Παροχές - Διευκολύνσεις προς το Στρατιωτικό Προσωπικό

Λάρισα, 26 Ιουνίου 2017

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

ΠΡΟΣ  :    Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας                                                                           
                  Κύριο Δημήτριο Βίτσα

ΚΟΙΝ   :    Τομείς Άμυνας Κοινοβουλευτικών Κομμάτων
                  Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι Περιφέρειας Θεσσαλίας
                  ΜΜΕ - Στρατιωτικοί Συντάκτες

ΘΕΜΑ :   Παροχές - Διευκολύνσεις προς το Στρατιωτικό Προσωπικό


Κύριε Υπουργέ,

Επιτρέψτε μου καταρχάς, με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας σας, να σας εκφράσω τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχές μου, για ταχεία ανάρρωση και πλήρη επάνοδο στα καθήκοντά σας, με ακόμη περισσότερη δύναμη και θέληση για την ευόδωση του κοινού οράματος, για μια καλύτερη Ελλάδα.

Περνώντας στο προκείμενο της παρούσας επιστολής, θα επιχειρήσω να θέσω υπόψη σας ορισμένα ζητήματα, μη υπηρεσιακής φύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που σχετίζονται με τον καθορισμό των αντικειμενικών κριτηρίων (παραμετροποίηση), τα οποία διέπουν την παροχή ορισμένων ευεργετημάτων και υπηρεσιακών διευκολύνσεων προς το στρατιωτικό προσωπικό.

Γεγονός που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι ότι το εισόδημα των Ελλήνων στρατιωτικών έχει υποστεί πολλαπλές περικοπές κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. Η έκταση και η ένταση των μέτρων, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο και έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των συναδέλφων, δεν θα μπορούσαν άλλωστε να αποτελούν εξαίρεση, όπως φυσικά και των υπολοίπων συμπολιτών μας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η απόγνωση, ο φόβος και η αβεβαιότητα για το αύριο, εύλογα κυριαρχούν, διότι είναι στην ανθρώπινη φύση. Σε αυτό το περιβάλλον η φτώχεια, καθώς και ο απορρέον κοινωνικός αποκλεισμός, συνιστούν μια πραγματικότητα που σταδιακά προσεγγίζει κάθε κλάδο εργαζομένων, ακόμη δε περισσότερο όσους αντιμετωπίζουν τον εφιάλτη της ανεργίας και τα μέλη των οικογενειών τους.

Η υπηρεσία, εδώ και χρόνια, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος μας και έχοντας επίγνωση της σοβαρότητας της αποστολής των ΕΔ, εκ της οποίας δικαιολογείται σειρά συνταγματικών απαγορεύσεων και ειδικών περιορισμών των ατομικών δικαιωμάτων (παρ. 2 άρθρου 23 & παρ. 3 άρθρου 29 του Συντάγματος), έχει θεσπίσει σειρά ευεργετημάτων προς τα στελέχη, ώστε να διευκολύνεται η αποτελε­σματική εκπλήρωση των καθη­κόντων τους και παράλληλα να ενισχύεται το ηθικό και το φρόνημα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, ικανότητα και το αξιό­μαχο των ΕΔ.

Ορισμένα από αυτά είναι, ενδεικτικά, η παραχώρηση στρατιωτικών κατοικιών με χαμηλό μίσθωμα για τη διαμονή (ΣΟΑ - ΣΟΜΥ- ΣΟΕΠΟΠ) ή την παραθέριση (ΚΑΑΥ - ΚΘΕ) των στελεχών, η φοίτηση παιδιών στρατιωτικών σε Παιδικούς Σταθμούς Φρουρών και η συμμετοχή σε προγράμματα θερινών κατασκηνώσεων κ.α. Το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τα συγκεκριμένα ευεργετήματα - διευκολύνσεις, περιλαμβάνει διαφορετικά σε κάθε περίπτωση κριτήρια και παραμέτρους (μοριοδότηση), που διαμορφώνουν την προτεραιότητα και το μέτρο ικανοποίησης του αιτήματος. Στον υπολογισμό των μορίων, αξιολογούνται, κατά περίπτωση, ο διοικητικός βαθμός, η οικογενειακή κατάσταση (αριθμός γονέων ή τέκνων), κοινωνικοί παράμετροι (προβλήματα υγείας) και λοιποί παράμετροι, κατά περίπτωση (υπηρεσιακά καθήκοντα, ικανοποίηση ή μη αναλόγων κατά το παρελθόν κλπ).

Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, απουσιάζει παντελώς το οικονομικό - εισοδηματικό κριτήριο. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση, σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, που στα κοινωνικά κριτήρια δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο αποτελεί  την πλέον αντικειμενική και αδιάβλητη παράμετρο για τον προσδιορισμό των πραγματικών οικογενειακών αναγκών και έχουν ανάγκη στήριξης. Εν μέσω της σφοδρότερης οικονομικής κρίσης που έχει αντιμετωπίσει επί δεκαετίες η χώρα, μόνο ο συνυπολογισμός, ως κριτήριο ιδιαίτερης βαρύτητας, του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος (οικογενειακό εισόδημα δια τον αριθμό των μελών οικογενείας), δύναται να άρει τις αδικίες και τις στρεβλώσεις που έχει δημιουργήσει το, ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει ξεπεραστεί πλέον από τις εξελίξεις, καθόσον είναι μονοδιάστατης στόχευσης και δε λειτουργεί με όρους ειλικρινούς κοινωνικής ευαισθησίας.

Είναι απολύτως παράδοξο, να λαμβάνεται υπόψη, με αυθαίρετη συλλογιστική, μόνο ο αριθμός των τέκνων και όχι αυτή καθαυτή η δυνατότητα εξυπηρέτησης ή μη των βασικών αναγκών μιας οικογενείας. Με την ένταξη στα κριτήρια παραμετροποίησης του παράγοντα «κατά κεφαλήν εισόδημα», διασφαλίζεται το περί δικαίου αίσθημα και προστατεύονται τα πλέον αδύναμα μέλη της στρατιωτικής οικογενείας.

Ενδεικτικά, είναι να απορεί κανείς γιατί τυγχάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης και συνεπώς να ενισχύεται έμμεσα, μια 5μελής οικογένεια (3 τέκνα) με εισόδημα 40.000€, έναντι μιας 4μελούς (2 τέκνα) με εισόδημα 25.000€;
Ποιος έχει πράγματι μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας και συνδρομής;
Είναι λογικό να μη δίδεται η απαιτούμενη βαρύτητα στις συνθήκες διαβίωσης μιας οικογενείας, που εξαρτώνται αν όχι αποκλειστικά, σίγουρα στο μεγαλύτερο βαθμό, από το ύψος του εισοδήματος;
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι ερωτήσεις είναι βέβαια ρητορικές και οι απαντήσεις αυτονόητες.

Είναι απολύτως σαφές ότι, η παράλειψη αυτή, αποτελεί χαρακτηριστική πιθανή περίπτωση αβλεψίας, δε συνάδει με την κοινή αντίληψη και λογική και παρέλκει των συνταγματικών επιταγών που επιβάλουν το σεβασμό και την προστασία της Αξίας του Ανθρώπου και κάθε έννοιας και αρχής του Κράτους Δικαίου.  

Εκ των ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι, απαιτείται επικαιροποίηση των κριτηρίων των παρεχόμενων διευκολύνσεων προς το προσωπικό. Το πραγματικό εισόδημα των συναδέλφων συρρικνώνεται με αμείωτο ρυθμό. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την κλιμάκωση αντιθέσεων, που δυστυχώς υποβαθμίζουν την οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα των στρατιωτικών.  Τα οικονομικά δεδομένα, όμως, είναι αμείλικτα και δεν επιτρέπουν αισιόδοξα σενάρια, όσο μάλιστα υπάρχουν συνάδελφοι που δεν αντιλαμβάνονται τις παθογένειες του συστήματος και αρκούνται σε «ανώδυνη διαχείριση καταστάσεων», επιλέγοντας συνειδητά την αδράνεια και τη  στασιμότητα στα τετριμμένα του χθες. Το μέλλον, δυστυχώς γι’ αυτούς, διαμορφώνεται μέσα από τομές και ρήξεις με παγιωμένες αντιλήψεις που εδράζονται στη λογική του βολέματος και εξυπηρετούν ορισμένους, όχι όμως την πλειοψηφία των συναδέλφων και κυρίως όσων έχουν χαμηλές απολαβές.

Τα όποια ευεργετήματα παρέχει μια ισχυρή συλλογική οντότητα, όπως οι ΕΔ, συνιστούν σημαντικές ευκαιρίες για εξάλειψη ανισοτήτων μεταξύ των εργαζομένων. Βασική προτεραιότητα πρέπει να αναδεικνύεται η προστασία των πλέον αδυνάμων μελών μιας κοινωνικής ομάδας και η διατήρηση, όχι η διατάραξη, ορισμένων βασικών ισορροπιών.

Κύριε Υπουργέ,

αναγνωρίζοντας τη διαχρονικά, συνεπή πολιτική σας στάση και την ευαισθησία σας επί θεμάτων προστασίας των κοινωνικά αδυνάμων, σας παρακαλώ θερμά όπως, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και των αρχών της  -κατ’ αναλογία-  ισότιμης μεταχείρισης, αναληφθούν οι ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες, για αποκατάσταση των παραλήψεων σε επίπεδο ηθικής τάξης. Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμη η αναθεώρηση, από τα Γενικά Επιτελεία, του θεσμικού πλαισίου που διέπει την παροχή των πάσης φύσεως διευκολύνσεων και ευεργετημάτων προς το στρατιωτικό προσωπικό, ώστε στην παραμετροποίηση να ενταχθούν και τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία μάλιστα θα πρέπει να έχουν βαρύνουσα σημασία, εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες προσλαμβάνουσες και παραμέτρους.


  
-Ο-
Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Θ
Στέφανος Κουκουράβας

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά