ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ

1. Οι Αρχηγοί Άμυνας από 108 Κράτη Μέλη, ο Γενικός Γραμματέας (Secretary General) Ban Ki-Moon και οι υπόλοιποι ηγέτες ΟΗΕ συνήλθαν στη Νέα Υόρκη στις 27 Μαρτίου 2015 στη μεγαλύτερη σύσκεψη αυτού του επιπέδου στην ιστορία. Κατόπιν των συζητήσεων που προέκυψαν κατά τη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου με θέμα τη Διατήρηση της Ειρήνης στο περιθώριο της Γενικής Συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης, αποτέλεσε  μοναδική ευκαιρία για τους ανώτατους στρατιωτικούς ηγέτες να συναντηθούν στα Ηνωμένα Έθνη.2. Στις παρατηρήσεις του ο Γενικός Γραμματέας τόνισε την ιστορική σημασία αυτού του γεγονότος. Επεσήμανε τη σπουδαιότητα της Διατήρησης της Ειρήνης στις μέρες μας, με τις 16 αναπτυγμένες αποστολές ανά τον κόσμο να έχουν λάβει πολυσύνθετες εντολές, συμπεριλαμβανομένης της Προστασίας Άμαχου Πληθυσμού υπό  εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Απότισε φόρο τιμής στις Χώρες που συνεισφέρουν με στρατεύματα στις Ειρηνευτικές Αποστολές, και τα 3300 μέλη ειρηνευτικών δυνάμεων που έχουν χάσει τις ζωές τους από το 1948 όταν αναπτύχθηκε η πρώτη αποστολή. Τόνισε επίσης ότι με αφορμή τη  Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου με θέμα τη Διατήρηση της Ειρήνης, η διεθνής σύμπραξη που την αφορά αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς. Ήταν πολύ ενθαρρυντικός ο συνεχής διάλογος μεταξύ του Συμβουλίου Ασφαλείας που εγκρίνει τις ειρηνευτικές αποστολές, των Κρατών Μελών που παρέχουν τους φυσικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στις αποστολές, και της Γραμματείας του ΟΗΕ η οποία θέτει σε ισχύ τις εντολές και διαχειρίζεται τις αποστολές επί εδάφους. Ένας τέτοιος εκτενής διάλογος ήταν απαραίτητος εν μέσω της αυξανόμενης βίας η οποία καταστρέφει ζωές και απειλεί τη σταθερότητα ολόκληρων επικρατειών. Ο Γ.Γ. επίσης  υπενθύμισε την ποικιλομορφία των ευθυνών  στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν τα μέλη των ειρηνευτικών αποστολών και δήλωσε την αισιοδοξία του ότι η τρέχουσα αναθεώρηση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων θα παρέχει σημαντικές συστάσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν την ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στο μελλοντικό τους έργο. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παρότρυνε τα Κράτη Μέλη να επιδιώκουν ενότητα προθέσεων όσον αφορά στο έργο των ειρηνευτικών αποστολών που επιτελούν, και την ανάγκη να ενδυναμώσουμε την προσέγγιση της ιδέας των ειρηνευτικών αποστολών.3. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας υπεύθυνος για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις συνέχισε με την περιγραφή της  μεταβαλλόμενης φύσης του σημερινού επιχειρησιακού περιβάλλοντος όσον αφορά στις ειρηνευτικές αποστολές, υπογράμμισε τη σημασία τους ως ένα μοναδικό και οικονομικά αποδοτικό εργαλείο για την παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης πολυσύνθετων κρίσεων. Ανέφερε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρύτερου φάσματος Χωρών που Συνεισφέρουν με Στρατεύματα, άρτια εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα, για την ενίσχυση της απόδοσης των ειρηνευτικών αποστολών. Ζήτησε μια καινοτόμα και περισσότερο προορατική προσέγγιση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ευελιξίας και της ταχύτητας στην ανάπτυξη δυνάμεων. Υπογραμμίζοντας την ποικιλία λόγων που έχουν τα Κράτη Μέλη να δεσμευτούν στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις , ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας  υπεύθυνος για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις ανέφερε τις ασταμάτητες διεργασίες που γίνονται για την περαιτέρω εμπλοκή των Κρατών Μελών, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της νεοσυσταθείσας ομάδας στρατηγικής συγκρότησης δυνάμεων και σχεδιασμού δυνατοτήτων.4. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υποστήριξης Εδάφους παρουσίασε το επιχειρησιακό πρότυπο υποστήριξης του ΟΗΕ και περιέγραψε τις πρόσφατες προσπάθειες για την βελτίωση της ικανότητάς του να διευκολύνει πλήρως τις ειρηνευτικές αποστολές  συνεκτικής προσέγγισης  σε προκλητικά περιβάλλοντα συγκρούσεων. Τόνισε τη σημασία της Παγκόσμιας Στρατηγικής Υποστήριξης Εδάφους  για την επιτάχυνση της αποδοτικότητας στο πεδίο, την ενδυνάμωση της απόδοσης, την επίτευξη οικονομικών κλίμακας, τη διασφάλιση υπευθυνότητας και τη βελτίωση της ασφάλειας, την υποστήριξη της ασφάλειας και πρόνοιας. Περιέγραψε κάποιες εκ των μελλοντικών προτεραιοτήτων, όπως είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων σε απομακρυσμένα και επικίνδυνα περιβάλλοντα.5. Ο Στρατιωτικός Σύμβουλος επικεντρώθηκε στην ανάγκη βελτίωσης της απόδοσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας των στρατιωτικών  δυνάμεων στις ειρηνευτικές αποστολές. Τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης και κάλεσε τις Χώρες που Συνεισφέρουν με Στρατεύματα να στείλουν τους καλύτερους ηγέτες τους σε διοικητικές θέσεις.6. Περιγράφοντας τις μελλοντικές προκλήσεις ο Διευθυντής Πολιτικής, Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης σημείωσε ότι οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να αναθεωρήσουν τους οικονομικούς μοχλούς μιας σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένου του μεταβατικού οργανωμένου εγκλήματος. Τόνισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού των στρατιωτικών επικοινωνιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου παγκόσμιων ερμηνειών  τοπικών συγκρούσεων.7. Οι Αρχηγοί, αντάλλαξαν απόψεις και τις στρατιωτικές τους αναλύσεις σχετικά με τη μετεξέλιξη του επιχειρησιακού και τακτικού περιβάλλοντος των τρεχουσών ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να εξασφαλίσουν ότι οι Στρατιωτικές ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ θα έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ασφαλείας. Αναγνώρισαν τις αυξανόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Στρατός στην αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών. Επίσης, αναγνώρισαν ότι εν μέσω οικονομικών δυσχερειών, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να προβούμε στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, αναγνώρισαν ότι απαιτείται περαιτέρω διαύγεια Εντολών.8. Οι Αρχηγοί, συμφώνησαν ότι για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτείται η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των δυνάμεων που αναπτύσσονται για ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Αναγνώρισαν ότι τέτοιου είδους προετοιμασίες καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικές, καθώς οι στρατιωτικές δυνάμεις των αποστολών έχουν επιφορτιστεί με την διεκπεραίωση ολοένα και πιο σύνθετων καθηκόντων, όπως είναι η Προστασία Άμαχου Πληθυσμού. Η προετοιμασία δυνάμεων απαιτεί επίμονες και διαρκείς προσπάθειες. Μέσα σε αυτό το πνεύμα οι Αρχηγοί Άμυνας καλωσόρισαν τα πρότυπα που αναπτύσσει η Γραμματεία,  τα οποία θα βοηθήσουν τους τωρινούς και εν δυνάμει συνεισφορείς στρατευμάτων να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις των ειρηνευτικών αποστολών. Συμφώνησαν να διαδώσουν τις απαιτήσεις του ΟΗΕ στους στρατιωτικούς οργανισμούς τους, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις επιχειρησιακές διοικήσεις και στις οντότητες επικεφαλής της προετοιμασίας δυνάμεων, όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τα αποκομισθέντα διδάγματα και την εμπειρογνωμοσύνη τους.9. Για να εξασφαλιστεί ότι οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ποιες είναι κατάλληλες μορφές δράσης ενάντια στις ασύμμετρες απειλές και τους έκτακτους αντιπάλους , οι Αρχηγοί τόνισαν τη σημασία διατήρησης κατάλληλης ισορροπίας δυνάμεων, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν κατάλληλες σχέσεις με τις τοπικές αρχές και τους πληθυσμούς – και της ανάπτυξης ευκίνητων και ειδικών κινητών μονάδων ικανών να αντιμετωπίσουν καλύτερα και πιο άμεσα τις απειλές. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ικανότητα άμεσης ανάπτυξης και ενίσχυσης της ευκινησίας εντός θεάτρου αναγνωρίστηκε ως απαραίτητη αναγκαιότητα, η οποία με τη σειρά της απαιτεί επαρκή την κατανόηση και συναίσθηση των καταστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αρχηγοί Άμυνας αναγνώρισαν την ανάγκη για κατάλληλες δυνατότητες επεξεργασμένων πληροφοριών στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Προτάθηκε η διεξαγωγή επαρκών διαβουλεύσεων επί του θέματος των πληροφοριών,  η συζήτηση διδαγμάτων και η αναγνώριση τομέων βελτίωσης. Τέλος, τέθηκε το θέμα της ανάγκης για περισσότερο εύρωστες διαδικασίες και δυνατότητες διοικητικής μέριμνας.10.   Οι Αρχηγοί, τόνισαν τη σημασία δημιουργίας διεθνών και περιφερειακών δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Αναφέρθηκε ότι υπήρξε η ανάγκη συντονισμού μεταξύ ΟΗΕ και κρατών υποδοχής.11.   Οι Αρχηγοί, πρότειναν η Σύνοδος να διεξάγεται πιο τακτικά, για να υπάρχει κοινή κατανόηση, να εδραιωθεί η αλληλεγγύη και να βελτιωθεί η πολιτική θέληση και συνεπώς να βελτιωθεί η δράση των ειρηνευτικών δυνάμεων.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά