Τμηματική εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης

Για τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά, καθώς και να γνωρίζουν τα εξής:
Ο ενδιαφερόμενος στρατεύσιμος να είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Αίτηση, στην οποία θα δηλώνει την επιθυμία του για τμηματική εκπλήρωση και τη διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που επιθυμεί να εκπληρώσει. Στην συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να ζητείται και η υπαγωγή του στις διατάξεις μειωμένης θητείας.
 
2. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, που αποδεικνύει ότι διατηρεί την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού (ισχύει για έξι μήνες από την έκδοσή του).
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά την πρόσκληση της κλάσης του και τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την πρώτη ημέρα κατάταξης της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία επιθυμεί να καταταγεί. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος καλείται αρχικά για κατάταξη υποβάλλει τα δικαιολογητικά του μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούται να καταταγεί.
 
2. Τα δικαιολογητικά για επανακατάταξη υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία που επιθυμεί την επανακατάταξή τους και μέχρι τριάντα ημέρες από την παραπάνω ημερομηνία. 
 
* Η αίτηση για εκπλήρωση τμηματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορεί να ανακαλείται ρητά ή σιωπηρά από τον ενδιαφερόμενο χωρίς συνέπειες και αυτός να επανέρχεται στην στρατολογική κατάσταση που βρισκόταν πριν το εν λόγω αίτημά του. Κατάθεση αίτησης διακοπής αναβολής που δεν ανακαλείται, στερεί το δικαίωμα για κατάθεση αίτησης για τμηματική εκπλήρωση. Η 
αίτηση για τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης υποχρέωσης μετά την κατάταξη, δεν τροποποιείται. Οι υπηρετούντες τμηματική θητεία μπορούν με έγγραφη δήλωση που κατατίθεται στη Μονάδα τους τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την ολοκλήρωση του χρόνου της στρατεύσιμης υποχρέωσης που έχει αναλάβει να εκπληρώσει, να ζητήσει τη συνέχιση εκπλήρωσης ολοκλήρου του υπολοίπου 
διαστήματος ή μέρος του υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο που απομένει για εκπλήρωση δεν είναι μικρότερο του μήνα. 
 
*Ο μη λογιζόμενος χρόνος στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι τυχόν πρόσθετες στρατολογικές υποχρεώσεις εκπληρώνονται ή εξαγοράζονται κατά το τελευταίο τμήμα της θητείας.
 
* Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού το δικαίωμα για τμηματική θητεία αποσβένεται, πλην όμως η μεταφορά στην μειωμένη θητεία δεν ανακαλείται.
 
* Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

dikaiologitika.gr
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά