Μετεγγραφή στρατιωτικών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

poes
ΠΡΟΣ : Αν. Υπουργό Εθνικής Άμυνας                 Αρ. Πρωτ. 41/2015
            κ. Κώστα Ήσυχο                                   Αθήνα, 27 Απρ 2015
KOIN : κ.κ. ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ
ΘΕΜΑ: Πρόσβαση Στρατιωτικών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ 
ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 129/30-9-2014 έγγραφό μας  

Αποστέλλουμε, εκ νέου, το σχετικό έγγραφό μας με το οποίο ζητούσαμε από τον τότε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α. Λοβέρδο, να μην καταργήσει την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.4218/2013 (ΦΕΚ Β΄ 268), σύμφωνα με την οποία: "κατ΄ εξαίρεση των ισχυουσών, περί μεταφοράς θέσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ, διατάξεων, οι φοιτητές των ΑΕΙ οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχα, κατά τις κείμενες διατάξεις Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, εφόσον είναι φοιτητές ΤΕΙ που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο ΑΕΙ της πόλης όπου υπηρετούν", καθόσον η διάταξη αυτή θα απέκοπτε την πρόσβαση των στρατιωτικών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Εν τούτοις ο υπόψη Υπουργός με το άρθρο 40 του Ν.43012014 (ΦΕΚ Α΄ 223) κατήργησε την ως άνω δυνατότητα, αγνοώντας παντελώς το αίτημά μας, ενώ με την παρ.1 του άρθρου 53 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α΄ 118), όρισε ότι: "Από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι: α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων, β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες: γ.α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..", αγνοώντας και πάλι το αίτημά μας.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος και των συχνών μεταθέσεων που υφίστανται οι στρατιωτικοί, ιδιαιτέρως οι υπηρετούντες στο Στρατό Ξηράς, εκτιμούμε ότι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία για όσα στελέχη επιθυμούν να συνδυάσουν το επάγγελμα με την αγάπη τους για την αέναη μάθηση είναι να επαναφέρει την καταργηθείσα διάταξη.
Προς τούτο παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα προώθησης νομοθετικής ρύθμισης ως εξής: "Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν.4264/2014 (Α΄ 118) προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Επιπλέον των ανωτέρω οι φοιτητές των ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχα, κατά τις κείμενες διατάξεις Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, εφόσον είναι φοιτητές ΤΕΙ που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν, σε περίπτωση δε που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της πόλης όπου υπηρετούν".    
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
 
Ο Πρόεδρος
 
Τσουκαράκης Ανέστης
Αντισυνταγματάρχης (ΣΔΓ)
6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
 
Μαστρογιαννάκης Χρίστος
Υπολοχαγός (ΠΒ)
6972516650

poes.gr
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά