Επιλογή Εγγραφής Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της ΠΑ στο 1o Νηπιαγωγείο-Παράρτημα Παπάγου στο 251ΓΝΑ, για το Σχολικό Έτος 2015 - 2016

Επιλογή Εγγραφής Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού της ΠΑ στο 1ο Νηπιαγωγείο - Παράρτημα Παπάγου στο 251ΓΝΑ, για το Σχολικό Έτος 2015-2016
Δικαίωμα εγγραφής, έχουν όσα νήπια συμπληρώνουν στις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής τους την ηλικία των 5 ετών και είναι τέκνα στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ, καθώς και προσωπικού των λοιπών Κλάδων ή Σωμάτων των ΕΔ, που υπηρετεί ή εργάζεται σε Μονάδα της ΠΑ, εφόσον και ο έτερος γονέας είναι εργαζόμενος.
Δικαίωμα εγγραφής κατά απόλυτη σειρά προτεραιότητας, ανεξαρτήτως μοριοδότησης και της υποχρέωσης να είναι ο έτερος γονέας εργαζόμενος, έχουν τα νήπια που εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, εφόσον προσκομιστούν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την κατηγορία στην οποία ανήκουν:
 • Γονέων φονευθέντων κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ΠΑ, σε ειρήνη ή πόλεμο.
 • Πολυτέκνων.
 • Γονέων ανηκόντων στην κατηγορία ΑμΕΑ, πιστοποιημένων με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
 • Παιδιών ορφανών από τον ένα ή και τους δύο γονείς.
 • Διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων εφόσον την επίβλεψη έχει το μέλος που υποβάλλει την αίτηση.
 • Άγαμων μητέρων.
 • Προσωπικού που υπηρετεί ή εργάζεται σε Β/Ν Σταθμό της Π.Α.
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων, ως Παράρτημα του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου (Παράρτημα 251ΓΝΑ) και με τη μορφή Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με ωράριο λειτουργίας 08:00-15:45.
Στα νήπια που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο που λειτουργεί στο 251ΓΝΑ παρέχεται η δυνατότητα σίτισής τους με πρόγευμα και γεύμα, έναντι ενός αντιτίμου το οποίο έχει καθοριστεί στα 240 ευρώ ετησίως και καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις των 80 ευρώ, εφόσον οι γονείς - κηδεμόνες των παιδιών δηλώσουν ότι το επιθυμούν.
Για την επιλογή εγγραφής των νηπίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Στρατιωτικό Προσωπικό:
  • Η αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού θεωρημένη από το Γραφείο Στρατιωτικού Προσωπικού της Μονάδας του, μαζί με ακριβές φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του Ατομικού Βιβλιαρίου Μητρώου (ΑΒΜ), ως αποδεικτικό των ετών υπηρεσίας
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα οποία φαίνεται η ηλικία του νηπίου
  • Δικαιολογητικά από τα οποία να φαίνεται ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι. Ειδικότερα, για το στρατιωτικό προσωπικό της ΠΑ απαιτείται θεωρημένη αίτηση από τη Διεύθυνση Στρατιωτικού προσωπικού της Μονάδας του, ενώ για τον έτερο γονέα πρόσφατη βεβαίωση εργασίας, από τον οικείο εργοδότη και τον ασφαλιστικό του φορέα
  • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους και αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα των αντιγράφων που κατατίθενται
  • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την Επιτροπή Επιλογής Δικαιούχων
 2. Πολιτικό Προσωπικό:
  • Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού θεωρημένη από το Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού της Μονάδας του
  • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, στα οποία φαίνεται η ηλικία του νηπίου που αιτείται η εγγραφή
  • Δικαιολογητικά από τα οποία να φαίνεται ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι. Ειδικότερα, για το πολιτικό προσωπικό της ΠΑ απαιτείται θεωρημένη αίτηση από τη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού της Μονάδας του, ενώ για τον έτερο γονέα πρόσφατη βεβαίωση εργασίας, από τον οικείο εργοδότη και τον ασφαλιστικό του φορέα
  • Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος έτους και αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα των αντιγράφων που κατατίθεται
  • Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα ζητηθεί από την Επιτροπή Επιλογής Δικαιούχων
Aίτηση για το στρατιωτικό προσωπικό
Aίτηση για το πολιτικό προσωπικό
Οι αιτήσεις για την επιλογή εγγραφής θα πρέπει να έχουν κατατεθεί/αποσταλεί στην Γραμματεία του Β/Ν Σταθμού του 251ΓΝΑ έως 15 Μαΐου 2015, προκειμένου οι πίνακες των επιλεγέντων τέκνων προς εγγραφή, για το τμήμα του Νηπιαγωγείου, να αναρτηθούν στον Β/Ν Σταθμό στις 29 Μαΐου 2015, διαφορετικά θα ορίζονται ως εκπρόθεσμες.
Στη συνέχεια η εγγραφή των επιλεγμένων νηπίων θα πραγματοποιηθεί στο 1o Νηπιαγωγείο Παπάγου σε χρόνο και με δικαιολογητικά τα οποία πρόκειται να καθοριστούν με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων που εκτιμάται ότι θα εκδοθεί εντός Μαΐου 2015.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά