Τέλος οι «βυσματικές» μεταθέσεις στο στρατό - Υποχρεωτική η παραμεθόριος

Τέλος οι «βυσματικές» μεταθέσεις στο στρατό - Υποχρεωτική η παραμεθόριος 
Σημαντικές αλλαγές στο στράτευμα, όπως η καθιέρωση συστήματος μοριοδότησης στις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις των φαντάρων, η αποποινικοποίηση των ανυπότακτων και των αντιρρησιών συνείδησης και η ίδρυση Γραφείων Στήριξης Οπλιτών σε κάθε Επιτελείο, ώστε να παρέχεται υποστήριξη στους νεοσύλλεκτους και να καταγράφονται οι καταγγελίες των στρατεύσιμων για τη θητεία τους, εμπεριέχονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας.
Συγκεκριμένα, όλοι οι οπλίτες θα υποβάλλουν δήλωση του τόπου προτίμησής τους για τοποθέτηση και μετάθεση στο κέντρο κατάταξης εντός 10 ημερών από την κατάταξή τους, η οποία θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που περιγράφουν την οικονομική, κοινωνική και οικογενειακή κατάστασή τους.
Σ’ αυτήν μπορούν να δηλώσουν έως 4 τόπους προτίμησης, αλλά τουλάχιστον 2 διαφορετικές φρουρές.
Με το νομοσχέδιο μάλιστα θεσπίζεται, για πρώτη φορά, πλήρες σύστημα μοριοδότησης, ώστε οι μεταθέσεις και οι τοποθετήσεις να διέπονται από διαφάνεια.
Προτεραιότητα βέβαια παραμένουν οι επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, όμως εισάγονται πλέον κριτήρια που θα διακρίνονται σε υπηρεσιακά, οικονομικά-κοινωνικά και αντικειμενικά, με καθορισμένη εκ των προτέρων βαρύτητα, ώστε ο οπλίτης που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια να μπορεί να διεκδικήσει τοποθέτηση στον τόπο επιθυμίας του ή πλησιέστερα αυτού.
1. Οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια θεωρούνται:
- Η απώλεια συγγενούς πρώτου βαθμού κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την κατάταξη του οπλίτη ή κατά τη διάρκεια της θητείας του.
- Η ανεργία γονέων με χαμηλό οικονομικό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.
Η ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται.
- Παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μελών των οικογενειών των οπλιτών.
- Οπλίτης με τουλάχιστον ένα τέκνο.
- Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη.
- Οπλίτης μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.
2. Τα αντικειμενικά κριτήρια σχετίζονται με τους παράγοντες που καθορίζουν τον βαθμό δυσκολίας της τοποθέτησης. Εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης και τοποθετούνται στην πλησιέστερη μονάδα που επιθυμούν:
- Οι οπλίτες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Στέγαση και επανένταξη». Οι οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχων του συγκεκριμένου προγράμματος.
- Οι οπλίτες με τουλάχιστον ένα τέκνο που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και λαμβάνουν τουλάχιστον μία από τις παροχές που προβλέπονται στον ν. 4320/2015.
Οι οπλίτες που είναι εξαρτώμενα μέλη δικαιούχου μίας από τις παροχές του ν. 4320/2015 και διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
- Οπλίτες με τουλάχιστον ένα τέκνο ΑμεΑ.
- Οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες.
Οι οπλίτες που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα θεραπείας εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικές ουσίες λαμβάνουν κατάλληλη ειδικότητα και τοποθετούνται στην πλησιέστερη μονάδα του τόπου που έχει έδρα το κέντρο θεραπείας τους, εφόσον το επιθυμούν.
Ολοι ίσοι
Το νομοσχέδιο προβλέπει 5μηνη υποχρεωτική θητεία για όλους τους οπλίτες σε μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:
- Οι οπλίτες που κατατάσσονται στον Στρατό Ξηράς μετά το τέλος της βασικής και ειδικής εκπαίδευσης τοποθετούνται σε μονάδες επιχειρησιακής εκπαίδευσης στη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης και της Μακεδονίας, καθώς και σε μονάδες προκάλυψης της μεθορίου της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.
- Στο Πολεμικό Ναυτικό τοποθετούνται κατ’ αρχάς σε πλοία, ναυστάθμους, ναυτικά παρατηρητήρια ή υπηρεσίες νησιών και στη συνέχεια σε λοιπές μονάδες και υπηρεσίες, με κριτήριο τη στελέχωση αυτών με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας, στο σύνολο της επικράτειας.
- Στην Πολεμική Αεροπορία τοποθετούνται αρχικά σε μονάδες και υπηρεσίες εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, με τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας, και στη συνέχεια σε μονάδες και υπηρεσίες με όμοιο βαθμό δυσκολίας που βρίσκονται εντός των ανωτέρω νομών.
- Οι αποσπάσεις οπλιτών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 30 ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας, που επεκτείνεται κατά άλλες 15 ημέρες κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου.
- Η διάθεση οπλίτη σε διαφορετική μονάδα από την τοποθέτηση έχει διάρκεια έως 15 ημέρες καθ’ όλη τη θητεία του συνολικά ή τμηματικά, σε περίπτωση που οι ανάγκες δεν καλύπτονται με τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση.
Τι προβλέπεται για ανυπότακτους, αντιρρησίες συνείδησης, κληρωτούς άνω των 35 ετών
Ρυθμίσεις κοινής λογικής
Ευνοϊκότερα, αντιμετωπίζονται οι ανυπότακτοι, οι αντιρρησίες συνείδησης και οι 35άρηδες που δεν έχουν υπηρετήσει. Συγκεκριμένα, για τους ανυπότακτους το νομοσχέδιο προβλέπει:
- Οσοι ήταν ή βρίσκονται σε ανυποταξία κατά την ημερομηνία έναρξης του νόμου εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις, για τις οποίες έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι, εφόσον έχουν ήδη καταταγεί στις Ενοπλες Δυνάμεις και εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους ή τις εκπληρώνουν ακόμη ή θα καταταγούν προς εκπλήρωσή τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την έναρξη του νόμου.
Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται και οι ανυπότακτοι που έχουν ήδη απαλλαγεί από τη στρατιωτική υποχρέωση χωρίς να έχει προηγηθεί κατάταξή τους στις Ενοπλες Δυνάμεις, επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για λόγους υγείας ή θα απαλλαγούν για τους ίδιους λόγους μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.
Ομοίως και οι ανυπότακτοι των οποίων η ανυποταξία διακόπηκε με τη χορήγηση αναβολής για λόγους υγείας ή θα λάβουν αναβολή για τους ίδιους λόγους μέχρι 31-12-2016.
Για τις περιπτώσεις αυτές εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας, παραγράφονται οι ποινικές συνέπειες και διαγράφονται οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί στο σύνολο τους, ενώ σε περίπτωση μερικής αποπληρωμής τους διαγράφεται το υπόλοιπο ποσό.
- Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι ήταν ή βρίσκονται σε ανυποταξία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, υπάγονται στις εν λόγω ρυθμίσεις, εφόσον έχουν ήδη εκπληρώσει την εναλλακτική υπηρεσία ή έχουν υποβάλει ήδη ή θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή τους στις διατάξεις περί αντιρρησιών συνείδησης μέχρι τις 31/12/2016 και παρουσιαστούν εμπρόθεσμα για εκπλήρωση της εναλλακτικής υπηρεσίας τους.
- Η εξάλειψη του αξιόποινου της ανυποταξίας και η παραγραφή των ποινικών συνεπειών ισχύει και για τους αντιρρησίες συνείδησης που δήλωσαν δημόσια ή με επιστολή τους σε αρμόδια υπηρεσία την άρνησή τους να υπηρετήσουν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997.
- Τέλος, για όσους έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους προβλέπεται ότι μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο της θητείας τους, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως υπηρετήσουν ενόπλως 20 ημέρες.
Την ίδια δυνατότητα έχουν και όσοι συμπληρώσουν το 35ο έτος της ηλικίας τους και έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν σε φορείς του Δημοσίου για εναλλακτική υπηρεσία, αφού εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία 40 ημερών.
dikaiologitika
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά