Το νέο ΔΣ της ΠΟΕΣΑθήνα, 03 Απριλίου 2017


Το Σάββατο 01 και την Κυριακή 02 Απριλίου 2017 διεξήχθη, στο φιλόξενο χώρο συνε-δριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Γλυφάδας, το εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων – συνέδρων από είκοσι δύο (22) εκ των είκοσι τεσσάρων (24) περιφερεια-κών ενώσεων μελών της, μέσα σε ένα έντονο κλίμα συναδελφικότητας και αλληλεγγύης. Το Συνέδριο ανέδειξε καθ΄ όλη τη διάρκειά του τα σημεία που ενώνουν τους εκφραστές των συλλογικοτήτων των στρατιωτικών σε όλη την Επικράτεια και ολοκληρώθηκε με την βούληση όλων των συνέδρων, η Ομοσπονδία, και κατ΄ επέκταση οι πρωτοβάθμιες ενώσεις μέλη της, να δώσουν τη μάχη, για τη μαζική εγγραφή των στρατιωτικών στις πρωτοβάθμιες ενώσεις, καθόσον αυτές και μόνο αυτές εκφράζουν, πλέον, όλους τους στρατιωτικούς, ώστε όλοι οι στρατιωτικοί, ενωμένοι και μαζικά, να υψώσουν τοίχο και να ανατρέψουν τυχόν καταστροφικές βλέψεις, σε βάρος του προσωπικού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, οιουδήποτε φερόμενου θεσμικού παράγοντα.

Το Συνέδριο αποφάσισε, κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του, ομόφωνα, την τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας και την εναρμόνισή του με το άρθρο 50 του ν.4407/2016.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών του, διεξήχθησαν αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, λόγω λήξης της θητείας (5-4-2017) των απερχόμενων, αλλά και των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας στα συμβούλια μεταθέσεων των Κλάδων (ως παρατηρητές) και στα Διοικητικά Συμβούλια των Μετοχικών Ταμείων και των υπ΄ αυτά λογαριασμών.

Αμέσως μετά την καταμέτρηση των σταυρών, που έλαβαν οι υποψήφιοι και την παρου-σίασή τους στους αντιπροσώπους – συνέδρους, από την εφορευτική επιτροπή των αρχαιρεσιών:

Τα όργανα συγκροτήθηκαν σε σώμα, από τους πλειοψηφήσαντες, ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο (15μελές):


Πρόεδρος: Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης


Αντιπρόεδρος: Υπολοχαγός Ρεντζούλας Γεώργιος
Γενικός Γραμματέας: Λοχαγός Μαστρογιαννάκης Χρίστος


Αν. Γενικός Γραμματέας: Πλωτάρχης Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος
Ταμίας: Αρχιλοχίας ΕΜΘ Μωράτης Αθανάσιος Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Ε ν ώ σ ε ω ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν – Έ τ ο ς ι δ ρ ύ σ ε ω ς 2 0 13


Οργανωτικός Γραμματέας: Αρχικελευστής ΕΜΘ Τσάκαλος Αναστάσιος

Υπεύθ. Δημοσίων σχέσεων: Ανθυπολοχαγός Χολίδης Ιωάννης

Μέλος: Υπολοχαγός Πετκίδης Θεόδωρος

Μέλος: Υπολοχαγός Σαντοριναίος Παναγιώτης

Μέλος: Ανθυπασπιστής Τσαπρούνης Βάιος

Μέλος: Πλωτάρχης Δροσόπουλος Παναγιώτης

Μέλος: Υπολοχαγός Ντουκάκης Γρηγόριος

Μέλος: Λοχαγός Χατζηγεωργίου Νικόλαος

Μέλος: ΕΠΟΠ Λοχίας Καρτσωνάκης Αντώνιος

Μέλος: Σμηναγός Δερβίσης Βασίλειος
Εκτελεστική Γραμματεία (5μελή):


Πρόεδρος: Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης

Γενικός Γραμματέας: Λοχαγός Μαστρογιαννάκης Χρίστος


Οργανωτικός Γραμματέας: Αρχικελευστής ΕΜΘ Τσάκαλος Αναστάσιος

Μέλος: Πλωτάρχης Παπαχαρτοφύλης Ευστάθιος

Μέλος: Αρχιλοχίας ΕΜΘ Μωράτης Αθανάσιος
Εξελεγκτική Επιτροπή (3μελής)


Πρόεδρος: Πλωτάρχης Ντίγκος Νικόλαος


Μέλος: ΕΠΟΠ Λοχίας Παπαδημητρίου Αθανάσιος

Μέλος: ΕΠΟΠ Λοχίας Βερβέρης Κυριάκος

Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, όπου έχει επιτευχθεί εκπροσώπηση, είναι οι εξής:
Για παρατηρητής στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματι-κών Όπλων (ΣΜΑΚΟ) του ΣΞ:


Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης
Για παρατηρητής στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματι-κών Σωμάτων (ΣΜΑΚΣ) του ΣΞ:


Πλωτάρχης Ντίγκος Νικόλαος
Για παρατηρητής στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ) του ΣΞ:


Λοχαγός Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Για παρατηρητής στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματι-κών (ΣΜΑΚ) του ΠΝ:


Πλωτάρχης Ντίγκος Νικόλαος
Για παρατηρητής στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ) του ΠΝ:


Υποπλοίαρχος Αλεξανδράκης Γεώργιος Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Ε ν ώ σ ε ω ν Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν – Έ τ ο ς ι δ ρ ύ σ ε ω ς 2 0 1 3
Για παρατηρητής στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανωτέρων – Κατωτέρων Αξιωματι-κών (ΣΜΑΚ) της ΠΑ:


Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης
Για παρατηρητής στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών (ΣΜΑΥ) της ΠΑ:


Υποπλοίαρχος Αλεξανδράκης Γεώργιος
Για παρατηρητής στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Στελεχών Κοινού Σώματος ΣΣΝΣ:


Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης
Για παρατηρητής στο Συμβούλιο Μεταθέσεων Αξιωματικών ΣΔΓ:


Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης
Για παρατηρητής στο Συμβούλιο Μεταθέσεων ΣΙ:


Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης
Για εκπρόσωπος στο ΔΣ του ΜΤΣ και τους υπ΄ αυτό λογαριασμούς:


Λοχαγός Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Για εκπρόσωπος στο ΔΣ του ΜΤΝ και τους υπ΄ αυτό λογαριασμούς:


Υποπλοίαρχος Αλεξανδράκης Γεώργιος
Για εκπρόσωπος στο ΔΣ του ΜΤΑ και τους υπ΄ αυτό λογαριασμούς:


Συνταγματάρχης Τσουκαράκης Ανέστης
Για την Εκτελεστική
Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου