Συνάντηση ΕΑΑΣ με τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης

Αθήνα,  21 Αυγούστου 2014
 
   Την Τετάρτη 20 Αυγ 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο, 7 μελούς αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., με επικεφαλής τον πρόεδρό της Υπτγο ε.α. Ευάγγελο Δανιά.
   Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Δντής του ΣΓ ΥΦΕΘΑ και ο οικονομικός του σύμβουλος, από πλευράς δε Ε.Α.Α.Σ.  ο Αντιπρόεδρος Υπτγος ε.α. Βασίλειος Ροζής, ο Δνων Σύμβουλος Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης, ο Νομικός Σύμβουλος Αντγος ε.α. Θωμάς Καρανίσας και τα μέλη Αντγος ε.α. Ηλίας Παρασκευόπουλος της ΕΛ.ΑΣ, Ταξχος ε.α. Δημήτριος Χατσίκας και Σχης ε.α. Νικόλαος Καίσαρης.
   Στη συνάντηση διάρκειας περίπου δύο ωρών, παρουσιάσθηκαν, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. και κατατέθηκαν ρεαλιστικές προτάσεις διευθέτησής τους, στο πλαίσιο του εφικτού.
   Συνοπτικά μεταξύ των άλλων αναλύθηκαν ως θέματα αμέσου προτεραιότητας:
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ
Άμεση και πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, δηλαδή:
  * Άμεση επαναφορά των συντάξεων στα ύψη προ της 01/08/2012
  * Άμεση επιστροφή στο ακέραιο και σε χρήμα των παρανόμως κατακρατηθέντων ποσών απ’ τις συντάξεις, χωρίς τη φορολόγηση του 20%, για επιστροφή αναδρομικών.
 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
 
Να μην εκπονηθεί νέο μισθολόγιο για τους ε.ε. πριν εφαρμοσθούν πλήρως οι αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούν ε.ε. και ε.α. στελέχη.
  * Σε περίπτωση συγκροτήσεως επιτροπής για εκπόνηση νέου μισθολογίου, να συμμετέχουν εκπρόσωποι απ’ τις τρείς Ε.Α.Α.
  * Ουδεμία αποκοπή της σχέσεως μισθολογίου ε.ε. με τις συντάξεις των ε.α.
  * Άρση των στρεβλώσεων σε τυχόν σύνταξη νέου μισθολογίου.
  * Νομοθετική ρύθμιση άρσης της κατάργησης των μισθολογικών προαγωγών  που προβλέπει το πρόγραμμα ΜΔΣ.
 
ΤΑΜΕΙΑ
 
Ουδεμία περικοπή σε μερίσματα ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ
 
ΜΤΣ
        
   * Διαγραφή του χρέους 
  * Νομοθετική ρύθμιση και τροποποίηση του Ν. 4058/2012 (ρύθμιση δανείου ΜΤΣ) με περίοδο χάριτος 3 ετών, εξόφλησης του δανείου και επιμήκυνση της εξόφλησης των 15 ετών σε 25 έτη, με ισόποση δόση της τάξεως των 6,5 εκ. ευρώ.
   * Παράταση της εντός 4 ετών δημιουργίας αποθεματικού, για επιπλέον τέσσερα (4) χρόνια. 
   * Επιστροφή του ποσού του κουρέματος των καταθέσεων του ΜΤΣ λόγω PSI ή την  απαλλαγή ισόποσου του δανείου αυτού. 
 
ΕΚΟΕΜΣ
 
  * Τον πλήρη διαχωρισμό του απ’ το ΜΤΣ 
  * Την επιστροφή των οφειλομένων απ’ το ΜΤΣ και την αποφυγή επένδυσης των αποθεματικών του.
 
ΒΟΕΑ
 
 * Την νομοθετική αποτύπωση του ξεχωριστού λογαριασμού του ΒΟΕΑ.
 * Την εργοδοτική του επιχορήγηση.
 
   Επίσης συζητήθηκαν θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και δηλώσαμε τη διάθεσή μας για συνεχή συνεργασία όπου απαιτείται.
 
  Ο κ. Υφυπουργός μας ενημέρωσε ότι ο ίδιος και η λοιπή πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ συμμερίζεται τα προβλήματα και τις ανησυχίες μας και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την αποκατάσταση και επίλυσή τους.
  Μας διαβεβαίωσε δε ότι, αυτή είναι και η επιδίωξη της Κυβέρνησης συνολικά.
  Μας ενημέρωσε επίσης ότι ο ΑΝΥΠΟΙΚΟ κ. Σταϊκούρας τον διαβεβαίωσε επίσημα ότι εντός Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις επί της αποφάσεως του ΣτΕ και ότι ο ίδιος ευελπιστεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
  Σε ότι αφορά τα περί μισθολογίου, μας ενημέρωσε ότι ο ΑΝΥΠΟΙΚΟ κ. Σταϊκούρας του ανέφερε ότι δεν πρόκειται για καινούργιο μισθολόγιο, αλλά ότι συζητείται ένα είδος δικαίωσης όσων υπέστησαν υπερβάλλουσες μειώσεις.
  Εξ άλλου ο κ. ΥΦΕΘΑ, αναγνωρίζοντας την δυσχερή οικονομική κατάσταση των Ταμείων, μας ενημέρωσε ότι εγκρίθηκε μελέτη βιωσιμότητας των Ταμείων απ’ το ΥΠΕΘΑ στο ποσό των 100.000 ευρώ, που θα πληρωθεί απ’ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αφού μας διαβεβαίωσε για την παραμονή των Ταμείων στο ΥΠΕΘΑ, μας γνώρισε ότι προωθείται προς ψήφιση νομοσχέδιο, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει διατάξεις διευθέτησης για την εξυγίανση του ΜΤΣ.
  Μετά δε τη νομοθέτηση των αναγκαιουσών διατάξεων θα δρομολογηθούν και τα υπόλοιπα μέτρα, για να δοθεί προοπτική πλήρους εξυγίανσης.
   Ο κ. Υφυπουργός μας ευχαρίστησε για την αναλυτική ενημέρωση και δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει και θα στηρίξει τις προτάσεις, που θα βελτιώσουν την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ε.ε. και ε.α. στελέχη των ΕΔ - όπως άλλωστε έπραξε και στην προηγούμενη θητεία του στο ΥΠΕΘΑ - πιστεύοντας στην αποστολή και την προσφορά τους, και επισημαίνοντας ότι το ΗΘΙΚΟ αποτελεί το μέγιστο του ΑΞΙΟΜΑΧΟΥ του Στρατεύματος. 
   Τέλος συμφώνησε μαζί μας ότι ο «Ομφάλιος Λώρος» μεταξύ ε.ε. και ε.α. Στελεχών ουδέποτε θα κοπεί και ζήτησε τη συνεργασία μας με την κατάθεση απλών και κατανοητών προτάσεων, για να τις προβάλει και να τις υποστηρίζει.
   Η Ε.Α.Α.Σ. κατέθεσε αναλυτικά υπομνήματα με τεκμηριωμένες προτάσεις και απαιτούμενες ενέργειες, για τη βιωσιμότητα των ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ, αλλά και υπόμνημα με προτάσεις επί όλων των θεμάτων που απασχολούν τους Αποστράτους. 
   Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ., στον σύντομο χαιρετισμό του επισήμανε τη δυσπιστία των  συναδέλφων  απέναντι  στην Κυβέρνηση και ανέφερε ότι η Ένωση θα συνεχίσει τη συνεργασία, αναμένοντας την αποτύπωση των δίκαιων αιτημάτων των Αποστράτων στην πράξη και την άμεση νομοθέτηση και υλοποίηση όσων απαιτούνται, με την ουσιαστική πλέον συμμετοχή και του ΥΠΕΘΑ.
 
   Τέλος ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. επέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον κ. ΥΦΕΘΑ.
 
   Θεωρούμε ότι ήταν μια χρήσιμη, εποικοδομητική και για τις δύο πλευρές συνάντηση, κάνοντας κοινωνό των θεμάτων μας τον κ. ΥΦΕΘΑ, ο οποίος επέδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και πραγματικό ενδιαφέρον για τα στελέχη (ε.ε. και ε.α.) των ΕΔ.
 
   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ. παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλα τα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας και είναι πάντα έτοιμο για κάθε συνεργασία, αλλά και για κάθε νόμιμη αντίδραση, όταν θίγονται η αξιοπρέπεια και η τιμή των Αποστράτων Μελών της Ένωσης.
 
   Διαβεβαιώνει δε τα Μέλη της ότι η αντίδραση θα είναι πλέον δυναμική, στην περίπτωση που διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση της Κυβέρνησης στην απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ εντός Σεπτεμβρίου 2014 και δεν πρόκειται να δεχθούμε σε καμία περίπτωση νέο μισθολόγιο πριν την ολική εφαρμογή της.   
 
 
 
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά