Προσδιορίστηκε η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ

Σας γνωρίζεται ότι προσδιορίστηκε η εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ για την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013.
Υπενθυμίζεται ότι τη 14-1-2013 κατατέθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ένωσής μας, κ. Γ. Αντωνακόπουλο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), η αίτηση των Περιφερειακών Ενώσεων Στρατιωτικών και πλήθους συναδέλφων από την Επικράτεια, για ακύρωση της κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ρυθμίζεται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 37 της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ο τρόπος επιστροφής των αποδοχών μας που θεωρήθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, κατόπιν των αναδρομικών περικοπών που επεβλήθησαν με τις ρυθμίσεις της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ως άνω νόμου, διότι εξεδόθη κατ’ εφαρμογή διατάξεων νόμου που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος καθώς και το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Με την αίτησή μας επισημαίνουμε ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν συνεχή παρουσία σε όλο τον Ελλαδικό χώρο επιτηρώντας και διασφαλίζοντας τα χερσαία, εναέρια και θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας. Η παρουσία αυτή εξασφαλίζεται με την επάνδρωση φυλακίων, την εκτέλεση περιπολιών και πτήσεων σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Αναλυτικότερα, ο Στρατός Ξηράς αναπτύσσοντας την απαραίτητη ισχύ των χερσαίων δυνάμεων, εξασφαλίζει την ακεραιότητα του χερσαίου χώρου, της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, το Πολεμικό Ναυτικό με την απαραίτητη ναυτική ισχύ, εξασφαλίζει τον εθνικό θαλάσσιο χώρο και διατηρεί ανοιχτές τις θαλάσσιες γραμμές συγκοινωνιών, ενώ η Πολεμική Αεροπορία διασφαλίζει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Επιπλέον, οι Ένοπλες Δυνάμεις, διαθέτουν ένα σύγχρονο και επικαιροποιημένο σύστημα αεράμυνας υψηλής τεχνολογίας, το οποίο εξασφαλίζει την αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών και την προστασία των ζωτικών περιοχών της πατρίδας μας. Κεντρικός άξονας της επιχειρησιακής στρατηγικής των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η αποτροπή κάθε μορφής απειλής ή πρόκλησης ή ένοπλης επίθεσης κατά της χώρας μας και η αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Η αποτελεσματική επίτευξη των ως άνω στόχων στηρίζεται στη δυνατότητα προβολής ισχύος, στη ρεαλιστική επιχειρησιακή εκπαίδευση, στην ετοιμότητα άμεσης αντίδρασης, στην κατάλληλη επιχειρησιακή σχεδίαση και στην αδιάκοπη διαθεσιμότητα των δυνάμεων ανά την επικράτεια. Προς το σκοπό αυτό, οι Ένοπλες Δυνάμεις εκπαιδεύονται συνεχώς υπό ρεαλιστικές συνθήκες, πραγματοποιώντας προγραμματισμένα ασκήσεις σε ένα περιβάλλον που προσομοιάζει κατά το δυνατό ακριβέστερα στην πραγματικότητα.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν και σε πολυεθνικές ασκήσεις (π.χ. του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ), μέσω των οποίων αποκτάται πολύτιμη εμπειρία σε πολυεθνικό περιβάλλον, αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των κρατών, ενώ ταυτόχρονα προβάλλονται και οι δυνατότητες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στο εξωτερικό. Πλέον των παραπάνω περιπτώσεων, η χώρα μας είναι δυνατόν να διαθέσει στρατιωτικές δυνάμεις στο εξωτερικό, υπό εθνική διοίκηση, για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας κάποιας άλλης χώρας, κατόπιν σχετικής διακρατικής συμφωνίας. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι έως σήμερα χιλιάδες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις υποστήριξης ειρήνης, σε τρεις ηπείρους, με σημαντικότερες την KFOR στο Κοσσυφοπέδιο, την ISAF στο Αφγανιστάν, EUFOR- ALTHEA στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη, την UNILIF στο Λίβανο και την ACTIVEENDEAVOUR στη Μεσόγειο, ενισχύοντας έτσι το διεθνές κύρος της χώρας μας.
Πλέον, όμως, των παραπάνω, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις σε καιρό ειρήνης έχουν ως αποστολή και την κοινωνική προσφορά, χωρίς ουδέποτε βέβαια να απομειώνεται το κύριο επιχειρησιακό τους έργο. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, οι Ένοπλες Δυνάμεις παρέχουν καθοριστική συνδρομή στην ανακούφιση του πληθυσμού από φυσικές καταστροφές, με προσωπικό και μέσα, με υγειονομική υποστήριξη και αεροδιακομιδές, καθώς και με επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο χερσαίο και στο θαλάσσιο χώρο. Υπενθυμίζεται ότι άρθρο 22 παρ. 4 του Συντάγματος προβλέπει την επίταξη του προσωπικού υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σε περίπτωση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από θεομηνία ή ανάγκης που δύναται να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί η συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην προστασία εν γένει του περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου της Ελλάδας.
Ενόψει, λοιπόν, της νευραλγικής σημασίας για το εθνικό συμφέρον της επιχειρησιακής και κοινωνικής αποστολής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και «προς ενίσχυση του κύρους και της ευθύνης» των στελεχών του, ο νομοθέτης έκρινε, κατά το παρελθόν, ότι ήταν αναγκαία η αναμόρφωση του μισθολογίου των στελεχών του (βλ. γενικές παρατηρήσεις εισηγητικής έκθεσης του ν. 2448/1996). Για το λόγο αυτό, κατά παρέκκλιση από το γενικό μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους, για πρώτη φορά με το ν. 2448/1996 θέσπισε ενιαίες ειδικές «μισθολογικές ρυθμίσεις των μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος», αυξάνοντας τις αποδοχές εν γένει των «ενστόλων» κατά μέσον όρο σε ποσοστό ύψους 14,5%. Σκοπός της θέσπισης του ενιαίου ειδικού μισθολογίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, η δομή του οποίου διατηρείται έκτοτε, είναι η παροχή (και) οικονομικής αναγνώρισης του σημαντικού επιχειρησιακού έργου των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας, το οποίο είναι, όπως προαναφέρθηκε, εξόχως κοπιώδες και φέρεται εις πέρας νυχθημερόν, χωρίς διάκριση καθημερινών και αργιών, χωρίς πρόσθετη αμοιβή η οποία να αντιστοιχεί στις πραγματικές ώρες υπερωριακής του απασχόλησης και σε διαρκή ετοιμότητα, εκ μέρους του αξιόμαχου ανθρωπίνου δυναμικού τους.
Έτσι, με την αυτή αίτηση στρεφόμαστε κατά της προαναφερθείσης απόφασης καθώς η προσβαλλόμενη είναι παράνομη και ως εκ τούτου ακυρωτέα, δεδομένου ότι, έχει εκδοθεί σε εκτέλεση διατάξεων νόμου, που έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς τις διατάξεις, τόσο του Συντάγματος, όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (εφεξής: ΕΣΔΑ).
Ειδικότερα:
Α. Προσβάλλεται το δικαίωμα στην περιουσία (άρθρο 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ)
Β. Παραβιάζεται η αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος)
Γ. Προσβάλλεται το δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης (άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος) και
Δ. Παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος)
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά