βαθμός αλλά ως ενεργεία.
  -Διατάραξη της ιεραρχίας δεν υπάρχει, καθώς σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΣΚ 20-2/2017 οι Ανθστές εκτελούν καθήκοντα Αξκού. Άρα από την στιγμή που κατέχουν τον βαθμό του Ανθστή στα 25 έτη υπηρεσίας (ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΞΚΟΙ), η βαθμολογική εξέλιξή τους μετά τα 25 έτη υπηρεσίας δεν επιφέρει διατάραξη στο στράτευμα.
  -Μισθολογικό κόστος δεν υπάρχει με το ισχύον μισθολόγιο.
  -Πλήρη εξομοίωσή τους με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977 θα επιφέρει ισότητα στο στράτευμα, και ανύψωση του ηθικού των ενόπλων δυνάμεων.

 • 6 Απριλίου 2017, 15:56 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Η παρούσα διάταξη σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τους ΕΜΘ.
  ΟΙ ΕΜΘ είναι ικανοποιημένοι μόνο με την πρόταση της ΠΟΕΣ με αριθ.πρωτ.226/2016
  για την οποία σας δίνω το link.
  Tα πράγματα είναι ξεκάθαρα και η λύση μόνο μία.
  Δεν είναι δυνατόν/ηθικό/πρέπον οι ΕΜΘ να παραμείνουν στον ίδιο βαθμό(Ανθστες) από τα 25 έτη μέχρι και τα 40…….δηλαδή 15 ολόκληρα χρόνια.
  Αναμένουμε μία δίκαιη λύση στο πρόβλημά μας.

 • 6 Απριλίου 2017, 15:35 | Κωνσταντίνος
  Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τροπολογία δεν είναι σωστή αν θέλετε να κάνετε κάτι καλό για τούς ΕΜΘ δώστε τους βαθμό μέχρι του λοχαγού εν ενεργεία και απόστρατους πάλι με τον ίδιο βαθμό. Δεν μπορεί κάποιος να είναι ανθυπασπιστής 10 χρόνια τουλάχιστον αν πούμε ότι θα αποστρατεύτη στα 35 χρόνια υπηρεσίας. Ευχαριστώ

 • 6 Απριλίου 2017, 11:39 | Αθανάσιος
  Στις 4 & 5 παραγράφους του άρθρου 13 του ν.1848/1989, τις οποίες ολοκληρώνει η παράγραφος 6, αναφέρεται ότι οι ΕΜΘ έχουν τελικό μισθ βαθμό αυτόν του Λοχαγού ενώ έχει αλλάξει από το 2002 σε 1/2 σχη και ακόμα αναφέρεται ότι η παράγραφος 4 εφαρμόζεται και για τις εθελόντριες του ν705/1977, ενώ υπάρχει βαθμολογική διαφοροποίηση για τις ίδιες και μόνον, από το 2004, μέχρι το βαθμό του ανχη.
  Θεωρώ, ότι θα ήταν δικαιότερο ως καταληκτικό βαθμό των ΕΜΘ, αυτόν του υπολοχαγού στα 30 έτη υπηρεσίας.

 • 6 Απριλίου 2017, 10:57 | Μανδαράκας Νίκος
  Η διάταξη αυτή σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί το πάγιο αίτημα των ΕΜΘ για την πλήρη εξομοίωσή τους με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977.
  Όπως μπορεί να διακρίνει κανείς εδώ και δεκαετίες η βαθμολογική εξέλιξη των στρατιωτικών όλων των κατηγοριών έχει αλλάξει πλείστες φορές. Η μόνη κατηγορία προσωπικού για την οποία δεν υπήρξε διαφοροποίηση είναι οι ΕΜΘ.
  Πλέον σημαντικός αριθμός Εθελοντών Μακράς Θητείας έχουν αποστρατευτεί. Για την πλειοψηφία τους η απόφαση αυτή ήταν φυσική συνέπεια της άδικης μεταχείρισης που υπέστησαν και ένοιωθαν σε σχέση που τους υπολοίπους εθελοντές συναδέλφους τους. Είναι βέβαιο ότι το κύμα φυγείς θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό αφού δεν υπάρχει προοπτική γι΄αυτούς.
  Το ζήτημα είναι απόλυτα ηθικό.

 • 6 Απριλίου 2017, 10:33 | Ευθυμιου Χαραλαμπος
  Επιτρέψτε μου να θεωρήσω την τροπολογία άκαιρη και ηθικά άδικη διότι σε αντίθεση με Υπαξιωματικούς παραγωγικής σχολής οι οποίοι στα 20 χρόνια προάγονται υποχρεωτικά στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού οι Ε.Μ.Θ προάγονται στα 25 χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και για 15 χρόνια θα παραμείνουν στον ίδιο βαθμό έως την συμπλήρωση 40 ετών υπηρεσίας σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον εργασιακό βίο και θα λάβουν το βαθμό του Ανθυπολοχαγού κατά την αποστρατεία τους.

 • 6 Απριλίου 2017, 09:13 | ΚΏΣΤΑΣ
  Το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί για διαβούλευση όσο αφορά την βαθμολογική εξέλιξη των Ε. Μ. Θ. είναι άλλη μια τεράστια κοροϊδία προς τον θεσμό αυτόν ο οποίος αποτελεί την ραχοκοκαλιά των Ε. Δ

 • 6 Απριλίου 2017, 09:39 | ΠΣΑΕΜΘ
  Ο ΠΣΑΕΜΘ ευχαριστεί τον κ.ΥΠΕΘΑ για την ευαισθησία που έδειξε στο αίτημα του συλλόγου μας , που με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση επιλύει ένα πρωτίστως ηθικό θέμα που απασχολεί τους ΕΜΘ.
 • 12 Απριλίου 2017, 20:28 | Γιάννης
  Εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου που θα ρυθμίσει θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι αναγκαίο να αναρωτηθούν οι ανώτεροι και οι ανώτατοι των επιτελείων, για το αν αντιμετωπίζουν τους ΕΜΘ με τους πανεπιστημιακούς τίτλους, με τρόπο που να προωθεί την εξέλιξη του οργανισμού τους.
  Τα επιτελεία εκμεταλλεύονται κατάλληλα το συγκεκριμένο προσωπικό το οποίο διαθέτει τα δεδομένα ποιοτικά και αξιολογημένα χαρακτηριστικά;
  H εξομοίωση των πτυχιούχων ΕΜΘ με τους ΕΜΘ απόφοιτους πρώτης λυκείου όπως επίσης και η τοποθέτηση των πτυχίων των ΕΜΘ σε ένα «επαγγελματικό κενό» είναι επωφελής για τα επιτελεία;
  Η αντιμετώπιση των πτυχιούχων ΕΜΘ από τα επιτελεία, ενθαρρύνει το σύνολο των υπαξιωματικών να αποκτήσει νέες πανεπιστημιακές ή τεχνολογικές γνώσεις;
  Η αντιμετώπιση των πτυχιούχων ΕΜΘ στηρίζεται στην αρχή της ισονομίας και αμβλύνει τις ανισότητες;
  Η αντιμετώπιση των πτυχιούχων ΕΜΘ γίνεται με όρους αντικειμενικότητας κι αρχών που ισχύουν σε κάθε επάγγελμα ή βασίζεται σε στερεοτυπικές πεποιθήσεις, οι οποίες και αποτελούν το υπόβαθρο ενός αντιληπτικού συστήματος που ισχύει για το σύνολο του θεσμού;
  Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν όλοι οι ΕΜΘ αξιωματικοί πριν να λάβουν τον αποστρατευτικό τους βαθμό, σίγουρα υπάρχει η δυνατότητα και κρίνεται δίκαιο να γίνουν αξιωματικοί άμεσα, αυτοί που απέκτησαν ένα πτυχίο πανεπιστημίου.

 • 12 Απριλίου 2017, 20:58 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ
  Ειναι αληθεια οτι οι συναδελφοι ΕΠΥ-ΕΜΘ ως χαμηλόβαθμοι πιεζονται στο στρατευμα περισσοτερο απο ολους τους αλλους περαν των ΕΠΟΠ. Σε αυτο συμβαλει και το οτι εχει να γινει προσληψη ΕΠΟΠ απο το 2010. Ως εκ τουτου ειναι δυσκολη η απεμπλοκη των παλαιοτερων ΕΜΘ απο τα βαρια καθηκοντα που ισως εκτελουν εδω και πολλα χρονια, οπως επισης σπανια για τον ιδιο ακριβως λογο ειναι και η αναρριχηση τους σε επιτελικα καθηκοντα που προβλεπονται για το βαθμο του Ανθστου. Ισως θα επρεπε η Υπηρεσια να προσεγγισει το θεμα με διαφορετικο τροπο περαν του βαθμολογιου για το οποιο ομως εχω να αναφερω τα κατωθι:
  1) Οι ΕΠΥ-ΕΜΘ εισηχθησαν στο στρατευμα με συγκεκριμενες προυποθεσεις και συγκεκριμενη εξελιξη βαση εγκυκλιου την οποια τωρα θελουν να καταστρατηγησουν ως προς τον καταληκτικο τους βαθμο προβαλλοντας μαλιστα απιστευτες αξιωσεις.
  2) Η εξισωση που ζητουν με το θεσμο των εθελοντων-ντριων σημαινει απολυτη εξισωση με τους αποφοιτους ΑΣΣΥ, δηλαδη τους αποφοιτους των Ανωτερων Στρατιωτικων Σχολων Υπαξιωματικων οι οποιοι περαν δυο σειρων, κατ΄αντιστοιχιση με τις υπαρχουσες σειρες ΕΠΥ, εισηχθησαν στις σχολες μεσω ΠΑΝΝΕΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με μορια που θα τους επετρεπαν μαλιστα να περασουν ανετα σε σχολες αξιωματικων. Κατα την διετη φοιτηση τους δεχθηκαν στρατιωτικη και ακαδημαικη εκπαιδευση και με την αποφοιτηση τους απεκτησαν, με νομο, πτυχιο ανωτερης εκπαιδευσης. Η εξισωση αυτων με τους ΕΠΥ-ΕΜΘ ανεξαρτητως προσοντων και επιπεδου γνωσεων θα ηταν αφενος παγκοσμια πρωτοτυπια αφετερου πραξη παραλογη και πραξη απιστευτου υποβιβασμου και αδικιας για τους αποφοιτους παραγωγικων σχολων των ΕΔ.
  3) Οι ΕΠΥ-ΕΜΘ στο συνολο τους δεν εχουν το ιδιο μορφωτικο επιπεδο. Αυτο αυξομειωνεται αναλογα με τα στελεχη αλλα και το Οπλο που υπηρετουν.
  4) Ο νομος Ιεραρχιας και Εξελιξης διδει τη δυνατοτητα στους ΕΠΥ-ΕΜΘ γι΄αυτους που εχουν τα προσοντα (πτυχιο ΑΕΙ), να αποκτησουν καλυτερη βαθμολογικη εξελιξη.
  5) Σε περιπτωση της προαγωγης τους αδιακριτως σε αξκους, το στρατευμα θα αντιμετωπισει προβλημα στη λειτουργια του αφενος επειδη δεν θα εχει επαρκη αριθμο χαμηλοβαθμου προσωπικου αφετερου επειδη σημαντικος αριθμος αξκων απο ΕΠΥ-ΕΜΘ θα στερουνται βασικων γνωσεων και προσοντων για να εκτελεσουν τα νεα τους καθηκοντα.
  Παρόλα τα ανωτερω αναγνωριζοντας οτι υπαρχει θεμα με την υπερβολικη διαφενομενη παραμονη των ΕΠΥ-ΕΜΘ για 15 ετη στο βαθμο του Ανθστη (πλεον 40ετη συνταξιμη υπηρεσια), η Υπηρεσια ισως θα επρεπε να εξετασει τη δυνατοτητα να τους δοθουν δυο βαθμοι αξκου. Ο βαθμος του Ανθυπολοχαγου κατω απο τα 35 ετη και ο βαθμος του Υπολοχαγου πανω απο τα 35 ετη ως κινητρο για την παραμονη τους στην ενεργο υπηρεσια.
  Ο θεσμος των ΕΠΥ-ΕΜΘ ειναι σημαντικοτατος και πρεπει η Υπηρεσια να τον αναβαθμισει περαν του βαθμολογιου και με αλλα μετρα οπως η θεσμοθετηση επιτελικων θεσεων μεσω των ΠΟΥ των μοναδων αναγγνωριζοντας την προσφορα τους, απαλλάσσοντάς τους βαση των ετων υπηρεσιας απο καθηκοντα που δεν ταιριαζουν στην ηλικια του καθε στελεχους κ.α

 • 12 Απριλίου 2017, 18:44 | Γεωργία
  Για τους Ε.Μ.Θ. που έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. το οποίο δεν προσιδιαζει σε ειδικότητα της υπηρεσίας, δεν προβλέπεται τίποτα.
  Η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών δεν πρέπει να επιβραβευτει με την αναγνώριση του από την υπηρεσία;
  Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την δημόσια διαβούλευση.

 • 12 Απριλίου 2017, 17:20 | Δημήτρης Ι.
  ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΜΘ. ΑΔΙΚΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥΣ. ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΗΘΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, Η ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ – ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΟΥ Ν.445/74 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.705/1977.

 • 12 Απριλίου 2017, 13:56 | Ευάγγελος Κοντόπουλος
  να υιοθετηθεί η πρόταση των εν ενεργεία στρατιωτικών όπως εκφράζεται στο έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών: http://www.poes.gr/index.php/epikairotita/1603-vathmologiki-ekseliksi-emth-niki-tis-poes

 • 12 Απριλίου 2017, 12:37 | agapi mpal
  Για να αποδοθεί αίσθημα δικαιοσύνης προτείνεται να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα των ΕΜΘ για την πλήρη εξομοίωσή τους με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977 !

 • 12 Απριλίου 2017, 12:09 | κωνσταντινος βουρ
  Δυστυχώς στο τρέχων νομοσχέδιο δε δίνεται κάποια λύση για το δίκαιο και ηθικό βαθμολογικό αίτημα των εν ενεργεία συναδέλφων προελεύσεως Ε.Μ.Θ. , παρά μόνο για τους αποστράτους συναδέλφους .
  Χαιρετίζουμε και αναγνωρίζουμε τη διαδρομή και προσφορά των αποστράτων συναδέλφων στο στράτευμα και χαιρόμαστε με τη νομοθετική πρωτοβουλία , όμως μη ξεχνάμε πως οι Ένοπλες Δυνάμεις αποτελούνται και στηρίζονται από τα ενεργά στελέχη .
  Συνεπώς ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα των εν ενεργεία συναδέλφων Ε.Μ.Θ. θα επιτευχτεί ηθική ικανοποίηση και αναγνώριση πρωτίστως και κατά δεύτερο λόγο θα δοθούν κίνητρα παραμονής και αποδοτικότητας ενισχύοντας περισσότερο το στράτευμα παύοντας τον καταληκτικό βαθμό του ανθυπασπιστή που αποδίδεται στα 25 έτη υπηρεσίας και παραμονής σε αυτόν 15 ετών ,έως τη συμπλήρωση των 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας !
  Για όλα τα παραπάνω προτείνεται κατάθεσης τροπολογίας στο τρέχων νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΘ.Α. , συμφώνως προτάσεως της Π.Ο.Ε.Σ. και παλιότερης κατατεθέντας ( αλλά αποσυρμένης ) τροπολογίας του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Κου Δημήτριου Βίτσα (http://www.poes.gr/index.php/epikairotita/1603-vathmologiki-ekseliksi-emth-niki-tis-poes ) για τη θετική κατάληξη στο θέμα της βαθμολογικής εξέλιξης των Ε.Μ.Θ. .
  Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω πως το ανωτέρω αίτημα δεν επιφέρει δημοσιονομικό κόστος καθότι ήδη γίνονται κρατήσεις από τα μετοχικά ταμεία συμφώνως οικονομικού βαθμού και όχι διοικητικού ( χωρίς να αποκλείεται αύξηση εισφορών όπου απαιτείται ) και παραθέτω μια σκέψη ότι δεν έχουν υπολογιστεί οι διπλές εισφορές της πενταετίας (ως ΟΠΥ/ΕΠΥ) που χαρακτηρίστηκαν ως ‘’κοινωνικοί πόροι’’ και απλά αποδίδονται στα οικεία ταμεία !

 • 12 Απριλίου 2017, 10:58 | dimitris
  Είναι γνωστό ότι ο κατεχόμενος βαθμός των στρατιωτικών είναι απόλυτα συνδεδεμένος με σειρά δικαιωμάτων και προνομίων που αυτός οριοθετεί.
Σχετικά επίσης επισημαίνονται:
Ότι η βαθμολογική εξέλιξη των εκ παραγωγικών σχολών υπαξκών, που εισέρχονται σε αυτές με το ίδιο τυπικό προσόν των ΕΜΘ που είναι το απολυτήριο Λυκείου είναι του αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχετικά νομοθετήματα:
  α. «Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 3883/2010 προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής : «(6) Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας των νόμων 1848/1989 (ΦΕΚ 112Α’/8-5-1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’/8-2-1985)»
β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α΄167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους, δε, εξέλιξη ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 9 του άρθρου 13 του Ν. 3257/2004 (Α’143).
  
Ευελπιστούμε σε παρέμβαση για την αναβάθμιση του θεσμού και την εφαρμογή αρχών ισότητας, ηθικής και δικαίου, όπως αρμόζουν στο προσωπικό αυτό των ενόπλων δυνάμεων.
  Αιτούμεθα την δέουσα κατανόηση.

 • 11 Απριλίου 2017, 22:50 | dimitri
  Είναι γνωστό ότι ο κατεχόμενος βαθμός των στρατιωτικών είναι απόλυτα συνδεδεμένος με σειρά δικαιωμάτων και προνομίων που αυτός οριοθετεί.
  Σχετικά επίσης επισημαίνονται:
  Ότι η βαθμολογική εξέλιξη των εκ παραγωγικών σχολών υπαξκών, που εισέρχονται σε αυτές με το ίδιο τυπικό προσόν των ΕΜΘ που είναι το απολυτήριο Λυκείου είναι του αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχετικά νομοθετήματα:
  α. «Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 3883/2010 προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής : «(6) Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας των νόμων 1848/1989 (ΦΕΚ 112Α’/8-5-1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’/8-2-1985)»
  β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α΄167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους, δε, εξέλιξη ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 9 του άρθρου 13 του Ν. 3257/2004 (Α’143).
  κ. Υπουργέ,
  Ευελπιστώντες στην παρέμβαση Σας για την αναβάθμιση του θεσμού και την εφαρμογή αρχών ισότητας, ηθικής και δικαίου.
  Αιτούμεθα την δέουσα κατανόηση.

 • 11 Απριλίου 2017, 22:59 | Γ.Χ
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Απο καταξη για την βαθμολογικη εξελιξη και τον αποστρατευτικο βαθμο ειναι:
  α) Δεκανεας ΕΠΥ-EΠΟΠ (και αντιστοιχοι) καταταξη.
  β) Λοχιας ΕΠΥ-EΠΟΠ (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 2 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  β) Λοχιας Μονιμος εξ Εθελοντων-Επαγγελματιων Οπλιτων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 5 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  δ) Επιλοχιας Μονιμος εξ Εθελοντων-Επαγγελματιων Οπλιτων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 10 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ε) Αρχιλογιας Μονιμος εξ Εθελοντων Οπλιτων-Επαγγελματιων Οπλιτων(και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 16 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  στ) Ανθυπασπιστης Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 23 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ζ) Ανθυπολοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 28 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  η) Υπολοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 32 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  θ) Λοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 37 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ι) Ταγματαρχης διδεται ως αποστρατευτικος βαθμος ενα μηνα προ της διαγραφης του στελεχους.
  ια) Απαντες λαμβανουν ως αποστρατευτικο βαθμο τον επομενο εφοσον εχουν συμπληρωσει 1 ετος πραγματικης υπηρεσιας στον προηγουμενο διοικητικο τους βαθμο.

 • 11 Απριλίου 2017, 22:41 | Ευάγγελος Κουτρουφίνης Πρόεδρος ΕΣΠΕΕΑΡ
  Κύριε υπουργέ παρακαλούμε όπως υιοθετήσετε την πρόταση του Γνωμοδοτικού σας οργάνου (σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4407/2016),της Π.Ο.Ε.Σ. η οποία μπορεί να μην άρει την αδικία της εν λόγω κατηγορίας προσωπικού αλλά είναι προφανώς ευμενέστερη από την κατατεθειμένη. Σας ευχαριστούμε. Για την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (Μέλος της Π.Ο.Ε.Σ.). Η πρόταση έχει ως εξής:
  Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν.1848/1989 (Α’ 112) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως
  εξής:
  «Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων που τίθενται σε αποστρατεία, κατά παρέκκλιση του προβλεπόμενου στο πρώτο εδάφιο της παρ.4 του παρόντος άρθρου καταληκτικού τους βαθμού.».
  Για την βαθμολογική τους εξέλιξη ισχύει η πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (γνωμοδοτικού σας οργάνου σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4407/2016) όπως αυτή περιγράφετε στον Δικτυακό Ιστότοπό της και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
  http://www.poes.gr/index.php/epikairotita/1603-vathmologiki-ekseliksi-emth-niki-tis-poes

 • 11 Απριλίου 2017, 22:06 | open skies
  Καλησπέρα σας, καλή ανάσταση.
  Κατ’ αρχήν να πούμε συγχαρητήρια και μπράβο στον αγαπητό Κ. Υπουργό και στον Αναπλ. Υπουργό Άμυνας για το ενδιαφέρον τους και την αγάπη τους προς το στράτευμα και κατ επέκταση προς τους ΕΜΘ.
  Είναι γνωστό ότι ο κατεχόμενος βαθμός των στρατιωτικών είναι απόλυτα συνδεδεμένος με σειρά δικαιωμάτων και προνομίων που αυτός οριοθετεί.
  Σχετικά επίσης επισημαίνονται:
  Ότι η βαθμολογική εξέλιξη των εκ παραγωγικών σχολών υπαξκών, που εισέρχονται σε αυτές με το ίδιο τυπικό προσόν των ΕΜΘ που είναι το απολυτήριο Λυκείου είναι του αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχετικά νομοθετήματα:
  α. «Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 3883/2010 προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής : «(6) Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας των νόμων 1848/1989 (ΦΕΚ 112Α’/8-5-1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’/8-2-1985)»
  β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α΄167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους, δε, εξέλιξη ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 9 του άρθρου 13 του Ν. 3257/2004 (Α’143).
  κ. Υπουργέ,
  Ευελπιστώντες στην παρέμβαση Σας για την αναβάθμιση του θεσμού και την εφαρμογή αρχών ισότητας, ηθικής και δικαίου, όπως αρμόζουν με την προσωπικότητα Σας
  Αιτούμεθα την δέουσα κατανόηση.

 • 11 Απριλίου 2017, 21:41 | open skies
  Καλησπέρα σας, καλή ανάσταση.
  Κατ’ αρχήν να πούμε συγχαρητήρια και μπράβο στον αγαπητό Κ. Υπουργό και στον Αναπλ. Υπουργό Άμυνας για το ενδιαφέρον τους και την αγάπη τους προς το στράτευμα και κατ επέκταση προς τους ΕΜΘ.
  Είναι γνωστό ότι ο κατεχόμενος βαθμός των στρατιωτικών είναι απόλυτα συνδεδεμένος με σειρά δικαιωμάτων και προνομίων που αυτός οριοθετεί.
  Σχετικά επίσης επισημαίνονται:
  Ότι η βαθμολογική εξέλιξη των εκ παραγωγικών σχολών υπαξκών, που εισέρχονται σε αυτές με το ίδιο τυπικό προσόν των ΕΜΘ που είναι το απολυτήριο Λυκείου είναι του αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχετικά νομοθετήματα:
  α. «Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 3883/2010 προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής : «(6) Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας των νόμων 1848/1989 (ΦΕΚ 112Α’/8-5-1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’/8-2-1985)»
  β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α΄167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους, δε, εξέλιξη ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 9 του άρθρου 13 του Ν. 3257/2004 (Α’143).
  κ. Υπουργέ,
  Ευελπιστώντες στην παρέμβαση Σας για την αναβάθμιση του θεσμού και την εφαρμογή αρχών ισότητας, ηθικής και δικαίου, όπως αρμόζουν με την προσωπικότητα Σας
  Αιτούμεθα την δέουσα κατανόηση.

 • 11 Απριλίου 2017, 21:27 | open skies
  Καλησπέρα σας
  Απο όλες τις απόψεις που διάβασα και βεβαίως σεβαστές όλες οι απόψεις των Συναδέλφων θεωρώ (επισημαίνω ότι δεν ανήκω στον θεσμό των ΕΜΘ)ότι πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση της Π.Ο.Ε.Σ.

 • 11 Απριλίου 2017, 21:41 | Magda
  Καλησπέρα σας, καλές εορτές, καλή ανάσταση.
  Κατ’ αρχήν να πούμε συγχαρητήρια και μπράβο στον αγαπητό Κ. Υπουργό και στον Αναπλ. Υπουργό Άμυνας για το ενδιαφέρον τους και την αγάπη τους προς το στράτευμα και κατ επέκταση προς τους ΕΜΘ.
  Είναι γνωστό ότι ο κατεχόμενος βαθμός των στρατιωτικών είναι απόλυτα συνδεδεμένος με σειρά δικαιωμάτων και προνομίων που αυτός οριοθετεί.
  Σχετικά επίσης επισημαίνονται:
  Ότι η βαθμολογική εξέλιξη των εκ παραγωγικών σχολών υπαξκών, που εισέρχονται σε αυτές με το ίδιο τυπικό προσόν των ΕΜΘ που είναι το απολυτήριο Λυκείου είναι του αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχετικά νομοθετήματα:
  α. «Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 3883/2010 προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής : «(6) Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας των νόμων 1848/1989 (ΦΕΚ 112Α’/8-5-1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’/8-2-1985)»
  β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α΄167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους, δε, εξέλιξη ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 9 του άρθρου 13 του Ν. 3257/2004 (Α’143).
  κ. Υπουργέ,
  Ευελπιστώντες στην παρέμβαση Σας για την αναβάθμιση του θεσμού και την εφαρμογή αρχών ισότητας, ηθικής και δικαίου, όπως αρμόζουν με την προσωπικότητα Σας
  Αιτούμεθα την δέουσα κατανόηση.

 • 11 Απριλίου 2017, 21:40 | skyline
  Τα τελευταία χρόνια όλοι οι νόμοι καθυστερούν την βαθμολογική εξέλιξη των Στελεχών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων .Τα Στελεχοι μη παραγωγικών σχολών διεκδικούν μεγαλύτερους Βαθμούς με κάθε τρόπο και πολλές φορές το πετυχαίνουν βλέπε εθελόντριες που αρχικά προβλεπόταν να ακολουθούν τάξεις των ΑΣΣΥ και τελικά με στοχοποιημενες νομοθετικές ρυθμίσεις προσπέρασαν και με μεγάλη διαφορα βαθμολογικά αυτούς γιατί άραγε ; Οι ΕΜΘ ήξεραν εκ των πρότερων ποια θα ήταν η βαθμολογική τους εξέλιξη και αν ήθελαν μπορούσαν κάλλιστα να δώσουν εξετάσεις σε μια παραγωγική σχολή, άλλα προτίμησαν το θεσμό αυτό.Δεν καταλαβαίνω γιατί διεκδικούν κάτι που δεν προβλέπονταν ποτέ την ώρα που Στελεχοι παραγωγικών σχολών χάνουν αρκετά από την βαθμολογική εξέλιξη τους σε σχεση με το τη προβλεπόταν κατά την αποφοίτηση τους π.χ. παραπάνω έτη παραμονής σε κάθε βαθμό.

 • 11 Απριλίου 2017, 21:31 | Γεώργιος
  Ο Ν 1848/89 δεν ισχύει πλέον. Όσοι ηταν Ε.Μ.Θ. δηλαδή εθελοντές μακράς θητείας ειναι σήμερα μόνιμοι ανθυπασπιστες και υπαξιωματικοί βάσει του Ν. 3883/10. Ως μόνιμοι πρέπει να διέπονται απο τις διατάξεις του ΝΔ 445/74 περί ιεραρχίας και προαγωγών των ανθυπαςπιςτων και μόνιμων και εθελοντών οπλιτών ενόπλων δυνάμεων και των τροποποιήσεων αυτού. Στο πρώτο άρθρο του διατάγματος διαβάζουμε οτι η προέλευση των μόνιμων ανθυπασπιστων και αξιωματικών ειναι α) εξ αποφοίτων των παραγωγικών σχολών υπαξιωματικών. β) εκ μονιμοποιησεως εθελοντών. Αυτη τη στιγμή όσοι ηταν εθελοντές ειναι μόνιμοι. Το ΝΔ 445/74 ορίζει τα πάντα για τους μόνιμους και τις προαγωγές τους. Ειναι ενδεχομένως ατοπο να μιλάμε για τον 1848/89 όταν σήμερα κανονικά δεν ειναι σε ισχύ αφού οι ΕΜΘ ειναι Μόνιμοι και πρέπει να έχουν εξέλιξη μόνιμου. Όσο ήσαν εθελοντές μακράς θητείας διέπονταν απο τον 1848/89, καθώς δεν θα γινόντουσαν ποτε μόνιμοι. Απο την στιγμή όμως που ειναι μόνιμοι διέπονται απο το ΝΔ 445/74. Σας παρακαλώ εφαρμόστε για τους μόνιμους ανθυπασπιστες και υπαξιωματικούς τον νόμο που ισχύει για τους μόνιμους.

 • 11 Απριλίου 2017, 19:25 | Magda
  Καλησπέρα σας, καλές εορτές, καλή ανάσταση.
  Κατ’ αρχήν να πούμε συγχαρητήρια και μπράβο στον αγαπητό Κ. Υπουργό και στον Αναπλ. Υπουργό Άμυνας για το ενδιαφέρον τους και την αγάπη τους προς το στράτευμα και κατ επέκταση προς τους ΕΜΘ.
  Είναι γνωστό ότι ο κατεχόμενος βαθμός των στρατιωτικών είναι απόλυτα συνδεδεμένος με σειρά δικαιωμάτων και προνομίων που αυτός οριοθετεί.
  Σχετικά επίσης επισημαίνονται:
  Ότι η βαθμολογική εξέλιξη των εκ παραγωγικών σχολών υπαξκών, που εισέρχονται σε αυτές με το ίδιο τυπικό προσόν των ΕΜΘ που είναι το απολυτήριο Λυκείου είναι του αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων.
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε τις ακόλουθες τροποποιήσεις σε σχετικά νομοθετήματα:
  α. «Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 3883/2010 προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής : «(6) Οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας των νόμων 1848/1989 (ΦΕΚ 112Α’/8-5-1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’/8-2-1985)»
  β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α΄167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους, δε, εξέλιξη ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1,2,3,4 και 9 του άρθρου 13 του Ν. 3257/2004 (Α’143).
  κ. Υπουργέ,
  Ευελπιστώντες στην παρέμβαση Σας για την αναβάθμιση του θεσμού και την εφαρμογή αρχών ισότητας, ηθικής και δικαίου, όπως αρμόζουν με την προσωπικότητα Σας
  Αιτούμεθα την δέουσα κατανόηση.

 • 11 Απριλίου 2017, 14:36 | Αθανάσιος
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Απο καταξη για την βαθμολογικη εξελιξη και τον αποστρατευτικο βαθμο ειναι:
  α) Δεκανεας ΕΠΥ-EΠΟΠ (και αντιστοιχοι) καταταξη.
  β) Λοχιας ΕΠΥ-EΠΟΠ (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 2 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  β) Λοχιας Μονιμος εξ Εθελοντων-Επαγγελματιων Οπλιτων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 5 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  δ) Επιλοχιας Μονιμος εξ Εθελοντων-Επαγγελματιων Οπλιτων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 10 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ε) Αρχιλογιας Μονιμος εξ Εθελοντων Οπλιτων-Επαγγελματιων Οπλιτων(και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 16 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  στ) Ανθυπασπιστης Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 23 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ζ) Ανθυπολοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 28 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  η) Υπολοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 32 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  θ) Λοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 37 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ι) Ταγματαρχης διδεται ως αποστρατευτικος βαθμος ενα μηνα προ της διαγραφης του στελεχους.
  ια) Απαντες λαμβανουν ως αποστρατευτικο βαθμο τον επομενο εφοσον εχουν συμπληρωσει 1 ετος πραγματικης υπηρεσιας στον προηγουμενο διοικητικο τους βαθμο.

 • 11 Απριλίου 2017, 14:32 | Δημ. Κ.
  Το αιτημα των ΕΜΘ για μεγαλυτερους βαθμους με βγαζει απο τα ρουχα μου ομως.
  Και αυτο γιατι:
  1. Γνωριζαν τι υπεγραφαν οταν εμπαιναν
  2. Οσοι δεν το καταλαβαν στην αρχη το καταλαβαν μετα απο 5 χρονια οποτε θα μπορουσαν να αποχωρησουν
  3. Μειωθηκε ο αποστρατευτικος βαθμος απο Σχης σε Αντσχη για τις παραγωγικες Σχολες και δινεται μεγαλυτερο αποστρατευτικο βαθμο στους ΕΜΘ.!
  4. Θα μειωθει περαιτερω καθε αξια που εχουν ακομα οι διαφοροι βαθμοι Αξιωματικων και Υπαξ.
  5. Η ηλικιακη και βαθμολογικη πυραμιδα στο στρατευμα ειναι σαν μπουκαλι coca cola. Λυπαμαι!!!
  6. Ποιος θα πληρωσει τη διαφορα στα εφαπαξ , μερισματα,βοηθηματα τεκνων κτλ??
  Η λυση ειναι μια . Δημοσια αποδοχη του λαθους μονιμοποιησης τοσων ανθρωπων μετα τα 5 χρονια και απο δω και περα παραμονη στο στατευμα απο νεα παιδια ΟΧΙ πανω απο 5-7 ετη.

 • 11 Απριλίου 2017, 13:24 | Δημήτριος
  Κύριε Υπουργέ, το πάγιο και δίκαιο αίτημα των Μονίμων Ανθυπασπιστών & Υπαξιωματικών προελεύσεως Ε.Μ.Θ, είναι η πλήρης εξομοίωση με τις Εθελόντριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977.
  Πρόκειται για ηθική δικαίωση μίας σημαντικής μερίδας Στρατιωτικών, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων.
  Συνδυάζοντας τουλάχιστον 20ετή εμπειρία και άριστη γνώση του αντικειμένου τους, έχουν αποδείξει εμπράκτως την αξία τους αναλαμβάνοντας θέσεις και καθήκοντα ανώτερα του διοικητικού βαθμού τους.
  Έχει μεγάλη σημασία η αναφορά του ΦΕΚ Μονιμοποίησης Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΦΕΚ 220 Γ 5/4/2011), αλλά και οι κείμενες και συνδυασμένες διατάξεις των Νόμων 445/1974 και 3883/2010 που αφορούν στη Μονιμοποίησή μας.
  Βάση του Ν.445/1974, σύμφωνα με τον οποίο μονιμοποιηθήκαμε, ορίζεται στο άρθρο 1, “Προέλευσης Μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών”, στην παράγραφο 1,
  “Οι μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων προέρχονται”:
  1) Εξ αποφοίτων των παραγωγικών σχολών Υπαξιωματικών.
  2) Εκ μονιμοποιήσεως Eθελοντών ή Eφέδρων Υπαξιωματικών.
  Από όλα τα παραπάνω είναι σαφής η ιδιότητα του Μόνιμου Στελέχους και ως εκ τούτου δεν είναι αναγκαία μία νέα νομοθεσία που θα αφορά αποστρατευτικό βαθμό, κρίνεται όμως απαραίτητη η εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων του Ν.445/1974.
  Δεν δημιουργείται αίσθημα δικαίου και αντιτίθεται στην έννοια της ισότητας και ισονομίας, όταν απομονώνονται και εφαρμόζονται κατά το δοκούν συγκεκριμένες διατάξεις ενός νόμου, αδιαφορώντας για το σύνολο, την έννοια και το πνεύμα αυτού.
  Είναι ξεκάθαρο πως το μόνο που χρειάζεται είναι η εντολή σας προς τα Γενικά Επιτελεία, προκειμένου εφαρμόσουν το σύνολο των διατάξεων του Ν.445/1974, ώστε να επέλθει η πλήρης δικαίωση, η ισότητα και η ισονομία με τις Εθελόντριες συναδέλφους των Ν.445/74 και Ν.705/1977.
  Με ιδιαίτερη εκτίμηση
  Καλό Πάσχα

 • 11 Απριλίου 2017, 12:05 | ΚΩΣΤΑΣ Λ
  Όλοι ξέρουμε πως έγινε ο θεσμός των ΕΜΘ, και με ποιο τρόπο έμπαιναν στις ΕΔ. Οι ΕΜΘ αν ήθελαν και μπορούσαν να πετύχουν θα είχαν πάει σε μια παραγωγική σχολή. Κάποιοι από αυτούς πιθανόν έδωσαν και δεν περάσαν και προτίμησαν αυτό το θεσμό. Ήξεραν όταν πήγαν τι εστι θεσμός ΕΜΘ. Να θυμίσω ότι και πριν τις πανελλήνιες οι υποψήφιοι των παραγωγικών σχολών έδιναν εξετάσεις. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται να ζητάει κάποιος να αλλαξει τους κανονισμούς και τις εγκυκλίους που διέπουν την σταδιοδρομία του και ήταν εξ αρχής γνωστοί.

 • 11 Απριλίου 2017, 11:40 | Νίκη Λ
  Η παρούσα τροπολογία αφορά την «υιοθέτηση» της πρότασης του Συλλόγου Αποστράτων ΕΜΘ και δεν καλύπτει κανένα «κενό» από προγενέστερους Νόμους καθώς ο τιμητικός επιστρατευτικός βαθμός δεν καλύπτει καμιά από τις ανάγκες των ε.ε. στελεχών. Το πάγιο και δίκαιο αίτημα των ΕΜΘ αφορά την πλήρη εξομοίωση με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977.
  Επίσης αναρωτιέμαι γιατί δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν το εκπαιδευτικό επίπεδο του κάθε ΕΜΘ, ώστε να προκύψει η όποια βαθμολογική εξέλιξη σε συνάρτηση με αυτό? Τον Ιούλιο του 16, ο κύριος ΥΕΘΑ Π. Καμμένος, δήλωσε στη Βουλή των Ελλήνων, ότι αν ένας Εθελοντής Μακράς Θητείας κάνει σπουδές και πάρει πτυχία, μεταπτυχιακά, δεν πρέπει να του κόβουμε τη δυνατότητα να μπορεί να προάγεται σε Αξιωματικό και δεσμεύτηκε ότι μαζί με τον κ. ΑΝΥΕΘΑ θα συζητήσουν το θέμα και με την στρατιωτική ηγεσία και θα το ρυθμίσουν με δίκαιο τρόπο. Τώρα λοιπόν είναι η ευκαιρία να γίνουν πράξη τα παραπάνω.

 • 11 Απριλίου 2017, 09:31 | χρηστος Ρ
  τιποτα λιγοτερο τιποτα περισσοτερο απο αυτο που τοσα και τοσα χρονια μας υποσχεθηκατε καταλυτικος βαθμος του λοχαγου.

 • 11 Απριλίου 2017, 02:17 | Χρήστος Α
  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχόλιου μου και για να γίνει κατανοητό ότι οι προηγούμενες διατάξεις που αφορούσαν τους ΕΜΘ έχουν τροποποιηθεί, στο άρθρο 60 του Νόμου 3883 του 2010 ορίζεται:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Άρθρο 60
  Προϊσχύουσες διατάξεις
  Για τις κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ ανεξαρτήτως βαθμού που δεν γίνεται πρόβλεψη στον παρόντα νόμο εξακολουθούν να ισχύουν οι προϊσχύουσες διατάξεις νόμων
  Στον ίδιο νόμο στο άρθρο 69 ορίζεται:
  Μονιμοποίηση Εθελοντών Μακράς Θητείας
  1. Εθελοντές Μακράς Θητείας της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευσή του, δύνανται να μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν κατόπιν αιτήσεώς τους.
  2. Η μονιμοποίηση ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου.
  3. Οι μονιμοποιούμενοι διατηρούν τη μεταξύ τους αρχαιότητα εντός της επετηρίδας τους
  Άρα οι προϊσχύουσες διατάξεις που αφορούν τους ΕΜΘ έχουν τροποποιηθεί δια πάντος με την πρόβλεψη του άρθρου 69 που ορίζει την μονιμοποίηση μας.
  Σε εφαρμογή του άρθρου 69 το ΥΠΕΘΑ και μετά από προεδρικό διάταγμα προέβηκε στην έκδοση του ΦΕΚ 220 Γ 5/4/2011 όπου ορίζεται:
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
  Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 28−3−2011 «Μονιμοποίηση Εθελοντών Μακράς Θητείας
  Ανθυπασπιστών−Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 445/74 και με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζεται:
  Μονιμοποιούνται, κατόπιν αιτήσεώς τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1 και 69 του
  Ν. 3883/2010, με το βαθμό που φέρουν, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας.
  Η ερώτηση είναι γιατί δεν έχουν εφαρμοσθεί εως σήμερα οι διατάξεις του Ν.Δ. 445/74;

 • 11 Απριλίου 2017, 02:15 | Χρήστος Α
  Κύριοι συνάδελφοι. κύριοι νομοθέτες.
  Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ο όρος ΕΜΘ αφορά πλέον την προέλευση μας. Όπως προγενέστερα ήμασταν ΟΠΥ μεταγενέστερα ΕΠΥ. Από το 2011 και μετά, στην 1η παράγραφο του ΦΕΚ 220 Γ 5/4/2011 ορίζεται ότι οι ΕΜΘ μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν στον Στρατό Ξηράς σύμφωνα με τις κείμενες και τις συνδυασμένες διατάξεις των Νόμων 445/1974 και 3883/2010 αντίστοιχα, άλλωστε έτσι αναγραφόμαστε τόσο στο δελτίο στρατιωτικής ταυτότητας, όσο και στην καρτέλα αναλυτικής μοριοδότησης του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Μόνιμοι ήμαστε με νομοθέτημα πρέπει να το καταλάβουμε!!!!!
  Στο Νόμο 445/1974, σύμφωνα με του οποίου τις κείμενες διατάξεις μονιμοποιηθήκαμε, ορίζεται: Στο άρθρο 1, «Προέλευσις Μονίμων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών.», παράγραφος 1, «Οι μόνιμοι Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων προέρχονται:
  α) Εξ αποφοίτων των παραγωγικών σχολών Υπαξιωματικών.
  β) Εκ μονιμοποιήσεως εθελοντών ή εφέδρων Υπαξιωματικών
  Δεν ξέρω αν από λάθος ο νομοθέτης χρησιμοποίησε το όρο «μονιμοποιούνται με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου 445/1974», αλλά αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους έτσι νομοθέτησε και οφείλουν τα εκτελεστικά όργανα της πολιτείας να τα εφαρμόσουν κατά γράμμα. Άρα δεν χρειάζεται κανένα νομοθέτημα από το ΥΠΕΘΑ που να αφορά αποστρατευτικούς βαθμούς, εντολή προς τα Γενικά Επιτελεία για εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 445/1974 απαιτείται και μάλιστα άμεσα. Είναι υποχρέωση των εκτελεστικών οργάνων να εφαρμόσουν τον νόμο όπως με ευκολία έκαναν χρήση του άρθρου 39 του Νόμου 445/1974 για αποστρατείες λόγο ορίου ηλικίας. Τόσο απλά τόσο ξεκάθαρα.

 • 11 Απριλίου 2017, 00:22 | ΕΛΕΝΑ
  Tο πάγιο αίτημα των ΕΜΘ αφορά την πλήρη εξομοίωση με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977.
  Η διάταξη αυτή σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τα αιτήματα των ΕΜΘ.
  Αναμένουμε δίκαιη και ηθική λύση. Το ζήτημα είναι απόλυτα ηθικό.
  Και όχι ¨από τό ολότελα καλή κι Παναγιώτενα¨ που λέει και η λαϊκή ρήση

 • 11 Απριλίου 2017, 00:06 | κοστας
  Σε ενα νομοσχεδιο που τιθεται προς δημοσια διαβουλευση τιθονται διαφορα αρθρα και προς τιμην του ΥΠΕΘΑ που θελησε να τεθει σε μια δημοσια διαβουλευση καλο θα ηταν το προσωπικο που αφορα ενα συγκεκριμενο αρθρο να προτεινει παντα στα πλαισια της ευπρεπειας την δημοκρατιας και της στρατιωτικης παιδειας.θα παρακαλουσα συναδελφοι που δεν ειναι ΕΜΘ να μην καταφερνονται εναντιον τους και να μην ειναι ανιστορητοι.ας διαβασουν ποτε επιτραπει η εισοδος των γυναικων στις παραγωγικες σχολες ας διαβασουν τα νομοθετηματα εκεινης της εποχης.και ας μαθουν οτι καποτε στις παραγωγικες σχολες επι πλειστον των υπαξιωματικων εμπαινες με ενα τενεκε λαδι και τυρι.και παλι ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΗΜΑ.

 • 10 Απριλίου 2017, 23:45 | Παπαδόπουλος Γεώργιος
  Αν και οι περισσότεροι διαβάζουν αλλά δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, να επισημάνω ότι το παρόν Άρθρο 2 στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, αφορά την αποκατάσταση μιας αδικίας που υφίσταντο μόνο οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), σε σχέση με όλες – τις υπόλοιπες – προγενέστερες του θεσμού των ΕΜΘ – κατηγορίες Στρατιωτικών. Η αδικία αυτή ήταν, η μη δυνατότητα προαγωγής στον επόμενο αποστρατευτικό βαθμό (απονομή), κατά την έξοδό τους από τις τάξεις του Ε.Σ. Αυτή η αδικία απαλείφεται με το παρόν άρθρο και οφείλουμε όλοι να δώσουμε απαραίτητα συγχαρητήρια στους κύριους αγωνιστές για την διεκδίκηση αυτή, που δεν είναι άλλοι από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αποστράτων ΕΜΘ (ΠΣΑΕΜΘ). Αυτά ως εισαγωγή….
  Όμως κ.Υπουργέ, η διόρθωση της αδικίας αυτής που επιχειρείται με το άρθρο αυτό, δεν αναιρεί επ’ ουδενί το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται και άλλες αδικίες στον εν λόγω θεσμό (ΕΜΘ), με πάμπολλες ερωτήσεις στην Βουλή και ισάριθμες απαντήσεις περί της βαθμολογικής εξέλιξής των. Όπως πολύ σωστά σχολίασαν και άλλοι, βασικό αίτημά τους ως ΕΜΘ, μέσα στα πλαίσια της Συνταγματικής αρχής για ίση μεταχείριση, είναι η βαθμολογική εξέλιξη αντίστοιχη των Εθελοντριών του Ν.705/1977 και των εθελοντών συνάδελφων τους του Ν.445/74. Δεν θα αναφέρω το νομικό – ηθικό κομμάτι του θέματος, αλλά θα εστιάσω μόνο στην κατάρριψη των επιχειρημάτων των αρνητών της δίκαιης αυτής λύσης, όπως παρακάτω:
  1) Πολλοί – δικαίως – ισχυρίζονται ότι η εν μια νυκτί βαθμολογική προαγωγή – δικαίωση των Εθελοντριών γυναικών ως “αδικία”, δεν διορθώνεται με μια εξίσου “νέα αδικία”. Ορθόν εν μέρει, αλλά πως θα δικαιώσεις και τους ΕΜΘ ως προς το θέμα αυτό; Ή αφαιρώντας τους βαθμούς από τις Εθελόντριες (αδύνατον νομικά), ή δίνοντας βαθμούς και στους ΕΜΘ (δυνατόν με νομοθετική ρύθμιση, όπως έγινε και για τις εθελόντριες). Εφόσον δεν επιθυμεί “το σύστημα” το πρώτο, ας δικαιώσει τους ΕΜΘ αν όχι με πλήρη εξομοίωση με τις Εθελόντριες του Ν.705/1977, με κάποιο τρόπο (απονομή βαθμών κατώτερων Αξκων), το να αδιαφορεί όμως για την αδικία είναι απαράδεκτο.
  2) Πολλές οι αντιδράσεις των εκ παραγωγικών σχολών Υπαξιωματικών για την βαθμολογική προαγωγή των ΕΜΘ, αντίστοιχη με αυτήν των Εθελοντριών του Ν.705/1977 (να υπενθυμίσω ότι υφίσταντο η εισαγωγή τους έως και το 1989, 4 έτη ακόμα και μετά την έναρξη του θεσμού των ΟΠΥ). Μέχρι και τον Οκτ 1991, η εισαγωγή των υποψηφίων στην ΣΜΥ ήταν – γνωστό τοις πάσι – με το “μέσον”, άνευ Πανελληνίων εξετάσεων. Όσον αφορά τις γραμματικές γνώσεις, απαιτούνταν το απολυτήριο Α΄ Λυκείου και μόνο. Η 2ετής φοίτηση στην ΣΜΥ λοιπόν – θεωρητικά – τους εξισώνει με τους αποφοίτους Λυκείου. Ποια η διαφορά τους λοιπόν σε σχέση με έναν απόφοιτο Λυκείου ΕΜΘ, ο οποίος μη έχοντας “μέσον” για να εισαχθεί στην ΣΜΥ, αποφασίσει να εισέλθει στις Ε.Δ μέσω του θεσμού των ΟΠΥ (προγενέστερη ονομασία των ΕΜΘ) τα έτη 1985 έως και Σεπ 1992; Η μόνη τους διαφορά λοιπόν, ήταν η απουσία του “μέσου” εισαγωγής στην ΣΜΥ και μόνο!
  Ευελπιστώ λοιπόν κ.Υπουργέ, μετά από αυτή την ευχάριστη πρωτοβουλία επίλυσης ενός πάγιου προβλήματος των ΕΜΘ (της απονομής του επόμενου αποστρατευτικού βαθμού), να ασχοληθείτε και με το χρόνιο πρόβλημα της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ, για δίκαιη λύση.

 • 10 Απριλίου 2017, 23:49 | Παπαδόπουλος Γεώργιος
  Αν και οι περισσότεροι διαβάζουν αλλά δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν, να επισημάνω ότι το παρόν Άρθρο 2 στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, αφορά την αποκατάσταση μιας αδικίας που υφίσταντο μόνο οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες – προγενέστερες του θεσμού των ΕΜΘ – κατηγορίες Στρατιωτικών. Η αδικία αυτή ήταν, η μη δυνατότητα προαγωγής στον επόμενο αποστρατευτικό βαθμό (απονομή), κατά την έξοδό τους από τις τάξεις του Ε.Σ. Αυτή η αδικία απαλείφεται με το παρόν άρθρο και οφείλουμε όλοι να δώσουμε απαραίτητα συγχαρητήρια στους κύριους αγωνιστές για την διεκδίκηση αυτή, που δεν είναι άλλοι από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αποστράτων ΕΜΘ (ΠΣΑΕΜΘ). Αυτά ως εισαγωγή….
  Όμως κ.Υπουργέ, η διόρθωση της αδικίας αυτής που επιχειρείται με το άρθρο αυτό, δεν αναιρεί επ’ ουδενί το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται και άλλες αδικίες στον εν λόγω θεσμό (ΕΜΘ), με πάμπολλες ερωτήσεις στην Βουλή και ισάριθμες απαντήσεις περί της βαθμολογικής εξέλιξής των. Όπως πολύ σωστά σχολίασαν και άλλοι, βασικό αίτημά τους ως ΕΜΘ, μέσα στα πλαίσια της Συνταγματικής αρχής για ίση μεταχείριση, είναι η βαθμολογική εξέλιξη αντίστοιχη των Εθελοντριών του Ν.705/1977 και των εθελοντών συνάδελφων τους του Ν.445/74. Δεν θα αναφέρω το νομικό – ηθικό κομμάτι του θέματος, αλλά θα εστιάσω μόνο στην κατάρριψη των επιχειρημάτων των αρνητών της δίκαιης αυτής λύσης, όπως παρακάτω:
  1) Πολλοί – δικαίως – ισχυρίζονται ότι η εν μια νυκτί βαθμολογική προαγωγή – δικαίωση των Εθελοντριών γυναικών ως “αδικία”, δεν διορθώνεται με μια εξίσου “νέα αδικία”. Ορθόν εν μέρει, αλλά πως θα δικαιώσεις και τους ΕΜΘ ως προς το θέμα αυτό; Ή αφαιρώντας τους βαθμούς από τις Εθελόντριες (αδύνατον νομικά), ή δίνοντας βαθμούς και στους ΕΜΘ (δυνατόν με νομοθετική ρύθμιση, όπως έγινε και για τις εθελόντριες). Εφόσον δεν επιθυμεί “το σύστημα” το πρώτο, ας δικαιώσει τους ΕΜΘ αν όχι με πλήρη εξομοίωση με τις Εθελόντριες του Ν.705/1977, με κάποιο τρόπο (απονομή βαθμών κατώτερων Αξκων), το να αδιαφορεί όμως για την αδικία είναι απαράδεκτο.
  2) Πολλές οι αντιδράσεις των εκ παραγωγικών σχολών Υπαξιωματικών για την βαθμολογική προαγωγή των ΕΜΘ, αντίστοιχη με αυτήν των Εθελοντριών του Ν.705/1977 (να υπενθυμίσω ότι υφίσταντο η εισαγωγή τους έως και το 1989, 4 έτη ακόμα και μετά την έναρξη του θεσμού των ΟΠΥ). Μέχρι και τον Οκτ 1991, η εισαγωγή των υποψηφίων στην ΣΜΥ ήταν – γνωστό τοις πάσι – με το “μέσον”, άνευ Πανελληνίων εξετάσεων. Όσον αφορά τις γραμματικές γνώσεις, απαιτούνταν το απολυτήριο Α΄ Λυκείου και μόνο. Η 2ετής φοίτηση στην ΣΜΥ λοιπόν – θεωρητικά – τους εξισώνει με τους αποφοίτους Λυκείου. Ποια η διαφορά τους λοιπόν σε σχέση με έναν απόφοιτο Λυκείου ΕΜΘ, ο οποίος μη έχοντας “μέσον” για να εισαχθεί στην ΣΜΥ, αποφασίσει να εισέλθει στις Ε.Δ μέσω του θεσμού των ΟΠΥ (προγενέστερη ονομασία των ΕΜΘ) τα έτη 1985 έως και Σεπ 1992; Η μόνη τους διαφορά λοιπόν, ήταν η απουσία του “μέσου” εισαγωγής στην ΣΜΥ και μόνο!
  Ευελπιστώ λοιπόν κ.Υπουργέ, μετά από αυτή την ευχάριστη πρωτοβουλία επίλυσης ενός πάγιου προβλήματος των ΕΜΘ (της απονομής του επόμενου αποστρατευτικού βαθμού), να ασχοληθείτε και με το χρόνιο πρόβλημα της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ, για δίκαιη λύση.

 • 10 Απριλίου 2017, 22:08 | Δ.Σ
  Παρακατω μπορουμε αναλυτικα να δουμε την διαφορα της πραγματικοτητας με αυτη που εχει επικρατησει αγνωστο γιατι και ποιους εξυπηρετησε:
  1. Οι Εθελοντες Μακρας Θητειας (ΕΜΘ) πιστευω κατοπιν εσκεμενης παρανοησης των ορων και των εννοιων της Ελληνικης γλωσσας δεν αντιμετωπιζονται ως «Εθελοντες» (απο ποιους;) καθως στο Ν.1848/1989 και το ΠΔ 21/1991 αναφερεται αυτολεξη στον θεσμο των «Εθελοντων μακρας θητειας» και αν προσεξει καποιος ειδικοτερα την γραφη των λεξεων του Νομοθετη θα κατανοησει οτι προσδιοριζει την ιδιοτητα του «ΕΘΕΛΟΝΤΗ» (Εθελοντες εναρξη γραφης με κεφαλαιο γραμμα) και εν συνεχεια προσδιοριζοντας τον χρονο παραμονης στις ΕΔ με τις λεξεις «μακρας θητειας» (με μικρα γραμματα της αλφαβητου παρακαλω) ως την συμπληρωση 35ετους υπηρεσιας!
  Με τον τροπο αυτο διδεται στον αναγνωστη-ερμηνευτη του Νομου η σαφεστατη εννοια καθε λεξης που ισουται με την εννοια του «Εθελοντη» οπως και την εννοια ως προς το χρονο παραμονης «μακρας θητειας» (δηλαδη εως την 35ετια)!
  Με τα προαναφερομενα στο Ν.1848 και το ΠΔ 21/199, καθοριζεται στον μεν πρωτο (αρθρο 13) ο τελικος βαθμος του Ανθυπασπιστη και με το δευτερο (αρθρο 3) οι χρονικες προαγωγες ανα βαθμο ξεκινωντας απο τον βαθμο του Δεκανεα με αποστρατευτικο αυτο του Ανθυπασπιστη.
  Με τον ιδιο Νομο, οι Εθελοντριες του Ν.705/1977 υπεβαλλαν αιτηση ενταξης τους στον θεσμο Εθελοντων μακρας θητειας (Εμθ) καθως ως τοτε υπηρετουσαν με 5ετη συμβαση στρατιωτικης υποχρεωσης ως στρατευμενες Ελληνιδες (αγνωστο παραμενει η διαφορα που καποιοι επικαλουνται με τους ΕΠΥ-ΟΠΥ ως προς την αρχικη τους υποχρεωση), δηλαδη οι Εθελοντριες ζητησαν οικειοθελως να παραμεινουν, δηλαδη να συνεχισουν να υπηρετουν και να προσφερουν τις υπηρεσιες τους στις ΕΔ εως την συμπληρωση 35ετιας ως Εθελοντες Σε συνεχεια προηγουμενης τοποθετησης μου (08 Απρ.2017 Ω 02:14) σχετικα (με τον ανωφελο) αποστρατευτικο βαθμο του Ανθυπολοχαγου θα ηθελα για την ολοκληρωση της τοποθετησης μου να προσθεσω και τα παρακατω:
  2. Οι Εθελοντριες του Ν.705/1977 δηλαδη με το Νομο που αφορα «Στην Στρατευση των Ελληνιδων», με το αρθρο 13 του Ν.3257/2004, αποκοπηκαν-αποσπαστηκαν μονο αυτες και μεταπηδησαν-προσκοληθηκαν στον Ν.445/1975 (που ως προγενεστερος Νομος και εδω δεν μπορουσε ο Νομοθετης να προβλεψει τον νεο Νομο που θα αφορουσε «Στην Στρατευση των Ελληνιδων»), Νομοθετημα που ειχε ως αποτελεσμα την ΑΔΙΚΙΑ που επηλθε κατα παραβαση της αρχης περι της ισοτητας που επιτασσει το αρθρο 4 παρ. 1 του Συνταγματος των Ελληνων καθως δεν συμπαρασυρθηκαν και οι Οπλιτες Πενταετους Υπηρεσιας (ΟΠΥ) και μετεπειτα Εθελοντες Πενταετους Υπηρεσιας (ΕΠΥ) οπως μετονομαστηκαν, οι οποιοι υπηρετουσαν πλεον με τις ιδιες ακριβως προϋποθεσεις στις ΕΔ ως Εθελοντες μακρας θητειας δηλαδη με την ιδιοτητα του Εθελοντη την οποια «εχασαν» μονο οι ΕΠΥ-ΟΠΥ αδιευκρινιστο παλι κατω απο ποιες συνθηκες και προϋποθεσεις συνεβη αυτο (και απο ποιους)!
  Ευλογο και σωστο θεωρω οτι ο μεχρι σημερα προσδιορισμος-ονοματολογια του θεσμου απο «ΕΜΘ» θα επρεπε να ειναι μονο «Εθελοντης» καθως ετσι αντιμετωπιζεται απο τους Νομους και Κανονισμους των ΕΔ (Ν.445/75 «Περι Ιεραρχιας κ Εξελιξης», ΣΚ 20-1 » Γενικος Κανονισμος Υπηρεσιας στο Στρατο» κλπ)
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Απο καταξη για την βαθμολογικη εξελιξη και τον αποστρατευτικο βαθμο ειναι:
  α) Δεκανεας ΕΠΥ-EΠΟΠ (και αντιστοιχοι) καταταξη.
  β) Λοχιας ΕΠΥ-EΠΟΠ (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 2 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  β) Λοχιας Μονιμος εξ Εθελοντων-Επαγγελματιων Οπλιτων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 5 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  δ) Επιλοχιας Μονιμος εξ Εθελοντων-Επαγγελματιων Οπλιτων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 10 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ε) Αρχιλογιας Μονιμος εξ Εθελοντων Οπλιτων-Επαγγελματιων Οπλιτων(και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 16 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  στ) Ανθυπασπιστης Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 23 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ζ) Ανθυπολοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 28 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  η) Υπολοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 32 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  θ) Λοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 37 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ι) Ταγματαρχης διδεται ως αποστρατευτικος βαθμος ενα μηνα προ της διαγραφης του στελεχους.
  ια) Απαντες λαμβανουν ως αποστρατευτικο βαθμο τον επομενο εφοσον εχουν συμπληρωσει 1 ετος πραγματικης υπηρεσιας στον προηγουμενο διοικητικο τους βαθμο.
  Για την κατανοηση της προτασης αρκει ο αναγνωστης των Νομων που ισχυουν και αναφερονται στον παραπανω σχολιασμο μου, να λαβει σοβαρα υποψη του την γραφη και το σκεπτικο του εκαστοτε Νομοθετη .

 • 10 Απριλίου 2017, 18:56 | Γιώργος ε.ε. Αλχιας ΕΜΘ
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  (παρακαλω την διαχειρηση να διαγραψει το απο 10/4/17 ωρα 17:59 σχολιο μου)
  Σε συνεχεια προηγουμενης τοποθετησης μου (08 Απρ.2017 Ω 02:14) σχετικα με τον (ανωφελο) αποστρατευτικο βαθμο του Ανθυπολοχαγου θα ηθελα για την ολοκληρωση της τοποθετησης μου να προσθεσω και τα παρακατω:
  Σημερα, μετα απο 28 χρονια απο την εφαρμογη του Νομου 1848 του 1989, καλουνται κυριως οι υπηρετουντες του θεσμου των ΕΜΘ να σχολιασουν, να τοποθετηθουν και να αποδειξουν το αυτονοητο, δηλαδη οτι ειναι «Εθελοντες» και διεπονται απο τους ιδιους Νομους και Κανονισμους που αφορουν τους Εθελοντες και Εθελοντριες των Νομων 445/74 και 705/77 αντιστοιχα!
  Περασαν 28 χρονια χωρις καμια εκ των Ηγεσιων που Διοικησαν τις ΕΔ να ασχοληθει σοβαρα με τα ζητηματα που προεκυψαν στην σταδιοδρομια και εξελιξη των στελεχων που υπηρεστησαν και υπηρετουν τις ΕΔ μεσα απο τον θεσμο των ΕΜΘ!
  Θεωρω οτι εσκεμενα συνεβησαν πολλες παρανοησεις και παρερμηνειες των Νομων και των Κανονισμων και παντα υπηρχε το ιδιο αποτελεσμα, αυτο της ΑΔΙΚΙΑΣ που τοσα χρονια φωναζουν τα στελεχη της κατηγοριας!
  Πλεον μετα απο 28 χρονια δινεται πρωτη φορα η δυνατοτητα στα στελεχη του θεσμου να εκφρασουν τη γνωμη τους (δεν φτανει ομως μονο αυτο) και τοποθετηθουν σε μια τροποποιηση του Νομου που αφορα τον αποστρατευτικο βαθμο και οχι την βαθμολογικη εξελιξη που δικαιωματικα τους οφειλει η Πολιτεια και η Ηγεσια.
  Παρακατω μπορουμε αναλυτικα να δουμε την διαφορα της πραγματικοτητας με αυτη που εχει επικρατησει αγνωστο γιατι και ποιους εξυπηρετησε:
  1. Οι Εθελοντες Μακρας Θητειας (ΕΜΘ) πιστευω κατοπιν εσκεμενης παρανοησης των ορων και των εννοιων της Ελληνικης γλωσσας δεν αντιμετωπιζονται ως «Εθελοντες» (απο ποιους;) καθως στο Ν.1848/1989 και το ΠΔ 21/1991 αναφερεται αυτολεξη στον θεσμο των «Εθελοντων μακρας θητειας» και αν προσεξει καποιος ειδικοτερα την γραφη των λεξεων του Νομοθετη θα κατανοησει οτι προσδιοριζει την ιδιοτητα του «ΕΘΕΛΟΝΤΗ» (Εθελοντες εναρξη γραφης με κεφαλαιο γραμμα) και εν συνεχεια προσδιοριζοντας τον χρονο παραμονης στις ΕΔ με τις λεξεις «μακρας θητειας» (με μικρα γραμματα της αλφαβητου παρακαλω) ως την συμπληρωση 35ετους υπηρεσιας!
  Με τον τροπο αυτο διδεται στον αναγνωστη-ερμηνευτη του Νομου η σαφεστατη εννοια καθε λεξης που ισουται με την εννοια του «Εθελοντη» οπως και την εννοια ως προς το χρονο παραμονης «μακρας θητειας» (δηλαδη εως την 35ετια)!
  Με τα προαναφερομενα στο Ν.1848 και το ΠΔ 21/199, καθοριζεται στον μεν πρωτο (αρθρο 13) ο τελικος βαθμος του Ανθυπασπιστη και με το δευτερο (αρθρο 3) οι χρονικες προαγωγες ανα βαθμο ξεκινωντας απο τον βαθμο του Δεκανεα με αποστρατευτικο αυτο του Ανθυπασπιστη.
  Με τον ιδιο Νομο, οι Εθελοντριες του Ν.705/1977 υπεβαλλαν αιτηση ενταξης τους στον θεσμο Εθελοντων μακρας θητειας (Εμθ) καθως ως τοτε υπηρετουσαν με 5ετη συμβαση στρατιωτικης υποχρεωσης ως στρατευμενες Ελληνιδες (αγνωστο παραμενει η διαφορα που καποιοι επικαλουνται με τους ΕΠΥ-ΟΠΥ ως προς την αρχικη τους υποχρεωση), δηλαδη οι Εθελοντριες ζητησαν οικειοθελως να παραμεινουν, δηλαδη να συνεχισουν να υπηρετουν και να προσφερουν τις υπηρεσιες τους στις ΕΔ εως την συμπληρωση 35ετιας ως Εθελοντες Σε συνεχεια προηγουμενης τοποθετησης μου (08 Απρ.2017 Ω 02:14) σχετικα (με τον ανωφελο) αποστρατευτικο βαθμο του Ανθυπολοχαγου θα ηθελα για την ολοκληρωση της τοποθετησης μου να προσθεσω και τα παρακατω:
  2. Οι Εθελοντριες του Ν.705/1977 δηλαδη με το Νομο που αφορα «Στην Στρατευση των Ελληνιδων», με το αρθρο 13 του Ν.3257/2004, αποκοπηκαν-αποσπαστηκαν μονο αυτες και μεταπηδησαν-προσκοληθηκαν στον Ν.445/1975 (που ως προγενεστερος Νομος και εδω δεν μπορουσε ο Νομοθετης να προβλεψει τον νεο Νομο που θα αφορουσε «Στην Στρατευση των Ελληνιδων»), Νομοθετημα που ειχε ως αποτελεσμα την ΑΔΙΚΙΑ που επηλθε κατα παραβαση της αρχης περι της ισοτητας που επιτασσει το αρθρο 4 παρ. 1 του Συνταγματος των Ελληνων καθως δεν συμπαρασυρθηκαν και οι Οπλιτες Πενταετους Υπηρεσιας (ΟΠΥ) και μετεπειτα Εθελοντες Πενταετους Υπηρεσιας (ΕΠΥ) οπως μετονομαστηκαν, οι οποιοι υπηρετουσαν πλεον με τις ιδιες ακριβως προϋποθεσεις στις ΕΔ ως Εθελοντες μακρας θητειας δηλαδη με την ιδιοτητα του Εθελοντη την οποια «εχασαν» μονο οι ΕΠΥ-ΟΠΥ αδιευκρινιστο παλι κατω απο ποιες συνθηκες και προϋποθεσεις συνεβη αυτο (και απο ποιους)!
  Θεωρω εντελως συνεχνιακες και κατευθυνομενες τις αποφασεις αυτες με αποτελεσμα την ΑΔΙΚΙΑ ενος θεσμου που ειναι ιδιος και απαραλακτος με τον αλλο καθως ο ενας αφορουσε Αρρεν και ο δευτερος Θυλη προσωπικο στην αρχικη τους μορφη και καποιοι (ποιοι;) τους διαχωρησαν και συνεχιζουν να τους διαχωριζουν ως προς την βαθμολογικη εξελιξη και μονο αφου ειχαν ιδια αρχικη υποχρεωση χρονικμου,καταταξης αλλα και εξελιξης!!!
  Ευλογο και σωστο θεωρω οτι ο μεχρι σημερα προσδιορισμος-ονοματολογια του θεσμου απο «ΕΜΘ» θα επρεπε να ειναι μονο «Εθελοντης» καθως ετσι αντιμετωπιζεται απο τους Νομους και Κανονισμους των ΕΔ (Ν.445/75 «Περι Ιεραρχιας κ Εξελιξης», ΣΚ 20-1 » Γενικος Κανονισμος Υπηρεσιας στο Στρατο» κλπ) και οχι οπως σημερα κατα το δοκουν και κατα συμφερον ορισμενων για δικους τους λογους (αγνωστους και ακατανοητους για τους υπολοιπους) εντασοντας τους ΕΜΘ στον Ν.445/1974 για κρισεις, αποστρατειες κλπ, αλλα ΟΧΙ για προαγωγες !
  3. Σε προσφατη εγκυκλιο του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ τιθενται σε αποστρατεια ανευ κρισεως μονιμοι Ανθυπασπιστες, προελευσης ΕΜΘ, κατ’ εφαρμογη του αρθρου 39 του Ν 445/1974 οι οποιοι καταλαμβανονται απο τα ορια ηλικιας που ο νομος οριζει.
  Ο Νομοθετης πριν το εν λόγω άρθρο όμως παρεθεσε αλλα 38 αρθρα στα οποια προβλεπονται κρισεις για προαγωγες, βαθμολογικη εξελιξη και χρονικα ορια καθε βαθμιδας εξελιξης των Μονιμων και Εθελοντων Υπαξιωματικων και Ανθυπασπιστων που εντασσονται και διεπονται απο αυτον.
  Στο «Χρονο Παραμονης στο Βαθμο», συγκεκριμενα στο αρθρο 12 παραγραφος 2 και υποπαραγραφος β’ οτι οι Ανθυπασπιστες (πλην Ανθστων Φαρων) που συμπληρωνουν 28ετη πραγματικη υπηρεσια παραμονη στον βαθμο του Ανθυπασπιστη και Υπαξιωματικου (συνολικος χρονος ως Υπξκοι και Ανθστες) προαγονται στον επομενο βαθμο ανεξαρτητα απο την υπαρξη κενων θεσεων και η οποια παραγραφος δεν εφαρμοζεται μονο για τους ΕΜΘ.
  Στην 1η παραγραφο του ΦΕΚ 220 Γ 5/4/2011 οριζεται οτι οι ΕΜΘ μονιμοποιουνται με το βαθμο που φερουν στον Στρατο Ξηρας συμφωνα με τις κειμενες και τις συνδυασμένες διαταξεις των Νομων 445/1974 και 3883/2010 αντιστοιχα, στα πλαισια της εφαρμογης των νομων, δημιουργωντας το μεγα ερωτημα γιατι δεν εχουν εφαρμοστει στο ακεραιο οι διαταξεις του νομου 445/1974 «Περι Ιεραρχιας και προαγωγων των Ανθυπασπιστων και Μονιμων και Εθελοντων Οπλιτων Ενοπλων Δυναμεων» με του οποιου τις κειμενες διαταξεις ο Νομοθετης μονιμοποιησε τους ΕΜΘ;
  4. Περαν ολων των παραπανω,οι Δοκιμοι των ΕΔ, δηλαδη οι Δοκιμοι Εφεδροι Αξκοι (ΔΕΑ) μετα απο 4μηνη εκπαιδευση που λαμβανουν ομαζονται ΔΕΑ και υπηρετουν την θητεια τους σε καθηκοντα Αξκων, οι οποιοι μετα απο 14μηνη παραμονη-υπηρεσια στις ΕΔ ονομαζονται Ανθυπολοχαγοι (και αντιστοιχοι), δηλαδη προαγονται-λαμβανουν βαθμο που οι σημερινοι ΕΜΘ με την παρουσα προταση θα λαβουν ως αποστρατοι μετα τα 35-40 χρονια υπηρεσιας!
  Μετα απο 28 χρονια εφαρμογης του θεσμου, οι ΕΜΘ (και πιστευω γενικα κανενας) δεν μπορουν να κατανοησουν τις απαντησεις-τοποθετησεις της Ηγεσιας στο παρελθον, δηλαδη οτι οι προαγωγες των ΕΜΘ θα δημιουργουσαν υπερπληρωση του Σωματος των Αξκων οταν η ιδια η Υπηρεσια-Πολιτεια καλει και κατατασσει Εφεδρους Αξκους προς καλυψη των αναγκων της, επιπλεον σχεδον ολοι οι ΕΜΘ (70%+) εκτελουν ή εχουν εκτελεσει καθηκοντα Αξκων!
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Απο καταξη για την βαθμολογικη εξελιξη και τον αποστρατευτικο βαθμο ειναι:
  α) Δεκανεας ΕΠΥ (και αντιστοιχοι) καταταξη.
  β) Λοχιας ΕΠΥ (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 2 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  β) Λοχιας Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 5 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  δ) Επιλοχιας Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 10 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ε) Αρχιλογιας Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 16 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  στ) Ανθυπασπιστης Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 23 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ζ) Ανθυπολοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 28 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  η) Υπολοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 32 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  θ) Λοχαγος Μονιμος εξ Εθελοντων (και αντιστοιχοι) με την συμπληρωση 37 ετων πραγματικης υπηρεσιας.
  ι) Ταγματαρχης διδεται ως αποστρατευτικος βαθμος ενα μηνα προ της διαγραφης του στελεχους.
  ια) Απαντες λαμβανουν ως αποστρατευτικο βαθμο τον επομενο εφοσον εχουν συμπληρωσει 1 ετος πραγματικης υπηρεσιας στον προηγουμενο διοικητικο τους βαθμο.
  Για την κατανοηση της προτασης αρκει ο αναγνωστης των Νομων που ισχυουν και αναφερονται στον παραπανω σχολιασμο μου, να λαβει σοβαρα υποψη του την γραφη και το σκεπτικο του εκαστοτε Νομοθετη και οχι οπως συνεβαινε ως σημερα που ο εκαστοτε εκλαμβανε και μετεφραζε τα γραφομενα ως συμφραζομενα ή μη και παντα κατα το δοκουν.
  Ελπιζουμε οι υπευθυνοι, Πολιτικη και Φυσικη Ηγεσια των ΕΔ να δουν την πραγματικοτητα και να τοποθετηθουν αναλογως, αφηνοντας πισω τις μεχρι προτινως υπεκφυγες και λαθος
  τοποθετησεις οι οποιες καταριπτονται αιτιολογημενα, δινοντας τελικως στους σημερινους υπηρετουντες ΕΜΘ την πραγματικη βαθμολογικη εξελιξη που τους αρμοζει για τις υπηρεσιες και την προσφορα τους στις ΕΔ και οχι εναν ανουσιο αποατρατευτικο βαθμο._
  Θα ηθελα να με συγχωρεσει ο αναγνωστης για το δυστυχως ατονο κειμενο της τοποθετησης- προτασης μου καθως πληκτολογηθηκε σε μεσο χωρις την δυνατοτητα τονισμου (ταμπλετ).

 • 10 Απριλίου 2017, 12:39 | Κωστας Ζερ
  Το άρθρο θα έπρεπε να είναι το εξής:
  α. Στο β εδάφιο του άρθρου 2 του Ν.3883/2010 (Α’ 167) προστίθεται περίπτωση (6) ως εξής: «(6) οι προερχόμενοι από μονιμοποιηθέντες εθελοντές μακράς θητείας των νόμων 1848/1989 (ΦΕΚ 112 Α’ /8.5.1989) και 1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α’ /8.2.1985)»
  β. «Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του Ν.3883/2010 (Α’ 167) απαλείφεται η τελεία και συμπληρώνεται ως εξής: «, για τη βαθμολογική τους δε ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3257/2004 (Α’ 143). Η μισθολογική τους εξέλιξη παραμένει ως έχει, με το ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο.»
  Τίποτα λιγότερο,τίποτα περισσότερο!!

 • 10 Απριλίου 2017, 12:29 | Νίκος Αντωνόπουλος
  Η βαθμολογική-ιεραρχική εξέλιξη των ΕΜΘ θα πρέπει να γίνει οτι έγινε και στις Εθελοντριες του Νόμου 445/74 και του Νόμου 705/197.Βέβαια κάτι ακριβές πρέπει να γίνει (βαθμολογική -ιεραρχική εξέλιξη) και με τους ΕΠΟΠ διότι μένουν 5-10 χρόνια στον ίδιο βαθμό. Να υπενθυμίσω τελευταίος βαθμός είναι του ΑΡΧΙΛΟΧΙΑ.
  Σας ευχαριστώ πολύ.

 • 10 Απριλίου 2017, 09:00 | Aνθστής(ΤΘ) Παντελεήμων Στυλιανός
  Καλημέρα σας …
  Διάβασα σχόλια συναδέλφων περί παραγωγικής σχολής και εξετάσεων .
  Αλήθεια,εν έτη 1988 που κατετάγη στο Σ.Ξ (και νωρίτερα) ποίοι έδιναν και που εξετάσεις για σχολές Υπαξιωματικών ;;;
  Τόσα χρόνια βιώνουμε την πλήρη διαφοροποίηση και μερικές φορές απαξίωση.
  Όμως…
  Εκτελούμε καθήκοντα μονίμων (Διοικητικής – Επιτελικής φύσεως).
  Εκτελούμε ίδιες υπηρεσίες.
  Ακόμα και τώρα οι Ε.Μ.Θ αποτελούμε την μοναδική κατηγορία εθελοντών που μονιμοποιήθηκαν χωρίς τέλεση ορκωμοσίας …
  Για εμάς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ πρακτικά ορκωμοσίας μονιμοποιήσεως…
  Ωστόσο προχτές ορκίστηκε λόγω μονιμοποιήσεως και η τελευταία σειρά των ΕΠ.ΟΠ…
  Μέχρι σήμερα στον βαθμό του Ανθστή σε περίπτωση Ειρηνευτικής Αποστολής δεν έχουμε δικαίωμα υποβολής αναφοράς συμμετοχής διότι ζητείται μόνο προελεύσεως Α.Σ.Σ.Υ (παραγωγικής σχολής).
  Αυτό σημαίνει πως και πτυχίο ξένης γλώσσας να διαθέτουμε δεν γινόμαστε δεκτοί λόγω προελεύσεως…
  Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνεται να μιλήσουμε η οποία αποτελεί … πρωτοπορία !!!

 • 10 Απριλίου 2017, 09:08 | Χρήστος Α
  Σε πρόσφατη εγκύκλιο του ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ τίθενται σε αποστρατεία άνευ κρίσεως συνάδελφοι μόνιμοι Ανθυπασπιστές, προέλευσης ΕΜΘ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν 445/1974 οι οποίοι καταλαμβάνονται από τα όρια ηλικίας που ο νόμος ορίζει. Ο νομοθέτης πριν το εν λόγω άρθρο όμως παρέθεσε άλλα 38 άρθρα στα οποία προβλέπονται κρίσεις για προαγωγές, βαθμολογική εξέλιξη και χρονικά όρια κάθε βαθμίδας εξέλιξης των Μονίμων Υπαξιωματικών και Ανθυπασπιστών που εντάσσονται και διέπονται από αυτόν. Το άρθρο 9, του προαναφερθέντα νόμου ορίζει σαφώς τον τρόπο εισαγωγής των Μονίμων Ανθυπασπιστών στο Σώμα των Αξιωματικών, καθώς επίσης τους όρους και τις προϋποθέσεις, γιατί δεν έχουν εφαρμοσθεί;
  Στην 1η παράγραφο του ΦΕΚ 220 Γ 5/4/2011 ορίζεται ότι οι ΕΜΘ μονιμοποιούνται με το βαθμό που φέρουν στον Στρατό Ξηράς σύμφωνα με τις κείμενες και τις συνδυασμένες διατάξεις των Νόμων 445/1974 και 3883/2010 αντίστοιχα, στα πλαίσια της εφαρμογής των νόμων, γατί δεν έχουν εφαρμοστεί στο ακέραιο οι διατάξεις του νόμου 445/1974 «Περί ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων» με του οποίου τις κείμενες διατάξεις ο νομοθέτης μονιμοποίησε τους ΕΜΘ;
  Οι μόνιμοι στρατιωτικοί, προέλευσης ΕΜΘ, δεν χρειάζονται κανένα νέο σχέδιο νόμου που να τους δικαιώνει ηθικά, την εφαρμογή του νόμου 445/1974 από τον οποίο διέπονται από το 2011 χρειάζονται και τίποτα άλλο.

 • 9 Απριλίου 2017, 23:57 | αλεξης
  Καλο πασχα, καλη ανασταση
  Πολλά Μπραβο στον κυριο υπουργο εστω για αυτο το ενδιαφερον του προς τους 12000 περιπου ΕΜΘ. Ο αποστρατευτικος βαθμος καλος ειναι αλλα αγαπητε υπουργε μας σιγουρα εαν σας εξηγουσαμε οι ιδιοι την κατασταση θα δινατε κατι παραπανω. Οι νεοτεροι ΕΜΘ πλεον εχουν 17 χρονια υπηρεσιας και ειναι κατα μεσο ορο 35 + ετων. Οι πρωτες σειρες μαλιστα προσεγγιζουν ηλικιακα τα 50. Ειναι οπως αναγραφουν οι καλοι συναδελφοι σωματικα -βιολογικα παρα πολυ επιπονο και κουραστικο για καποιον σαρανταρη κ ιδιως για ενα πενηνταρη ΕΜΘ να εκτελει αυπνος φυσικα, 24ωρες υπηρεσιες που αρμοζουν μεν στον βαθμο του αλλα δυστυχως οχι στην ηλικια του. Οσους καφεδες και να πιει και οσο καλη φυσικη κατασταση και να εχει. Εαν ειναι πια τοσο δυσκολη εως αδυνατη η εξομοιωση τους με τις εθελοντριες και παραλληλα το υπουργειο αμυνας δεν μπορει λογω ηλικιας και χρονιας κουρασης να τους αξιοποιησει διαφορετικα η οπως οι ιδιοι οι ΕΜΘ θα ηθελαν, αφου οι ιδιοι αγαπουν πολυ την πατριδα τους και το στρατευμα, ( εξομοιωση με εθελοντριες η κατι αναλογο), θα προτεινα να δινεται τοτε η δυνατοτητα στους ΕΜΘ να μετατασονται σε καποιο αλλο υπουργειο η αναλογα με τις επιθυμιες και γνωσεις τους.
  Ευχαριστω

 • 9 Απριλίου 2017, 23:39 | Γιωργος
  Τα τελευταία χρονια όλοι οι νόμοι καθυστερούν την βαθμολογική εξέλιξη των Στελεχων των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων .Τα Στελεχοι μη παραγωγικών σχολών διεκδικούν μεγαλύτερους Βαθμούς με κάθε τρόπο και πολλές φορές το πετυχαίνουν βλέπε εθελόντριες που αρχικά προβλεπόταν να ακολουθούν τάξεις των ΑΣΣΥ και τελικά με στοχοποιημενες νομοθετικές ρυθμίσεις προσπέρασαν και με μεγάλη διαφορα βαθμολογικά αυτούς γιατί άραγε ; Οι ΕΜΘ ήξεραν εκ των πρότερων ποια θα ήταν η βαθμολογική τους εξέλιξη και αν ήθελαν μπορούσαν κάλλιστα να δώσουν εξετάσεις σε μια παραγωγική σχολή, άλλα προτίμησαν το θεσμό αυτό.Δεν καταλαβαίνω γιατί διεκδικούν κάτι που δεν προβλέπονταν ποτέ την ώρα που Στελεχοι παραγωγικών σχολών χάνουν αρκετά από την βαθμολογική εξέλιξη τους σε σχεση με το τη προβλεπόταν κατά την αποφοίτηση τους π.χ. παραπάνω έτη παραμονής σε κάθε βαθμό.

 • 9 Απριλίου 2017, 22:05 | Μάκης
  Tο πάγιο αίτημα των ΕΜΘ αφορά την πλήρη εξομοίωση με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977.
  Η διάταξη αυτή σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τα αιτήματα των ΕΜΘ.
  Αναμένουμε δίκαιη και ηθική λύση.

 • 9 Απριλίου 2017, 22:48 | Φίλιππος Βραμπάκης
  Πλήρη εξομοίωσή τους με τους/τις εθελοντές/ριες του Ν.445/74 και του Ν.705/1977….. Το ζήτημα είναι απόλυτα ηθικό και αναμένουμε την ΔΊΚΑΙΗ επίλυση του.

 • 9 Απριλίου 2017, 21:12 | Νικος
  Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τροπολογία ειναι λαθος πρωτον ειναι θεμα βιολογιας δεν μπορει καποιος στα 50 και πανω εως να αποστρατευτει να ειναι ανθυπασπιστης και δευτερον γιατι να μην ισχυει οτι και στις εθελοντριες

 • 9 Απριλίου 2017, 21:53 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ
  Οι ΕΜΘ ήξεραν εκ των πρότερων ποια θα ήταν η βαθμολογική τους εξέλιξη. Δεν έχουν καμιά σχέση με τις εθελόντριες γιατί όταν αυτές κατετάγησαν δεν υπήρχαν παραγωγικές σχόλες που να δέχονταν γυναίκες, άρα και να ήθελαν δεν μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις για να περάσουν σε μια απο αυτές. Αντιθέτως οι ΕΜθ αν ήθελαν μπορούσαν κάλλιστα να δώσουν εξετάσεις σε μια παραγωγική σχολή, άλλα προτίμησαν το θεσμό αυτό.

 • 9 Απριλίου 2017, 20:40 | ΓΙΩΡΓΟΣ
  Καλησπέρα
  Απο όλες τις απόψεις που διάβασα και βεβαίως σεβαστές όλες οι απόψεις των Συναδέλφων θεωρώ (επισημαίνω ότι δεν ανήκω στον θεσμό των ΕΜΘ)ότι πρέπει να υιοθετηθεί η πρόταση της Π.Ο.Ε.Σ. όπως αναφέρεται στο κάτωθι LINK
  Ληφθεί υπόψιν τα καθήκοντα που εκτελούν οι ΕΜΘ, το ηλικιακό επίπεδο, γραμματικές γνώσεις κ.α.)

 • 9 Απριλίου 2017, 19:06 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Καλησπέρα σας. Καλό στάδιο, καλό αγώνα στους αδικημένους εδω και πολλά χρόνια και αξιους επαγγελματικά συναδέλφους ΕΜΘ. Πενήντα ερωτήσεις στη Βουλή έχουν γίνει από το 2010 σχετικά με το θέμα της ιεραρχικής εξέλιξης των ΕΜΘ. Εννέα απαντήσεις έχουν δοθεί με υπόσχεση την επίλυση.
  Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, (ΕΜΘ) κατετάγησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις για κάλυψη των αναγκών ως οπλίτες με πενταετή υποχρέωση, στα μέσα της δεκαετίας του ’80. Τους δόθηκε η δυνατότητα να παραμείνουν στο στράτευμα εφόσον το επιθυμούσαν μέχρι τη συμπλήρωση 35 χρόνων συντάξιμης υπηρεσίας.
  Η βαθμολογική τους εξέλιξη φθάνει μέχρι το βαθμό του ανθυπασπιστή. Δίκαιο και Χρόνιο δίκαιο αίτημά τους είναι να εξομοιωθεί η εξέλιξή τους με τις εθελόντριες του νόμου 707/1977 και των εθελοντών του νόμου 445/1972. Το δικαιο αυτο αίτημα δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Εφόσον Μισθολογικά φθάνουν στο μισθό του αντισυνταγματάρχη.
  Επισημαίνεται ακόμη ότι οι συνάδελφοί τους εθελόντριες που είναι και αυτές εθελόντριες Μακράς Θητείας (άρθρο 1 Π.Δ. 21/91), μετά τη μονιμοποίησή τους απολαμβάνουν τη βαθμολογική εξέλιξη των υπαξκών παραγωγικών σχολών, καίτοι στις εγκυκλίους πρόσληψής τους προβλέπετο και υπέγραφαν ότι θα διέποντο από τις διατάξεις των ανδρών εθελοντών και βαθμολογικά θα έφθαναν μέχρι Αρχιλοχίες, Αρχικελευστές, Αρχισμηνίες (άρθρο 47 Ν.Δ.445/74).
  Είναι γνωστό ότι ο κατεχόμενος βαθμός των στρατιωτικών είναι απόλυτα συνδεδεμένος με σειρά δικαιωμάτων και προνομίων που αυτός οριοθετεί, δημιουργώντας τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες, στις οποίες πρέπει ο υπόψη εργαζόμενος να παραμείνει προσηλωμένος και αφοσιωμένος και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει βασικό και οιωνεί κριτήριο χαρακτηρισμού επιπέδου, ικανοτήτων, σκέψης, απόδοσης κλπ.”
  Επιτακτική τυγχάνει η αναβάθμιση του θεσμού των Εθελοντών – Εθελοντριών Μακράς Θητείας μέσα στα πλαίσια της Συνταγματικής επιταγής για ίση μεταχείρισης, με ιεραρχική εξέλιξη αντίστοιχη των Εθελοντριών και των ανακαταταγμένων και Εθελοντών υπαξκών.
  Επίλυση ωστόσο δεν έρχεται, παρά τις προσπάθειες έξι συνολικά υπουργών! Το θέμα όμως παραμένει χωρίς λύση.Σίγουρα το θέμα δεν είναι το γεφύρι της Άρτας, Χρόνια τώρα πολλοί τάζουν στους ΕΜΘ επίλυση με δικές τους ενέργειες.
  ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 • 9 Απριλίου 2017, 16:11 | ΙΩΑΝΝΟΥ Α
  Καλημέρα, κατά την γνώμη μου ο καταληκτικός βαθμός του Ανθυπολοχαγού (και αντίστοιχοι) είναι άδικος! Αν θέλουμε να μιλάμε περί δικαίου αίσθημα (έχοντας κατά νου την εξέλιξη των Εθελοντριών αλλά και την πρόσφατη τροπολογία για την εξέλιξη των Εθελοντών), θα πρότεινα Ανθυπολοχαγός (και αντίστοιχοι) στα 20 έτη υπηρεσίας, Υπολοχαγός (και αντίστοιχοι) στα 25 έτη υπηρεσίας, Λοχαγός (και αντίστοιχοι) στα 30 έτη υπηρεσίας(μέχρι τα 35 έτη). Στην περίπτωση παραμονής μέχρι τα 40 έτη (5 έτη εκτός οργανικών θέσεων), τότε μόνο (και με την προϋπόθεση συμπλήρωσης αυτών των 5 ετών ) τιμητικός βαθμός κατά την αποστρατεία του Ταγματάρχη (και αντίστοιχων).

 • 9 Απριλίου 2017, 15:00 | ΧΡΗΣΤΟΣ
  Καλησπέρα θεωρώ τελείως άδικο αυτό που πάει να ψηφιστεί για τους Ε Μ Θ.Θα πρότεινα τα εξής: Ανθυπολοχαγός (και αντίστοιχοι) στα 20 έτη υπηρεσίας, Υπολοχαγός (και αντίστοιχοι) στα 25 έτη υπηρεσίας, Λοχαγός (και αντίστοιχοι) στα 30 έτη υπηρεσίας(μέχρι τα 35 έτη). Στην περίπτωση παραμονής μέχρι τα 40 έτη (5 έτη εκτός οργανικών θέσεων), τότε μόνο (και με την προϋπόθεση συμπλήρωσης αυτών των 5 ετών ) τιμητικός βαθμός κατά την αποστρατεία του Ταγματάρχη (και αντίστοιχων).

 • 9 Απριλίου 2017, 13:49 | Γεώργιος Παντελεήμων
  Κύριε υπουργέ
  Ως εν ενεργεία στέλεχος, προερχόμενο από τον θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας, στα 29 χρόνια υπηρεσίας που συμπληρώνω πρόσφατα στις ΕΔ, επιτρέψτε μου να πω ότι έχω βιώσει τον διαχωρισμό που υπάρχει στο ΣΞ όλα αυτά τα χρόνια. Και αναφέρομαι σε διαχωρισμό, διότι παρά το γεγονός ότι ως τώρα είδα στελέχη προερχόμενα από Έφεδρους Υξκούς, ΔΕΑ, Εθελοντές και από τις Σχολές Μονίμων Υπξκών (ακόμα και όταν ήταν μονοετούς και αργότερα διετούς φοίτησης και δεν απαιτούνταν πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε αυτές), να χαίρουν της εκτιμήσεως και της αποδοχής από την Υπηρεσία, προάγοντας τους σε βαθμούς Αξκών εν ενεργεία, παραμένω στο βαθμό του Ανθστή, ενώ πρόσφατα είδα θύλη προσωπικό των ΕΔ που προέρχεται από το θεσμό των Εθελοντριών, σε διάστημα 3 μόλις μηνών να προάγεται από Ανθλγοί σε Λγούς, χωρίς καν να απαιτείται να μετατεθούν για να συμπληρώσουν χρόνο διοικήσεως στο βαθμό. Και αυτό, με το σκεπτικό πως όταν κατατάχθηκαν στις ΕΔ, οι Σχολές Υπξκών δεν δέχονταν γυναικείο προσωπικό και συνεπώς, στα πλαίσια του νόμου περί της ισότητας των δύο φύλων, δικαιώθηκαν δικαστικά και κέρδισαν τους απονεμηθέντες βαθμούς ως τώρα, με αναδρομική ισχύ, παρά το γεγονός ότι δεν αποφοίτησαν από Σχολές Υπξκών και επί των πλείστων είναι απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως οι Εθελοντές Μακράς Θητείας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι, στελέχη προερχόμενα από τους προαναφερόμενους θεσμούς, έχουν στο παρελθόν αλλάξει την βαθμολογική τους εξέλιξη, με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, παρά τα καθοριζόμενα στις ΕΔΥΕΘΑ με τις οποίες κατατάχθηκαν στις ΕΔ, σε αντίθεση με τους Εθελοντές Μακράς Θητείας για τους οποίους η αντίστοιχη ΕΔΥΕΘΑ είναι πάντα δεσμευτική, για την περαιτέρω βαθμολογική τους εξέλιξη.
  Κατόπιν όλων των παραπάνω, προτείνω την πλήρη εξομοίωση των Εθελοντών Μακράς Θητείας, με τις νεοπροαχθέντες Εθελόντριες, καθόσον δεν συντρέχουν λόγοι διαφορετικότητας (κατηγορία προσωπικού με την οποία δεν διαφέρει το επίπεδο γραμματικών γνώσεων και ο τρόπος εισαγωγής στις ΕΔ).
  Με σεβασμό
  Γεώργιος Παντελεήμων

 • 9 Απριλίου 2017, 13:48 | Μάριος
  Αυτή η ρύθμιση αφορά μόνο τους απόστρατους ΕΜΘ. Για τους εν ενεργεία θα πρέπει για ηθικούς και μόνο λόγους πλήρη βαθμολογική εξέλιξηκαι εξομοίωση με τις εθελοντριες και εθελοντές του Ν.445/74 και του Ν.705/197, έως το βαθμό του Λοχαγού και αποστρατευτεως το βαθμό του Ταγματάρχη και τους αντίστοιχους βαθμούς των λοιπών Ε.Δ.

 • 9 Απριλίου 2017, 13:34 | Ευαγγελία
  Δυστυχώς κανείς σας δεν κατάλαβε ότι θα μας διώχνουν πριν συμπληρώσουμε τα 35 χρόνια υπηρεσίας γιατί πολλοί από εμάς θα είναι 54 ετών και να λάβετε υπόψη σας ότι για τις σειρές μετά το 1990 είναι απαραίτητο να συμπληρώσουν οι ΕΜΘ 35 χρόνια υπηρεσίας. Πώς λοιπόν θα μας κρατήσετε Ανθυπασπιστες ε.ε για να πάρουμε σύνταξη στα 35 χρόνια υπηρεσίας, αφού θα είστε υποχρεωμένοι να μας διώχνεται στα 32 ή το πολύ 33 χρόνια υπηρεσίας. Μήπως λοιπόν πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά για το τι πρέπει να κάνετε

 • Share on Google Plus

  About VALIA ABATZI

  Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

  0 σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου