Αίτηση για Αναγνώριση πλασματικών με 20ετια και όχι 25ετια για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού ΕΔ


Ο σύμβουλος της ΕΣΠΕΘ επί οικονομικών θεμάτων Λγος ε.α. Ηλίας Νατσιούλας ή ακόμη και ως «ο πιθανός υπάλληλος του ΟΑΕΔ που διέφυγε από το Στρατό», σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Καμμένου,  γνωρίζει στα μέλη μας ότι για τις γυναίκες και μόνο, με 3 τέκνα και άνω, που θεμελιώνουν με 20ετια συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν χρειάζεται 25ετια για την αναγνώριση αυτού του χρόνου αλλά είκοσι έτη πραγματικής υπηρεσίας.
 
Σύμφωνα με τον κ. Νατσιούλα στο έγγραφο του ΓΕΣ αναγράφεται στην παρ 2 «για την αναγνώριση των ετών υπηρεσίας στο διπλάσιο, προβλέπεται η καταβολή εισφορών για όσους έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 1-10-1990 η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών,  με μοναδική προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας»
 
Συγκεκριμένα ο κ. Νατσιούλας γνωρίζει στα μέλη μας ότι στο ΠΔ 169/2007, άρθρο 40 (Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο) προβλέπεται επίσης " οι διατάξεις του Ν.Δ. 142/1974, εκτός από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1, έχουν εφαρμογή και για τις γυναίκες του τρίτου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26, εφόσον κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης"

και τ
ο εδάφιο αναφέρει:
 
"Κατ΄εξαίρεση για τις γυναίκες στρατιωτικούς γενικά, οι οποίες έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά, καθώς και για τους άνδρες στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή διαζευγμένοι, εφόσον οι τελευταίοι έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών, αρκεί εικοσαετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξης τους".
Το ίδιο επίσης αναφέρεται και στο Ν.3865/2010 όπου "Το δεύτερο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄) καταργείται από 1.1.2011 και οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης αντικαθίστανται, από 1.1.2011, ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση για τους στρατιωτικούς γενικά, που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά αρκεί η συμπλήρωση εικοσαετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, η οποία αυξάνεται κατά ένα (1) έτος για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία εντός του έτους 2011 και για όσους συμπληρώνουν την εικοσαετία από 1.1.2012 και μετά, κατά δύο (2) έτη για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατάταξής τους.»
 
Αλλά και στην ερμηνευτική εγκύκλιο "ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Α. Συνταξιοδότηση υπαλλήλων με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά (παρ. 1α) Μέχρι την ισχύ του Ν.3865/2010 η συνταξιοδοτική νομοθεσία παρείχε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης σε γυναίκες υπαλλήλους μητέρων τριών (3) τουλάχιστον παιδιών μετά τη συμπλήρωση 20 χρόνων πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξάρτητα από την προσωπική/οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία των παιδιών τους. Οι άνδρες υπάλληλοι με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις (20ετία) μόνο στην περίπτωση που τελούσαν σε κατάσταση χηρείας και είχαν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά ή ήταν διαζευγμένοι με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά των οποίων είχαν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση. Με το νέο ασφαλιστικό νόμο (Ν.3865/2020) από 01-01-2011 στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής εξίσωσης ανδρών και γυναικών που τελούν υπό τις ίδιες προσωπικές/οικογενειακές συνθήκες, καταργείται η ως άνω προϋπόθεση και παρέχεται πλέον η δυνατότητα και στους άνδρες υπαλλήλους με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά να συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις γυναίκες υπαλλήλους μητέρες τριών (3) τουλάχιστον παιδιών. Έτσι αυξάνεται από 01-01-2011 και για τους άνδρες και για τις γυναίκες υπαλλήλους, ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση), σε 21, 23 και 25 έτη για όσους συμπληρώνουν την 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013, αντίστοιχα.Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων διευκρινίζονται τα εξής:α) Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τις προαναφερόμενες ευνοϊκές διατάξεις για όσους έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς."
 
Εκτιμάται ότι η λεπτομέρεια αυτή «διέφυγε» των επιτελών του ΓΕΣ,  στο έγγραφο με τα πλασματικά και καλό θα είναι να διευκρινιστεί και να ενημερωθούν τα στελέχη και ιδίως οι γυναίκες με τρία τέκνα και άνω, καθώς η αναγνώριση του παραπάνω χρόνου γίνεται με 20 κλπ έτη υπηρεσίας και όχι 25 έτη.
 espeth
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά