Μέριμνα Προσωπικού

ΘΕΜΑ :

Μέριμνα Προσωπικού (Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για

κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα)

ΣΧΕΤ :

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14/16-2-2013 έγγραφό μας

β. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/165047/Σ.4722/17-11-2011 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ

Β΄ 2340, «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ.400/163881/Σ.4187/08-09-

2011 (ΦΕΚ Β΄ 2156) Απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας

«Καθιέρωση των ωρών έναρξης της εργασίας του προσωπικού των

Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ – Μεταβίβαση

Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ,

ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ»)

γ. Φ.400/32/82424/Σ.343 απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και

άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των

Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά

προβλήματα »)

1. Με το σχετικό (α) έγγραφό μας, σας καταθέσαμε συγκεκριμένη μελέτη με

την οποία αποδεικνύεται ότι στα χρόνια της δημοσιονομικής προσαρμογής η

στρατιωτική οικογένεια στην πλειοψηφία της ευρίσκεται, πλέον, κάτω από τα όρια της

φτώχειας αντιμετωπίζοντας καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και συνοχής

της.

2. Μήνα με το μήνα η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται και να εντείνεται,

ιδίως σε οικογένειες στρατιωτικών που αντιμετωπίζουν οξέα κοινωνικά προβλήματα,

οι οποίες μας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.

3. Η εργασιακή ζωή των στρατιωτικών ορίζεται και διέπεται από αυστηρά

καθοριζόμενα στενά νομικά πλαίσια λειτουργίας που δεν συναντώνται σε κανέναν

άλλον κλάδο εργαζομένων του ευρέως ή και του στενού δημόσιου τομέα, ακόμη και

αυτών των μισθοδοτουμένων, ομοίως, από τα ειδικά μισθολόγια λειτουργών.

4. Το ωράριο δε εργασίας που νομικά διέπει (αλλά στην πράξη δεν

εφαρμόζεται) τους Έλληνες στρατιωτικούς καθορίστηκε με το σχετικό (β), ορίζοντας

την ώρα έναρξης εργασίας τη 07.00΄ και την ώρα λήξης εργασίας τη 15.00΄, για

πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία σαράντα (40) ωρών.

5. Οι Περιφερειακές Ενώσεις μας γνώρισαν ότι μέλη τους και ιδίως αυτά που

και οι δύο (2) σύζυγοι είναι στρατιωτικοί ή συγκροτούν μονογονεϊκή οικογένεια,

ελλείψει μάλιστα συγγενικού προσώπου, συνεπεία συχνών μετακινήσεων –

μεταθέσεων, αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα επιμέλειας του/των τέκνου/ων

τους που φοιτά/ούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ειδικά κατά το ωριαίο διάστημα

από την εβδόμη (7
η) έως και την ογδόη (8η), περίπου, πρωινή, δηλαδή μετά την ώρα

έναρξης εργασίας των και μέχρι να ανοίξουν οι σχολικές μονάδες και να αρχίσουν να

δέχονται τουςμαθητές, πριν την έναρξη των μαθημάτων, υπό την εποπτεία ενηλίκου

(συνήθως δασκάλου).

6. Στο παρελθόν, το υπόψη πρόβλημα αντιμετωπιζόταν, από τα ίδια τα

στελέχη, με την πρόσληψη προσώπου στο οποίο και είχε ανατεθεί το καθήκον της

επιμέλειας από την έκτη (6
η) πρωινή και της συνοδείας του/των ανηλίκου/κων

τέκνου/ων προς τις σχολικές μονάδες.

7. Σήμερα, οι ανωτέρω στρατιωτικές οικογένειες, δεν μπορούν να σηκώσουν,

πλέον, το οικονομικό βάρος καταβολής χρημάτων στο/α τρίτο/α αυτό/ά πρόσωπο/α

με αποτέλεσμα το/τα τέκνο/α να παραμένει/ουν καθημερινά στην οικία χωρίς φύλαξη

και ασφάλεια μέχρι την έναρξη των σχολείων, γεγονός που από μόνο του ενέχει

σοβαρούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των τέκνων αυτών.

8. Με τη σχετική (γ) απόφαση θεσπίσθηκαν διευκολύνσεις στο στρατιωτικό

προσωπικό με οικογενειακές υποχρεώσεις, ανακουφίζοντας τις στρατιωτικές

οικογένειες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα προβλήματα.

9. Κατόπιν των ανωτέρω, και γνωρίζοντας την ευαισθησία που σας διακρίνει,

προτείνουμε και παρακαλούμε όπως υιοθετήσετε, προς ανακούφιση και εξόδου των

συναδέλφων (που προαναφέρθηκαν) από το τέλμα που ευρίσκονται την προσθήκη

διάταξης στη σχετική (γ) απόφαση, ως εξής:
«Στο άρθρο 10 της υπ΄ αριθμ.

Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1139) απόφασης ΥΕΘΑ «Διοικητικά και

άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των

Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά

προβλήματα» προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής: α. Το προσωπικό της

ανωτέρω παραγράφου 1, με διαταγή του διοικητή της Μονάδας, προσέρχεται

στη Μονάδα όπου υπηρετεί για ανάληψη υπηρεσίας καθημερινά μία (1) ώρα

αργότερα, δηλαδή τη 08.00΄ ώρα, προκειμένου να συνοδεύει με ασφάλεια το/α

ανήλικο/α τέκνο/α του στο δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας

εκπαίδευσης. β. Για τη χορήγηση της αδείας ο γονέας υποβάλλει κάθε χρόνο,

άπαξ, στη Μονάδα του σχετική αίτηση, αναφέροντας το γεγονός της

αδυναμίας, ελλείψει ετέρου προσώπου, φύλαξης και συνοδείας του/των

τέκνου/ων τουστο ανωτέρω ίδρυμα από τη 07.00΄ ώρα έως και τη 08.00΄ ώρα

καθημερινώς».


10. Είμαστε σίγουροι για την υιοθέτηση της ανωτέρω πρότασής μας και

παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

11. Τα κόμματα του Ελληνικού κοινοβουλίου, προς τα οποία αποστέλλεται το

παρόν παρακαλούνται για τις κατά την κρίση τους ενέργειες.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος


Τσουκαράκης Ανέστης

Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)

Ο Γεν. Γραμματέας

Τσάκαλος Αναστάσιος

Αρχικελευστής ΕΜΘ (ΜΗΧ)
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά